Program våren 2015

För dig som stödjer barn med NPF
Program våren 2015
Välkommen till nätverket för dig som stödjer barn med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
I nätverket får du möjlighet att träffa andra i liknande situation för
samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
19 januari – vi träffas i nätverket för att samtala och utbyta kunskap och erfarenhet.
24 februari – Eva Lundell från Parasoll är personligt ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Hon gästar nätverket och berättar om sin verksamhet och på vilket sätt hon kan
hjälpa till.
17 mars – föreläsning, se nedan.
20 april – vi träffas i nätverket för att samtala och utbyta kunskap och erfarenhet.
18 maj – Kerstin Alm från Attention Roslagen gästar nätverket och berättar om projektet Egen styrka som
ska identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever.
Med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial ska projektet inspirera till strategier
för att motverka utbrändhet och stress hos gruppen.
Tid:
Plats:
17.00 – 19.00
Anhörigstödets lokal på Kevinge seniorboende, Edsviksvägen 1D, nedre botten.
(Ringklocka finns på stolpen vid entrén.)
Om du vill delta i en eller flera av träffarna ovan, anmäl till anhörigkonsulent Sol-Britt Österlund, telefon
08-568 911 74 eller [email protected]
17 mars – Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Marie Adolfsson, utbildningsledare från Attention Utbildning talar om på vilket sätt tjejer skiljer sig från
killar med NPF och hur det kommer sig att tjejer mer sällan än killar får diagnos. Medverkar gör också
Klara Carlsson, informatör från Riksförbundet Attention som har adhd och autismspektrum. Klara delar
med sig av egna erfarenheter från skola och arbetsliv samt ger praktiska exempel, råd och tips som kan
hjälpa dig och dina anhöriga.
Arrangör: Täby kommuns anhörigstöd i samverkan med anhörigstöd i Danderyd, Vallentuna, Vaxholm
och Österåkers kommun.
Tid:
18.00 – 20.00
Plats:
Grindtorpskyrkan, Grindtorps skolgränd 4 i Täby
Fri entré