Verksamhets- berättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014
Ordförandens årskrönika 2014
”Full rulle” var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare
bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per
vecka! Hur många uppsittningar och timmar av mys med hästarna är ju
förstås omöjligt att säga, men att ridsporten i Skåne är stor och engagerar
många är definitivt klart!
Synlighet
Skånes Ridsportförbund har, enligt klubbarnas önskan, varit
synligt på många olika sätt under året. Vi har klätt både personal och ideella medarbetare i profilkläder för att inbjuda till
frågor när vi är ute på uppdrag. I Falsterbo syntes vi t ex både
i en monter (tack Sveland som sponsrade den platsen!) och som
levande reklampelare i röda T-shirtar med texten ”Fråga mig
om ridsporten i Skåne”.
Hemsidan är välbesökt med ca 164 000 sidvisningar
under 2014, Facebook har 1 300 som gillar sidan. Vårt
nyhetsbrev går ut till 350 personer och vi ser en konstant
ökning av följare på alla olika kanaler. Detta innebär
att vi numera har mycket lättare att kommunicera
med alla intresserade hästsportare i Skåne.
Barn
Vi har under året fokuserat på barns tävlande
efter riktlinjer från Riksidrottsförbundet.
Vår egen barntävling Kids Cup för barn
under 13 år föddes. Där får barn tävla
och ändå vara barn. Alla får
rosetter, deltagarbevis och
”önskningar” i form
positiva, skriftliga
omdömen istället
för poäng.
Ingen kommer först eller sist. Målet med barns tävlande blir då med fokus på att lära dem grunderna i säker ridning och hästhantering samt behålla glädjen i att rida länge!
Ungdomsdagen
För 7:e året i rad arrangerade DUS ungdomsdagen i Flyinge. Som förra året var det fullsatt med
barn och ungdomar från många delar av landet. Alla var där med syftet att få se bredden av
ridsporten och träffas. Dessutom var allt helt gratis, tack vare våra duktiga ungdomar som jobbar
ideellt i Skånes Ridsportförbund. De har sytt ihop hela programmet med hjälp av sponsorer, lite
bidrag från olika håll och en massa ideell tid. Stort tack för att ni fixar denna fantastiska dag – och
gör det till Skånes Ridsportförbunds största evenemang år efter år!
Hästen ska alltid
stå i centrum
Hästen i centrum
I alla våra satsningar med talanger, tävlingar och träningar måste vi alltid hålla hästen i centrum.
Hästkunskap, hantering och säkerhet måste alltid vara en naturlig del i det vi gör. Vi får räkna
med att bli granskade av kritiska ögon. Vårt utövande av sporten måste tåla det och vi får aldrig
någonsin tumma på hästens välbefinnande. Vi har alla ett delat ansvar att se till att alla hästar får
den skötsel och omvårdnad de förtjänar och inte minst säga ifrån om vi ser något som inte står
rätt till. Det finns röster som säger att man inte borde få ha hästar till tävling och vi måste på ett
professionellt sätt kunna bemöta dessa åsikter och naturligtvis vara självkritiska och agera om vi
upptäcker luckor i vårt system för hästen ska alltid stå i centrum.
Till sist
Till sist, för att sätta punkt för 2014, vill jag tacka alla er som verkar för att utveckla ridsporten på
olika sätt. Jag hoppas att ni alla med mig kan blicka tillbaka på ett ridsportår som gett glädje, samvaro och utveckling. Det fascinerande med ridsporten är ju att alla kan utvecklas och bli bättre, under hela livet. De som väljer att sluta utöva sporten själva fortsätter ofta som tränare eller coacher
till nya, unga hästnördar. Själv har jag parallellt med yrkesarbete ridit och tävlat i 30 år samtidigt
med tränaruppdrag och ideellt arbete – och jag tänkte fortsätta med det minst lika länge till!
Gott Nytt Hästsportår!
Jag hoppas vi ses i stallet, på tävlingsbanan, på Flyinge eller någon annanstans där det står en häst
i centrum!
Lena Malmqvist
Ordförande Skånes Ridsportförbund
Lena och Right Man
Kansli, organisation och verksamhet
Distriktet hade vid årsskiftet 112 klubbar anslutna med tillsammans nästan 18 000 enskilda medlemmar. Dessa siffror är ungefärliga eftersom vi inte fått medlemsuppgifter från alla klubbar.
Inom den egna organisationen lades under 2014 års andra hälft avdelningsridningskommittén
vilande, då intresset från våra medlemmar var väldigt lågt vilket är tråkigt. En lång skånsk tradition är på väg att försvinna. Även dressyrkommittén lades på is under hösten då ordförande valde
att kliva åt sidan och posten utlystes vakant.
Totalt hade vi under 2014 en organisation i Skåne som omfattade 86 förtroendeposter. Skånes
RFs styrelse har haft 12 möten.
Kansliet
På kansliet har Maria G Sånesson arbetat 100% som distriktschef med arbetsuppgifter som
tävling, ekonomi, organisation, representation och samverkan med centralt förbund, planering,
träffar och forum, klubbesök och externa kontakter. Veronica Åkerström har arbetat 75% som
utbildningskonsulent med kurser, talangsatsning, ungdomsverksamhet och övrig klubbservice.
Sophie Hedström har arbetat 60% som kommunikatör med hemsida, utskick, sociala medier,
media, nyhetsbrev och även hon med övrig klubbservice.
