I slutet av augusti 2015 samlades vi på Gunnesboskolan. Vi träffade

Gröna skolgårdar – Nätverksträff den 26 augusti 2015
I slutet av augusti var det åter dags för nätverksträff för Gröna skolgårdar. Denna gång var
temat skolträdgårdar och platsen var Gunnesboskolan, i nordvästra Lund. Vi hälsades
välkomna av rektor Ulf Tornberg som berättade om hur skolans arbete med utemiljön,
särskilt kopplat till odling, sett ut genom åren.
Som på många andra platser är det eldsjälar
som dragit igång och drivit odlingen, med
resultatet att arbetet saktat ner eller helt
försvunnit när dessa personer slutat. Alla
kursdeltagare delade med sig av erfarenheter
på sina respektive enheter. Vi diskuterade
bland annat vad som krävs för att fler
pedagoger och skolledningar ska få upp
ögonen för skolträdgårdens pedagogiska
möjligheter och fördelar.
Unikt för Gunnesboskolan är att de sedan ett och ett halvt år
tillbaka haft en alldeles egen skolträdgårdsmästare anställd
på 50 %. Mycket har hänt på skolgården sedan dess! Det
blev tydligt när skolträdgårdsmästare Eva Kellgren guidade
oss runt på både Gunnesbo övre (åk f-5) och Gunnesbo
nedre (åk 6-9). Det odlas både i lådor och i grävda land,
annueller och perenner, ätbart och torktåligt,
ängsblomsplanteringar, kompostorm, uppröjning av
dammen och mycket mer. Eva är en hejare på att ha koll på
var det finns plantor, jord och liknande att hämta gratis eller
till små kostnader.
Eva berättar hur hennes uppdrag i första hand varit att sköta
trädgården men hon har också involverat elever i arbetet. Tillsammans har de grävt, fraktat
jord, sått och planterat.
Efter fikat delades gruppen in i två, den ena gruppen följde med Eva till Gunnesbo övre där
två äppelträd skulle planteras. Den andra gruppen hängde på slöjdlärare Jens och Carolina
på Naturskolan till Gunnesbo nedre där uppgiften var att skapa ett uteklassrum i en dunge
bredvid dammen. Eva och Jens hade beställt 22 st avkapade björkstockar som de
transporterat dit dagen innan. Tanken var att ställa dem i en cirkel för att kunna ha
samlingar och lektioner där. Jens önskade en meters mellanrum mellan stockarna så att det
även skulle gå att sitta där och tälja. Det var med andra ord ett ganska stort område som
skulle röjas fritt från uppvuxna buskar och avkapade stubbar.
Med spadar, grepar och yxa gick alla in för
uppgiften med full kraft. Svetten rann och
musklerna darrade, men ingen gav sig förrän
varenda rot tagits bort! Nästa uppgift var att
fundera ut hur stockarna bäst skulle förankras på
platsen, för att de inte skulle kunna flyttas på.
Lösningen blev att skruva fast öglor i varje stock
och trä en kedja igenom alla öglor.
Trädplanteringsgruppen slet på sitt håll med att gräva stora två gropar för att göra plats till
två äppelträdplantor. Dessa hade Eva och Carolina inhandlat till reducerat pris från en större
handelsträdgård som inte hade fått dem sålda.
Hela gruppen fick sedan en steg-för-steg-genomgång av Eva i konsten att plantera äppelträd.
1. Gropen bör vara så pass djup att plantans ”rotklump” skall vara i nivå med markplan.
Helst skall gropen vara fyrkantig för att rötterna lättare kan ta sig fram
2. Den bortgrävda grässvålen läggs med fördel tillbaka i botten, med gräset neråt, för
att återföra näring.
3. Lägg några decimeter kompostjord i botten på gropen.
4. Innan plantan ställs ner i gropen bör rottrådarna lösgöras. Eva gör några snitt runt
klumpen och drar isär de största rötterna för att underlätta för dem att förankra sig i
jorden och hitta vatten.
5. Sedan är det dags att vattna, och det rejält! Det kan aldrig vattnas för mycket!
6. Fyll upp med kompostjord till marknivå och trampas till.
7. En bra idé är att sätta en bevattningspåse runt stammen. På så vis säkras
bevattningen för några veckor framåt. De finns i olika storlekar och till olika priser.
75 l, ca 300 kr. Bevattningspåsen går att öteranvända.
8. Trädet behöver rejält med stöd innan rötterna växt till ordentligt. Till dessa lite
större trädplantor förankrades två ordentliga pålar. De placerades i linje med den
vanligaste vindriktningen. Därefter fästes stammen i vardera påle.
Resultatet efter denna nätverksträff var mäkta imponerande. Vi planterade två äppelträd,
färdigställde ett uteklassrum och hann med många spännande diskussioner kring
skolträdgårdens potential som pedagogiskt verktyg.
Dagen avslutades med fika i uteklassrummet och en förevisning av specialverktyg av Eva.
Tack alla för en superfin dag!
Litteraturtips från Naturskolan
Boverket. 2015. Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, utformning och
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Laddas ner här: http://www.boverket.se/sv/omboverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga1
Nyman. 2015. Hantverk, estetik och slöjd – med utemiljön som inspiration (årskurs F-9) Outdoor
teaching förlag
Naturskoleföreningen. 2015. Learning in the outdoor classroom – a Swedish Anthology of Activities.
Outdoor teaching förlag
Naturskoleföreningen. 2015. Att lära in ute för hållbar utveckling (årskurs F-9) Outdoor teaching
förlag
Koskinen & Persson. 2014. Skolträdgården – Skolträdgårdsarbetets positiva effekter på skolresultat,
hälsa och social utveckling för elever i grundskola. Examensarbete 15 hp, Högskolan Jönköping
Litteraturtips från Eva
Hansson & Hansson. Kryddväxter - Odling, användning, lexikon. Nordstedts förlag
Af Sandberg, Westerlund & Åberg. Trädgårdskalender för flera år. Ordalaget förlag
Tönnersjö plantskola. Tönnersjös trädguide – inspiration och information från Sveriges trädplantskola
Linder & Nelson. Växa och gro – stadsodling som demokrativerkstad
Israelsson. Handbok för köksträdgården. Bonnier fakta
Wallander. Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro. Bokförlaget Langenskiöld
Stångbykatalogen 2013-2014
Länktips från Eva
Nordiskt genresurscenter
En varning här är att beställningslistan försvinner när du gör lång paus. Tryck på beställknappen om
du måste pausa och gör i så fall flera beställningar med märkning att det kommer en del två så de
inte skickar förrän allt är beställt. Det tar mycket tid att leta upp alla sorter igen!
http://nordgen.org
Drömmarnas trädgård - Ett år i trädgården
Det fantastiska materialet som togs fram till Ett år i trädgården finns att ladda ner på Drömmarnas
hus webbsida. Där finns också bakgrunden till projektet och fina bilder från deras trädgård.
Ett år i trädgården (12 årstider – 36 blad, pdf)
Drömmarnas trädgård (Drömmarnas hus webbsida)
Bra webbsidor om odling
FOBO.se
Alternativ.nu
Gunnesboskolans blogg
gunnesbogrontlarande.blogspot.se