Ladda ner datablad

2015
Produktkatalog
Det är för enkelt att bita sig i svansen.
TD Fiberoptik är en partner för dig som uppskattar produkter och tjänster som gör arbetet
effektivare och slutresultatet bättre. I det breda sortimentet finns standard- och kundanpassade
lösningar, utrustning och utbildning till aktörer som bygger och ansluter lokala nätverk till
fiberoptiska stamnät. Produkterna är antingen tillverkade av utvalda leverantörer eller i vår egen
toppmoderna produktionsanläggning. Vi erbjuder också kundanpassade praktiska eller teoretiska
utbildningar inom fiberoptik.
Rätt kvalitet, service, kunskap, effektiv lagerhållning och snabba, pålitliga leveranser är
honnörsord. Så har det varit sedan 1985 då vi började arbeta med fiberoptiskt materiel. Det kan
vara tryggt att veta i en bransch där lågt pris ibland används som enda argument. För fiberoptiska
nät är som bekant aldrig bättre än sin svagaste länk. Den som tror något annat kan lätt bita sig
själv i svansen.
Kvalitet är inget vi pratar om. Vi levererar den.
TD Fiberoptik uppfyller kraven på EU-standard för fiberoptiska produkter till det publika nätet.
Dessutom har vi låtit en utomstående, oberoende part utföra testerna för att verifiera den höga
kvaliteten. Vi är också certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. För att försäkra oss
om att produkterna svarar upp mot kundernas förväntningar och krav, testar vi dem. Inte bara
vissa – utan varenda en.
Därför pratar vi sällan om kvalitet. Vi föredrar att leverera den.
Kontakta oss
019-30 40 40
[email protected]
www.td.se
TD Fiberoptik
Maskingatan 16
702 86 Örebro
2
TD Fiberoptik
Ullforsgatan 13
752 28 Uppsala
Utgåva 1411
Fiberkablage
Fanout
Singelmod, G652D������ 4
Singelmod, G657A������ 12
Fiberkablage för hem���� 20
Multimod���������� 22
Mode conditioning������ 32
Mätkablage��������� 34
Fanout������������ 36
Pigtail
Skarvstycken
Singelmod���������� 38
Multimod���������� 40
Singelmod���������� 42
Multimod���������� 46
Adapter hona/hane����� 48
Fiberkabel
ODF-system
Mikrokabel���������� 50
Breakout-kabel������� 52
Distributionskabel������ 53
Militärklassad kabel ����� 55
Ribbon och loose-tube���� 56
Färgscheman�������� 58
Prefabricerade produkter
Skarv- och termineringsboxar
ODF-enheter��������� 64
Fiberkabel���������� 68
Fiberuttag���������� 69
Skarv- och termineringsboxar 70
Tykoflex T240�������� 72
Splitter, WDM och SFP
Dämpare
Splitter������������ 76
WDM- och CWDM-filter��� 77
SFP�������������� 78
Dämpare����������� 79
Produkter för tuffa miljöer
Fujikura
Fibersvets���������� 82
Tillbehör fibersvets����� 85
Fiberkap����������� 86
Fiberidentifierare������ 87
Linsdon Fibreco������� 80
TD Fiberoptik ODF-system�� 60
Övriga ODF-system����� 62
Mätinstrument JDSU
Verktyg och tillbehör
OTDR-plattform������� 88
OTDR-moduler�������� 90
Videomikroskop������� 92
Effektmätning�������� 93
Verktyg������������ 94
Rengöring���������� 96
Förbrukningsmateriel���� 98
Märkning och etiketter�� 101
Fiberkablage
Singelmod, G652D
Fiberkablage, singelmod G652D
Fiberoptiska korskopplingskablage med den vedertagna standardfibern
G652D. I vår produktion verifierar vi bland annat kontakternas renlighet,
geometri, reflektion och ljusdämpning.
För kablage med den böjokänsliga G657-fibern, se sidorna 12-18.
Levereras i simplex- eller duplexutförande. På duplexkablage är den ena
kontaktens brytskydd svart och det andra brytskyddet rött.
Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet.
All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.
Tekniska egenskaper
Yttermantel:
Sekundärskydd:
Fiber:
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans,
≤1,5 m:
≥1,5 m:
Böjradie:
2 mm, blå LSZH
900 μm, fast
9/125 μm, G652D
−40 °C — +70 °C
−40 °C — +70 °C
5 cm
−0 — +5 % (max 40 cm)
30 mm
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPCAPC
≤0,2 dB
≤0,3 dB
≥50 dB
≥65 dB
10-25 mm 5-12 mm
7-20 mm
5-12 mm
±50 nm
±50 nm
≤50 μm
≤50 μm
0,2 °
0,3 °
Kontaktdon
Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är
gjord av zirconia.
Förpackning
Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla
kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).
4
Fiberkablage
Singelmod, G652D
Singelmod, G652D, Duplex
SC/UPC - SC/UPC
SC/UPC - SC/APC
ST/UPC - SC/UPC
444400-5...................................E50 738 03���������� 0,5 m
444401.......................................... E50 737 47���������������1 m
444402......................................... E50 737 48�������������� 2 m
444403......................................... E50 737 49�������������� 3 m
444405......................................... E50 737 50�������������� 5 m
444407.......................................... E50 751 62�������������� 7 m
444410........................................... E50 737 51������������ 10 m
444415......................................... E50 738 04������������ 15 m
444420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
444425�������������������������������������������������������������������������� 25 m
444430�������������������������������������������������������������������������� 30 m
444600-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
444601........................................... E50 737 77���������������1 m
444602..........................................E50 737 78�������������� 2 m
444603..........................................E50 737 79�������������� 3 m
444605......................................... E50 737 80�������������� 5 m
444607..........................................E50 752 81�������������� 7 m
444610........................................... E50 737 81������������ 10 m
444615���������������������������������������������������������������������������� 15 m
444620�������������������������������������������������������������������������� 20 m
444625�������������������������������������������������������������������������� 25 m
444630�������������������������������������������������������������������������� 30 m
442400-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
442401...........................................E50 737 67���������������1 m
442402......................................... E50 737 68�������������� 2 m
442403......................................... E50 737 69�������������� 3 m
442405......................................... E50 737 70�������������� 5 m
442407������������������������������������������������������������������������������ 7 m
442410........................................... E50 737 71������������ 10 m
442415����������������������������������������������������������������������������� 15 m
442420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
LC/UPC - LC/UPC
SC/UPC - LC/UPC
SC/UPC - LC/APC
444L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
444L01...........................................E50 751 85���������������1 m
444L02..........................................E50 751 86�������������� 2 m
444L03.......................................... E50 751 87�������������� 3 m
444L05......................................... E50 751 88�������������� 5 m
444L07.........................................E50 738 05�������������� 7 m
444L10...........................................E50 751 89������������ 10 m
444L15..........................................E50 738 06������������ 15 m
444L20........................................ E50 738 08����������� 20 m
444L25.........................................E50 738 09����������� 25 m
444L30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
444N00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
444N01......................................... E50 752 83���������������1 m
444N02........................................E50 752 84�������������� 2 m
444N03........................................ E50 752 85�������������� 3 m
444N05........................................ E50 752 86�������������� 5 m
444N07........................................ E50 752 87�������������� 7 m
444N10.........................................E50 752 88������������ 10 m
444N15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
444N20������������������������������������������������������������������������� 20 m
44LL00-5.................................... E50 751 59���������� 0,5 m
44LL01........................................... E50 752 15���������������1 m
44LL02.......................................... E50 752 16�������������� 2 m
44LL03.......................................... E50 752 17�������������� 3 m
44LL05..........................................E50 752 18�������������� 5 m
44LL07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
44LL10........................................... E50 752 19������������ 10 m
44LL15..........................................E50 753 08������������ 15 m
44LL20......................................... E50 753 09����������� 20 m
44LL25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
44LL30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
5
Fiberkablage
Singelmod, G652D
SC/APC - LC/UPC
LC/APC - LC/APC
SC/APC - LC/APC
446L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
446L01.......................................... E50 752 89���������������1 m
446L02......................................... E50 752 90�������������� 2 m
446L03.......................................... E50 752 91�������������� 3 m
446L05......................................... E50 752 92�������������� 5 m
446L07......................................... E50 752 93�������������� 7 m
446L10.......................................... E50 752 94������������ 10 m
446L15���������������������������������������������������������������������������� 15 m
446L20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
446L25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
446L30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
44NN00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
44NN01�����������������������������������������������������������������������������1 m
44NN02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
44NN03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
44NN05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
44NN07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
44NN10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
446N00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
446N01������������������������������������������������������������������������������1 m
446N02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
446N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
446N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
446N07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
446N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
446N15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
446N20������������������������������������������������������������������������� 20 m
SC/APC - SC/APC
LC/UPC - LC/APC
44LN00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
44LN01������������������������������������������������������������������������������1 m
44LN02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
44LN03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
44LN05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
44LN07����������������������������������������������������������������������������� 7 m
44LN10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
44LN15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
44LN20������������������������������������������������������������������������� 20 m
446600-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
446601...........................................E50 737 57���������������1 m
446602......................................... E50 737 58�������������� 2 m
446603......................................... E50 737 59�������������� 3 m
446605......................................... E50 737 60�������������� 5 m
446607......................................... E50 752 82�������������� 7 m
446610........................................... E50 737 61������������ 10 m
446615���������������������������������������������������������������������������� 15 m
446620�������������������������������������������������������������������������� 20 m
446625�������������������������������������������������������������������������� 25 m
446630�������������������������������������������������������������������������� 30 m
ST/UPC - ST/UPC
442201...........................................E50 737 72���������������1 m
442202..........................................E50 737 73�������������� 2 m
442203..........................................E50 737 74�������������� 3 m
442205..........................................E50 737 75�������������� 5 m
442207������������������������������������������������������������������������������ 7 m
442210...........................................E50 737 76������������ 10 m
ST/UPC - SC/APC
442601�������������������������������������������������������������������������������1 m
442602����������������������������������������������������������������������������� 2 m
442603����������������������������������������������������������������������������� 3 m
442605����������������������������������������������������������������������������� 5 m
442607������������������������������������������������������������������������������ 7 m
442610���������������������������������������������������������������������������� 10 m
6
Fiberkablage
Singelmod, G652D
ST/UPC - LC/UPC
ST/UPC - FC/UPC
FC/UPC - LC/UPC
442L01........................................... E50 772 71���������������1 m
442L02..........................................E50 772 72�������������� 2 m
442L03..........................................E50 772 73�������������� 3 m
442L05..........................................E50 772 75�������������� 5 m
442L07........................................... E50 772 77�������������� 7 m
442L10...........................................E50 772 78������������ 10 m
442501�������������������������������������������������������������������������������1 m
442502����������������������������������������������������������������������������� 2 m
442505����������������������������������������������������������������������������� 5 m
442510���������������������������������������������������������������������������� 10 m
445L01........................................... E50 772 91���������������1 m
445L02......................................... E50 772 92�������������� 2 m
445L03......................................... E50 772 93�������������� 3 m
445L05......................................... E50 772 95�������������� 5 m
445L07...........................................E50 772 97�������������� 7 m
445L10.......................................... E50 772 98������������ 10 m
SC/UPC - FC/APC
SC/UPC - FC/UPC
444501........................................... E50 751 63���������������1 m
444502..........................................E50 751 64�������������� 2 m
444503.......................................... E50 751 65�������������� 3 m
444505..........................................E50 751 66�������������� 5 m
444507.......................................... E50 751 67�������������� 7 m
444510...........................................E50 751 68������������ 10 m
444901�������������������������������������������������������������������������������1 m
444902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
444905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
444910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
FC/UPC - SC/APC
445601�������������������������������������������������������������������������������1 m
445602����������������������������������������������������������������������������� 2 m
445603����������������������������������������������������������������������������� 3 m
445605����������������������������������������������������������������������������� 5 m
445610���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/UPC - MU/UPC
FC/UPC - FC/UPC
445501...........................................E50 751 90���������������1 m
445502...........................................E50 751 91�������������� 2 m
445503.......................................... E50 751 92�������������� 3 m
445505.......................................... E50 751 93�������������� 5 m
445507������������������������������������������������������������������������������ 7 m
445510...........................................E50 751 94������������ 10 m
444M01......................................... E50 772 81���������������1 m