Sophie
Veronica
Maria
Distriktets uppdrag är att utveckla ridsporten i Skåne inom våra verksamhetsområden ungdom, utbildning och tävling. Detta skall ske genom utbildningar, möten och forum, uppsökande
verksamhet, service och administration, kunskapsförmedling, kommun och organisationskontakter, information, tävling, och ungdoms- och barnverksamhet. Allt enligt ett basutbud för distrikten
som är fastställt inom förbundet sedan början av 2000-talet.
I Skåne har vi haft...
Ca 80 kurser och forum. Då inbegriper det även de träffar våra talangtrupper har haft. Distriktet
har haft ledarkurser, ungdomsledarkurser, funktionärsutbildningar, träffar och utbildningar för
ridskolepersonal och för ideella styrelser samt mycket mer. Vi har även haft träffar för tävlingsarrangörer för att diskutera tävlingstermin och serieregler. Under 2014 gjordes 28 klubbesök.
På kansliet godkändes 440 tävlingspropositioner. Under året ökade antalet enskilda tävlingsstarter från 77 140 till 80 620 – då är inte seriestarterna i hoppning på ca 3 000/år inräknade. Vi
hade 160 lag som tävlade i någon av våra 13 serier, allt från division 1 inom hoppning och dressyr
ner till Ridskoleserien. Det är en ökning med 22 lag sedan 2013.
Inom organisationens tre kommittéer, hoppning, dressyr, fälttävlan och inom utbildningssektionens ansvarsområde ridskola har det bedrivits talangutveckling för ryttare mellan 16-21
år under året, se separata verksamhetsberättelser. Dressyren har även en ponnysatsning igång för
barn från 10 år.
Vid två tillfällen under 2014 genomfördes utvecklingskonferenser inom organisationen, en
större för tävlingsorganisationen inom ämnet ”Barns tävlande” i januari samt en samverkanskonferens tillsammans med Stockholm Läns RF och Västergötlands RF för tjänstemän, styrelse,
sektioner och kommittéer i november. Detta gjordes i samarbete med Skåneidrotten.
På vår tävlingskonferens diskuterades framtidens barn- och ungdomsidrott samt talangutveckling efter Riksidrottsförbundets nu mer tydliga riktlinjer inom ämnet. Medverkade gjorde föreläsare, arrangörer, funktionärer, aktiva (tävlande på alla nivåer, från ridskola till internationellt)
barn och ungdomar, deras föräldrar, tjänstemän, förtroendevalda samt övriga intresserade. Summeringen från denna dag är av yttersta vikt för oss i Skåne att ha med oss när vi nu ser över våra
framtida tävlingsformer för barn och ungdomar.
Syftet med samverkanskonferensen i november var att fortsätta det utvecklingsarbete som
påbörjats 2012. Efter att ha arbetat internt med vår egen organisation under 2012 och 2013 tog vi
nu steget vidare och samverkade, processade och utbytte erfarenheter med andra ridsportdistrikt
i jämförbar storlek. Våra diskussionsteman var värdegrunder, framtidens förening och distriktens
framtida utbud.
Talang
Talangkickoff!
Vad det gäller våra talangsatsningar, Talang Skåne, så har vi omvärderat begreppet ”Talang”
inom organisationen. Inom ridsporten så har vi en lång idrottskarriär, medelåldern på det internationellt tävlande ryttaren är hög. Vi har inget behov av att identifiera ungdomar som talanger
utifrån deras resultat eller ridskicklighet redan som unga. Ridsporten har däremot ett stort behov
av att knyta dem kvar i sporten så de inte slutar i redan som unga.
Alla som har motivationen, ödmjukheten och drivkraften att ingå i en
satsning skall få samma möjligheter från distriktet, oavsett nuvarande
ridskicklighet, resultat eller häst. Därför har vi en ny ingångsvinkel på 2014-15 års talangsatsning, satsningen är öppen för alla,
även unga ledare på ridskolan. Vi har idag en trupp på 30-talet
ungdomar 16-21 år som träffas för föreläsningar och träningar
med några veckors mellanrum samt en extra barnsatsning inom
dressyren på 15 ponnyryttare. Denna satsning kommer att fortlöpa även under hela 2015.
Ekonomihantering
Under 2014 tog vi steget fullt ut och lade över all vår
bokföring, löneadministration och resterande faktureringen på LRF konsult. Merparten av distriktets ekonomiadministration är ju idag redan inbyggd i TDB
via Equipe AB vad det gäller tävlingar och i Equipe
Service vad det gäller kurser.
Kommunikation
Under 2014 beslutades att anta en ny kommunikationsplan. Med hjälp av vår kommunikatör
finns vi nu aktivt på Facebook och Instagram
samt har en mer levande hemsida. Distriktet
har under 2014 ökat antalet som gillar oss på
FB till 1 300 och vi har 350 mottagare som
prenumererar på vårt nyhetsbrev som utkommer 12 gånger per år. Kansliet har också blivit synligare i verksamheten och försöker vara
tillgängliga och arbeta där våra medlemmar
och vår verksamhet finns. Som exempel fanns
tjänstemännen på plats under hela Falsterbo
Horse Show samt även på våra skånska mästerskap i hoppning och dressyr.
Våra utmaningar inför 2015 handlar framförallt om värdegrunder, men även om
att utveckla vår sport, vårt tävlande och
våra verksamheter mer utifrån ett barnperspektiv. Hur ser vårt ideella ledarskap i
framtiden? Vilka krav ska vi ställa på varandra inom ridsporten och vilka krav ställer
samhället på oss? Arbetet med ledarskap, etik,
moral och värdegrunder har bara påbörjats, likaså
utvecklingsarbetet med nya tävlingsformer och tävlingsplatser mer anpassade för barn.
