Malmöavdelningen ETTAN nr 1/15

ETTAN
nr 1/15
Malmöavdelningen
MEDLEMSRESA 2015
Vårens resa går till
Dresden & Spreewald den 24-27 april
Vi reser när 700 års jubilerande Spreewald firar för
fullt. Vi kommer att bo på Hotel Dresden Neustadt****.
Hotellet ligger på andra sidan floden Elbe ca 1km från
centrum (i Dresden).
I det här numret:
Ordförande har ordet
Titlar i fokus
Medlemsresa i fokus
Gatukontoret omorganiserar
Grundskoleförvaltningen
2
Anmäl nya förtroendevalda!
Löneöversyn 2015
4
Inbjudan årsmöte med utflykt
6
Beredskap sektionschefer
7
Flexen äger du!
7
Övrigt
8
2
3
4
4
5
Har du...?
I priset ingår:
Halvpension, frukost & middag x 3, buss hela resan med guide,
färja x2, broavgift x 2, skatter och avgifter i Tyskland, guide i
Dresden, gondolen i spreewald
Kostnad i dubbelrum 2.695:Kostnad i enkelrum 3.315:-
Se mer information & program på sidan 3
Följ oss på Facebook!
Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett
komplement till medlemstidningen
”Ettan”.
… blivit arbetslös — meddela oss din nya e-postadress
så du får den information som du skall ha.
...bytt förvaltning - meddela detta på tel 040-304830
ETTAN
Ordförande har ordet
Jaha, då var man inne i sista månaden som ordförande.
Allt går så fort. I år har valberedningen verkligen fått
jobba men det är bra, förändring är bra och kontinuerlig
förnyelse behövs i alla organisationer. Uppdraget som
ordförande är i vissa stunder väldigt tungt men ger också fantastiskt mycket. Det som kommer att vara jobbigast är nog att inte bestämma, från att ha pillat i syltburken varenda dag så skall jag stilla titta på och lägga mig
i varandra gör, de får nog be mig hålla tyst…
Det känns skönt att lämna uppdraget just i en period där
medlemsantalet ökar. När jag tillträdde en gång i tiden
så hade vi under en tid vant oss vid att verksamheter
hade lämnat oss såsom VA, Brandkåren vilket gjorde att
vi i avdelningen tappade medlemmar. Under åren som
har varit har vi sakta ökat medlemsantalet för att det
sista året rusa ordentligt. Det känns roligt att för en
gångs skull känna lite medvind.
Förtroendevalda är grundbulten för en fungerande facklig
verksamhet. Det är en kommande utmaning att motivera
och hitta medlemmar som
kan bidra i det lilla eller i det stora. Ju fler vi är desto
bättre kan vi ta hjälp av varandra och kan på ett helt
annat sätt ha koll på vad som händer i verksamheterna och reagera innan problem uppstår. Vill du förändra och påverka så engagera dig! Vi ger dig utbildning och du skall inte vara rädd att räcka upp handen, du bestämmer hur mycket du vill engagera dig,
ingen tvingar dig till något. Kom med i gemenskapen
och känn att du kan bidra till en bättre arbetsmiljö
och arbetsliv.
Titlar i fokus
I Malmö stad finns det en arbetsvärdering, som fastställer vilka befattningar som värderas likvärdiga utifrån svårighetsgrad även om arbetsinnehållet kan
vara olika. Den bygger på att kraven på befattningen
värderas, alltså inte individers prestation på utfört arbete..
Inom grundskoleförvaltningen pågår ett arbeta med att
se över titlar som assistent/skolassistent samt skolsekreterare. Vilka titlar ska användas inom skolans
organisation.
Omsorgspedagog är en titel/roll som ökat/ökar inom
LSS boende, vilket inneburit att Sociala Resursförvaltningen tillsammans med vision och övriga fackliga organisationer under hösten 2014 arbetat med att se
över arbetsinnehållet och vad uppdraget innebär. I
många andra kommuner har man tittat över just omsorgspedagogens roll/arbetsuppgifter, där har man
även ändrat titeln till stödpedagog, kanske något för
Malmö att tänka på framöver.