444M02....................................... E50 772 82�������������� 2 m
444M03....................................... E50 772 83�������������� 3 m
444M05....................................... E50 772 85�������������� 5 m
444M07....................................... E50 772 87�������������� 7 m
444M10........................................ E50 772 88������������ 10 m
444M15........................................ E50 772 89������������ 15 m
FC/UPC - MU/UPC
445M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
445M02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
445M03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
445M05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
445M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
7
Fiberkablage
Singelmod, G652D
FC/UPC - LC/APC
FC/APC - FC/APC
MU/UPC - LC/APC
445N01������������������������������������������������������������������������������1 m
445N02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
445N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
445N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
445N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
449901�������������������������������������������������������������������������������1 m
449902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
449903����������������������������������������������������������������������������� 3 m
449905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
449910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
44MN01����������������������������������������������������������������������������1 m
44MN02�������������������������������������������������������������������������� 2 m
44MN03�������������������������������������������������������������������������� 3 m
44MN05�������������������������������������������������������������������������� 5 m
44MN10������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/APC - FC/APC
LC/UPC - MU/UPC
446901�������������������������������������������������������������������������������1 m
446902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
446903����������������������������������������������������������������������������� 3 m
446905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
446910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
44LM00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
44LM01�����������������������������������������������������������������������������1 m
44LM02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
44LM03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
44LM05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
44LM07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
44LM10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
44LM15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
44LM20������������������������������������������������������������������������ 20 m
SC/APC - MU/UPC
446M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
446M02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
446M03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
446M05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
446M07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
446M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
8
MU/UPC - MU/UPC
44MM01���������������������������������������������������������������������������1 m
44MM02������������������������������������������������������������������������� 2 m
44MM03������������������������������������������������������������������������� 3 m
44MM05������������������������������������������������������������������������� 5 m
44MM10������������������������������������������������������������������������ 10 m
Fiberkablage
Singelmod, G652D
Singelmod, G652D, Simplex
SC/UPC - SC/UPC
SC/UPC - SC/APC
LC/UPC - LC/UPC
424400-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
424401........................................... E50 772 21���������������1 m
424402......................................... E50 772 22�������������� 2 m
424403......................................... E50 772 23�������������� 3 m
424405......................................... E50 772 25�������������� 5 m
424407...........................................E50 772 27�������������� 7 m
424410.......................................... E50 772 28������������ 10 m
424415........................................... E50 772 29������������ 15 m
424420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
424600-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
424601........................................... E50 772 31���������������1 m
424602......................................... E50 772 32�������������� 2 m
424603......................................... E50 772 33�������������� 3 m
424605......................................... E50 772 35�������������� 5 m
424607...........................................E50 772 37�������������� 7 m
424610.......................................... E50 772 38������������ 10 m
424615........................................... E50 772 39������������ 15 m
424620�������������������������������������������������������������������������� 20 m
42LL00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
42LL01�������������������������������������������������������������������������������1 m
42LL02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
42LL03������������������������������������������������������������������������������ 3 m
42LL05������������������������������������������������������������������������������ 5 m
42LL07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
42LL10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
42LL15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
42LL20��������������������������������������������������������������������������� 20 m
SC/UPC - LC/UPC
SC/UPC - LC/APC
SC/APC - LC/UPC
424L00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
424L01........................................... E50 772 41���������������1 m
424L02.......................................... E50 772 42�������������� 2 m
424L03.......................................... E50 772 43�������������� 3 m
424L05......................................... E50 772 45�������������� 5 m
424L07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
424L10.......................................... E50 772 48������������ 10 m
424L15........................................... E50 772 49������������ 15 m
424L20��������������������������������������������������������������������������� 20 m
424N00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
424N01������������������������������������������������������������������������������1 m
424N02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
424N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
424N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
424N07����������������������������������������������������������������������������� 7 m
424N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
424N15���������������������������������������������������������������������������� 15 m
426L00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
426L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
426L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
426L03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
426L05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
426L07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
426L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
426L15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
426L20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
ST/UPC - SC/UPC
422401��������������������������������������������������������������������������������1 m
422402������������������������������������������������������������������������������ 2 m
422405������������������������������������������������������������������������������ 5 m
422407������������������������������������������������������������������������������ 7 m
422410����������������������������������������������������������������������������� 10 m
9
Fiberkablage
Singelmod, G652D
LC/UPC - LC/APC
SC/APC - SC/APC
ST/UPC - SC/APC
42LN00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
42LN01������������������������������������������������������������������������������1 m
42LN02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
42LN03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
42LN05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
42LN07����������������������������������������������������������������������������� 7 m
42LN10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
42LN15���������������������������������������������������������������������������� 15 m
426600-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
426601........................................... E50 772 51���������������1 m
426602......................................... E50 772 52�������������� 2 m
426603......................................... E50 772 53�������������� 3 m
426605......................................... E50 772 55�������������� 5 m
426607...........................................E50 772 57�������������� 7 m
426610.......................................... E50 772 58������������ 10 m
426615........................................... E50 772 59������������ 15 m
426620�������������������������������������������������������������������������� 20 m
422601�������������������������������������������������������������������������������1 m
422602������������������������������������������������������������������������������ 2 m
422605������������������������������������������������������������������������������ 5 m
422607������������������������������������������������������������������������������ 7 m
422610����������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/UPC - FC/UPC
LC/APC - LC/APC
42NN00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
42NN01�����������������������������������������������������������������������������1 m
42NN02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
42NN03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
42NN05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
42NN07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
42NN10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
42NN15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
SC/APC - LC/APC
426N00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
426N01������������������������������������������������������������������������������1 m
426N02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
426N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
426N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
426N07����������������������������������������������������������������������������� 7 m
426N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
426N15���������������������������������������������������������������������������� 15 m
426N20������������������������������������������������������������������������� 20 m
424501�������������������������������������������������������������������������������1 m
424502������������������������������������������������������������������������������ 2 m
424505������������������������������������������������������������������������������ 5 m
424507������������������������������������������������������������������������������ 7 m
424510����������������������������������������������������������������������������� 10 m
FC/UPC - FC/UPC
425501��������������������������������������������������������������������������������1 m
425502������������������������������������������������������������������������������ 2 m
425505������������������������������������������������������������������������������ 5 m
425507������������������������������������������������������������������������������ 7 m
425510����������������������������������������������������������������������������� 10 m
ST/UPC - ST/UPC
422201��������������������������������������������������������������������������������1 m
422202������������������������������������������������������������������������������ 2 m
422205������������������������������������������������������������������������������ 5 m
422207������������������������������������������������������������������������������ 7 m
422210����������������������������������������������������������������������������� 10 m
10
Fiberkablage
Singelmod, G652D
SC/UPC - FC/APC
FC/UPC - SC/APC
FC/APC - FC/APC
424901�������������������������������������������������������������������������������1 m
424902������������������������������������������������������������������������������ 2 m
424905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
424907������������������������������������������������������������������������������ 7 m
424910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
425601�������������������������������������������������������������������������������1 m
425602������������������������������������������������������������������������������ 2 m
425605����������������������������������������������������������������������������� 5 m
425607������������������������������������������������������������������������������ 7 m
425610���������������������������������������������������������������������������� 10 m
429901�������������������������������������������������������������������������������1 m
429902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
429905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
429907������������������������������������������������������������������������������ 7 m
429910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/UPC - MU/UPC
SC/APC - FC/APC
LC/UPC - MU/UPC
424M00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
424M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
424M02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
424M03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
424M05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
424M07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
424M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
424M15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
424M20������������������������������������������������������������������������� 20 m
426901�������������������������������������������������������������������������������1 m
426902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
426905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
426907������������������������������������������������������������������������������ 7 m
426910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
42LM01������������������������������������������������������������������������������1 m
42LM02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
42LM03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
42LM05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
42LM07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
42LM10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/APC - MU/UPC
FC/UPC - LC/UPC
425L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
425L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
425L05������������������������������������������������������������������������������ 5 m
425L07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
425L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
426M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
426M02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
426M05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
426M07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
426M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
MU/UPC - MU/UPC
42MM01����������������������������������������������������������������������������1 m
42MM02�������������������������������������������������������������������������� 2 m
42MM03�������������������������������������������������������������������������� 3 m
42MM05�������������������������������������������������������������������������� 5 m
42MM07�������������������������������������������������������������������������� 7 m
42MM10������������������������������������������������������������������������� 10 m
11
Fiberkablage
Singelmod, G657A
Fiberkablage, singelmod G657A
Fiberoptiska korskopplingskablage med den böjokänsliga fibertypen G657A1, perfekt för användning i trånga utrymmen där man
inte kan hålla den böjradie som standardfiber kräver. I vår produktion verifierar vi bland annat kontakternas renlighet, geometri,
reflektion och ljusdämpning.
