TEMA VÄXA - Svenska kyrkan Aneby

Nr 1 2015 • Årgång 3
Ett
blad från
Svenska
kyrkan i
Aneby
Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t!
TEMA VÄXA
ÖPPNING
Grenar som
bär frukt
Jag
sitter och tittar ut. Vårvintersolen skiner, det
droppar från taken, fåglarna kvittrar och under
snön som kom häromdagen väntar växterna, liksom
startklara, på att få skjuta skott, gro, växa, sträcka
sig mot ljuset och bli de växter och blommor, örter
och gräs som Gud skrivit in i deras DNA-kod.
Årets första nummer av Andrum har temat VÄXA.
Våren är växandets tid, den tid på året då allt
som varit bundet av mörker, kyla och död liksom
spränger gränser och jublande sträcker sig mot
ljuset. Jag vet inte vad vintermörkret
gjort med Dig, men jag påverkas
negativt, blir liksom tröttare,
skyggare, lite mer tungsint. Och
samtidigt inbjuder vintermörkret oss
att vila. Inget växer oavbrutet. Allt
har sin tid, som det står i Predikaren.
När jag ser tillbaka på mitt liv
upptäcker jag att det som varit svart
och svårt i mitt liv också hjälpt
mig att växa, kanske mogna något,
kanske urskilja vad som är riktigt
viktigt! Jag tänker att vi växer på
olika sätt under olika tider i livet,
ibland märker vi det inte, ibland
känns det i hela kroppen.
Finns
det något som hotar växten, liksom
kväver den? Ja, rädslan. Rädslan för att inte duga.
Rädslan för andra människor. Rädslan för att bli
sjuk, arbetslös, ensam, gammal. Rädslan för att
dö. Det finns ingen människa som inte är rädd.
Men påskens budskap är att det onda, det som
kväver livet inte har sista ordet. Livet är starkare
än döden. Det goda är starkare än det onda. Ljuset
är starkare än mörkret. Har du svårt att tro, se dig
omkring i naturen. Där bultar Guds eget hjärta i
varje levande väsen.
Likgiltigheten är ett annat hot. Likgiltigheten inför
andras lidanden hindrar växt men att göra något
för en medmänniska gör oss levande.
När
vi tvivlar behöver vi varandra. Tilliten och
tron behöver trygghet för att kunna växa, men
Omne
vivum ex
ovo
också ett visst mått av utmaning. På sista sidan
finns en inbjudan till dig som vill gå tillsammans
med några medvandrare ett stycke på trons väg i
det som kallas för Katekumenat – Vuxen väg till
tro.
Att
dela erfarenheter av liv och tro, som några
personer gör på sidan 4-5 är också ett sätt att
växa. Vi liksom speglar oss i varandras berättelser
och erfarenheter och hjälper på så sätt varandra
att komma vidare, fördjupas, finna
sinnesro, bli klokare, hitta en balans i
tillvaron, ett fäste.
Växandet förutsätter att man är
rotad. Utan rötter, ingen växt. Men
rötterna behöver finna god jord,
annars vissnar plantan. Paulus skriver:
Stå fasta och var stadigt rotade i
honom (Kristus). Vad betyder det?
Jo, Kristus står för Guds kärlek. Är
vi rotade i Kristus, är vi rotade i den
bästa mylla världen skådat - Kärleken.
Det visste Astrid Lindgren. Det vet
varenda förälder, varenda lärare,
varenda människa: Rädda barn växer
inte. Älskade barn blir tillitsfulla vuxna.
Vårt mål och vår bön är att kyrkan ska vara en
plats där vi rotas i kärleken, växer i kärleken och
räcker vidare kärlek. Målet för vårt växande är att
vi ska bära frukt. Bilden är hämtad från Bibeln och
jag tycker om den. Jag tycker om att tänka på oss
människor som grenar i ett träd, grenar som bär
frukt. Frukterna är nio till antalet: Kärlek, Glädje,
Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trofasthet,
Ödmjukhet och Självbehärskning. När jag ser mig
omkring i bygden ser jag mängder av dessa frukter
överallt. Är det därför Aneby är en så fin kommun
att bo i?