/Kristina Ekholm
Sida 2
ETTAN
MEDLEMSRESA 2015, Dresden & Spreewald den 24-27 april
Program
Information
24/4
08.00 Vi träffas bakom Malmö Opera
08.15 Bussen avgår
11.15 Färjan Gedser-Rostock
(förtäring på egen bekostnad)
13.15 Ankommer i Rostock
(det blir stopp under bussresan)
18.00 (cirka) Framme i Dresden
20.00 Middag på hotellet
Kostnad i Dubbelrum 2.695:Kostnad i Enkelrum 3.315:-
25/4
Guidad tur i Dresden, tid meddelas senare,
övrig tid på egen hand
20.00 Middag på hotellet
26/4
Dagen fri i Dresden
20.00 Middag på hotellet
27/4
08.15 Åker till Spreewald
10.00 Gondol på kanalen
12.00-14.00 Lunch på egen hand
14.00 Återresa till Rostock
(det blir stopp under bussresan)
17.45 Färjan avgår från Rostock
(förtäring på egen bekostnad)
19.45 Ankommer Gedser
22.00 (cirka) Hemkomst bakom Malmö opera
Anmälningsavgift 500 kr efter bekräftelse.
OBS! Anmälan senast den 20 mars till
[email protected]
Frivilligt avbeställningsskydd kostar
100 kronor och betalas i samband med anmälningsavgiften.
OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning
kräver vi läkarintyg för att återbetala
avgiften.
I priset ingår:
Halvpension, frukost & middag x 3, buss
hela resan med guide, färja x2, broavgift x
2, skatter och avgifter i Tyskland, guide i
Dresden, gondolen i spreewald
Reserverar oss mot förändringar som vi inte
kan råda över eller tryckfel.
Sida 3
ETTAN
Gatukontoret omorganiseras
Under hösten genomförde gatukontoret en omorganisation inom princip hela förvaltningen. Arbetet
påbörjades i början av september och var nästintill
helt klar den 1/1-2015.
All personal informerades vid samma tillfälle om
omorganisationen av gatudirektören som samtidigt
sa att det skulle hållas ett högt tempo. Vision har
påtalade att vision´s huvudskyddsombud skulle
beredas möjlighet att delta i planeringsarbetet av
den nya organisationen och att man även ska beakta samverkansavalet.
Vision skickade ut en frågeställning till medarbetarna:
”- Är det något speciellt ni anser att vi som facklig
organisation ska bevaka/jobba för? Har ni förslag,
önskemål eller ideér på förbättringar eller arbetssätt
så är det läge att komma med dem nu.”
En del medlemmar återkom med dels förslag och
med dels frågor. Detta processades sedan mot arbetsgivaren.
Vision hade kontinuerliga samverkansmöten med
arbetsgivaren. Diskussionerna på dessa möten slutade oftast i samförstånd. Det fördes även en del
MBL förhandlingar då det kom till individ ärenden/
chefstillsättningar.
Den nya organisationen hittar du på Komin under
Förvaltningar/Gatukontoret/Om oss på gk/
Arbetet med ny organisation för GK
/Rickard Johansson
Många frågor på Grundskoleförvaltningen!
Vision har varit mycket aktiv på grundskoleförvaltningen under en tid eftersom arbetsgivaren inte
verkar få någon ordning på saker och ting.
Arbetsgivaren meddelade att ledningen hade beslutat om ny arbetsuppgifter för administratörer ute i
skolorna. Detta har inte förhandlats med Vision och
väldigt brutalt förmedlat till medarbetarna per mejl,
de flesta visste inte om något i förväg.
Arbetsgivaren har i en rapporten kommit fram till att
ett stort antal medlemmar är felaktigt lönesatta.
Vision har väntat på åtgärder från arbetsgivaren
utan någon lycka, därför har Vision lagt egna yrkanden. Vision får ingen klarhet i hur arbetsgivaren
ställer sig till vårt yrkande.
Förutom rapporten har vi också några medlemmar
som är felaktigt lönesatta utifrån hur tjänsternas
krav. Detta har påpekats utan några direkta svar.
Vision anser inte att administrativ personal kan lyda
under skollagen. Just i denna fråga får vi otydliga
svar från arbetsgivaren. Det ställer till en hel del hur
samverkan skall fungera i förvaltningen och kan
sluta med att vi ifrågasätter samverkansavtalet.