För kablage med standardfiber G652D, se sidorna 4-11.
Levereras i simplex- eller duplexutförande. På duplexkablage är den ena kontaktens brytskydd svart och det andra brytskyddet
rött. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.
Tekniska egenskaper
Yttermantel:
Sekundärskydd:
Fiber:
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans,
≤1,5 m:
≥1,5 m:
Böjradie:
2 mm, blå LSZH
900 μm, fast
9/125 μm, G657A1
−40 °C — +70 °C
−40 °C — +70 °C
5 cm
−0 — +5 % (max 40 cm)
10 mm
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPCAPC
≤0,2 dB
≤0,3 dB
≥50 dB
≥65 dB
10-25 mm 5-12 mm
7-20 mm
5-12 mm
±50 nm
±50 nm
≤50 μm
≤50 μm
0,2 °
0,3 °
Kontaktdon
Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är
gjord av zirconia.
Förpackning
Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla
kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).
12
Fiberkablage
Singelmod, G657A
Singelmod, G657A böjokänslig, Duplex
SC/UPC - SC/UPC
A44400-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A44401.........................................E50 700 63���������������1 m
A44402........................................E50 700 67�������������� 2 m
A44403....................................... E50 700 69�������������� 3 m
A44405........................................E50 700 70�������������� 5 m
A44407......................................... E50 700 74�������������� 7 m
A44410......................................... E50 700 76������������ 10 m
A44415..........................................E50 700 78������������ 15 m
A44420������������������������������������������������������������������������� 20 m
A44425�������������������������������������������������������������������������� 25 m
A44430������������������������������������������������������������������������� 30 m
SC/UPC - LC/UPC
A44L00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A44L01......................................... E50 700 97���������������1 m
A44L02........................................ E50 701 30�������������� 2 m
A44L03........................................ E50 701 34�������������� 3 m
A44L05.........................................E50 701 36�������������� 5 m
A44L07.......................................... E50 701 37�������������� 7 m
A44L10......................................... E50 701 38������������ 10 m
A44L15.......................................... E50 701 40������������ 15 m
A44L20������������������������������������������������������������������������� 20 m
A44L25�������������������������������������������������������������������������� 25 m
A44L30������������������������������������������������������������������������� 30 m
SC/UPC - SC/APC
LC/UPC - LC/UPC
A44600-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A44601........................................ E50 700 80���������������1 m
A44602....................................... E50 700 84�������������� 2 m
A44603....................................... E50 700 86�������������� 3 m
A44605....................................... E50 700 88�������������� 5 m
A44607........................................ E50 700 90�������������� 7 m
A44610........................................ E50 700 94������������ 10 m
A44615......................................... E50 700 96������������ 15 m
A44620������������������������������������������������������������������������� 20 m
A44625�������������������������������������������������������������������������� 25 m
A44630������������������������������������������������������������������������� 30 m
A4LL00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A4LL01.......................................... E50 702 26���������������1 m
A4LL02......................................... E50 702 27�������������� 2 m
A4LL03........................................ E50 699 82�������������� 3 m
A4LL05.........................................E50 702 28�������������� 5 m
A4LL07.........................................E50 702 30�������������� 7 m
A4LL10..........................................E50 702 34������������ 10 m
A4LL15.......................................... E50 702 36������������ 15 m
A4LL20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
A4LL25......................................... E50 686 01����������� 25 m
A4LL30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
SC/UPC - LC/APC
SC/APC - LC/UPC
A44N00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
A44N01........................................ E50 701 44���������������1 m
A44N02....................................... E50 701 50�������������� 2 m
A44N03....................................... E50 701 54�������������� 3 m
A44N05........................................E50 701 70�������������� 5 m
A44N07..........................................E50 701 71�������������� 7 m
A44N10......................................... E50 701 77������������ 10 m
A44N15..........................................E50 701 78������������ 15 m
A44N20������������������������������������������������������������������������ 20 m
A46L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A46L01......................................... E50 701 88���������������1 m
A46L02......................................... E50 701 89�������������� 2 m
A46L03......................................... E50 701 94�������������� 3 m
A46L05......................................... E50 701 99�������������� 5 m
A46L07........................................ E50 702 04�������������� 7 m
A46L10........................................ E50 702 06������������ 10 m
A46L15.......................................... E50 702 07������������ 15 m
A46L20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
13
Fiberkablage
Singelmod, G657A
LC/UPC - LC/APC
SC/APC - SC/APC
FC/UPC - FC/UPC
A4LN00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A4LN01������������������������������������������������������������������������������1 m
A4LN02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
A4LN03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
A4LN05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
A4LN07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
A4LN10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
A4LN15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
A4LN20������������������������������������������������������������������������� 20 m
A46600-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A46601.......................................... E50 701 79���������������1 m
A46602......................................... E50 701 80�������������� 2 m
A46603.......................................... E50 701 81�������������� 3 m
A46605........................................ E50 701 83�������������� 5 m
A46607......................................... E50 701 84�������������� 7 m
A46610......................................... E50 701 85������������ 10 m
A46615...........................................E50 701 87������������ 15 m
A45501�������������������������������������������������������������������������������1 m
A45502����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A45503����������������������������������������������������������������������������� 3 m
A45505����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A45507����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A45510���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/UPC - MU/UPC
SC/APC - LC/APC
LC/APC - LC/APC
A4NN00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
A4NN01....................................... E50 702 37���������������1 m
A4NN02.......................................E50 702 38�������������� 2 m
A4NN03....................................... E50 702 57�������������� 3 m
A4NN05.......................................E50 702 58�������������� 5 m
A4NN07....................................... E50 702 59�������������� 7 m
A4NN10...................................... E50 702 60������������ 10 m
A4NN15........................................E50 702 64������������ 15 m
A46N00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A46N01....................................... E50 702 08���������������1 m
A46N02........................................ E50 702 14�������������� 2 m
A46N03........................................ E50 702 16�������������� 3 m
A46N05......................................... E50 702 17�������������� 5 m
A46N07........................................ E50 702 18�������������� 7 m
A46N10........................................E50 702 20������������ 10 m
A46N15......................................... E50 702 24������������ 15 m
A44M01����������������������������������������������������������������������������1 m
A44M02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A44M03�������������������������������������������������������������������������� 3 m
A44M05�������������������������������������������������������������������������� 5 m
A44M07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A44M10������������������������������������������������������������������������� 10 m
FC/UPC - LC/UPC
SC/UPC - FC/UPC
A44501������������������������������������������������������������������������������1 m
A44502����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A44503���������������������������������������������������������������������������� 3 m
A44505���������������������������������������������������������������������������� 5 m
A44507����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A44510��������������������������������������������������������������������������� 10 m
14
A45L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
A45L02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A45L03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
A45L05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A45L07����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A45L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
Fiberkablage
Singelmod, G657A
FC/UPC - SC/APC
SC/APC - MU/UPC
MU/UPC - MU/UPC
A45601�������������������������������������������������������������������������������1 m
A45602����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A45603����������������������������������������������������������������������������� 3 m
A45605����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A45610���������������������������������������������������������������������������� 10 m
A46M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
A46M02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A46M03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
A46M05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
A46M07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A46M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
A4MM01���������������������������������������������������������������������������1 m
A4MM02������������������������������������������������������������������������� 2 m
A4MM03������������������������������������������������������������������������� 3 m
A4MM05������������������������������������������������������������������������� 5 m
A4MM10������������������������������������������������������������������������ 10 m
FC/UPC - LC/APC
A45N01������������������������������������������������������������������������������1 m
A45N02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
A45N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
A45N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
A45N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
MU/UPC - LC/APC
FC/APC - FC/APC
A49901������������������������������������������������������������������������������1 m
A49902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A49903����������������������������������������������������������������������������� 3 m
A49905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A49910��������������������������������������������������������������������������� 10 m
A4MN01����������������������������������������������������������������������������1 m
A4MN02�������������������������������������������������������������������������� 2 m
A4MN03�������������������������������������������������������������������������� 3 m
A4MN05�������������������������������������������������������������������������� 5 m
A4MN10������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/APC - FC/APC
A46901������������������������������������������������������������������������������1 m
A46902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A46903����������������������������������������������������������������������������� 3 m
A46905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A46910��������������������������������������������������������������������������� 10 m
LC/UPC - MU/UPC
A4LM00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
A4LM01�����������������������������������������������������������������������������1 m
A4LM02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A4LM03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
A4LM05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
A4LM07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A4LM10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
A4LM15�������������������������������������������������������������������������� 15 m
A4LM20������������������������������������������������������������������������ 20 m
15
Fiberkablage
Singelmod, G657A
Singelmod, G657A böjokänslig, Simplex
SC/UPC - SC/UPC
SC/UPC - SC/APC
LC/UPC - LC/UPC
A24400-5................................... E50 686 17���������� 0,5 m
A24401......................................... E50 699 83���������������1 m
A24402.........................................E50 699 96�������������� 2 m
A24403......................................... E50 699 97�������������� 3 m
A24404....................................... E50 699 98��������������4 m
A24405.........................................E50 699 99�������������� 5 m
A24407........................................ E50 700 00�������������� 7 m
A24410......................................... E50 700 04������������ 10 m
A24415......................................... E50 700 06������������ 15 m
A24420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
A24600-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A24601.......................................... E50 704 14���������������1 m
A24602......................................... E50 704 15�������������� 2 m
A24603..........................................E50 704 17�������������� 3 m
A24605......................................... E50 704 18�������������� 5 m
A24607......................................... E50 704 19�������������� 7 m
A24610..........................................E50 704 33������������ 10 m