Maria G Sånesson
Distriktschef Skånes ridsportförbund
Skånes Ridsportförbund gjorde under 2014
klubbesök och
arrangerade
kurser
28
160
80
LAG tävlaDe i någon
av våra 13 serier
3000
Vi hade nästan
SERIESTARTER
i HOPPNING OCH UTÖVER DET HELA
80 620
TÄVLINGSSTARTER!
Medlemmar
Följande klubbar och föreningar ingår i Skånedistriktet:
Klubb
medlemmarårKlubb
medlemmarår
Albo Ridklubb
71 2013
Henriksdals Ryttarförening
Allerums Ryttarförening
86 2013
Hittarps Ridklubb
30 2013
Klubb
medlemmarårKlubb
Osbyortens Ryttarförening
159 2014
medlemmarår
Troentorps Ridklubb
22 2014
156 2014
Perstorps Kör O Ryttarförening256 2014
Trolleholms Ryttarförening
114 2013
Anklams Distansryttarsällskap 21 2014
Humlamadens Ryttarförening 81 2014
PRO Eventing Ryttarförening 48 2013
Trunnerups Ryttarförening
80 2014
Ballingslövs Ryttarförening
56 2014
Hässleholms Hästsportförening80 2014
Ranarps Ridklubb
34 2013
Tågarpsortens Ryttarförening133 2013
Bjäre Ryttarförening
51 2014
Hässleholms Ridklubb
268 2014
Rid O MF Lindebolarna
54 2013
Vellinge Hästsportförening
46 2014
Hästhagens Ryttarförening
121 2014
Ringsjöortens Lantliga RF
Björnstorps Ryttarförening
Bokskogens Ridklubb
Bollerups Rid & Körklubb
148 2014
Vellinge Travklubb
366 2014
25 2014
163 2014
IM Sportriders Ryttarförening 45 2014
Rinnehills Ryttarförening
28 2014
Viarps Kör o Ridklubb
565 2013
51 2014
Klagshamns Ryttarförening 581 2013
Rydebäcks Ryttarförening
49 2013
Willands Ryttarförening
100 2014
Burlövs Ryttarförening
375 2014
Klippans Ridklubb
70 2014
Råby Ridklubb
78 2014
Vinslövs Ryttarförening
153 2014
Båstads Ridklubb
136 2014
Knutstorps Ryttarförening
18 2013
Skabersjöortens Ryttarförening161 2013
Vånga Rid o Körklubb 98 2014
Dagstorpsortens Rf
257 2013
Kolböra Ryttarförening
28 2014
Skanör-Falsterbo Ridklubb
Västerstads Ryttarförening 59 2012
Dalby Ryttarförening
248 2014
Kristianstad Ridsällskap
199 2013
Skepparslövs Ryttarförening
32 2013
Yngsjö Ponnygårds Ridklubb 24 2013
Eslövs Ridklubb
295 2014
Kristianstads Ridklubb
289 2014
Skromberga Ryttarförening
44 2013
Ystad Ridklubb
108 2013
Åhus Ridklubb
290 2014
245 2013
Everlövs Ryttar Sällskap
36 2013
Kullabygdens Ryttarförening 124 2014
Skyrup Country Club Rf
Falsterbo Ryttareförening
26 2014
Kullasällskapet Kusk
65 2013
Skånska Distanssällskapet
29 2013
Åsbo Ponnyklubb
125 2014
Fjälkestads Ridklubb
62 2013
Kungshults Ryttarförening
52 2013
Skånska Körsällskapet
94 2014
Åsbo Ryttarförening
129 2014
25 2012
Staffanstorps Ridsportförening211 2014
Åstorpsortens Ryttarförening 175 2014
49 2013
Stenbacka Fältrittklubb
Flyinge Hästsportklubb
154 2013
Kyrkoköpinge Ridklubb
Flyinge Ryttarförening
189 2013
Kågeröds Ryttarförening
59 2013
26 2014
Älleköpinge Ryttarförening
160 2014
Fredshögs Ryttarsällskap
39 2014
Källetorps Ridsällskap
171 2014
Stensäters Ryttarförening
228 2014
Ängelholms Ryttarförening
172 2013
Fredskogs Kör och Ridklubb
19 2014
Landskrona Ridklubb
270 2014
Stora Herrestad Ridklubb
56 2013
Ödåkra Ridsällskap
374 2014
Lillhagens Ridklubb
453 2014
Stävie Ryttarförening
Örestads Ryttaresällskap
726 2014
Frosta Ryttarförening
Färs Härads Ryttarförening
152 2013
71 2013
Ljunits-Herrestads RF
67 2014
35 2013
Össjö Hästsällskap
54 2013
För. Bjärebygdens Hästcenter 69 2013
Lomma Ridklubb
253 2013
Sydslättens Ryttarförening
227 2014
Österlens Ridklubb
211 2014
För. Romeleåsens Sportryttare53 2013
Lunds Civila Ryttarförening
832 2014
Södra Sallerups Rf
111 2013
Österlens Ryttarförening
Glimma Ryttarförening
84 2013
Lundåkrabygdens Ridklubb
26 2013
Gustafslunds Ryttarsällskap
89 2014
Löddeköpinge Ridklubb
Gärds Ryttarförening
99 2014
Malmö Civila Ryttarförening 689 2014
Harriebygdens Hästsällskap
17 2014
Malmö Ridklubb
Helsingborgs Fältrittklubb
615 2014
Munkaljungby Ridklubb
221 2014
SVEA Voltigeklubb
117 2014
Sösdalaortens Lantliga RF
63 2013
76 2014
Östra Göinge Ryttarförening 139 2013
Torns Ryttarförening
476 2013
Östra Torns Ryttarsällskap
146 2014
Trelleborgs Ryttarförening
327 2013
Öveds Jakt & Fältrittklubb
114 2014
876 2014
93 2013
Totalt 112 klubbar
med 17 995 medlemmar
REVISIONSBERÄTTELSE
Till förbundsstämman i Skånes Ridsportförbund
Organisationsnummer 846004-3469
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Skånes
Ridsportförbund för år 2014. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt
att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed
i Sverige.
