Teknikcamp för tjejer - SKF Tekniska gymnasium

Kungsbacka
Teknikcamp 2015
Är du tjej och vill veta mer om Teknik och olika yrkesroller? Nu har du chansen! Under fyra dagar får du tänka
innovativt och arbeta kreativt tillsammans med andra
tjejer. Du kommer att få träffa framgångsrika tjejer och
kvinnor som jobbar som ingenjörer och tekniker. Genom
bland annat studiebesök och workshops kommer du att få
prova på och utmana dig själv på olika teknikområden. Vi
Tid: 15-18 juni (vecka 25), klockan 9.00 – 15. 30
Plats: Stenungsund, Kungsbacka och Göteborg.
Se information nedan.
Målgrupp - riktar sig till högstadietjejer
Kostnad: Kostnadsfritt. Det enda du ordnar själv är
transporten till och från kursställena.
Anmälan:
begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Upplägg
Dag 1 är gemensam tillsammans med tjejer från övriga
Teknikcamps i Göteborgsregionen. En spännande kick-off
på Lindholmens Science Park i Göteborg med besök på bl.a
Ericsson.
Dag 2-4 är uppdelat på tre orter; Kungsbacka, Stenungsund
och Göteborg och du väljer själv var du vill vara.
Anmäl er via länken: http://www.trippus.net/teknikcamp
Vi börjar på Elof Lindälvs gymnasium där
du får bekanta dig med robotar samt arbeta
med CAD för att designa en egen ring som
sedan tillverkas i skolans verkstad.
Andra dagen är på Aranäsgymnasiet. Du får
prova på kemiteknik och blanda din egen
tvål. Därefter får du arbeta med teknisk
design för att formge och tillverka en tillhörande ask.
Sista dagen bjuder på spännande studiebesök med koppling till de teknikområden
vi arbetat med.
Kontakt Kungsbacka:
Pernilla Öhberg
[email protected]
Processledare Teknikcollege
Kungsbacka
Mobile: 070 0833557
Stenungsund
Vi kommer vara på Nösnäsgymnasiet och
olika teknikföretag som t.ex. Borealis i
Stenungsund där studiebesök och spännande projekt väntar. Bland annat kommer du att få följa en produkt genom hela
den kreativa designprocessen, alltifrån att
skissa på en idé, skapa en prototyp och
bygga upp en ritning digitalt till att skriva ut
den i en 3D-skrivare och skapa en modern
webbplats där du marknadsför din produkt.
Avslutningsvis får du visa upp din produkt
för allmänheten på Molekylverkstan.
Kontakt Stenungsund:
Gunilla Forssell
[email protected]
0303-738172
Nösnäsgymnasiet
Stenungsund
Göteborg
Vad är Teknikcollege?
Vi anordnar kvalitativa gymnasiala och eftergymnasiala tekniska
utbildningar i nära samverkan med teknik- och industriföretag. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar
där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar
för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade
utbildningar för ungdomar och vuxna. I Göteborgsregionen
gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkesutbildning, där det
totala teknikcollege utbudet omfattar sammanlagt 1876 elever
och sammanlagt 1396 studerande/vuxna.
Halva tiden kommer ni vara på Volvo Cars
och Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG). Ni kommer att få i uppdrag att
utveckla en ny Volvobil. Under en och en
halv dag kommer vi jobba med produktutveckling och ni kommer få handledningar
genom hela designprocessen från ide till ett
färdigt koncept.
Andra halvan är på SKF och SKF Tekniska
Gymnasium. Här får du träffa unga kvinnor
som arbetar inom teknik samt göra besök
på en fabrik i Göteborg. Därefter tillbringas
en heldag i skolans verkstad för att bland
annat tillverka en ljusstake i CNC-teknik
som du får ta med hem.
Kontakt Göteborg:
Johanna Redelius
Processledare Göteborgsregionens
Teknikcollege
[email protected]
0708 – 74 22 68
Svensk industri och teknik behöver dig. När du läser en gymnautbildning är kvalitetssäkrad för att matcha företagens framtida
behov av kompetens. Du får inte bara en bred grund i kunskap
utan också en stabil trygghet inför ditt framtida yrkesliv.
Läs mer via länk: http://www.teknikcollege.se/goteborgsregionen/
Övergripande frågor:
Johanna Redelius
Processledare Göteborgsregionens
Teknikcollege
[email protected]
0708 – 74 22 68