Disketten nr 1 2013 - Föreningen DIS Väst

Disketten
DIS-Västs medlemstidning för släktforskare med dator
DISVÄST
Nr 1 År 2013
I vår styr vi färden mot Lysekil
Den 4 maj är det vårmöte på
Vikarvets museum
Disketten nr 1 2013
DIS-Väst
Disketten, Medlemstidning för
Dis-Väst en regionförening till DIS,
Föreningen för datorhjälp i
släktforskningen
Bankgiro: 314-2973
Org nr: 857208-8691
www.dis-vast.o.se
Adress:
c/o Jonny Holm
Lilla Fridhemsgatan 2
414 73 GÖTEBORG
Innehåll
SV Mölndal arrangerar tillsammans
med DIS-Väst följande kurser i
Mölndal3
Släktforskningens dagar
16-17 mars 2013
4
Höstmöte 2 i Uddevalla den
20 oktober
5
Verksamhetsberättelse 2012
Dis-Väst6-7
Vikarvets museum i Lysekil och
hällsristningarna i Brastad
8
Arkivens Dag i Uddevalla 2012
9
Borås Släktforskare
Kurser våren 2013
10
GöteborgsRegionens Släktforskare
Våren 2013
11
Hallands släktforskarförening
årsmöte11
Orusts Släktforskare 25-årsjubilerar!11
SV Göteborg Våren 2013
12
Förslag till dagordning årsmöte
2013-02-23 13
Medlemsinformation14
Nya medlemmar
15
Den 23 februari 2013 hälsar vi alla
välkomna till DIS-Västs årsmöte i
Göteborg16
DIS-Väst hälsar alla välkomna till
vårt andra vårmöte
16
DISKETTEN
ISSN 1404-0387
Upplaga: 3 500 ex
Tryck: Lindgren & Söner
Ansvarig utgivare: Jonny Holm
Redaktör: Christina Claeson
E-post: [email protected]
Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra
eller lägga till i texterna. Tidningen redigeras i
InDesign. Texterna mailas som Word-dokument
eller som en textfil, bilder i jpg-format.
Omslagsbild: Ylva Amberntsson
–2­–
Vis av vanan, det är ingen idé att avge
några nyårslöften, det är alldeles för
lätt att bryta dem ! I efterdyningarna
av en lång och lugn jul och nyårshelg
knackade vardagen på dörren igen,
mycket som skall ordnas och det
helst på en gång, men så blir det ibland. Tur då att det går att fördjupa
sig i husförhörslängder och annat
spännande material som avkoppling.
På såväl Arkiv Digital, Ancestry/
Genline och SVAR kommer det nyheter i en strid ström, gör det till en
vana att se om det har dykt upp något nytt och intressant. SVAR har en
bra funktion där det går att bevaka
om en volym är på färdigscannad och
tillgänglig. Klicka på bevaka så får du
ett meddelande från SVAR när den
är inlagd och möjlig att titta på. Det
är en ofantlig mängd material som
finns i våra arkiv, och nu när Lunds
Landsarkiv snart har flyttat färdigt
finns ännu mer att tillgå. Mycket av
det material som tidigare funnits på
Lunds Universitet kommer att finnas på arkivet som är beläget vid
Arkivcentrum syd, några minuter
utanför Lund. Dis-Väst kan erbjuda
en mängd trevligheter under våren,
planerat och klart, bara att notera i
almanackan för den som är intresserad. En nyhet ser ni redan i den här
numret av Disketten. Några sidor är
i färg och det är lite färre sidor i tidningen, jag hoppas att ni läsare uppskattar nyordningen. Annat spännande är det andra vårmötet uppe i
Lysekil, missa inte den möjligheten.
Tre temakvällar kommer vi också att
ha i vår, och vi har nya fina datorer i
datasalarna i Mölndal så släktforskningen kommer gå som en dans, eller trasslar ni in er emellanåt, liksom
jag, i en obekant socken, eller i svårlästa kyrkoböcker, att lyckas läsa de
där raderna, eller hitta det där pyttelilla torpet som låg under ett annat
hemman är lika roligt varenda gång.
Två kurser i Disgen kommer också
att arrangeras under våren för såväl
nybörjare, som för de med lite mer
erfarenhet. Göteborg har förmånen
att ha två släktforskningens dagar nu
i mars, platsen är det nyrenoverade
Landsarkviet. Mer info kommer att
läggas ut på vår hemsida, som snart
kommer att uppdateras ordentligt.
Håll utkik, både på Föreningen Dis
hemsida och vår egen för att inte
missa några nyheter. När ni ändå är
inne och surfar på Internet så passa
på att gå in på Rötter, släktforskarförbundets hemsida. Det är allt för
ofta som jag råkar på släktforskare
som aldrigt varit inne på den hemsidan och tittat. Oxveckorna är snart
slut och den 23 februari har Dis-Väst
sitt årsmöte på Repslagargården i
Masthugget, väl mött där.