Års m ö t e
Alla medlemsföreningar
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.
Valberedning
Flyinge 2015-02-18
Styrelse
Distriktsungdomsstyrelse DUS
Ridskole- och
utbildningssektion
Valberedning
Ryttare med
funktionshinder
www.skaneridsport.se
Skånes
Ridsportförbund
Tävlingssektion
Hoppning
Dressyr
Fälttävlan
Körning
Distans
Voltige
Working Equitation
Avdelningsridning
Ryttare med funktionshinder
Åke Mårtensson
Lars Åkesson
Utsedd av Skånes
Utsedd av Skånes RidsportförbundRidsportförbund
BALANSRÄKNING
SKÅNES RIDSPORTFÖRBUND
Org.nr 846004-3469
(kkr)
Not 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 17 485 22 591
Styrelsen för SKÅNES RIDSPORTFÖRBUND
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Organisationens viktigaste uppdrag är att utveckla ridsporten i dirstriktet inom verksamhetsområden som är Ungdom, Utbildning och Tävling. Detta ska ske genom utbildningar, möten
och forum, uppsökande verksamhet, service och administration, kunskapsförmedling, kommun
och organisationskontaktet, information, tävling, ungdoms och barnverksamhet. Allt enligt ett
basutbud för distrikten som är fastställt inom förbundet sedan början av 2000-talet.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
RESULTATRÄKNING
(kkr)
Not2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31
2013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2
136 181 1 921 587
Offentligrättsliga bidrag 1
617 866 640 696
Medlemsavgifter 440 434 444 199
Övriga intäkter 2 000 153
3 196 481 3 006 635
Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader 2
-745 418 -1 183 490
Övriga externa kostnader 3
-1 133 136 -1 032 862
Personalkostnader 4
-1 302 790 -1 189 215
Avskrivning materiella anläggningstillgångar -5 106 -2 938
-3 186 450 -3 408 505
Rörelseresultat 10 031 -401 870
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat 7 300 -305 6 995 17 026 7 163
107
7 270
-394 600
17 026 -394 600
17 026 -394 600
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Priser 5
84 925 65 547
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 6
7 571 6 587 87 911
20 485
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 7
61 112 75 270 217 874
326 270
Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 1 586 712 1 746 907 1 368 305
1 760 122
SUMMA TILLGÅNGAR 1 764 392 1 782 713
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Årets resultat 1 414 606 17 026
1 431 632 1 809 206
-394 600
1 414 606
Summa eget kapital 1 431 632 1 414 606
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder Övriga skulder 8
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 9 Summa kortfristiga skulder 51 054 100 497 181 209 332 760 101 106
100 152
166 849
368 107
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 764 392 1 782 713
Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Inga
Tilläggsupplysningar
Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
1. Bidrag SvRF, Skåneidrotten, Sisu.
2. Verksamhetens kostnader, kurskostnader, satsningar, prioriterade områden samt konferenser
3. Övriga externa kostnader, lokal, kontor, telefon/data, konsulttjänster, arvoden kurs och
föredragshållare, möten, resor ideella
4. Löner, skatter, sociala avgifter och övriga personalkostnader.
5. Varulager, profilkläder, täcken, rosetter, plaketter, medaljer
6. Övriga kortfristiga fordringar
7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, licensbidraget, Skåneidrottens kursintäkter
8. Övriga kortfristiga skulder, fonder, källskatt
8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, upplupna löner, upplupna semesterlöner
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att
föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20 %
Not 10 Anställda och personalkostnader
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader 2014 2013
930 687 321 899 (43 968 1 189 215
298 054
48 904)
1 252 586 1 487 269
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 25 529
Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 529 2013-12-31
Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 Förändring av eget kapital
Eget
Reserverade kapital medel Reserverade medel lön 25 529
25 529
-2 938
-5 106 -8 044 -2 938
-2 938
17 485 22 591
Balanserat resultat Årets
resultat
Belopp vid
årets ingång 922 772 406 433 480 000 0
Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma: -394 600 Årets resultat Belopp vid
årets utgång 922 772 406 433 480 000 -394 600 -394 600
394 600
17 026
17 026
v er k sa m h etsber ät tel se
Dressyr
Kommittén har första halvan av 2014 bestått av:
Ordf. Peter Ljungcrantz, Eva Andersson, Christina Eghall, och Christine Lindgren.
Under andra halvan av 2014 var kommittén vilande.
Kommittén har haft 3 sammanträden under året.
Följande lagtävlingar har arrangerats:
Lag DM Msv B och Lätt A för häst, Knock-Outdressyr Lätt C och Lätt B för både häst och ponny,
Dressyrallsvenskan Division 1 och 2 samt Lag DM för ponny.