A24615..........................................E50 704 36������������ 15 m
A2LL00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A2LL01......................................... E50 700 40���������������1 m
A2LL02........................................ E50 700 44�������������� 2 m
A2LL03........................................ E50 700 46�������������� 3 m
A2LL04�����������������������������������������������������������������������������4 m
A2LL05.........................................E50 700 47�������������� 5 m
A2LL07........................................ E50 700 48�������������� 7 m
A2LL10......................................... E50 700 50������������ 10 m
A2LL15.......................................... E50 700 61������������ 15 m
SC/UPC - LC/APC
SC/UPC - LC/UPC
A24L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A24L01..........................................E50 700 07���������������1 m
A24L02........................................ E50 700 08�������������� 2 m
A24L03......................................... E50 700 10�������������� 3 m
A24L04......................................... E50 700 14��������������4 m
A24L05......................................... E50 700 16�������������� 5 m
A24L07......................................... E50 700 17�������������� 7 m
A24L10.......................................... E50 700 18������������ 10 m
A24L15.......................................... E50 700 19������������ 15 m
16
A24N00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A24N01������������������������������������������������������������������������������1 m
A24N02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
A24N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
A24N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
A24N07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
A24N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
A24N15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
SC/APC - LC/UPC
A26L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
A26L01.......................................... E50 704 37���������������1 m
A26L02........................................ E50 704 38�������������� 2 m
A26L03........................................ E50 704 40�������������� 3 m
A26L05........................................ E50 704 42�������������� 5 m
A26L07.........................................E50 704 43�������������� 7 m
A26L10......................................... E50 704 44������������ 10 m
A26L15......................................... E50 704 46������������ 15 m
Fiberkablage
Singelmod, G657A
LC/UPC - LC/APC
SC/APC - SC/APC
FC/UPC - FC/UPC
A2LN00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A2LN01������������������������������������������������������������������������������1 m
A2LN02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
A2LN03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
A2LN05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
A2LN07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
A2LN10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
A2LN15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
A26600-5................................... E50 686 18���������� 0,5 m
A26601......................................... E50 700 20���������������1 m
A26602.........................................E50 700 24�������������� 2 m
A26603........................................ E50 700 26�������������� 3 m
A26604........................................ E50 700 28��������������4 m
A26605........................................ E50 700 30�������������� 5 m
A26607........................................ E50 700 34�������������� 7 m
A26610..........................................E50 700 36������������ 10 m
A26612.......................................... E50 704 77������������ 12 m
A26615......................................... E50 700 38������������ 15 m
A25501�������������������������������������������������������������������������������1 m
A25502����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A25505����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A25507����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A25510���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/UPC - FC/APC
LC/APC - LC/APC
A2NN00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
A2NN01�����������������������������������������������������������������������������1 m
A2NN02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A2NN03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
A2NN05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
A2NN07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A2NN10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
A2NN15�������������������������������������������������������������������������� 15 m
SC/APC - LC/APC
A26N00-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
A26N01������������������������������������������������������������������������������1 m
A26N02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
A26N03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
A26N05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
A26N07���������������������������������������������������������������������������� 7 m
A26N10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
A26N15��������������������������������������������������������������������������� 15 m
A24901�������������������������������������������������������������������������������1 m
A24902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A24905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A24907����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A24910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/UPC - MU/UPC
SC/UPC - FC/UPC
A24501�������������������������������������������������������������������������������1 m
A24502����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A24505����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A24507����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A24510���������������������������������������������������������������������������� 10 m
A24M00-5����������������������������������������������������������������� 0,5 m
A24M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
A24M02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A24M03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
A24M05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
A24M07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A24M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
A24M15�������������������������������������������������������������������������� 15 m
A24M20������������������������������������������������������������������������ 20 m
17
Fiberkablage
Singelmod, G657A
FC/UPC - LC/UPC
SC/APC - MU/UPC
MU/UPC - MU/UPC
A25L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
A25L02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A25L05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A25L07����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A25L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
A26M01�����������������������������������������������������������������������������1 m
A26M02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A26M05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
A26M07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A26M10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
A2MM01���������������������������������������������������������������������������1 m
A2MM02������������������������������������������������������������������������� 2 m
A2MM03������������������������������������������������������������������������� 3 m
A2MM05������������������������������������������������������������������������� 5 m
A2MM07������������������������������������������������������������������������� 7 m
A2MM10������������������������������������������������������������������������ 10 m
FC/UPC - SC/APC
FC/APC - FC/APC
A25601�������������������������������������������������������������������������������1 m
A25602����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A25605����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A25607����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A25610���������������������������������������������������������������������������� 10 m
A29901�������������������������������������������������������������������������������1 m
A29902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A29905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A29907����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A29910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/APC - FC/APC
LC/UPC - MU/UPC
A26901�������������������������������������������������������������������������������1 m
A26902����������������������������������������������������������������������������� 2 m
A26905����������������������������������������������������������������������������� 5 m
A26907����������������������������������������������������������������������������� 7 m
A26910���������������������������������������������������������������������������� 10 m
A2LM01�����������������������������������������������������������������������������1 m
A2LM02��������������������������������������������������������������������������� 2 m
A2LM03��������������������������������������������������������������������������� 3 m
A2LM05��������������������������������������������������������������������������� 5 m
A2LM07��������������������������������������������������������������������������� 7 m
A2LM10�������������������������������������������������������������������������� 10 m
18
Fiberkablage för hem
Fiberkablage för hem
Fiberoptiska simplexkablage anpassade för användning hos FTTH-kunder. Stryktålig yttermantel som med den vita färgen
smälter in i hemmiljö. Den böjokänsliga fibern (G657B) möjliggör snygg och smidig installation
Levereras i simplexutförande. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. I vår produktion
verifierar vi bland annat kontakternas renlighet, geometri, reflektion och ljusdämpning. All mätdata sparas och lämnas ut
på begäran.
Tekniska egenskaper
Yttermantel:
Sekundärskydd:
Fiber:
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans,
≤1,5 m:
≥1,5 m:
Böjradie:
4 mm, vit LSZH
900 μm, fast
9/125 μm, G657B2
−30 °C — +60 °C
−40 °C — +70 °C
5 cm
−0 — +5 % (max 40 cm)
≥7,5 mm
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPCAPC
≤0,2 dB
≤0,3 dB
≥50 dB
≥60 dB
10-25 mm 5-12 mm
7-20 mm
5-12 mm
±50 nm
±50 nm
≤50 μm
≤50 μm
0,2 °
0,3 °
Kontaktdon
Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen
är gjord av zirconia.
Förpackning
Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse. På etiketten anges alla
kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).
20
Fiberkablage för hem
SC/UPC - SC/UPC
SC/UPC - SC/APC
SC/APC - LC/UPC
B24400-5-V������������������������������������������������������������� 0,5 m
B24401-V�������������������������������������������������������������������������1 m
B24402-V����������������������������������������������������������������������� 2 m
B24403-V����������������������������������������������������������������������� 3 m
B24404-V�����������������������������������������������������������������������4 m
B24405-V����������������������������������������������������������������������� 5 m
B24407-V������������������������������������������������������������������������ 7 m
B24410-V���������������������������������������������������������������������� 10 m
B24415-V���������������������������������������������������������������������� 15 m
B24600-5-V������������������������������������������������������������� 0,5 m
B24601-V�������������������������������������������������������������������������1 m
B24602-V����������������������������������������������������������������������� 2 m
B24603-V����������������������������������������������������������������������� 3 m
B24604-V�����������������������������������������������������������������������4 m
B24605-V����������������������������������������������������������������������� 5 m
B24607-V������������������������������������������������������������������������ 7 m
B24610-V���������������������������������������������������������������������� 10 m
B24615-V����������������������������������������������������������������������� 15 m
B26L00-5-V������������������������������������������������������������� 0,5 m
B26L01-V�������������������������������������������������������������������������1 m
B26L02-V����������������������������������������������������������������������� 2 m
B26L03-V����������������������������������������������������������������������� 3 m
B26L04-V�����������������������������������������������������������������������4 m
B26L05-V����������������������������������������������������������������������� 5 m
B26L07-V������������������������������������������������������������������������ 7 m
B26L10-V���������������������������������������������������������������������� 10 m
B26L15-V����������������������������������������������������������������������� 15 m
SC/UPC - LC/UPC
SC/APC - SC/APC
B24L00-5-V������������������������������������������������������������� 0,5 m
B24L01-V�������������������������������������������������������������������������1 m
B24L02-V������������������������������������������������������������������������ 2 m
B24L03-V����������������������������������������������������������������������� 3 m
B24L04-V�����������������������������������������������������������������������4 m
B24L05-V����������������������������������������������������������������������� 5 m
B24L07-V������������������������������������������������������������������������ 7 m
B24L10-V���������������������������������������������������������������������� 10 m
B24L15-V����������������������������������������������������������������������� 15 m
B26600-5-V............................ E50 685 89���������� 0,5 m
B26601-V....................................E50 704 47���������������1 m
B26602-V.................................. E50 704 49�������������� 2 m
B26603-V................................... E50 704 74�������������� 3 m
B26604-V................................... E50 704 75��������������4 m
B26605-V................................... E50 704 76�������������� 5 m
B26607-V������������������������������������������������������������������������ 7 m
B26610-V���������������������������������������������������������������������� 10 m
B26615-V����������������������������������������������������������������������� 15 m
21
Fiberkablage
Multimod
Fiberkablage, multimod
Fiberoptiska korskopplingskablage av mycket hög kvalitet. I vår produktion verifierar vi bland annat kontakternas renlighet,
geometri, reflektion och ljusdämpning.