Christina Claeson
Manusstopp för nr 2 av Disketten 2013
är den 2 april och tidningen
beräknas komma ut i början av februari
Text i Wordformat och foton i jpg
format mottages tacksamt
Skickas till:
[email protected]
Disketten nr 1 2013
DISVÄST
SV Mölndal arrangerar tillsammans med
DIS-Väst följande kurser i Mölndal
Nybörjarkurs i Disgen torsdagar 18.30-20.45 med start den 21 februari
Innehåll: I nybörjarkursen går vi igenom hur Disgen 8.2 fungerar, fokus ligger på
hur man lägger in information om sina släktingar och de olika sätt som informationen
kan presenteras på. Vi rekommenderar att alla har tillgång till programmet och har
grundläggande datakunskaper. Pris 920 kr
Fortsättningskursen i Disgen - lörd 2/3, sönd 3/3 samt sönd 10/3.
Innehåll: Repetition av nyckelområden i Disgen, IT relaterade frågor om Disgen 8.2c,
Avancerade utskrifter, Behandling och bearbetning av kartor, Svenska och utländska
orter, behandling och bearbetning, Tolkning av skrivstilar, Andra källor utöver
kyrkböckerna, Internet. Pris 920 kr
Grundkurs släktforskning med datorstöd onsdagar fr 6 febr 6 ggr 17.00-19.15
Den unika svenska folkbildningen ger oss möjlighet att forska långt tillbaka i släktens
historia. Lär dig grunderna i hur du börjar. Cirkeln innefattar också ett studiebesök på
landsarkivet. Ledare: Synnöve Nilsson. Pris 920 kr.
Emigration , 23 mars klockan 10-15. Pris 300 kr
Temakvällar på Götaforsliden
1. Tisdagen den 26 februari – SwedGen Tour 18.00 Charlotte Börjesson
2. Tisdagen den 19 mars
– Orter i Disgen 18.00 Charlotte Börjesson
3. Tisdag den 9 april
– Kartor I Disgen 18.00 Ylva Amberntsson
–3–
Disketten nr 1 2013
SV Göteborg Våren 2013
Släktforskning grundkurs
Släktforskning grundkurs, intensiv
Det unika svenska folkbokföringssystemet är en
ovärderlig källa till att kunna följa en släkts historia.
Du får lära dig samla uppgifter ur kyrkböcker,
bouppteckningar och domböcker samt läsa gamla
handstilar.
Det unika svenska folkbokföringssystemet är en
ovärderlig källa till att kunna följa en släkts historia.
Du får lära dig samla uppgifter ur kyrkböcker,
bouppteckningar och domböcker samt läsa gamla
handstilar. Kursen är intensiv och går två gånger per
vecka (måndag och torsdag) i tre veckor.
Lokal: Karl Gustavsgatan 15
Måndagar Tid 10.00-12.15, 6 ggr
Startdatum den 4 februari
Pris 995 kr
Tisdagar Tid 14.00-16.15, 6 ggr
Startdatum den 5 februari
Pris 995 kr
Lokal: Frölunda Kulturhus
Måndag och Torsdag 16.00-18.15
Startdatum den 28 januari
Pris 995 kr
Släktforskning fortsättning
Udda källor i släktforskningen - fortsättning
En intensiv fortsättningskurs för dig som har kommit
igång med släktforskningen men vill komma vidare.
Vi lär oss mera om ”Fader okänd - oäkta barn”,
mantalslängder, ägarförhållande på en gård,
soldater, stadens invånare, emigration, lite annat
smått och gott
Förbered gärna frågor till ledaren och saker du vill
diskutera i gruppen.
Kurs för dig som är väl bekant med kyrkböcker och
äldre skrift. Ledare: Kent Andersson. Vi går igenom
vad andra källor som häradsrätten, domkapitlet,
kronolänsman och häradsskrivaren.Ledare: Kent
Andersson.
Lokal: Karl Gustavsgatan 15
Lördagen den 13 april kl. 10-15
Pris 355 kr
Släktforska på egen hand. Startdatum den 5 februari
Tid: 10.00-20.00
I vår finns det återMöjlighet att släktforska i vår lokal på
Götaforsliden 13 a övre ( Mölndals Kråka). Boka plats
innan på tel: 0708-55 30 04
Försäljning av CD skivor och böcker
I lokalen på Götaforsliden 13 a övre finns det möjlighet
att köpa CD skivor och böcker om släktforskning.
Vi följer Sveriges Släkforskarförbunds priser och de är
du medlem i en släktforskarförening så blir det ett lite
billigare pris.