Under 2014 deltog många lag i någon av Skånes dressyrserier.
Bidrag:
Dressyrkommittén har lämnat ekonomiska bidrag till de tävlingsarrangörer som haft seriefinaler
samt till Lunds Civila RF som arrangerade Skånska Mästerskapen .
Rosetter och täcken:
Förbundsrosetter har delats ut till de tre främst placerade lagen i finalerna i Lag DM för häst,
Dressyrallsvenskan ponny Division 1 och 2 samt i Knock-Outdressyr Lätt C och Lätt B för häst
och ponny. Segrarna i samtliga serier häst samt ponny erhöll även segertäcken sponsrade av
Sveland. I DM klasserna delades dessutom ut täcken till de 3 främst placerade.
Talang Skåne:
Dressyrkommittén har genomfört mönstring, träningar samt avsuttna träffar för 19 uttagna
barn och ungdomar under året. Gruppen inbegriper både en ponnysatsning och en Young Rider
satsning och kommer att fortlöpa under hela 2015.
Arrangörs- /Fördelningsmöte:
Dressyrkommittén genomförde fördelningsmöte under vår och höst tillsammans med kansliet.
Förbundsmöte:
Kommittén har deltagit i Ridsportsforum, zonledarträffar och tävlingskonvent som arrangerats
av Svenska Ridsportsförbundet.
Skånska Mästerskapen (DM):
Arrangerades av Lunds Civila Ryttarförening för häst och ponny.
Under mästerskapet bjöds även alla deltagare på en clinic i frihetsdressyr av Bo Jenå.
MEDALJÖRER DRESSYR 2014
Skånskt Mästare Senior
Skånskt Mästare Unga Ryttare
Skånskt Mästare Juniorer
Skånsk Mästare FU
Britt-Marie Henningsson Ivarsson – Charles, Dagstorpsor tens RF
Ludwig Wilken – Sorento, Kågeröds RF.
Beatrice Ivarsson – Bomerang, Dagstorpsor tens RF
Eva Lundqvist – Donnergraf, Lunds Civila RF
Lag DM Häst Msv B: Lag DM Häst Lätt A: Dagstorpsor tens RF
Trolleholms RF
Knockoutdressyr Häst Lätt B: Knockoutdressyr Häst Lätt C: Frosta RF
Åsbo PK
Skånskt Mästare kat. B
Skånskt Mästare Kat. C
Skånskt Mästerare Kat. D
My Sandgren – Stenbroåsens Dante, Willands RF
Elina Rosenkvist – Ollies Flying Rocket, Klippans RK
Karolin Sjöland-IM Claudius RP, Eslövs RK
Knockoutdressyr Ponny Lätt B: Knockoutdressyr Ponny Lätt C:
Torns RF
Källetorps RS
Ponny Division 2
Ängelholms RF
Skånsk dressyrmästare
Britt-Marie Henningsson Ivarsson
v er k sa m h etsber ät tel se
Ryttare med funktionsnedsättning
Kommittén har bestått av:
Elin Bengtsson, Ingegerd Carlson, Marika Lundh, Madeleine Persson, Mia Tegnér och Marléne
Engström.
Under 2014 har Marléne Engström varit ordförande i Svenska ridsportförbundets FU-kommitté
och Mia Tegnér ledamot.
Kommittén har haft 7 protokollförda möten under möten under året samt 1 icke protokollfört
arbetsmöte om information på hemsidan.
Kommitténs facebooksida ”Ryttare med funktionsnedsättning i Skåne” får allt större spridning
och är ett uppskattat forum för information i stort och i smått.
Mia och Ingegerd har genomfört två ledarutbildningar i Funktionsnedsättning och delaktighet
Ledarutbildning steg 1 – FU1. Utbildningarna har resulterat i att Skånes steg 1-utbildade ledare
för personer med funktionsnedsättning har utökats med ca 25 personer under året.
I april deltog Mia som föreläsare vid Svenska Ridsportförbundets ledarutbildning i Funktionsnedsättning och delaktighet Ledarutbildning steg 3.
Under året har flera ridklubbar i Skåne startat FU-verksamhet. Klubbarna har haft kontakt med
och stöttning av FU-kommittén.
Ingegerd har deltagit i en workshop arrangerad av Intresseföreningen för ridterapi. Workshopen
bidrog till erfarenhetsutbyte mellan ridskolornas FU-verksamhet och ridterapins behandlingsarbete samt information om pågående forskning inom FU-området.
Årets inspirationsträff var välbesökt. Marie Gudmundsson från Neuroförbundet Dalarna
informerade om ett treårigt projekt ”Aktiv Rehab & Ridterapi” med stöd från bl a Allmänna
Arvsfonden. Genom projektet har ridning som hälsofrämjande åtgärd gjort att FU-ridningen i
Dalarna ökat markant samt att kommuner och landsting i större utsträckning delfinansierat både
ridningen och anläggningarnas tillgänglighet. Projektet har rönt stor uppmärksamhet både inom
och utom Sverige.
Mia har tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut verksamma inom LCRs Dagliga
verksamhet, tagit fram ett inspirerande material som i text och bild ger förslag på ridövningar
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Materialet är godkänt för spridning.