Påsk - glädje, uppståndelse och liv. Och ägg. Till den ljusa glädjen på påskdagen
från den svarta sorgen på långfredagen. Påsken rymmer allt, alla känslorna på en
och samma gång, flera olika känslor gås igenom på några dagar, men hela livet ryms
i en och samma helg.
Även ett ägg rymmer ett helt liv. Omne vivum ex ovo – allt levande kommer från
ägget, lyder det latinska ordspråket. Ägget, som vi ju förknippar starkt med påsken,
symboliserar födelse, liv och pånyttfödelse, precis det påskens budskap handlar om.
Visste du att vi i Sverige äter 6 miljoner ägg bara på påskafton? Per timma!
Ägget
är inte bara viktigt som mat för oss utan det har också spelat stor roll i folktron
och kulturen. Till exempel så kunde man gräva ned ett ägg i varje hörn av en åker
för att få god skörd. Om någon i ens närhet var sjuk kunde man ta ett ägg värpt på
långfredagen och på påskafton gräva ned det i en myrstack.
På många håll i landet leker man lekar med ägg, man rullar ägg, pickar ägg eller
har äggstafett med ägget på en sked i munnen. För att inte tala om alla ägg vi
pyntar våra hem med och alla godisägg. I vissa familjer säger man att påskharen
kommer med de godisfyllda äggen och det är en tradition som har funnits sedan
1600-talet, i Sverige blev den vanligare kring 1800-talets slut.
På
påskdagen har vi i Svenska kyrkan sedan länge en tradition att dela
ut en påsklilja till alla som varit med i gudstjänsten. I de ortodoxa
kyrkorna delas istället ett ägg ut, som en symbol för liv och
uppståndelse. Två exempel på olika traditioner men budskapet
är det samma: livet besegrar döden.
Välkommen att vara med i firandet.
Se påskens alla gudstjänster på s 6.
Glad påsk!
Så önskar jag att Du denna vår ska hitta
växtplatser i kyrka och samhälle där du får fäste
och liv, där du får vila och växa, mogna och vara
till glädje.
Peter Andreasson
2
kyrkoherde
3
Att
växa
som
människa
1 Är det viktigt att
växa som människa?
2 Vad hjälper dig
att växa som
människa?
1 Det hör till livet att växa. Det är sunt och naturligt, allt liv växer. Livet innehåller olika
faser, växande, vila och avtagande. Det är ett naturligt förlopp. Växandet varierar i olika skeden
i livet. Det går att jämföra med naturen, perioder av tillväxt varvas med perioder av vila.
2 En inre harmoni och en förtröstan på Gud är grunden för växandet. Det är även viktigt att
vara omgiven av en yttre positiv atmosfär, ett tillåtande och förtroendegivande sammanhang.
När jag får vara den jag är, ger det mig möjlighet att växa och utveckla just mina gåvor.
3 Kyrkan hjälper mig att hitta förtöstan på Gud. Det hjälper mig att må bra. Kyrkans atmosfär
är viktig. I kyrkan skall vi låta människor få vara sig själva. Det är viktigt att atmosfären är
positiv, varm och tillåtande och att vi fokuserar på att vara, inte göra eller prestera.
Då kommer växandet som en naturlig del av livet.
3 Vilken roll spelar
kyrkan för ditt
växande?
Jan-Olov Adolfsson
1 Ja, det tycker jag, för att man kan
upptäcka saker hos sig själv som man
inte gjort innan. Det kan göra att man
blir bättre som person.
2 Att människor säger direkt till mig
Veronica Palmér Erlandsson
vad jag gör bra. Då får jag svar på om
jag duger till det eller kan bli bättre.
3 Utvecklar mitt kunnande om Gud.
Ann-Maria de Vries
Att Gud har skapat mig och gjort
mig till den person jag är. Att alla är
värdefulla.
Christopher, 4 år
Växer vuxna? –Ja
Edvin Göransson
1 Ja! Stannar man på samma
gamla vanliga blir det långtråkigt.
2 Umgänge med familj och
vänner.
3 Klokhet.
4
Vad betyder det att växa?
–Man blir längre och starkare.
Hur växer man?
–När man äter mat.
Växer man färdigt?
–Ja
-Vad tänkte eller sa du när
mamma och pappa sa att ni
skulle gå hit till kyrkan idag?
–Ja vad kul! Men jag hade
tänkt att åka pulka.