Levereras i simplex- eller duplexutförande. På duplexkablage är den ena kontaktens brytskydd svart och den andras röd. Varje
separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.
OM1
OM2
OM3
OM4
Tekniska egenskaper
Yttermantel:
Sekundärskydd:
Fiber / färg,
OM1
OM2
OM3
OM4
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans,
≤1,5 m:
≥1,5 m:
2 mm, LSZH
900 μm, fast
62,5/125 μm
50/125 μm
50/125 μm
50/125 μm
Grå
Orange
Turkos/Aqua
Lila
−40 °C — +70 °C
−40 °C — +70 °C
5 cm
−0 — +5 % (max 40 cm)
Ljusdämpning (IL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
PC MTRJSMA
≤0,2 dB
≤0,5 dB
≤0,8 dB
10–25 mm
7–20 mm
±100 nm
≤50 μm
0,3 °
Kontaktdon
Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är
gjord av zirconia.
Förpackning
Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse.
På etiketten anges alla kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL).
22
Fiberkablage
Multimod OM1, 62,5/125 µm
Multimod OM1, 62,5/125 µm, Duplex
SC/PC - SC/PC
ST/PC - SC/PC
ST/PC - ST/PC
544400-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
544401........................................E50 737 84������������������1 m
544402.......................................E50 737 85����������������� 2 m
544403.......................................E50 737 86����������������� 3 m
544405.......................................E50 737 87����������������� 5 m
544407.......................................E50 752 27����������������� 7 m
544410........................................E50 737 88��������������� 10 m
544415���������������������������������������������������������������������������� 15 m
544420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
544425�������������������������������������������������������������������������� 25 m
544430�������������������������������������������������������������������������� 30 m
542400-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
542401........................................E50 737 89������������������1 m
542402........................................E50 737 90����������������� 2 m
542403........................................E50 739 29����������������� 3 m
542405........................................E50 739 30����������������� 5 m
542407........................................E50 752 21������������������ 7 m
542410.........................................E50 739 31���������������� 10 m
542415����������������������������������������������������������������������������� 15 m
542420��������������������������������������������������������������������������� 20 m
542425��������������������������������������������������������������������������� 25 m
542430��������������������������������������������������������������������������� 30 m
542200-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
542201.........................................E50 739 32������������������1 m
542202........................................E50 739 33����������������� 2 m
542203........................................E50 739 34����������������� 3 m
542205........................................E50 739 35����������������� 5 m
542207........................................E50 752 95����������������� 7 m
542210.........................................E50 739 36��������������� 10 m
542215����������������������������������������������������������������������������� 15 m
542220��������������������������������������������������������������������������� 20 m
542225��������������������������������������������������������������������������� 25 m
542230��������������������������������������������������������������������������� 30 m
SC/PC - LC/PC
LC/PC - LC/PC
ST/PC - LC/PC
544L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
544L01........................................E50 752 33������������������1 m
544L02.......................................E50 752 34����������������� 2 m
544L03.......................................E50 752 35����������������� 3 m
544L05.......................................E50 752 36����������������� 5 m
544L07........................................E50 752 96����������������� 7 m
544L10........................................E50 752 37��������������� 10 m
544L15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
544L20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
544L25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
544L30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
54LL00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
54LL01........................................E50 752 43������������������1 m
54LL02........................................E50 752 44����������������� 2 m
54LL03.......................................E50 752 45����������������� 3 m
54LL05.......................................E50 752 46����������������� 5 m
54LL07........................................E50 752 97����������������� 7 m
54LL10........................................E50 752 47��������������� 10 m
54LL15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
54LL20��������������������������������������������������������������������������� 20 m
54LL25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
54LL30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
542L00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
542L01........................................E50 773 31�������������������1 m
542L02........................................E50 773 32����������������� 2 m
542L03........................................E50 773 33����������������� 3 m
542L05........................................E50 773 35����������������� 5 m
542L07........................................E50 773 37������������������ 7 m
542L10........................................E50 773 38��������������� 10 m
542L15.........................................E50 773 39��������������� 15 m
542L20��������������������������������������������������������������������������� 20 m
542L25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
542L30��������������������������������������������������������������������������� 30 m
23
Fiberkablage
Multimod OM1, 62,5/125 µm
MTRJ/F - MTRJ/F
SC/PC - MTRJ/F
SMA - SMA
548800-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
548801........................................E50 752 38������������������1 m
548802.......................................E50 752 39����������������� 2 m
548803.......................................E50 752 40����������������� 3 m
548805.......................................E50 752 41������������������ 5 m
548807����������������������������������������������������������������������������� 7 m
548810........................................E50 752 42��������������� 10 m
548815���������������������������������������������������������������������������� 15 m
544800-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
544801........................................E50 752 28������������������1 m
544802.......................................E50 752 29����������������� 2 m
544803.......................................E50 752 30����������������� 3 m
544805.......................................E50 752 31������������������ 5 m
544807����������������������������������������������������������������������������� 7 m
544810........................................E50 752 32��������������� 10 m
544815���������������������������������������������������������������������������� 15 m
541100-5���������������������������������������������������������������������� 0,5 m
541101..........................................E50 773 01�������������������1 m
541102..........................................E50 773 02����������������� 2 m
541103..........................................E50 773 03����������������� 3 m
541105.........................................E50 773 05����������������� 5 m
541107�������������������������������������������������������������������������������� 7 m
541110..........................................E50 773 08��������������� 10 m
541115������������������������������������������������������������������������������� 15 m
ST/PC - MTRJ/F
MTRJ/F - LC/PC
SMA - ST/PC
542800-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
542801........................................E50 752 22������������������1 m
542802.......................................E50 752 23����������������� 2 m
542803.......................................E50 752 24����������������� 3 m
542805.......................................E50 752 25����������������� 5 m
542807������������������������������������������������������������������������������ 7 m
542810........................................E50 752 26��������������� 10 m
542815����������������������������������������������������������������������������� 15 m
548L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
548L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
548L02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
548L03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
548L05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
548L07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
548L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
548L15���������������������������������������������������������������������������� 15 m
541200-5��������������������������������������������������������������������� 0,5 m
541201..........................................E50 773 11��������������������1 m
541202.........................................E50 773 12������������������ 2 m
541203.........................................E50 773 13������������������ 3 m
541205.........................................E50 773 15������������������ 5 m
541207������������������������������������������������������������������������������� 7 m
541210..........................................E50 773 18���������������� 10 m
541215������������������������������������������������������������������������������ 15 m
VF45 - VF45
SC/UPC - VF45
LC/UPC - VF45
54VV01������������������������������������������������������������������������������1 m
54VV02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
54VV03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
54VV05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
54VV10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
544V01�������������������������������������������������������������������������������1 m
544V02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
544V03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
544V05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
544V10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
54LV01�������������������������������������������������������������������������������1 m
54LV02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
54LV03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
54LV05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
54LV10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
24
Fiberkablage
Multimod OM1, 62,5/125 µm
SMA - SC/PC
SMA - LC/PC
MTRJ/F - VF45
541400-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
541401.........................................E50 773 21�������������������1 m
541402........................................E50 773 22����������������� 2 m
541403........................................E50 773 23����������������� 3 m
541405........................................E50 773 25����������������� 5 m
541407.........................................E50 773 27������������������ 7 m
541410.........................................E50 773 28��������������� 10 m
541415������������������������������������������������������������������������������ 15 m
541L00-5��������������������������������������������������������������������� 0,5 m
541L01��������������������������������������������������������������������������������1 m
541L02������������������������������������������������������������������������������� 2 m
541L03������������������������������������������������������������������������������� 3 m
541L05������������������������������������������������������������������������������� 5 m
541L07������������������������������������������������������������������������������� 7 m
541L10����������������������������������������������������������������������������� 10 m
541L15������������������������������������������������������������������������������ 15 m
548V01�������������������������������������������������������������������������������1 m
548V02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
548V03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
548V05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
548V10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
25
Fiberkablage
Multimod OM1, 62,5/125 µm
Multimod OM1, 62,5/125 µm, Simplex
SC/PC - SC/PC
LC/PC - LC/PC
SMA - SMA
524401�������������������������������������������������������������������������������1 m
524402������������������������������������������������������������������������������ 2 m
524403������������������������������������������������������������������������������ 3 m
524405������������������������������������������������������������������������������ 5 m
524410����������������������������������������������������������������������������� 10 m
52LL01��������������������������������������������������������������������������������1 m
52LL02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
52LL03������������������������������������������������������������������������������ 3 m
52LL05������������������������������������������������������������������������������ 5 m
52LL10����������������������������������������������������������������������������� 10 m
521101����������������������������������������������������������������������������������1 m
521102�������������������������������������������������������������������������������� 2 m
521103�������������������������������������������������������������������������������� 3 m
521105�������������������������������������������������������������������������������� 5 m
521110������������������������������������������������������������������������������� 10 m
SC/PC - LC/PC
ST/PC - ST/PC
SMA - ST/PC
524L01��������������������������������������������������������������������������������1 m
524L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
524L03������������������������������������������������������������������������������ 3 m
524L05������������������������������������������������������������������������������ 5 m
524L10����������������������������������������������������������������������������� 10 m
522201��������������������������������������������������������������������������������1 m
522202������������������������������������������������������������������������������ 2 m
522203������������������������������������������������������������������������������ 3 m
522205������������������������������������������������������������������������������ 5 m
522210����������������������������������������������������������������������������� 10 m
521201���������������������������������������������������������������������������������1 m
521202������������������������������������������������������������������������������� 2 m
521203������������������������������������������������������������������������������� 3 m
521205������������������������������������������������������������������������������� 5 m
521210������������������������������������������������������������������������������ 10 m
ST/PC - SC/PC
ST/PC - LC/PC
SMA - SC/PC
522401��������������������������������������������������������������������������������1 m
522402������������������������������������������������������������������������������ 2 m
522403������������������������������������������������������������������������������ 3 m
522405������������������������������������������������������������������������������ 5 m
522410����������������������������������������������������������������������������� 10 m