Vid DM i dressyr på LCR korades för första gången en FU-ryttare som distriktsmästare vid
det ordinarie distriktsmästerskapet. FU-klassen är ett resultat av kommitténs, främst Mias och
Marlénes, arbete för att underlätta för FU-ryttare att fullt ut delta i vanliga tävlingar samt att
inkludera FU-ryttare i alla tävlingar. Arbetet kommer att fortsätta även under 2015.
Ingegerd, Madeleine och Marika deltog i förbundets distriktskonferens i Malmö inom verksamhetsområde funktionsnedsättning. Mia och Marléne deltog som ledamöter av den centrala
FU-kommittén. På konferensen fick deltagarna inblick i hur Danmark arbetar med sina FUryttare speciellt avseende tävlingar. Dessutom diskuterades FU-verksamheten i distrikten med
utgångspunkt i förbundets sektioner; Ungdom, Medlem, Ridskola & Anläggning, Utbildning och
Tävling. Man försökte också identifiera de FU-frågor som behöver upp på respektive sektions
agenda.
Ingegerd, Madeleine och Mia deltog i distriktets utvecklingskonferens på Billingehus i
Skövde. Konferensen genomfördes tillsammans med Stockholms och Västra Götalands distrikt.
Kommittén för ryttare med funktionsnedsättning den 21 januari 2015
Elin Bengtsson, Ingegerd Carlson, Marléne Engström
Marika Lundh, Madeleine Persson, Mia Tegnér
v er k sa m h etsber ät tel se
Hoppning
Kommittén har bestått av: Gun Kristoffersson, Agneta Svensson, Anna-Karin Nilsson,
Markku Söderberg, Maria Alfredsson, Maria Sundin och Birgitta Ernblad.
Kommittén har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
Hoppningen är den till antalet starter den största tävlingsgrenen i distriktet. Kommittén har
under året haft 2 träffar med arrangörer där man informerat om nyheter i distriktet och centralt
och gått igenom de ansökta tävlingarna.
Intresset för att delta i av distriktets serier är mycket stort men tyvärr är intresset för att arrangera serieomgångar betydligt lägre. Det är samma pussel varje år att få fram arrangörer men
förhoppningen är att intresset från klubbarna ökar. Den största delen av de deltagande lagens
avgifter utbetalas till arrangörerna. På ponnysidan vann Fjälkestads Rf, Skabersjöortens Rf,
Klagshamns Rf och Perstorps K o RK. På hästsidan Färs Härads Fr och Sösdala Rf. De premieras
med, förutom segertäcken, att de slipper betala anmälningsavgift för sina lag i 2015 års motsvarande serier.
Under året har även en grupp tillsatts som har gjort en utredning om hur status och
intresse för allsvenskan Div 1 häst skall hanteras. Denna grupp har kommit till slutsatser som
förhoppningsvis ger utdelning 2015.
För första gången arrangerades Skånska Mästerskapen för ponny och häst på samma tävling. Upplägget tycks ha fått ökat intresse från deltagarna och antalet starter var i år högre för alla
kategorier av ryttare. Vellinge HSF stod som arrangör och distriktet var på plats.
Under våren gjordes en uttagning för en talangsatsning som sträcker sig över 2014 och
2015 för ryttare mellan 16 och 21 år. Uttagning skedde genom uppsutten ridning, teoriprov samt
intervju och genomfördes tillsammans med dressyrkommittén den 29 april på Flyinge. Ungdomarna har därefter haft uppstartsträff i augusti och ett varierat innehåll på de träffar som hittills
genomförts. Avsuttna träffar för olika föreläsare, bl a att i höstas att få närvara vid legendaren
George Morris clinic på Flyinge och därefter få träffa honom efter clinicen.
Den uppsuttna träningen (2-3 gånger per termin) håller Ann-Sofi Oscarsson i och deltagarna får hemläxa till varje träningstillfälle. Ann-Sofie har sett framsteg för alla deltagarna.
Som vanligt är det flera skånska ryttare som ingår i landslagstruppen och som representerar utomlands under året vid mästerskap och andra tävlingar. Flera av dessa ryttare deltar ofta
i de skånska klubbarnas tävlingsarrangemang. Dessa är mycket viktiga för dem att utbilda och
träna kommande stjärnor på. Det stimulerar även hobbyryttarna att få se de duktiga ryttarna på
samma tävlingsplatser som de själva åker till.
Även ponnyryttarna träffar SM-medaljörer på sina ”vanliga” tävlingar. Det är stort för dem
att kunna ha ett mål att se upp till.
Gun Kristoffersson
[email protected]
Skånsk mästare
hoppning juniorer
Elin Glimberg
MEDALJÖRER HOPPNING 2014
v er k sa m h etsber ät t el se
Körning
HÄST
NM YR
Silver
Alma Björklund
Untouchable
Österlens RK
NM lag YR
Silver
Skånska deltagare: Alma Björklund och Ebba Larsson
SM inne Junior
GULD Frida Mårtensson
Voyello
Vellinge HSK
SM ute Junior
GULD
Jennifer Jonsson
Chikago J
HFRK
SM ute YR
GULD
Anna Persson
Cashman
Österlens RK
SM ute Senior GULD
Niklas Arvidsson
Click & Cash
HFRK
Skånska Mästare
Junior
Elin Glimberg
Phoenix
Stensäters Rf
YR
Emeli Hartman
Montan S
HFRK
Senior
Jacob Hellström
Varché
Flyinge HSK
Flyinge Rf
Kommittén har bestått av: Pia Petersson, Ulla Herner, Annelie Blomberg, Marie MonteliusGrifo, Ingela Andersson och Camilla Kvist.