De går också att beställa på 0708-55 30 04 (porto
tillkommer)
–4­–
Lokal: Frölunda Kulturhus
Onsdag 14.00-16.15
Startdatum den 20 februari
Pris 535 kr (3 kurstillfällen)
Titel SSF rötterbokhandeln * = medlemspris
Rotemannen 595 (*495)
Sveriges befolkning 1880 600(*560)
Sveriges befolkning 1890 595 (*495)
Sveriges befolkning 1900 640(*560)
Sveriges befolkning 1970 595 (*535)
Sveriges befolkning 1980 595 (*535)
Sveriges befolkning 1990 600(*560)
Sveriges dödbok 1901-2009 595 (*495)
Ortnamn för 64 bit dator
220(*200)
Begravda i Sverige 2 595 (*495)
Emigrantforskning
215(*195)
Fader okänd 215 (*195)
Kartforskning 215 (*195)
Soldatforskning
265(*235)
Släktforskning Fortsättning 100 (*90)
Släktforskning Grundkurs 80 (*72)
Disketten nr 1 2013
Höstmöte 2 i Uddevalla den 20 oktober
Kristina Andersson visar Disgen
Hej alla! Detta är mitt första försök
att skriva i tidningen. I höstas närmare bestämt den 20 oktober, var
Dis-Väst med och arrangerade en
släktforskardag på Bohusläns museum i Uddevalla. Dagen var välbesökt, med ett 20 tal utställare. Med
försäljning och visning av produkter
och program. Det var tre föreläsningar. Först ut var Mette Gunnari från
Dis Norge, som höll ett föredrag om
källor i Norge, kom tyvärr in precis i
slutet av detta uppskattade föredrag.
Fick i alla fall med mig att det är viktigt att veta från vilket fylke personen
man söker är född i för att kunna
söka i arkiven utan någon kostnad på
http://www.arkivverket.no/Digitalarkivet.
Föredrag nummer två hölls av Anneli Andersson som dagen innan
kom hem från USA och Swed Gen
Tour, som föredraget handlade om.
Anneli berättade om olika källor som
man kan ha glädje av, om deras fotograferande av gravstenar på svenskättlingar som ni så småningom
kommer hitta i Internationella gravar
på Rötters sida. Vi fick även berättelser och anekdoter från turnén som är
omöjliga att återge här. Men besök
deras blogg på http://swedgentour.
blogg.se/ där kan man hitta en del av
det som Anneli berättade för oss och
mycket annat.
Annelie Andersson berättar om
Swed Gen Tour
Släktdata med Björn Jönsson och
Mats-Olof Sander var sist ut av föredragshållarna. Föreningen fyller
25 år nästa år 2014 och är en ideell
förening som tillhandahåller register från kyrkböcker (Födda, Vigda
och Döda) gratis på sin hemsida,
avskrivna och indexerade av frivilliga personer och lokalföreningar.
Tyvärr är inte registren rikstäckande då många föreningar säljer sina
register på skivor. Det är viktigt att
man kontrollerar uppgifterna man
hittar då de är en sekundär källa.
Registren går att ladda ner till egen
dator från http://www.slaktdata.
org/. Föredrag­et fortsatte då jag var
tvungen att smyga mig ut.
Under dagen fanns också ett lotteri
med vinster från de deltagande utställarna som snart blev utsålt, hoppas att alla som fick vinst blev nöjda,
för det var vi som var där från DisVäst när vi trötta åkte hem efter att
ha packat ihop alla saker.
Ylva Amberntsson
Foto Kent Lundvall
Mette Gunnari från Dis Norge
–5–
Disketten nr 1 2013
Verksamhetsberättelse 2012 Dis-Väst
Årsmöte
Årsmötet hölls i Repslagaregården, Masthugget i Göteborg lördagen den 3 mars 2012 där 47 medlemmar deltog
enligt den upprättade närvarolistan. Mötesdeltagarna fick höra ett föredrag om Göteborgs hamn. Under dagen
bjöds också på kaffe och smörgås. Efter föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse, beviljades styrelsen full ansvarsfrihet. Årsavgiften till Dis-Väst inför verksamhetsåret 2013
beslutades till oförändrade 70 kr. Det genomfördes även sedvanliga demonstrationer av Disgen och Disbyt.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 sammanträden, samtliga protokollförda. Styrelsen har även bildat
en programkommitté. Dessa har träffats ett antal gånger för att planera och genomföra möten i föreningens
verksamhetsområde.
Möten
De möten som föreningen själva eller i samarbete med andra organisationer har genomfört är:
Den 3 mars hade föreningen årsmöte i Repslagaregården, Masthugget.
Den 28 april var det andra vårmötet på Öckerö.
Den 8 september var det första höstmötet med föreningens 25-årsjubileum i Mölndal.
Den 20 oktober var det andra höstmötet i Uddevalla.
Övriga möten
Vid Dis årsmöte den 10 mars i Staffanstorp var Dis-Väst representerat. Under året togs också beslutet att DisVäst kommer att vara värdar för Dis årsmöte 2013 i Mölndal. Ett flertal funktionärer deltog också vid Dis
funktionärsträff i Linköping 13-14 oktober.
Lokalen
Föreningens lokal på Götaforsliden hyrs av Studieförbundet Vuxenskolan och delas med Släktdata. Under året har
ett flertal cirklar genomförts i där. På tisdagar har det varit öppet för egen forskning och under året har även några
temakvällar genomförts. I samband med öppet hus i lokalen och ute på mötena har CD/DVD-skivor och böcker från
släktforskarförbundet sålts på kommission med god framgång. I lokalen har även styrelsen sina sammanträden.
