Inbjudan_Mer tjejbrottning i Sverige

Fler tjejer till brottningen
Hösten 2015 startar Svenska Brottningsförbundet projektet ”Mer tjejbrottning i Sverige” och bjuder
nu in svenska brottningsföreningar att delta i projektet. Projektet syftar till att öka intresset för tjejer
att brottas i Sverige och vi hoppas att klubbar från norr till söder i landet vill vara delaktiga i denna
satsning. Projektet kommer att pågå från oktober 2015 – januari 2016.
Vill du och din förening delta i projektet ”Mer tjejbrottning i Sverige”? Kontakta då den
regionansvarige för din region, se lista över dessa personer nedan.
Hur går projektet ”Mer tjejbrottning i Sverige” till?
Två dambrottare i seniorlandslaget reser till er stad och förening för att under två dagar visa upp hur
dambrottning går till, visar grepp, träffar unga brottningsintresserade tjejer och inspirerar till att fler
tjejer vill börja med brottning och ansluter sig till den lokala klubben.
Vad är klubbens roll och uppgifter i projektet?
Den lokala klubben förankrar med ett antal skolklasser, framförallt årskurs 1-4, som ska genomföra
ett träningsprogram i brottning på skoltid, under ledning av landslagstjejerna. Endera på ordinarie
gymnastiklektion alternativt under annan passande ”idrotts- eller friluftsdag”.
Målgruppen är i första hand tjejer, men om skolan har gemensamma lektioner så kan det vara
blandat, är det t.ex. idrottsdag så är inbjudan endast till tjejer. Föreningen ordnar mattor och övrig
utrustning till skolorna.
Det får gärna vara under två dagar för att nå så många barn och ungdomar som möjligt.
Förslag på 2-dagarspplägg
På kvällen Dag 1 bjuder klubben in till ”Prova på-kväll” där våra landslagstjejer genomför ett
”nybörjarpass” för de som vill delta. Klubben ger övrig information till deltagare och föräldrar till de
som vill fortsätta träna brottning. Klubben bör m.a.o. planera att starta en nybörjargrupp för tjejer,
göra klart med tränare, tider m.m.
Dag 2 består av ett pass, oavsett i skolan eller på klubben, och innehåller en ”normal uppvärmning”.
Det blir en första kontakt med brottning genom att genomföra skolbrottningsupplägget för gruppen.
Passet avslutas med greppuppvisning av riktiga brottningsgrepp, vilket även kan innebära att
deltagarna får pröva på att slå grepp.
En annan variant av upplägg på ”Mer tjejbrottning i Sverige” är att våra tjejer deltar på en
utbildningsdag för kommunens idrottslärare och där visar upp brottningssporten för att lärarna
därefter ska kunna hålla i brottningslektioner.
I övrigt är våra tjejer beredda att även sitta ner med klubbens tränare/ledare/aktiva och endera hålla
föredrag om sin karriär och vad som krävs för att bli en internationell elitbrottare, eller annars helt
enkelt ha en öppen dialog om brottning och träning med inriktning för tjejer.
Det finns stora möjligheter till att skräddarsy ett upplägg för den klubb som vill vara delaktig i
projektet ”Mer tjejbrottning i Sverige” där vi tillsammans arbetar för att få fler tjejbrottare till
Sveriges brottarföreningar.
Arrangörsklubben står för:
- Bistår med att ordna ev. hotell/logi, som bekostas av Svenska Brottningsförbundet
- Luncher/middagar för landslagstjejerna
- Lokal marknadsföring för att locka så många deltagare som möjligt till evenemanget
- Kontakt med lokala medier och informerar dessa om evenemanget för att öka
medieintresset
Notera att det är möjligt för arrangörsklubben att ansöka om ekonomiskt stöd via Idrottslyftet för att
täcka eventuella utgifter i projektet.
SBF står för:
- Programinnehåll
- Kostnad för resa för landslagstjejerna
- Kostnad för hotell för landslagstjejerna
- Dagsersättning för landslagstjejerna
Regionansvariga kontaktpersoner:
Norrland - Linn Sjöström, 070-338 05 99, [email protected]
Svealand/Stockholm - Leo Östlund, 073-777 64 31, [email protected]
Göteborg/Västra Sverige – Mattias Hartvig, 070-863 66 36, [email protected]
Skåne - Raimo Ojala, 073-559 88 62, [email protected]
Sista ansökningsdag till projektet: 15 september
Ansökan mailas till [email protected]
Välkommen med din ansökan om att delta i projektet
”Mer tjejbrottning i Sverige”