2014 introducerade vi ”Skåneligan” - ett nytt sätt att arrangera körtävlingar på. Vid tre helger
efter varandra kan kuskarna tävla i dressyr och precision, för att sedan den fjärde helgen köra
maraton. Varje gång hos olika klubbar. Sammanlagda resultatet ger ett godkänt kval. Kuskarna
får massor av tävlingstillfällen och vi fick igång ett antal nya arrangörer, perfekt! Vi fortsätter
med Skåneligan under 2015!
2014 var också det året när körningen kom tillbaka till Falsterbo, mycket efterlängtat. 2015 blir
det ännu mer körning där, kul att få visa upp vår sport för en riktigt stor publik!
2015 arrangerar fyra skånska klubbar ett gemensamt SM i Åstorp. Vi ser mycket fram emot
detta samarbete som bådar gott inför framtiden.
PONNY
NM Kat II Silver
Tom Svitzer
Snow Flake
NM Kat II lag
Silver
Skånsk deltagare: Tom Svitzer, Snowflake
SM Ute Kat B Silver
Janelle Larsson
Tullohea Minnie
HFRK
SM Ute Kat C Guld
Tom Svitzer
Snow Flake
Flyinge Rf
SM Ute Kat B Inverkan Brons Philip Svitzer
Oliver
Flyinge Rf
SM Inne Kat B
Mathilda Bohlin
Stella Luna
HFRK
SM Inne Kat C Guld
Silver
Philip Svitzer
OliverFlyinge Rf
Guld
Janelle Larsson
Sabrina Fair
SM Inne Kat C Inverkan Brons Melanie Ling VanerusAmigo
HFRK
Ranarps RK
Skånska Mästare
Kat B
Tanja Svensson
Skovbjergs Marcus
Tågarpsortens Rf
Kat C
Mathilda Bohlin
Dilba
HFRK
Kat D
Amanda Eckermann Wivaldi
Lag
Helsingborgs Fältrittklubb
Kullabygdens Rf
Dressyr
Maraton
Precision
ett skånskt arrangemang!
Sportkörning
Åstorp 20-23 augusti
kUsk • sks • åsBO •åstOrP
Resultat skånska kuskar 2014
EM young driver 1. Emma Gustavsson, Vinslövs Rf
SM young driver 1. Emma Gustavsson, Vinslövs Rf
SM enbet ponny 2. Susanne Ankermark, Vinslövs Rf
SM par ponny 3. Gunlög Frost, Skånska Körsällskapet
SM enbet häst 1. Camilla Lind, Åstorpsortens Rf
3. Marie Kahrle, Skånska Körsällskapet
SM fyrspann
1. Tomas Eriksson, Åstorportens Rf
Pia Petersson
[email protected]
Den 29 maj genomfördes den årliga Vi i stallet-tävlingen på Skabersjö Ryttarförening, med tolv
startande lag. Medan proven rättades och poängen räknades ihop, var det femkamp som gällde
i ett av ridhusen. Dagen avslutades med fika och prisutdelning, där Östra Torns Rs stod som
vinnare.
Under helgen 20-21 september anordnades för femte året i rad vår uppskattade Kick-off för alla
Skånes ungdomssektioner. Detta året hölls helgen i Lund och för första gången på hotell. Helgen
innehöll alltifrån ekonomiföreläsningar till träningspass och det bjöds även på lekar, grupparbeten och samarbetsövningar.
Under den lediga tiden i övrigt fanns det tid för idéutbyte och att stifta bekantskap mellan
olika klubbar. Det var en bra och uppskattad helg och det visade även våra utvärderingar.
Den 4 oktober anordnade vi i samråd med Svenska Ridsportförbundet Hästkunskaps Cup på
Trelleborg Rf. Några få lag anslöt sig till tävlingen, som är en kunskapstävling där man är tre
deltagare i varje lag med olika åldrar. Dagen avslutades med prisutdelning i höstsolen, där själva
Trelleborgs Rf stod som vinnare. Detta är en aktivitet som vi ser fram emot att utveckla under
verksamhetsåret 2015.
v er k sa m h etsber ät tel se
Ungdomssektionen - DUS
en 2ari0kl1105
g
a
d
s
m
-15
o
d
g
un
25 janu
Flyinge
Stora Ridhallen
lkommen!
Fri entré – vä
ed
Hoppclinic m &
Fox
Carl Walter
olmén
Stephanie H
Under året 2014 har vi suttit tolv aktiva ungdomar i distriktets ungdomssektions styrelse.
Året började med ungdomsdagen i Flyinge.
Ungdomsdagen var nu större än någonsin och vi hade nästan ett fullsatt ridhus med ca 1 500
åskådare. Horse1 blev en samarbetspartner för första året och sände vår dag på sin hästkanal.
Dagen visade på ridsportens bredd och variation med allt från de traditionella hopp- och dressyrclinicarna med Horse1-profilerna till voltige och dagen avslutades med fartfylld körning.
Året som gått har varit lärorikt för alla
styrelsemedlemmar och vi hoppas
att 2015 kommer bli lika roligt och
lärorikt.