Anmäl nya förtroendevalda !! Utbildningar på gång
Det är jätteviktigt att förtroendevalda i förvaltningarna anmäls till
avdelningen. Avdelningen har skyldigheten att meddela arbetsgivaren
vilka förtroendevalda vi har. För nya är det viktigt att anmälas så man inte
missar nyttiga utbildningar för sitt uppdrag.
I vår är det på gång flera stycken utbildningar:

Introduktionsutbildning, för nya förtroendevalda

Samverkansutbildning, för representanter i samverkansgrupper

Tema Arbetsmiljö, halvdagsträff för skyddsombud

Tema Arbetsrätt, halvdagsträff för förtroendevalda med fullmakt
Intresse kan redan nu mejlas direkt till Elzbieta Hansen som är
utbildningsansvarig. Tider kommer inom kort.
Sida 4
ETTAN
Löneöversyn 2015
Som ni vet hoppas jag är löneöversynen igång och jag hoppas att ni har fått information på arbetsplatsen
kring årets löneöversyn. Alla skall få information vid t ex arbetsplatsträff (APT) vad löneöversynen innebär och
självklart viktigt att alla känner sig trygga med lönekriterierna.
Din nya lön
Den nya lönen som du får vid löneöversynen skall vara ett resultat av din prestation för året som har varit.
Innan din chef har bestämt sig är det viktigt att du har berättat vad du har gjort under det gångna året och hur
du har uppfyllt målen som har satts upp. Vad du berättar för din chef.
När du får ditt besked om den nya lönen skall du få en motivering som är kopplad till din prestation.
Delaktighet
Det är viktigt att tänka på att en löneprocess kräver två personers delaktighet. Som medarbetare måste du
bidra till en bra dialog och hela tiden vara aktiv. För chefer krävs det att man är väl förberedd och självklart
hela tiden kan vara ärlig mot sina medarbetare om hur man ser på deras prestation.
Besked om lön
Vision jobbar hårt för att era rättigheter skall säkerställas i processen. Vi kommer på många ställen (inte alla)
skicka frågor till er innan vi går in för avstämning med arbetsgivaren. Vi kommer inte gå med på utbetalning
av lönerna innan arbetsgivaren har slutfört sina skyldigheter. Detta tillvägagångssätt är nytt så vi vet inte idag
vad det kommer att innebära.
Enkät
Som vanligt kommer vi att fråga er hur det har fungerat i er förvaltning. Enkäten blir ett mycket bra underlag i
dialogen med arbetsgivaren. Vi har på senare visat upp resultatet per förvaltning och skickat till alla HRchefer, som ett sätt att trycka på, de tycker oftast inte om ifall de har sämre resultat än andra förvaltningar.
Förhandlingsråd i förvaltningarna (OBS! Det är pågår val/omval i förvaltningarna, möjligen kan förändringar bli
aktuella):
AGVF
Johan Svensson
Elzbieta Hansen
Stadsbyggnadskontoret
Ingegärd Svensson
Roger Westin
Fastighetskontoret
Eva-Britt Larsson
Stadskontoret
Monica Lange
Gatukontoret
Johnny Clausen
SOF Innerstaden
Lena Romansoff
Jan Johansson
Magnus Andersson
Kulturförvaltningen
Mats Johansson
Sami El Habti
Veronica Wiah
Miljöförvaltningen
Ingela Gammelby
Pia Larsson
Serviceförvaltningen
David Karlsson
Mona Karlsson
Sociala Resursförvaltningen
Mariann Persson
Peter Nilsson
SOF Norr
Sven Johansson
SOF Väster
Anna Nordstrandh
SOF Öster
Birgitta Nimgård
Gällande Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Fritidsförvaltningen och SOF Söder ansvarar Peter Nilsson för förhandlingarna.
Har ni frågor kan ni alltid ställa dem till Visions
Malmöavdelning [email protected] .
Gäller det förhållanden i förvaltningen vänligen ställ
det först till förhandlingsråden.
Sida 5
ETTAN
Inbjudan till malmöavdelningens
Årsmöte
Lördagen den 28 mars så bjuder vi in till frukost 09.00 på
Quality Hotell vid Konserthuset där vi håller årsmötet medan
vi intar frukost.