522L01��������������������������������������������������������������������������������1 m
522L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
522L03������������������������������������������������������������������������������ 3 m
522L05������������������������������������������������������������������������������ 5 m
522L10����������������������������������������������������������������������������� 10 m
521401��������������������������������������������������������������������������������1 m
521402������������������������������������������������������������������������������� 2 m
521403������������������������������������������������������������������������������� 3 m
521405������������������������������������������������������������������������������� 5 m
521410������������������������������������������������������������������������������ 10 m
26
Fiberkablage
Multimod OM2, 50/125 µm
Multimod OM2, 50/125 µm, Duplex
SC/PC - SC/PC
ST/PC - ST/PC
LC/PC - LC/PC
644400-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
644401.......................................... E50 752 50���������������1 m
644402.......................................... E50 752 51�������������� 2 m
644403......................................... E50 752 52�������������� 3 m
644405......................................... E50 752 53�������������� 5 m
644407����������������������������������������������������������������������������� 7 m
644410.......................................... E50 752 54������������ 10 m
644415���������������������������������������������������������������������������� 15 m
644420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
644425�������������������������������������������������������������������������� 25 m
644430�������������������������������������������������������������������������� 30 m
642200-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
642201�������������������������������������������������������������������������������1 m
642202������������������������������������������������������������������������������ 2 m
642203������������������������������������������������������������������������������ 3 m
642205������������������������������������������������������������������������������ 5 m
642207������������������������������������������������������������������������������ 7 m
642210���������������������������������������������������������������������������� 10 m
642215����������������������������������������������������������������������������� 15 m
64LL00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
64LL01.......................................... E50 752 65���������������1 m
64LL02......................................... E50 752 66�������������� 2 m
64LL03......................................... E50 752 67�������������� 3 m
64LL05......................................... E50 752 68�������������� 5 m
64LL07.......................................... E50 752 99�������������� 7 m
64LL10.......................................... E50 752 69������������ 10 m
64LL15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
64LL20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
64LL25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
64LL30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
ST/PC - LC/PC
648801�������������������������������������������������������������������������������1 m
648802����������������������������������������������������������������������������� 2 m
648803����������������������������������������������������������������������������� 3 m
648805����������������������������������������������������������������������������� 5 m
648810���������������������������������������������������������������������������� 10 m
642L00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
642L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
642L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
642L03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
642L05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
642L07������������������������������������������������������������������������������ 7 m
642L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
642L15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
ST/PC - MTRJ/F
SC/PC - MTRJ/F
642801�������������������������������������������������������������������������������1 m
642802����������������������������������������������������������������������������� 2 m
642803����������������������������������������������������������������������������� 3 m
642805����������������������������������������������������������������������������� 5 m
642810���������������������������������������������������������������������������� 10 m
644801.......................................... E50 752 55���������������1 m
644802......................................... E50 752 56�������������� 2 m
644803......................................... E50 752 57�������������� 3 m
644805......................................... E50 752 58�������������� 5 m
644810.......................................... E50 752 59������������ 10 m
MTRJ/F - MTRJ/F
MTRJ/F - LC/PC
648L01�������������������������������������������������������������������������������1 m
648L02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
648L03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
648L05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
648L10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SMA - SMA
641101���������������������������������������������������������������������������������1 m
641102������������������������������������������������������������������������������� 2 m
641103������������������������������������������������������������������������������� 3 m
641105������������������������������������������������������������������������������� 5 m
641110������������������������������������������������������������������������������ 10 m
27
Fiberkablage
Multimod OM2, 50/125 µm
SMA - ST/PC
ST/PC - SC/PC
LC/UPC - VF45
641201��������������������������������������������������������������������������������1 m
641202������������������������������������������������������������������������������� 2 m
641203������������������������������������������������������������������������������� 3 m
641205������������������������������������������������������������������������������� 5 m
641210����������������������������������������������������������������������������� 10 m
642400-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
642401�������������������������������������������������������������������������������1 m
642402����������������������������������������������������������������������������� 2 m
642403����������������������������������������������������������������������������� 3 m
642405����������������������������������������������������������������������������� 5 m
642407������������������������������������������������������������������������������ 7 m
642410���������������������������������������������������������������������������� 10 m
642415����������������������������������������������������������������������������� 15 m
642420�������������������������������������������������������������������������� 20 m
64LV01�������������������������������������������������������������������������������1 m
64LV02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
64LV03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
64LV05����������������������������������������������������������������������������� 5 m
64LV10���������������������������������������������������������������������������� 10 m
SMA - SC/PC
MTRJ/F - VF45
641401��������������������������������������������������������������������������������1 m
641402������������������������������������������������������������������������������ 2 m
641403������������������������������������������������������������������������������ 3 m
641405������������������������������������������������������������������������������ 5 m
641410����������������������������������������������������������������������������� 10 m
648V01������������������������������������������������������������������������������1 m
648V02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
648V03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
648V05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
648V10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
VF45 - VF45
64VV01������������������������������������������������������������������������������1 m
64VV02���������������������������������������������������������������������������� 2 m
64VV03���������������������������������������������������������������������������� 3 m
64VV05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
64VV10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
SMA - LC/PC
SC/PC - LC/PC
641L01��������������������������������������������������������������������������������1 m
641L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
641L03������������������������������������������������������������������������������ 3 m
641L05������������������������������������������������������������������������������ 5 m
641L10����������������������������������������������������������������������������� 10 m
644L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
644L01.......................................... E50 752 60���������������1 m
644L02.......................................... E50 752 61�������������� 2 m
644L03......................................... E50 752 62�������������� 3 m
644L05......................................... E50 752 63�������������� 5 m
644L07......................................... E50 752 98�������������� 7 m
644L10.......................................... E50 752 64������������ 10 m
644L15���������������������������������������������������������������������������� 15 m
644L20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
644L25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
644L30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
SC/UPC - VF45
644V01������������������������������������������������������������������������������1 m
644V02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
644V03����������������������������������������������������������������������������� 3 m
644V05���������������������������������������������������������������������������� 5 m
644V10��������������������������������������������������������������������������� 10 m
28
Fiberkablage
Multimod OM3/4, 50/125 µm
Multimod OM3, 50/125 µm, Duplex
SC/PC - SC/PC
744400-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
744401........................................... E50 753 20���������������1 m
744402........................................... E50 753 21�������������� 2 m
744403.......................................... E50 753 22�������������� 3 m
744405.......................................... E50 753 23�������������� 5 m
744407.......................................... E50 753 24�������������� 7 m
744410........................................... E50 753 25������������ 10 m
744415����������������������������������������������������������������������������� 15 m
744420��������������������������������������������������������������������������� 20 m
744425��������������������������������������������������������������������������� 25 m
744430��������������������������������������������������������������������������� 30 m
SC/PC - LC/PC
744L00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
744L01........................................... E50 753 26���������������1 m
744L02.......................................... E50 753 27�������������� 2 m
744L03.......................................... E50 753 28�������������� 3 m
744L05.......................................... E50 753 29�������������� 5 m
744L07.......................................... E50 753 30�������������� 7 m
744L10............................................ E50 753 31������������ 10 m
744L15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
744L20��������������������������������������������������������������������������� 20 m
744L25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
744L30��������������������������������������������������������������������������� 30 m
LC/PC - LC/PC
74LL00-5�������������������������������������������������������������������� 0,5 m
74LL01........................................... E50 753 32���������������1 m
74LL02.......................................... E50 753 33�������������� 2 m
74LL03.......................................... E50 753 34�������������� 3 m
74LL05.......................................... E50 753 35�������������� 5 m
74LL07.......................................... E50 753 36�������������� 7 m
74LL10............................................E50 753 37������������ 10 m
74LL15����������������������������������������������������������������������������� 15 m
74LL20��������������������������������������������������������������������������� 20 m
74LL25��������������������������������������������������������������������������� 25 m
74LL30............................................................................30 m
Multimod OM4, 50/125 µm, Duplex
SC/PC - SC/PC
SC/PC - LC/PC
LC/PC - LC/PC
D44400-5������������������������������������������������������������������ 0,5 m
D44401.........................................E50 702 68���������������1 m
D44402........................................ E50 702 70�������������� 2 m
D44403........................................ E50 702 74�������������� 3 m
D44405........................................ E50 702 76�������������� 5 m
D44407......................................... E50 702 77�������������� 7 m
D44410......................................... E50 702 78������������ 10 m
D44415......................................... E50 702 80������������ 15 m
D44420������������������������������������������������������������������������� 20 m
D44425�������������������������������������������������������������������������� 25 m
D44430������������������������������������������������������������������������� 30 m
D44L00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
D44L01......................................... E50 702 81���������������1 m
D44L02.........................................E50 702 82�������������� 2 m
D44L03.........................................E50 702 83�������������� 3 m
D44L05........................................ E50 702 84�������������� 5 m
D44L07.........................................E50 702 85�������������� 7 m
D44L10.........................................E50 702 86������������ 10 m
D44L15.......................................... E50 702 87������������ 15 m
D44L20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
D44L25�������������������������������������������������������������������������� 25 m
D44L30�������������������������������������������������������������������������� 30 m
D4LL00-5������������������������������������������������������������������� 0,5 m
D4LL01......................................... E50 702 88���������������1 m
D4LL02.........................................E50 702 89�������������� 2 m
D4LL03........................................ E50 702 90�������������� 3 m
D4LL05.........................................E50 702 94�������������� 5 m
D4LL07.........................................E50 702 96�������������� 7 m
D4LL10.......................................... E50 702 97������������ 10 m
D4LL15..........................................E50 702 98������������ 15 m
D4LL20�������������������������������������������������������������������������� 20 m
D4LL25�������������������������������������������������������������������������� 25 m
D4LL30...........................................................................30 m
30
Fiberkablage
MPO/MTP
Fiberkablage, MPO/MTP
MPO/MTP är multifiberkontakter med upp till 24 fiber i ett kontaktdon vilket
möjliggör effektiv korskoppling och hantering av stora fibermängder.