Dis-styrelsen
Kjell Croné och Charlotte Börjesson är valda som ledamöter i föreningen Dis styrelse. Ordförande Jonny Holm
deltar som adjungerad ledamot för Dis-Väst vid sammanträdena.
Representation
Föreningen har under året medverkat med demonstrationer av Disgen och Disbyt-service vid besök hos olika
släktforskar- och hembygdsföreningar i regionen.
Dis-Väst har bland annat deltagit vid arrangemang i Borås och Oslo samt flera tillfällen runt om i
Göteborgsregionen. Bland det som kan nämnas särskilt är Släktforskningens dagar som hölls på Stadsmuseet i
Göteborg17-18 mars.
Då föreningen har sin lokal i Mölndals Kvarnby har den varit bemannad i samband med både Kvarnbydagen
och Kulturnatten i Mölndal. Även detta år har Dis deltagit i Bokmässan i Göteborg, 27-30 september. Montern
bemannades och byggdes upp av medlemmar från Dis-Väst i samarbete med Dis. Montern hade en ständig ström
av intresserade besökare under alla 4 dagarna.
Medlemsregister
Antalet medlemmar har under året minskat något från 3014 vid verksamhetsårets början till 2969 vid dess slut.
Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma och släktforskardagar
Dis-Väst var med under släktforskardagarna i Gävle 24-26 augusti och bemannade Dis monter. Föreningen
representerades av 3 ombud vid riksstämman den 25 augusti.
–6­–
Disketten nr 1 2013
Fadderverksamhet
Föreningen Dis har 5 faddrar för Disgen, 2 faddrar för MinSläkt och en fadder för Disgen/Linux inom Dis-Västs
område. För övriga program finns faddrar på andra orter att kontakta.
Disbyt
Charlotte Börjesson och Hans Vappula är Disbyt-ombud för medlemmarna i Dis-Västs område.
Internet
Dis-Väst har en egen webbplats: http://www.dis-vast.o.se denna är under översyn och en ny hemsida håller på att
tas fram.
Medlemstidning
Dis-Västs medlemstidning Disketten, har under året utkommit med 4 nummer.
Med förhoppning om fortsatt framgångsrik verksamhet vill styrelsen framföra sitt tack till samverkande
organisationer samt till alla som medverkat vid våra arrangemang.
Göteborg i januari 2013
Jonny Holm Ordförande Kristina Andersson
Sekreterare Charlotte Börjesson
Kassör
Kent Lundvall Christina Claeson Kjell Croné
Hans Vappula Einar Gustafsson Synnöve Nilsson
Kent Andersson Catharina Carlander Ylva Amberntsson
–7–
Disketten nr 1 2013
Vikarvets museum i Lysekil och
hällsristningarna i Brastad
Den 4 maj är det föreningen Dis-Västs andra
vårmöte, denna gång i det vackra Lysekil,
för er som inte har besökt Lysekil så kan
jag varmt rekommendera området. Det går
att ta sig hit antingen med buss från Nils
Eriksson Terminalen ( buss 841) som tar
drygt 2 timmar eller med bil.
Hällristning i Bacak,
Brastad,
Foto Ylva Amberntsson
Utöver en underskön natur, en och annan
räksmörgås måhända, går det också att
besöka hällrisningarna i Brastad, för
utförligare information se:
http://www.vastsverige.com/lysekil/,
Klicka på Hällristningarna i Backa.
En annan bra sida är:
http:// www.vikarvet.se/index.htm
Text Christina Claeson
Interiör från Vikarvets museum
–8­–
Disketten nr 1 2013
Arkivens Dag i Uddevalla 2012
Andra lördagen i november är det
alltid Arkivens Dag. I år var det öppet hus för allmänheten på Bohusläns Föreningsarkiv på Bohusläns
Museum i Uddevalla. Här hade
man möjlighet att titta på en mängd
dags­
tidningar ända sedan början
på 1800-talet och mycket annat.
Många passade på tillfället att göra
ett besök. I arkivet finns arkivhand­
lingar från cirka 1650 föreningar i
området. En del föreningar är avsomnade och upp­lösta medan andra
är fullt verksamma. Bohuslänska
Curlingklubben från 1852 är den äldsta föreningen i arkivet. Om man har
tur kan man hitta uppgifter om förfäderna här. Många foton från förr
finns också.
DIS-Väst och Uddevalla Släktforskare fanns även på plats för att
hjälpa forskare att finna uppgifter.
Vardagar har man möjlighet att själv
besöka detta arkiv.
Ring 0522-370 11 för tidsbeställning. Hemsidan hittar man på
www.bohusarkiv.se.
Kristina Andersson svarar på frågor om släktforskning.
Text och foto Kent Lundvall
Bohusläns museum
–9–
Disketten nr 1 2013
Borås Släktforskare
Kurser våren 2013
Alla kurser i BSF-lokalen
Här kommer några av Borås Släktforskares kurser under vårterminen.
