Välkommen till en Temadag om tjejer med NPF, Växjö 15 oktober

Välkommen till en Temadag om tjejer
med NPF, Växjö 15 oktober
Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter ofta speciella svårigheter.
De är vanligen mindre utåtagerande än killar och är därför svårare att upptäcka. De har
oftare mer problem med uppmärksamhet och koncentration och det ställs högre krav på
anpassningsförmåga och social kompetens från omgivningen. Vi kan här erbjuda en heldag
med Svenny Kopp som är en av landets mest framstående specialister och forskare
inom området tjejer och NPF.
Målsättning
Målsättningen för dagen är att belysa situationen för tjejer med NPF-diagnoser. Dagen
vänder sig i första hand till dig som möter tjejer med NPF i ditt arbete. Alla andra
intresserade är välkomna.
Ur innehållet
 NPF-diagnoserna ur ett genusperspektiv
 Forskning tjejer/killar
 Skillnader/likheter tjejer/killar med NPF
 Kommunikation och socialt samspel
 Problem med dagnoserna för tjejer
 Samsjuklighet
 Hur kan man upptäcka, hjälpa och stödja
Föreläsare
Svenny Kopp - överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), på
avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK) på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Svenny Kopps forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter.
Dagen görs i samarbete med Attention Kronoberg.
Datum och plats
Torsdagen 15 oktober kl. 09.30-16.00. Start klockan 09.00 med kaffe och smörgås.
Adress är Quality Hotel Sandviksvägen 1, Växjö.
Pris
Kursavgiften är 1800 kr (2250 inkl moms). Attentions medlemspris 1 350 kr inkl. moms.
Stödorganisationer har tillgång till en plats för medlemspris. I avgiften ingår dokumentation,
deltagarintyg, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Erbjudande: Kom 3 personer eller fler
till ordinarie pris och få 15 % rabatt! För att rabatten ska gälla måste bokningen göras
gemensamt och med samma faktureringsadress.
Anmälan och mer information
Anmälan görs via anmälningsformuläret på www.attention-utbildning.se där det även finns
mer information. Sista anmälningsdag är den 16 september. Obs! Antalet platser är
begränsat och maximalt antal deltagare från samma arbetsplats är 10 st.