1 Ja, om man inte växer känns det som att man stannar, liksom inte kommer vidare.
Det känns som att man stannar både i utveckling och i tron på sig själv.
2 Min relation till mina barn får mig att växa allra mest. Att se flickorna bli goda och fina
människor är det bästa. Goda relationer, familj och partner ger alltid en känsla av rikedom.
Man växer av kärlek, villkorslös kärlek, av att känna sig älskad, av att ge kärlek till någon annan.
För att ge kärlek måste man förstå vad kärlek är och det gör man när man tror, allt hör ihop och
cirkeln sluter sig. Något som jag märkt får mig att må bra när livet varit mörkt och jobbigt är att
få hjälpa och möta andra människor. När jag får hjälpa någon annan, då känner jag att jag växer.
Alla erfarenheter både de goda och de mindre goda gör att man växer, även sorg, saknad och
svek.
3 Kyrkan är för mig den plats där min tro får växa och utvecklas. Även om min tro finns med
mig oavsett var jag än är och att Gud finns överallt så är kyrkan den plats som jag får mest
sinnesro på. I gemenskap med andra i församlingen. För mig är min tro en vägledning i hur
jag ska vara som människa. Min tro växer hela tiden, men den är som en blomma som måste
vattnas, då växer den.
5
Påsk
Skärtorsdag 2/4
18.00 Lommaryds kyrka. Skärtorsdagsmässa, Hermansson.
18.00 Frinnaryds kyrka. Skärtorsdagsmässa, Jonason, klarinett Stefan Orre.
18.00 Askeryds kyrka.
Skärtorsdagsmässa, Eklund.
19.00 Aneby kyrka. Ekumenisk skärtorsdagsmässa, Andreasson.
Långfredag 3/4
11.00 Aneby kyrka. Långfredagsgudstjänst, Andreasson.
16.00 Haurida kyrka.Långfredagsgudstjänst, Hermansson.
18.00 Askeryds kyrka. Långfredagsgudstjänst, Eklund
Plocka undan gravlyktor, vaser och redskap
Påskafton 4/4
23.00 Marbäck kyrka. Påsknattsmässa, Andreasson.
Påskdagen 5/4
11.00 Aneby kyrka. Påskdagsmässa,
Andreasson, Novakören, söndagsskola,
kyrkfika med påsktårta.
11.00 Lommaryds kyrka. Påskdagsgudstjänst, Hermansson.
11.00 Frinnaryds kyrka. Påskdagsmässa, Jonason, Kyrkokören.
11.00 Askeryds kyrka. Påskdagsmässa, Eklund, Kyrkokören och AfterSchoolKören.
Annandag påsk 6/4
10.00 Lommaryds kyrka. Emmausvandring Valborg
med mässa, Andreasson.
Medtag matsäck.
Torsdag 30/4
18.00 Ekumeniskt valborgsmässofirande vid Vireda stationsplan.
19.00 Askeryds kyrka. Andakt, Eklund, sång av Kyrkokören. Därefter valborgsmässofirande med hembygdsföreningen.
19.00 Bälaryds kyrka. Vårsamling, Hermansson. Novakören sjunger vid brasan ca 20.00.
19.00 Marbäck kyrka. Valborgsmässoandakt, Andreasson, Inger Källner m.fl. Därefter valborgsmässofirande i hembygdsgården. Ca 21 tänds brasan och Novakören sjunger.
Titta gärna på vår hemsida www.svenskakyrkananeby.se för mer
information och för eventuella rättelser eller ändringar.
Det går också bra att ringa till expeditionen, 0380-412 25, om du vill veta mer.
När våren kommer och vaktmästarnas arbete med
gräsklippning och trimning börjar är det hög tid
för alla att hjälpa till att vårstäda. Gravlyktor,
vaser, redskap och annat som förvaras bakom
gravstenar måste plockas undan. De blir ett
hinder för arbete som häckklippning, trimning
och rensning av häcklister och de eventuellt
trasiga delarna blir en fara både för både
besökare och personal. Vaserna och lyktorna blir
också utsatta för mycket slitage och de går lätt
sönder under den gröna säsongen.
Alla gravvårdsinnehavare ombedes därför att ta
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor,
vaser eller redskap. Glas och material med risk för
skärskador tas omgående bort.