För utförligt program se deras hemsida: http://www.borasslaktforskare.se/bb
NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING (Dagtid)
Kurs nr. 1:1
Kursledare:
Carl-Göran Järbyn
Kursdag:
Måndagar 09.00 – 12.00
Kurstillfällen: 8 tillfällen á 3 studietimmar
Start:
4 februari 2013
Lokal:
BSF föreningslokal
Max antal delt.: 8 deltagare
Kursavgift:
800:- + ev. kurslitteratur
Förkunskaper:
Någon datorvana
Innehåll:
Teoretisk & praktisk undervisning, utgångspunkt från svenska källor.
Förfrågan om kursen handledare Carl-Göran Järbyn [email protected]
SLÄKTFORSKNINGSPROGRAMMET DISGEN 8.2 Steg 1. (grund)
(Kvällstid)
Kurs nr. 2:1
Kursledare:
Hans Nyman
Kursdag:
Torsdagar 18.00 – 21.00
Kurstillfällen:
6 tillfällen á 3 lektionstimmar
Start:
7 februari 2013
Lokal:
BSF föreningslokal
Max antal delt.: 8 deltagare
Kursavgift:
900 kr
Förkunskaper; Grunder i släktforskning & data.
Kurslitteratur:
Medtag Handledning i Disgen 8.2
Förfrågan om kursen handledare Hans Nyman [email protected]
SLÄKTFORSKNINGSPROGRAMMET DISGEN (Kvällstid)
Kurs nr. 2:3
Fortsättningskurs i dataprogrammet Disgen, Ortregister och karthantering.
Kursen startar när tillräckligt många anmälningar inkommit.
Kursledare:
Hans Nyman
Kurstillfällen: Våren 2013, 2 tillfällen á 3 lektionstimmar
Lokal: BSF föreningslokal
Kursavgift:300 kr
Förkunskaper: Grunder i Disgen 8.2 & data.
Kurslitteratur:Medtag Handledning i Disgen 8.2
Intresseanmälan till Folkuniversitetet
Förfrågan om kursen handledare Hans Nyman [email protected]
–10­–
Disketten nr 1 2013
GöteborgsRegionens Släktforskare
Våren 2013
Visning av Frimurarorden
Göta Provincial loge samling
Måndagen den 18 februari kl 14.00
Drottninggatan 32. Guide museiintendent
Christian Thoren.
Anmälan senast fredagen före till
Karin Holger tel. 031-40 85 20
Ingen avgift. Högst 25 personer
ORDINARIE ÅRSMÖTE i GRS samlingssal
Måndagen den 25 febr. 2013 kl. 18.30
Erik Dahlbergsgatan 36 B. Sedvanliga ärenden
enl. stadgarna, med bl.a. Verksamhetsberättelse
och Årsredovisning.
Föredrag av LarsOlof Lööf om Bilder av Göteborg
Kaffeservering ANMÄLAN senast den 22/2 till
Karin Holger tel. 031-40 85 20
Avgift 50:- kr. –
Visning av Residenset, Södra Hamngatan 1
Måndagen i mars kl 14.00
Datum meddelas senare, se hemsidan
av Ann-Christin Bäckström. Högst 25 personer.
Avgift 50:- inkl. kaffe och äppelkaka. Obs! Ej hiss.
ANMÄLAN Karin Holger tel. 031-40 85 20
Släktforskningens dag 16 mars
Hans Hanner föreläser om ”Inrikes pass”
Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14.00
Inrikes pass fanns i Sverige under åtminstone 300
års tid ochupphörde 1860 då passkravet togs bort
både för inrikes och utrikes resor. En ambitiös
passadministration har resulterat i en stor mängd
handlingar framför allt från 1800-talet, handlingar
som få forskare har använt. Hans Hanner berättar
om Genealogiska Föreningens projekt att digitalisera
arkivmaterial kring äldre tiders
Hallands släktforskarförening årsmöte
lördagen den 23 mars kl 13.30
Träslövs församlingshem
Mötesförhandlingar enligt stadgarna.
Motioner som önskas tas upp på
årsmötet lämnas senast den 18 februari.
Torsten Torstensson föreläser om
”Soldaten från Knäred”.
Kaffeservering, ingen förhandsanmälan.
Försäljning av föreningens avskrifter, böcker,
CD-skivor med mera.
Välkomna!
Föreningen Orusts Släktforskare 25-årsjubilerar!
Det skall vi fira den 20 april på Kulturhuset Kajutan,Henån.
Under våren kommer mer information att finnas på vår hemsida www.orustgenealogi.se
–11–
Disketten nr 1 2013
Årets tema för Släktforskningens dag är: ”Soldaten i släkten – till fots, till häst, till sjöss”. De flesta av oss
har soldater i släkten. Ta tillfället och lär dig mer om dina militära förfäder.


