Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, maj 2015 (pdf, nytt fönster)

Kungälvs sjukhus
Nyhetsbrev
E-hälsa för en ökad
patientnöjdhet
32 nya parkerings-
platser i maj/juni
I media har det varit många reportage
om e-hälsa den senaste tiden. Vitalis –
den stora IT-mässan med fokus på just
e-hälsa – ägde rum i Göteborg i förra
veckan och gav genklang. Jag är övertygad om att vi bara sett början på en
utveckling där tekniken i form av video,
appar, sociala medier m.m. helt kommer
att förändra och underlätta för vården och ytterst för våra patienter. Tänk så bekvämt
att själv ta blodtryck, väga sig och mäta B-glukos i hemmet och sedan via internet skicka
resultatet direkt in till sjukhuset eller vårdcentralen. Att bli uppringd via Skype eller
Lync och kanske kunna undvika ett besök på sjukhuset skulle många uppskatta.
De utvärderingar jag läst visar entydigt på ökad patienttillfredsställelse och bättre
kvalitet när man arbetat systematiskt med e-hälsa. Den här månaden kommer kirurgoch ortopedkliniken här på sjukhuset att börja testa vårdplanering via nätet tillsammans
med Ale kommun och Närhälsan i Ale.
Sommaren närmar sig och därmed semestertider. Intensivt planerande och pusslande pågår för att se till att alla får välbehövd semester. Jag är medveten om att det
fortfarande finns en del luckor att lösa, men vet även att alla försöker hjälpas åt för att
det skall bli så bra som möjligt.
Ann Stokland, sjukhusdirektör
Patientens autonomi är en viktig
men komplex fråga inom vården.
Det konstaterade professor Lars
Sandman när sjukhusets etikutbildning belyste självbestämmande och delaktighet.
Nyhetsbrev från Kungälvs sjukhus | maj 2015
Vissa tider på eftermiddagen har
det varit svårt för såväl besökande som anställda att hitta lediga
platser på sjukhusets parkering.
Västfastigheter har därför sökt
och fått bygglov för ytterligare 32
parkeringsplatser, vilka kommer
att anläggas på den nuvarande
grässlänten öster om den stora
parkeringen. De nya platserna
beräknas bli klara i slutet av maj
eller början av juni.
Antibiotika – minska
resistensen
Etiska aspekter på
självbestämmande
Den nya patientlagen slår fast att patientens delaktighet inom vården är central.
Men vad ska delaktigheten egentligen
innebära och hur ska vårdens professioner förhålla sig till patientens
självbestämmande? Och är det riktigt att
utgå från patientens tidigare önskningar
och värderingar om patienten inte längre
är beslutskompetent, eller ska man i en
sådan situation göra en bedömning av
vad som är bäst för patienten i nuläget?
Detta var några av de frågor som professor Lars Sandman tog upp vid etikutbildningens senaste föreläsning.
Etikutbildningen, som nu ges för
maj 2015
Lars Sandman, professor vid institutionen för
vårdvetenskap på Högskolan i Borås, håller i
sjukhusets etikutbildning.
andra gången vid sjukhuset, är utformad
av Högskolan i Borås och löper under
vårterminen. 18 medarbetare från olika
kliniker och med olika professioner deltar.
– Förhoppningen är att utbildningen
ska medvetandegöra de etiska frågor
som vi ställs inför dagligen så att man
kan reflektera över hur man agerar,
säger Viktor Källtén, sjukgymnast och
ordförande i sjukhusets etikråd.
I sjukhusets huvudentré finns den
här månaden en
infor mationsutställning om antibiotika och multiresistenta bakterier. Där finns
även informationsmaterial om
egenvård och hur vi kan minska
resistensutvecklingen.
Nya öppettider för
sjukhusreceptionen
Sjukhusets reception öppnar numera kl. 7.45 varje vardag för att
bättre kunna serva de patienter
som har tidiga mottagningstider.
Sjukhusreceptionen stänger kl.
16.00 på eftermiddagarna, förutom på fredagar då man stänger
kl. 15.00.
Smårätter väcker matlusten till liv
Får det lov att vara en liten tunnbrödsrulle med lax?
Så kan det låta en stund före middagen på avdelning
5, då patienterna erbjuds en aptitretare för att väcka
matlusten till liv. I maj kommer samtliga avdelningar
att kunna beställa aptitretare.