Dressyrclinic r
exne
med Sofie L körning
g av:
man
Ett arrange
Skå nes
und
Ridsportförb
d 1
DUS A3-2.ind
Thunholm
Maraton
i voltige •
Landslaget
visning
• Flyingeupp
opp
Riddarspel
r • Ponnygal
Islandshästa
•
r
ta
äs
dh
idade turer
Fjor
ldningar • Gu
yinges utbi
Fl
s
hu
med:
t
pe
I samarbete
Öp
DUS Skåne
Foto: Roland
Årsmötet hölls den 11 mars på Örestads ryttarsällskap. Några få anslöt sig till mötet och det
tillsattes en ny ordförande vid namn Mimmi Larsson då Sara Andersson efter sex år som ordförande lämnade över posten. Ida Köhler, Frida Nilsson och Melinda Lindh Nilsson valdes in,
då Emma Andersson, Olivia Berglund Darell och Ulrika Uden avgick. Efter mötet bjöds det på
bullar och hembakade kakor.
Under året har vi även varit ute på en del
klubbesök, vi har även arbetat fram en
fadderplan som ska komma verksamhetsåret 2015.
e
DUS Skån
e
eridsport.s
www.skan
DUSSKANE
Instagram
ag
#dusungd
omsd
2015-02-26
20:16
v er k sa m h etsber ät tel se
Voltige
Kommittén har bestått av: Ebba Printzlow, Carina Ingelsson, Linda Attin och Kim Nordin
Vi har haft 4 styrelsemöten och har ofta kontakt genom telefon och mail.
Skåne är bäst på voltige i Sverige
Det visar resultaten från svenska mästerskapen tillika nordisk mästerskap som utspelades i
Västerås och från allsvenskan som arrangerades i Svedala. SVEA blev svenska mästare i lag och
vann allsvenskan. Sandra Anderberg från Örestad blev svensk seniormästare individuellt och
vann allsvenskan där Sara Pettersson blev trea. SM-silver till Marie Li Korse Svea och SM-guld
junior gick till Ella Filippa Velander Svea som också vann allsvenskan med Mirella Fredin på
andra plats. I miniorklassen tog Paulina Svensson silvret Svea. SM-silvret i juniorlag gick till
Örestad. Dessa placerades även som nordiska mästare. Förutom Svea och Örestad hade Österlen
med tävlande i de individuella klasserna.
Förutom SVEA och Örestad finns Österlens, Eslövs och Hässleholms Ridklubbar och
Burlövs ryttarförening som tävlar i voltige. Hässleholm arrangerade Skånemästerskapen och
det var första gången de hade en voltigetävling. De har en mycket bra anläggning med stor plats
för framridning, dock är takhöjden lite låg, men det får man anpassa sig därefter. Det var en
trevlig tillställning, där Svea blev mästare i lag och i individuellt senior blev Örestads Sandra
Anderberg mästare med Marie Li Korse Svea på silverplats och Nathalie Brixland tog brons.
Juniorklassen mästare Ella Filippa Velander och Emelie Hallberg silver båda från SVEA och
bronset till Dahlia Momiyama Österlen.
Tävlingar i Sydserien har varit på Örestad, Svea, Laholm, Frillesås och Hässleholm. Många
av de skånska voltigörerna placerade sig på dessa tävlingar och sydserien avslutades på Örestad
där de klubbar och individuella som samlat mest poäng fick medaljer för sina insatser. Viktigast
var ju att alla lätta klasser blev uppmärksammade och blev belönade. Lätt galoppklassen vanns
av Team Silver och lätt skritt av Svea, svår skritt av Caprifolen och den mixade klassen vanns
också av ett lag från caprifolen.
Svea har tävlat mycket utomlands i år och största bedriften är en femteplacering på VM.
Sandra Anderberg har också turnerat utomlands men konkurrensen är stenhård i individuell
seniorklass.
Två linförarkurser har vi arrangerat.
Ebba Printzlow
[email protected]
v er k sa m h etsber ät t el se
Working Equitation
Under året förändrades sammansättningen i kommittén. Thorbjörn Sjunnesson avgick och Kajsa
Ekedahl tillträdde som ordförande i maj. Även Julia Witsell avgick under året.
Sedan maj har kommittén haft fyra möten.
Kommittén beslutade att det långsiktiga målet är att arbeta för att WE blir en känd och etablerad
gren i Skåne.
• Alla ryttare ska känna till grenen
• Grenen ska finnas på ridskolorna
• Det ska finnas bra träningsmöjligheter
• Det ska finnas tävlingar på alla nivåer
• Det ska finnas tävlingsekipage på alla nivåer
Kännedom om grenen och tävlingsmöjligheter är prioriterade områden.
Under 2014 arrangerades en tävling i Skåne.
Målsättningen för 2015 är att det arrangeras fem tävlingar.
Under året hölls en banbyggarkurs inom distriktets geografiska område. Det finns nu en
godkänd banbyggare och ett antal aspiranter som får lov att bygga tävlingsbanor i distriktet.
Kajsa Ekedahl representerade distriktet vid den nationella arrangörs- och grenledarkonferensen i Stockholm.
WE-kommittén var även delaktiga i den clinic/prova-på-dag som arrangerades på
Sydslättens RF.
Kansliet är bemannat måndag,
onsdag och torsdag fram till 16.00
Tisdag och fredag är vi vanligtvis på fältet.
Ring gärna i förväg om ni vill komma och
hälsa på oss, så vi säkert är på plats!
Maria G Sånesson
0705-50 54 91
[email protected]
Veronica Åkerström
0705-90 29 12
[email protected]
Sophie Hedberg
0703-66 29 11
[email protected]
Skånsk mästare
hoppning seniorer
Jacob Hellström
Skånes
Ridsportförbund
Flyinge Kungsgård 1802, 247 91 flyinge
www.skaneridsport.se [email protected]