Därefter åker vi till Glyptoteket i Köpenhamn där vi blir
guidade bland konstsamlingarna. Dagen avslutas med en
lunchplatta på Hansens gamle familiehave. Hemfärden
påbörjas cirka 16.00.
OBS! Anmälan senast den 16 mars till [email protected] och är
bindande. Självklart är utflykten för de som har deltagit i mötet. Vill du endast
delta på mötet vänligen meddela oss detta.
Sida 6
ETTAN
Beredskap för sektionschefer inom VoO ?!
Via omvägar har vi fått nys om att arbetsgivaren har
tankar på att lägga beredskap för sektionschefer.
Vision bevakar frågan men vet inte idag hur förslaget
ser ut och kan därför inte uttala sig.
Vision tycker att det stora problemet är att det inte har
funnits någon dialog och ur ett fackligt perspektiv är det
beklagligt och risken för brister i kommande förslag är
överhängande.
Vi får återkomma när vi vet mer om processen framåt.
Varsel och tidsbegränsade anställningar
Under 2014 blev vi uppmärksamma på att varsel till
oss inte gick rätt till. I december begärde vi ut alla tidsbegränsade anställningar som hade avslutats under
året.
I alla fall håller Vision på att titta på det underlag som
har inkommit från förvaltningarna, det är ett ganska
stort arbete. Dessvärre är det två förvaltningar som inte
alls lämnade ut uppgifterna, det är allvarligt ur många
aspekter.
HR-cheferna som fick våran begära agerade lite olika
vilket man kan ha synpunkter på. Ett stadsområdet
gav ut ett underlag med 600-700 personer medan en
annan gav oss mindre 10 personer. Hur det skulle
kunna vara sådan skillnad är svårt att förstå.
Jag har lämnat mina synpunkter kring förvaltningarnas
agerande till chefsjuristen Tomas Bärring utan någon
direkt förväntan på återkoppling. Det viktiga är att
synliggöra ett problem.
Följ kampanjen Lön för hela dagen
på sociala medier!
Flexen är till för dig - inte arbetsgivaren!!
Det är du som bestämmer över din flex. Det har aldrig varit
tänkt att din chef som skall använda den för att tvinga dig att
jobba mer.
Dina arbetsuppgifter skall inrymmas inom 8 timmar/dag som
ett genomsnitt. Om arbetsuppgifterna tillåter kan du förlägga
arbetstiden på många olika sätt, så som det passar dig.
Många mår idag dåligt av arbetsbelastningen. Be chefen
prioritera!
Sida 7
ETTAN
Visions Pensionärsverksamhet
När du går i pension upphör medlemskapet i Vision. Du kan fortsätta som medlem genom att återanmäla dig oavsett om du avgår med ålderspension, garanti- eller förtidspension.
Då får du behålla de försäkringar som du haft hitintills och deltaga i de aktiviteter som pensionärssektionen anordnar. Det är förutom årliga medlemsmöten studiebesök, bussresor, föredrag, promenader m m.
Om du avgår med ålderspension får du automatiskt information från förbundet, i annat fall var vänlig kontakta Visions telefon 040-6642180.
Nya medlemmar
Under 30?
Skall vi skicka material?
100 kr för hela första medlemsåret
Kollega som vill veta mer om Vision?
Om du är under 30 år den dagen du
blir medlem i Vision betalar du endast
100 kronor för hela första året som
medlem, som en engångsavgift (akassa tillkommer).
Avdelningen kan skicka ”Vision för dig” om
du vill ha material för att lämna till en kollega eller annan som du vet är intresserad.
Skriv ett meddelande till
[email protected]
Visions Malmöavdelning
Kontaktuppgifter
Andra kontakter
Vår expedition finns på Fersens väg 16— vid
den röda punkten.
Medlemsregister m.m: 0771-44 00 00
A-kassa: 0771- 44 00 00
Telefon: 040-30 48 30
E-post: [email protected]
Om du inte vet vem du skall kontakta så
kan expeditionen slussa dig rätt.
Hemsida: www.vision-malmoavdelningen.se
Ansvarsfördelning
Ordförande: Niklas Pålsson
Ansvarig personärenden: Kristina Ekholm
Huvudskyddsombud Malmö Stad: Rickard Johansson
Kassör: Pia Svensson
Utbildningsansvarig: Elzbieta Hansen
Sida 8