Tekniska egenskaper
Yttermantel:
Fiber / färg,
OM3 50/125 µm
OM4 50/125 µm
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans:
Dämpning (IL):
LSZH
Fanout LC-MTP
Turkos/Aqua
Lila
OM3, LC/PC-MTP/F
-20 °C – +75 °C
-40 °C – +75 °C
-0 – +5 % (max 40 cm)
≤0,75 dB
Kablage MPO/MTP
Finns med rak eller korsad koppling av fiber.
Ersätt "X" i artikelnumret med "R" för rak och "K" för korsad.
OM3, MTP/F-MTP/F
OM4, MTP/F-MTP/F
7CTT01-X.............................................. 8 fiber ............... 1m
7CTT02-X............................................. 8 fiber .............. 2m
7CTT03-X............................................. 8 fiber .............. 3m
7CTT04-X............................................. 8 fiber .............. 4m
7CTT05-X............................................. 8 fiber .............. 5m
7CTT07-X............................................. 8 fiber ...............7m
7CTT10-X.............................................. 8 fiber ............ 10m
7CTT15-X.............................................. 8 fiber .............15m
7DTT01-X........................................... 12 fiber ............... 1m
7DTT02-X........................................... 12 fiber .............. 2m
7DTT03-X.......................................... 12 fiber .............. 3m
7DTT04-X.......................................... 12 fiber .............. 4m
7DTT05-X.......................................... 12 fiber .............. 5m
7DTT07-X........................................... 12 fiber ...............7m
7DTT10-X........................................... 12 fiber ............ 10m
7DTT15-X............................................ 12 fiber .............15m
7ETT01-X............................................24 fiber................ 1m
7ETT02-X...........................................24 fiber............... 2m
7ETT03-X...........................................24 fiber............... 3m
7ETT04-X..........................................24 fiber............... 4m
7ETT05-X...........................................24 fiber............... 5m
7ETT07-X...........................................24 fiber................7m
7ETT10-X............................................24 fiber............. 10m
7ETT15-X............................................24 fiber..............15m
DCTT01-X............................................. 8 fiber ............... 1m
DCTT02-X............................................ 8 fiber .............. 2m
DCTT03-X............................................ 8 fiber .............. 3m
DCTT04-X............................................ 8 fiber .............. 4m
DCTT05-X............................................ 8 fiber .............. 5m
DCTT07-X............................................ 8 fiber ...............7m
DCTT10-X............................................. 8 fiber ............ 10m
DCTT15-X............................................. 8 fiber .............15m
DDTT01-X.......................................... 12 fiber ............... 1m
DDTT02-X.......................................... 12 fiber .............. 2m
DDTT03-X......................................... 12 fiber .............. 3m
DDTT04-X......................................... 12 fiber .............. 4m
DDTT05-X......................................... 12 fiber .............. 5m
DDTT07-X.......................................... 12 fiber ...............7m
DDTT10-X.......................................... 12 fiber ............ 10m
DDTT15-X........................................... 12 fiber .............15m
DETT01-X...........................................24 fiber................ 1m
DETT02-X..........................................24 fiber............... 2m
DETT03-X..........................................24 fiber............... 3m
DETT04-X.........................................24 fiber............... 4m
DETT05-X..........................................24 fiber............... 5m
DETT07-X..........................................24 fiber................7m
DETT10-X...........................................24 fiber............. 10m
DETT15-X...........................................24 fiber..............15m
7CLT02.................................................... 8 fiber .............. 2m
7CLT03.................................................... 8 fiber............... 3m
7CLT05.................................................... 8 fiber............... 5m
7CLT07.................................................... 8 fiber................7m
7CLT10.................................................... 8 fiber............. 10m
7CLT15..................................................... 8 fiber..............15m
7DLT02................................................. 12 fiber............... 2m
7DLT03................................................. 12 fiber............... 3m
7DLT05................................................. 12 fiber............... 5m
7DLT07................................................. 12 fiber................7m
7DLT10.................................................. 12 fiber............. 10m
7DLT15.................................................. 12 fiber..............15m
7ELT02.................................................24 fiber............... 2m
7ELT03.................................................24 fiber............... 3m
7ELT05.................................................24 fiber............... 5m
7ELT07..................................................24 fiber................7m
7ELT10..................................................24 fiber............. 10m
7ELT15...................................................24 fiber..............15m
OM4, LC/PC-MTP/F
DCLT02................................................... 8 fiber............... 2m
DCLT03................................................... 8 fiber............... 3m
DCLT05.................................................. 8 fiber............... 5m
DCLT07................................................... 8 fiber................7m
DCLT10................................................... 8 fiber............. 10m
DCLT15.................................................... 8 fiber..............15m
DDLT02................................................ 12 fiber............... 2m
DDLT03................................................ 12 fiber............... 3m
DDLT05................................................ 12 fiber............... 5m
DDLT07................................................ 12 fiber................7m
DDLT10................................................. 12 fiber............. 10m
DDLT15................................................. 12 fiber..............15m
DELT02................................................24 fiber............... 2m
DELT03................................................24 fiber............... 3m
DELT05................................................24 fiber............... 5m
DELT07.................................................24 fiber................7m
DELT10.................................................24 fiber............. 10m
DELT15..................................................24 fiber..............15m
31
Fiberkablage
Mode conditioning kablage
Mode conditioning kablage
Består av en singelmod- och tre multimodfiber. Lasersignalen går från singelmodfibern in i
multimodfibern, en bit ut från centrum av fiberkärnan. Detta gör att lasern sprider sig över hela
multimodkärnans diameter och reducerar på så vis förskjutning mellan moderna.
Lämpliga om man vill använda Gigabit 1000Base-LX-utrustning i
sitt befintliga multimodnät.
SC/MM-LC/SM
ST/MM-LC/SM
564L02 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m
564L03 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m
564L05 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5m
564L07 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7m
564L10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m
564L15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m
562L02 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m
562L03 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m
562L05 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5m
562L07 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7m
562L10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10m
562L15 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15m
SC/MM-SC/SM
ST/MM-SC/SM
564402 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m
564403 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m
564405 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5m
564407 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7m
562402 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2m
562403 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3m
562405 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5m
562407 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7m
562420 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20m
32
Fiberkablage
Mätkablage
Mätkablage
Fiberoptiska kablage och inkopplingskablar anpassade för inmätning av fiberoptiska nät. Kontakterna möter en specifikation
med väldigt låga tolerenser just för att de ska kunna användas som en stabil referens vid mätning. Kontakterna är dessutom
tillverkade för att tåla väldigt många in-/urkopplingar och brytskyddet är fastlimmat. Kablagens fiberkabel har en grövre
yttermantel (3 mm) i PU som gör den färdiga produkten betydligt tåligare och smidigare att hantera.
Levereras normalt i simplexutförande. Varje separat kablage är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata
levereras tillsammans med kablaget men sparas också och kan lämnas ut på begäran.
Tekniska egenskaper
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
Instick:
Utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPC
≤0,1 dB
≥55 dB
10-25 mm
7-20 mm
≤30 nm
≤20 nm
≤30 μm
≤0,2 °
APC
≤0,1 dB
≥65 dB
5-12 mm
5-15 mm
≤30 nm
≤20 nm
≤30 μm
≤0,3 °
PC (MM)
≤0,1 dB
10-25 mm
7-20 mm
≤30 nm
≤20 nm
≤30 μm
≤0,2 °
Kontaktdon
Vi levererar kablage med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är
gjord av zirconia.
Förpackning
Varje kontakt är försedd med ett dammskydd och kablagen är förpackade i en försluten plastpåse.
På etiketten anges alla kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).