  
 

    
  
  
Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg,
Arkivgatan 9A
Lördag 10.00 – 16.00 och söndag 10.00 – 16.00
Mängder med utställare och intressanta
föreläsningar
Fri entré
Sponsorer: Arkiv Digital, DIS-Väst, Släktdata,
Region- och Stadsarkivet Göteborg,
GöteborgsRegionens Släktforskare och
Göteborgs-Emigranten



Släktforskningens dag - ett initiativ av Sveriges Släktforskarförbund. www.genealogi.se
–12­–
Disketten nr 1 2013
DISVÄST
Förslag till dagordning årsmöte 2013-02-23
1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
12. Val av styrelse, revisorer och valberedning
a:ordförande för 1 år
b: ordinarie ledamöter för två år
c: suppleanter för ett år
d: revisorer för ett eller två år
e: revisorsuppleant för ett år
f: valberedning för ett år
g: sammankallande i valberedningen
13. Motioner från medlemmar
14. Förslag från styrelsen
15. Verksamhetsplan för 2013
16. Fastställande av
a: budget för 2013
b: årsavgift för verksamhetsåret 2014.
17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutas
–13–
Disketten nr 1 2013
FA D D R A R
Disgen
Jan-Åke Thorsell
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA
tel: 031-29 11 55
[email protected]
Kent Lundvall
451 63 UDDEVALLA
tel: 0522-747 40
[email protected]
Karl-Erik Lerbro
511 55 KINNA
tel: 0320-132 35
karl-e. [email protected]
Christina Claeson
411 03 Göteborg
tel: 031-15 95 38
[email protected]
DISBYTOMBUD
Hans Vappula
Hjorthallv 3 A, 438 93 LANDVETTER
Tel. 031-94 51 32
[email protected]
Kristina Andersson
531 97 LIDKÖPING
tel. 0510-270 93
[email protected]
DIS ARKIV
Charlotte Börjesson
Tenorgatan 8, 421 38 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-47 80 93, 0703-46 33 66
[email protected]
c/o Jan Nilsson
Lagerlöfs väg 14
245 32 STAFFANSTORP
[email protected]
MEDLEMSINFORMATION
Jonny Holm, ordförande, AU, registrator och
medlemsansvarig
Lilla Fridhemsgatan 2, 414 73 GÖTEBORG
Tel. 031-12 55 36, 0702-89 41 12
[email protected]
Einar Gustafsson, ledamot
Hästeviksgången 3
426 71 Västra Frölunda
Tel. 031-295731
[email protected]
Kjell Croné, vice ordförande, AU
Odinsgatan 20 B, 411 03 GÖTEBORG
Tel. 031-15 95 38
[email protected]
Catharina Carlander, suppleant
Lilla ljungskärsgatan 6
42157 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-69 47 66
[email protected]
Charlotte Börjesson, ledamot, kassör, AU
Tenorgatan 8, 421 38 VÄSTRA FRÖLUNDA
tel 031-47 80 93
[email protected]
Kristina Andersson, ledamot, sekreterare,
Kvibergsvägen 7, 531 97 LIDKÖPING
Tel. 0510-270 93,
[email protected]
Christina Claeson, ledamot, vice sekreterare,
redaktör
Odinsgatan 20B, 411 03 Göteborg
tel: 031-15 95 38
[email protected]
Kent Lundvall, ledamot
Fredagsvägen 42, 451 63 UDDEVALLA
tel. 0522-747 40, 0730-97 02 23
[email protected]
Hans Vappula, ledamot. redaktionsråd
Hjorthallvägen 3A, 438 93 LANDVETTER
Tel. 031-94 51 32
hans.vappulagmail.com
Synnöve Nilsson, ledamot
Bågskyttegatan 4H, 431 43 Mölndal
Tel. 031-38 02 734
synnö[email protected]
–14­–
Ylva Amberntsson, suppleant
Smaragdgatan 25, 42149 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-47 81 64
[email protected]
Kent Andersson, suppleant
Topasgatan 9
421 48 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-47 63 42
[email protected]
Eivor Strandefjord, utbildningsansvarig,
Älvsåkersvägen 381, 434 96 KUNGSBACKA
Tel. 0300-213 47, 0708-55 30 04
[email protected]
Ingrid Lännestad, redaktionsråd
Silleskärsgatan 89, 421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-47 18 47
[email protected]
Lennart Ryhd, revisor
Kungslid 22, 511 31 ÖRBY
Tel. 0320-480 67
