Ansökan NIU-bandy 16/17 - tjejer (pdf-fil, 187.8 kb)

Mimers Hus Gymnasium, idrottscentrum i Kungälv
ANSÖKAN – NIU-bandy -tjejer 16/17
Jag anmäler härmed mitt intresse för att bedriva studier vid Mimers Hus
Gymnasiums NIU-bandyinriktning i Kungälv läsåret 16/17.
□ NIU-bandy, tjejer
Plats i laget
MV
Utespelare
□
□
□ Övrig idrott som: _____________________________________________
Namn: __________________________________________________________________________
Personnummer: ___________________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________________
Postadress: ______________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________
Mobiltelefon: __________________________ E-post: ____________________________________
Nuvarande skola __________________________________________________________________
Nuvarande förening _______________________________________________________________
Tränare/ledare:
Namn __________________________________________________________________________
E-post: __________________________________________________________________________
Telefon _________________________________________________________________________
Tävlingsresultat __________________________________________________________________
Ansökan NIU-bandy, tjejer 2016
Mimers Hus Gymnasium, Kungälv
Ja
Nej
År
Har varit uttagen i LANDSLAGSTRUPP
□
□
__
Har spelat i DISTRIKTSLAG eller liknande
□
□
__
□
□
__
Har varit uttagen i andra sammanhang som till
exempel __________________________________
Övriga idrottsmeriter
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar och/eller referenser, tränarutlåtande
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hur mycket tränar du i dag? _________________________________________________________
Underskrift och namnförtydligande
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Eleven
Målsman
Senast den 4 december 2015 vill vi ha din ansökan
Ansökan sänds till Mimers Hus Gymnasium, Ulf Stevander, Box 574, 442 16 KUNGÄLV
Ansökan NIU-bandy, tjejer 2016
Mimers Hus Gymnasium, Kungälv