Nu kommer
våren & vårstädningen
Växtsäsongen börjar
Nu är vintern snart till ända och kyrkogårdsförvaltningens personal går in i den intensiva
växtsäsongen.
Vi kommer att börja med upprensning och
städning av våra kyrkogårdar och kyrkparker
under mars månad för att sedan få extra hjälp
av tre säsongare i mitten av april. Under vecka
16 får vi hem våra penséer och börjar då med
vårplanteringen. I år satsar vi på småblommiga
penséer eftersom de tål de kalla frostnätterna
bättre.
På Haurida och Vireda kyrkogårdar väntar vi
med spänning på att se hur träden utvecklar sig
under säsongen. Träden är beskurna under vintern,
både för att gallra ut kronorna men också för att
minska ned på skadade delarna i kronorna.
Under vecka 24 får vi hem våra sommarblommor
och planteringen beräknas vara klar till
midsommar. Det kommer att se lite annorlunda ut
6
med sig sina föremål hem under den period då de
inte används. Personalen på kyrkogården kommer
att lyfta fram de föremål som förvaras bakom
gravstenen och placera dessa i rabatten. Efter den
15 april kommer alla de föremål som förvaras
bakom gravstenen eller i häcken att tas bort. De
kan sedan hämtas hos personalen innan 15 juli.
Personalen kommer inte att märka de saker som tas
bort utan de förvaras anonymt på hög.
på en del av platser när det gäller planteringarna
som kyrkogårdsförvaltningen sköter om. Utöver
fuchsia, knölbegonia och snöflinga kommer
det testas nya sorter som palettblad, alunrot,
pelargoner, isbegonia och krukrosor. Allt för
att vi ska få de bästa sorterna som passar i
planteringslåda, i klimatzonen samt i skuggigt
eller soligt läge. Vi vill också ha sorter som är
lättskötta, rikblommande och snabbväxta.
Gräsklippning, häckklippning och trimning kommer
att ske som vanligt, men som ni säkert har märkt
går vi över till fler och fler eldrivna maskiner då
det gäller trimrar och häcksaxar. Detta för att
värna om vår miljö, om personalens hälsa och
besökarnas välmående.
Vi hoppas att vi ses på en av våra tio kyrkogårdar
och kyrkparker.
Välkomna
önskar Mattias, Yvonne, Curt, Annika, Jörgen och Sara
Vill du växa i tro?
Är du nyfiken på kristen tro?
Söker du ett sammanhang där du som
vuxen kan samtala och reflektera
över den kristna tron och livsfrågor?
Då kan katekumenatet vara något för dig!
Det är en grupp som vänder sig till vuxna där vi delar våra
livsberättelser och samtalar utifrån deltagarnas frågor. Vi växer på
olika sätt och med olika perspektiv. Katekumenatet finns i flera
kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning.
Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av
1990-talet. I höst ska vi starta en kurs ”Katekumenat-vuxen
väg till kristen tro”. Är du intresserad kan du kontakta diakon
Christina Antonsson tel. 0380-47442,
[email protected]
Välkommen till en
inspirerande KÖRDAG
i Aneby kyrka
Lördag 25 april kl 10.00-17.00 (inkl fika & mat) Ledare: Mia Jönsson
Du får chans att utveckla din sångteknik och ditt personliga uttryck!
Låtarna vi jobbar med är på svenska och vi avslutar projektet med en
Sånggudstjänst i Lommaryds kyrka söndag 26/4 kl 11.00
Anmälan till expeditionen senast 15/4.
0380-41225, [email protected]
Allt är gratis.
Nästa Andrum kommer i juni
Expeditionens öppettider Måndag till torsdag 10-12
Till hemsidan.
Telefonnummer 0380-412 25
Telefontider Måndag till fredag 10-12
Journummer, om du behöver nå en präst vid akuta ärenden 0380-474 51
Besöksadress Österlånggatan 30, Aneby
Postadress Svenska kyrkan Aneby, Box 63, 578 22 Aneby
Redaktör Karin Dahlin
Faxnummer 0380- 402 43
Välkommen till ett rum för hela livet
Ansvarig utgivare
Peter Andreasson
Plusgiro 10 57 15 - 7
E-post [email protected]
Hemsida www.svenskakyrkananeby.se