[email protected]
Margareta Lund, revisor
Sveagatan 41
441 32 ALINGSÅS
Tel. 0322-63 73 57
[email protected]
Björn Molin, Valberedningen sammankallande
Gitarrgatan 1, 42141 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-45 98 80
[email protected]
Lena Sundberg, valberedningen, revisorsuppleant
Beryllgatan 18
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-29 48 18
[email protected]
Jan-Åke Thorsell, valberedningen
Lilla Kornettgatan 13, 421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-29 11 55, 0707-83 44 94
[email protected]
F addrar
M in slä k t
Kjell Croné
411 03 Göteborg
tel: 031-15 95 38
[email protected]
Annelie Lindgren Kedehag
Bollebygd
033-288388 (kv)
[email protected]
HEDERSMEDLEMMAR
Bertil Magnusson, PARTILLE,
Björn Molin, VÄSTRA FRÖLUNDA
Ingrid Lännestad, VÄSTRA FRÖLUNDA
Jan-Åke Thorsell, VÄSTRA FRÖLUNDA
Ulla-Britt Wallgren, KINNA
Kjell Weber, TORSLANDA
Disketten nr 1 2013
Nya medlemmar
49679 Leila Hultgren
Hedekasvägen 21 i
458 32 FÄRGELANDA
49682 Matti Panteon
Strömgatan 7 A
461 35 TROLLHÄTTAN
49686 Anders Neuman
Timmele Frälsegård 157
523 92 TIMMELE
49688 Anders Klerfors
Måldomargatan 4 H
431 62 MÖLNDAL
49699 Therese Holmqvist
Eklanda Torg 15
431 49 MÖLNDAL
49764 Gunvor Tillblad Svensson
Nåpabäcksgränd 4 lgh 1204
541 53 SKÖVDE
49797 Ingela Olsson
Sjöhåla 490
442 71 KÄRNA
49803 Christine Larsson
Rotegatan 3 B
541 40 SKÖVDE
49804 Kent Björkdahl
Astergatan 7
434 43 KUNGSBACKA
49819 Kent Herbertsson
Box 262
549 06 MOHOLM
49822 Berndt Ekström
Östra Långgatan 13 B
432 45 VARBERG
49835 Ia Staaf
Helgesons Väg 12
131 37 NACKA
49839 Jan-Åke Ahlbom
Bäckenäs
458 96 HÖGSÄTER
49845 Gullvi Kilhage
Bäckeviksgatan 15
456 31 KUNGSHAMN
49852 Sven Hägg
Månadsgatan 31
415 08 GÖTEBORG
49858 Seymor Ullberg
Kakelösagatan 36
431 44 MÖLNDAL
49864 Barbro Karlsson
Häljared Hassel
516 90 DALSJÖFORS
49871 Ing-Marie Andersson
Hansagårdsvägen 1
311 43 FALKENBERG
49877 Gunilla Bratt
Gyllenkroks Allé 3
222 24 LUND
49892 Sara Heimersson
Hjalmar
Selandersgatan 3 D lgh 1201
416 74 GÖTEBORG
49895 Ingegerd Alvbring
Birkagatan 59 B
416 56 GÖTEBORG
50205 Bengt Nilsson
Glasyrgatan 3
511 62 SKENE
49900 Ragnar Persson
Puketorpsvägen 2
433 62 SÄVEDALEN
49940 Marie-Louise
Nordfeldt-Karlsson
Rönnings Sörgård 10
442 90 KUNGÄLV
50218 Margareta Hansson
Opalgatan 99
421 62 VÄSTRA FRÖLUNDA
49977 Ann-Charlotte Lammers
Holmåkravägen 14 M
437 40 LINDOME
49998 Elisabeth Berntsson
Anekdotgatan 5
422 41 HISINGS BACKA
50008 Kent Nilsson
Ubbhult, Furåsen 7
438 95 HÄLLINGSJÖ
50011 Inga-Britt Svensson
Kalsebo Skogslyckan
514 92 UDDEBO
50023 Roy Christensson
Rågkornsgatan 42
431 40 MÖLNDAL
50072 Ingmar Sköldborg
Enersbacken 572
474 96 NÖSUND
50074 Madeleine Ahrnens
Sågspånsgatan 6
416 80 GÖTEBORG
50075 Urban Enqvist
Kullagatan 13
382 46 NYBRO
50082 Annica Edlund
Dalvindsgatan 8
434 34 KUNGSBACKA
50100 Monica Qvist Wagnervik
Storgatan 18
462 36 VÄNERSBORG
50102 Kjell Gustafsson
Kantor Edgrens Väg 10 C
443 34 LERUM
50122 Dennis Johansson
Nytorpsvägen 200
590 73 LJUNGSBRO
50129 Sture Sandström
Hvitfeldtsvägen 42
471 33 SKÄRHAMN
50143 Christer Elvin
Bruksgatan 18
544 30 HJO
50146 Gunilla Palmhede
Lavendelvägen 9
443 70 GRÅBO
50162 Hans-Åke Pettersson
Olof Persvägen 25
446 35 ÄLVÄNGEN
50195 Bertil Ryde
Tallvivelvägen 1
444 46 STENUNGSUND
50232 Lars-Olof Adebahr
Sanatoriegatan 60, 3 tr
416 53 GÖTEBORG
50234 Alf Eklund
Bergliden 1
542 91 TORSÖ
50235 Håkan Magnusson
Ögårdsvägen 2 D
451 61 UDDEVALA
50236 Lennart Knutsson
Bergvägen 6 A
435 37 MÖLNLYCKE
50252 Margareta Unander
Barrskogsgatan 3
412 74 GÖTEBORG
50254 Birgitta Brown