Det är vanligt att aptiten minskar när man åldras och bland äldre
personer som vårdas på sjukhus är undernäring inget ovanligt
fenomen. Som ett led i sjukhusets övergripande måltidsutvecklingsprojekt, vilket drivs tillsammans med köket, lanserades i
höstas ett pilotprojekt med aptitretare. Syftet var att skapa små,
goda munsbitar som skulle kunna väcka aptiten inför lunchen
eller middagen och därmed öka patienternas näringsintag.
Avdelning 5 blev pilotavdelning för att testa konceptet.
– Vi fick upp två olika sorters aptitretare varje dag, säger
Birgitta Lind. Ungefär en timma före lunch
och en timma före middagen har vi erbjudit dem till patienterna.
Birgitta Lind, som är undersköterska
på avdelning 5, började intressera sig för
hur patienternas måltidsupplevelse och näringsintag skulle
kunna förbättras då hon läste en specialistutbildning för undersköterskor med fokus på vård och omsorg. Sedan ett år tillbaka
serverar avdelningen varje dag ”elvakaffe” och patienterna kan
närhelst de vill få en smoothie som mixas ihop i avdelningsköket. Man har också skaffat ett fint porslin för att maten på
tallriken ska se mer tilltalande ut.
Svårtuggade aptitretare byttes ut
När testet med aptitretare startade bestod urvalet av två olika
sorters tunnbrödssnittar, en ägghalva med sill och ett litet
knäckebröd med gumröra. Efter att ha prövat aptitretarna insåg
man att några behövde bytas ut:
– Vi märkte att patienterna föredrog de aptitretarna som inte
gav så mycket tuggmotstånd, säger Birgitta. Aptitretaren med
gumröra på ett knäckebröd var lite svårtuggad, så där byttes
knäckebrödet ut mot ett mjukare bröd. Ägghalvan med sill var
Litet och gott
• Konceptet med aptitretare, som ingår i sjukhusets måltidsutvecklingsarbete, går under
namnet “Litet & gott”.
• Aptitretarna kommer att
kunna beställas från och med
den 11 maj.
Tunnbrödsrulle
med lax har blivit en
favorit bland patienterna.
• Följande aptitretare kommer att finnas för beställning: tunnbrödsrulle med lax, tunnbrödsrulle med
skinka, västerbottenpaj, salta kex med brieost samt
ägg med sill.
På avdelning 5 började man med att servera patienterna smoothies
som mellanmål. Därefter har man varit pilotavdelning för försöket
med aptitretarna. Birgitta Lind, undersköterska på avdelningen,
konstaterar att responsen från patienterna varit mycket positiv.
det inte heller så många som ville ha, antagligen eftersom man
får detta till frukost.
I stället kom två nya aptitretare till – en liten bit västerbottenpaj och ett salt kex med en bit brieost. Responsen bland
patienterna har varit mycket positiv.
– Tunnbrödssnittarna har blivit väldigt populära – det är
många som kommenterar dem och frågar efter receptet, säger
Birgitta.
Stor positiv respons från patienterna
Huruvida aptitretarna har åstadkommit en skillnad i patienternas matlust har varit svårare att mäta under testperioden då
variationen mellan olika individer är stor. Det händer att patienter tycker sig bli mätta på själva aptitretaren, men i flera fall
har en aptitretare följt av en e-kostportion (en volymmässigt
mindre portion mat men med ett likvärdigt näringsinnehåll
som en normalportion) resulterat i att patienten ätit upp hela
e-kostportionen.
I maj kommer samtliga avdelningar på sjukhuset att kunna
beställa aptitretarna från köket. Birgitta hoppas att många kommer att vilja anamma konceptet, även om serveringen av aptitretarna innebär lite extra arbete:
– Responsen från patienterna har varit så positiv så det har
varit värt varenda minut man har lagt ned! Man kan göra mycket
med små medel, och det där lilla extra kan göra så stor skillnad
för patientens helhetsupplevelse.
Nyhetsbrev från Kungälvs sjukhus | maj 2015
Redaktör: Lisa Arvidsson, tfn 0303–987 90 | Ansvarig utgivare: Ann Stokland
Kungälvs sjukhus, tfn 0303–980 00
Kungälvs sjukhus webbplats: www.vgregion.se/ks