Dr. Billqvists Gata 1
413 22 GÖTEBORG
50283 Hanna Berntsson
Lövsångarevägen 9
471 60 MYGGENÄS
50290 Hasse Tingström
Vättnedalsvägen 10
421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA
50291 Jan Johansson
Högadalsvägen 6
435 37 MÖLNLYCKE
50296 Carina Wiklund
Myrekärrsvägen 19
417 29 GÖTEBORG
50304 Gerd Gustafsson
Gundlebo 410
462 93 VÄNERSBORG
50307 Ann Lindquist
Vitklövern 11 C
423 33 TORSLANDA
50312 Britta Berg
Klintvägen 7 D
461 50 TROLLHÄTTAN
50327 Christina Levinsson
Ekevägen 10
524 32 HERRLJUNGA
50328 Torbjörn Gustafsson
Gustav Adolfsgatan 10
441 33 ALINGSÅS
50342 Ragnar Halvorsen
Skoglivegen 20
NO-3718 SKIEN NORGE
50383 Magnus Beuerman
Höggärdsvägen 19
432 91 VARBERG
50388 Emelie Lagerblad
Vänebyvägen 68
461 94 TROLLHÄTTAN
50394 Eric Borgentun
Skiffervägen 18
435 42 MÖLNLYCKE
50410 Kjell Göran Holmström
Billdals Häggväg 24
427 39 BILLDAL
50412 Sven Samuelsson
Västra Kattunga Bua 2
519 94 BJÖRKETORP
50417 Margot Hindelius
Fiolgatan 2
421 41 VÄSTRA FRÖLUNDA
50419 Elisabeth Morales
Lunden 109, Finnstugan
468 90 VARGÖN
50423 Björn Carlström
Solstrålegatan 4, 8 tr
418 43 GÖTEBORG
50436 Annika Ehn Andreasson
Björkgatan 5
441 33 ALINGSÅS
50446 Inga-Lill Samuelson
Klintvägen 5 C
461 50 TROLLHÄTTAN
50459 Ulf Gustafson
Liljedalsvägen 8 E
461 54 TROLLHÄTTAN
50464 Carina Jarlsby
Lilla Våmmedalsvägen 7
428 33 KÅLLERED
50465 Peter Jarlsby
Lilla Våmmedalsvägen 7
428 33 KÅLLERED
50470 Marianne Johansson
Sörgårdsvägen 15 E
457 32 TANUMSHEDE
50501 Irene Snygg
Rimmarevägen 11 B
311 38 FALKENBERG
50356 Gunvor Sjöberg
Hultet 302
463 75 HJÄRTUM
50358 Britt-Marie Brinck
Dalvägen 5 E
541 33 SKÖVDE
–15–
B Posttidning
Avsändare:
DIS-VÄST
c/o Jonny Holm
Lilla Fridhemsgatan 2
414 73 GÖTEBORG
Den 23 februari 2013 hälsar vi alla välkomna
till DIS-Västs årsmöte i Göteborg
Årsmötet är i likhet med förra året på Repslagargården i Masthugget, Göteborg
Program
10:30 Öppnas lokalen
11.00 Startar aktiviteterna
• Roger Karlsson, Lärande Stad, kommer att
berätta och visa bilder om “Näringsliv och
boende i gamla Göteborg”. Roger är till vardags
arrangör av de stadsvandringar som finns i
Göteborg. Vill man titta närmare på Rogers
verksamhet kan man gå in på
www.larandestad.se
• Under dagen finns möjlighet att få information
om Disgen, Disbyt och Min Släkt
• Kaffe och smörgåsar serveras under dagen
• Vi skall också hinna med att genomföra själva
Årsmötet.
Vägbeskrivning
• Buss 60 går från Brunnsparken (läge C) till
Fjällgatan, där man går av vid hållplatsen
Fjällskolan. Sedan går man 300 meter
till Repslagargården som ligger bredvid
Masthuggkyrkan.
• Spårvagn 11 kan man ta men då går man av på
Bangatan, därefter går man upp för Fjällgatan
mot Repslagargården.
• Ni som är bilburna, tänk på att det är ont om
parkeringsplatser runt Repslagargården. Att
parkera uppe vid Masthugskyrkan och gå
tillbaka är ett alternativ.
Välkomna
14.00 beräknar vi att aktiviteterna skall
vara genomförda
DIS-Väst hälsar alla välkomna till vårt andra vårmöte
Lördagen den 4 maj på Vikarvets museum i Lysekil
Mellan 11 - 15 kommer vi att kunna möta lokala släktforskare och hembygdsföreningar i Lysekils trakten
på Vikarvets Museum. Vi kommer också att få möjlighet att bli guidade och se museets samlingar av
Bohuslänsk historia och kultur. Vid hemresan från Lysekil kan man passa på att stanna till efter Brastad
där en unik samling av hällristningar finns. Mer information kommer i nästa nummer av Disketten.
Länk: www.vikarvet.se/index.htm
Kvalitetstryckeriet i Mölndal
Möbelgatan 10 • Box 144 • 431 22 Mölndal • Telefon 031-746 65 00
www.lindgren-soner.se