34
Fiberkablage
Mätkablage
Mätkablage
SM G652D
MM OM1 62,5/125 µm
MM OM2 50/125 µm
4M4402����������������������������������������� SC/UPC - SC/UPC 2 m
4M4602������������������������������������������SC/UPC - SC/APC 2 m
4M4502����������������������������������������� SC/UPC - FC/UPC 2 m
4M4L02�������������������������������������������SC/UPC - LC/UPC 2 m
4M4N02����������������������������������������� SC/UPC - LC/APC 2 m
4M5602������������������������������������������� FC/UPC - SC/APC 2 m
4M6602������������������������������������������ SC/APC - SC/APC 2 m
4M6L02������������������������������������������ SC/APC - LC/UPC 2 m
4M6N02����������������������������������������� SC/APC - LC/APC 2 m
5M4L02��������������������������������������������������� SC/PC-LC/PC 2 m
5M4402�������������������������������������������������� SC/PC-SC/PC 2 m
5M2L02�������������������������������������������������� ST/PC-LC/PC 2 m
5M2402��������������������������������������������������� ST/PC-SC/PC 2 m
5M2202����������������������������������������������������ST/PC-ST/PC 2 m
5M4L30������������������������������������������������ SC/PC-LC/PC 30 m
5M4430����������������������������������������������� SC/PC-SC/PC 30 m
5M2L30�������������������������������������������������ST/PC-LC/PC 30 m
5M2430�������������������������������������������������ST/PC-SC/PC 30 m
5M2230������������������������������������������������� ST/PC-ST/PC 30 m
6M4L02�������������������������������������������������� SC/PC-LC/PC 2 m
6M4402�������������������������������������������������� SC/PC-SC/PC 2 m
6M2L02��������������������������������������������������� ST/PC-LC/PC 2 m
6M2402��������������������������������������������������� ST/PC-SC/PC 2 m
6M2202����������������������������������������������������ST/PC-ST/PC 2 m
6M4L30����������������������������������������������� SC/PC-LC/PC 30 m
6M4430����������������������������������������������� SC/PC-SC/PC 30 m
6M2L30�������������������������������������������������ST/PC-LC/PC 30 m
6M2430�������������������������������������������������ST/PC-SC/PC 30 m
6M2230������������������������������������������������� ST/PC-ST/PC 30 m
4M4430���������������������������������������SC/UPC - SC/UPC
4M4630��������������������������������������� SC/UPC - SC/APC
4M4530���������������������������������������SC/UPC - FC/UPC
4M4L30��������������������������������������� SC/UPC - LC/UPC
4M4N30�������������������������������������� SC/UPC - LC/APC
4M5630��������������������������������������� FC/UPC - SC/APC
4M6630��������������������������������������� SC/APC - SC/APC
4M6L30��������������������������������������� SC/APC - LC/UPC
4M6N30���������������������������������������SC/APC - LC/APC
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
Inkopplingskabel, OTDR
SM G652D, 1000 m
SM G652D, 100 m
MM OM1 62,5/125 µm, 100 m
4M441000... E42 197 05 ���������������� SC/UPC - SC/UPC
4M461000... E42 197 08������������������SC/UPC - SC/APC
4M451000... E42 197 06����������������� SC/UPC - FC/UPC
4M4L1000����������������������������������������� SC/UPC - LC/UPC
4M4N1000����������������������������������������� SC/UPC - LC/APC
4M561000... E42 197 07������������������FC/UPC - SC/APC
4M661000������������������������������������������ SC/APC - SC/APC
4M6L1000������������������������������������������ SC/APC - LC/UPC
4M6N1000.�������������������������������������� .SC/APC - LC/APC
4M44100�������������������������������������������� SC/UPC - SC/UPC
4M46100����������������������������������������������SC/UPC - SC/APC
4M45100��������������������������������������������� SC/UPC - FC/UPC
4M4L100��������������������������������������������� SC/UPC - LC/UPC
4M4N100��������������������������������������������� SC/UPC - LC/APC
4M56100����������������������������������������������FC/UPC - SC/APC
4M66100���������������������������������������������� SC/APC - SC/APC
4M6L100���������������������������������������������� SC/APC - LC/UPC
4M6N100��������������������������������������������� SC/APC - LC/APC
5M4L100������������������������������������������������������ SC/PC-LC/PC
5M44100������������������������������������������������������ SC/PC-SC/PC
5M2L100������������������������������������������������������ ST/PC-LC/PC
5M24100������������������������������������������������������ ST/PC-SC/PC
5M22100������������������������������������������������������ ST/PC-ST/PC
SM G652D, 500 m
4M44500������������������������������������������� SC/UPC - SC/UPC
4M46500���������������������������������������������SC/UPC - SC/APC
4M45500�������������������������������������������� SC/UPC - FC/UPC
4M4L500�������������������������������������������� SC/UPC - LC/UPC
4M4N500�������������������������������������������� SC/UPC - LC/APC
4M56500���������������������������������������������FC/UPC - SC/APC
4M66500��������������������������������������������� SC/APC - SC/APC
4M6L500��������������������������������������������� SC/APC - LC/UPC
4M6N500�������������������������������������������� SC/APC - LC/APC
MM OM2 50/125 µm, 100 m
5M4L100������������������������������������������������������ SC/PC-LC/PC
5M44100������������������������������������������������������ SC/PC-SC/PC
5M2L100������������������������������������������������������ ST/PC-LC/PC
5M24100������������������������������������������������������ ST/PC-SC/PC
5M22100������������������������������������������������������ ST/PC-ST/PC
35
Fanout
Fanout
Fiberband med 2 till 12 fiber och kontakter monterade i ena änden. Uppbyggd med transparent skyddstub.
Varje separat fanout är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.
Tekniska egenskaper
Sekundärskydd:
Färgkod fiberband,
Röd
Blå
Vit
Nylontub, transparent
Grön
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans:
Standardmått skyddstub,
Enkelfiber:
Fiberband:
-40 °C — +70 °C
-40 °C — +70 °C
-0 — +5 %
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPC
APC
≤0,2 dB ≤0,3 dB
≥50 dB ≥65 dB
10-25 mm 5-12 mm
7-20 mm 5-12 mm
±50 nm ±50 nm
≤50 μm ≤50 μm
0,2 °
0,3 °
PC (MM)
≤0,2 dB
10-25 mm
7-20 mm
±100 nm
≤50 μm
0,3 °
80 cm
150 cm
Kontaktdon
Vi levererar fanouter med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen
är gjord av zirconia.
Förpackning
Varje enskild fanout är försedd med dammskydd på kontakterna och förpackad i en försluten plastpåse.
På etiketten anges samtliga kontakters mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).
36
Fanout
SC/UPC G652D 2,3 m
SC/APC G652D 2,3 m
4 fiber UPC/APC 2,3 m
420401................. E50 772 10�����������������������������������2 fiber
440401................. E50 737 45��������������������������������� 4 fiber
480401................. E50 752 75��������������������������������� 8 fiber
4120401............... E50 772 11���������������������������������� 12 fiber
420601�������������������������������������������������������������������������2 fiber
440601................. E50 737 46��������������������������������� 4 fiber
480601................. E50 752 76��������������������������������� 8 fiber
4120601��������������������������������������������������������������������� 12 fiber
Fiber 1 och 3: UPC, fiber 2 och 4: APC.
440Y01................ E50 752 74����������������������������������������� SC
440C01�������������������������������������������������������������������������������� LC
SC/UPC 4 fiber G652D 3-12 m
SC/APC 4 fiber G652D 3-12 m
Artikel 440404 har uppskalningslängd
anpassad för ODF-stativ TT-192, 50 cm
enkelfiber.
440403����������������������������������������������������������������������������� 3 m
440404............... Till TT-192�����������������������������������������4 m
440405����������������������������������������������������������������������������� 5 m
440412���������������������������������������������������������������������������� 12 m
Artikel 440604 har uppskalningslängd
anpassad för ODF-stativ TT-192, 50 cm
enkelfiber.
440603����������������������������������������������������������������������������� 3 m
440604............... Till TT-192�����������������������������������������4 m
440605����������������������������������������������������������������������������� 5 m
440612���������������������������������������������������������������������������� 12 m
SC/UPC G657A 2,3 m
SC/APC G657A 2,3 m
A20401������������������������������������������������������������������������2 fiber
A40401����������������������������������������������������������������������� 4 fiber
A80401����������������������������������������������������������������������� 8 fiber
A20601������������������������������������������������������������������������2 fiber
A40601����������������������������������������������������������������������� 4 fiber
A80601����������������������������������������������������������������������� 8 fiber
4 fiber UPC/APC 2,3 m
Fiber 1-2: UPC, fiber 3-4: APC.
440X01������������������������������������������������������������������������������� SC
440B01������������������������������������������������������������������������������� LC
2 fiber UPC/APC 2,3 m
Fiber 1: UPC, fiber 2: APC.
420Y01�������������������������������������������������������������������������������� SC
420B01�������������������������������������������������������������������������������� LC
LC/UPC G652D 2,3 m
LC/APC G652D 2,3 m
420L01�������������������������������������������������������������������������2 fiber
440L01................. E50 752 72��������������������������������� 4 fiber
480L01������������������������������������������������������������������������ 8 fiber
4120L01��������������������������������������������������������������������� 12 fiber
420N01������������������������������������������������������������������������2 fiber
440N01................ E50 752 73��������������������������������� 4 fiber
480N01����������������������������������������������������������������������� 8 fiber
4120N0���������������������������������������������������������������������� 12 fiber
SC/PC 4 fiber, multimod 2,3 m
540401................. E50 752 20��������������������62,5/125 OM1
640401������������������������������������������������������������� 50/125 OM2
LC/PC 4 fiber, multimod 2,3 m
540L01�����������������������������������������������������������62,5/125 OM1
640L01������������������������������������������������������������� 50/125 OM2
37
Pigtail
Pigtail
Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel
eller motsvarande.
Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas av
TD Fiberoptik och lämnas ut på begäran.
Tekniska egenskaper
Sekundärskydd: Färg,
SM:
OM1:
OM2:
OM3:
OM4:
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Längdtolerans:
900 μm, LSZH
Blå
Grå
Orange
Turkos/Aqua
Lila
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPC
APC
≤0,2 dB ≤0,3 dB
≥50 dB ≥65 dB
10-25 mm 5-12 mm
7-20 mm 5-12 mm
±50 nm ±50 nm
≤50 μm ≤50 μm
0,2 °
0,3 °
PC (MM)
≤0,2 dB
10-25 mm
7-20 mm
±100 nm
≤50 μm
0,3 °
-40 °C — +70 °C
-40 °C — +70 °C
-0 — +5 cm
Kontaktdon
Vi levererar pigtails med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är
gjord av zirconia.
Förpackning
Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse (ej multipack).
På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL). Kan även levereras i multipack med 12, 20 eller 24 st
pigtails på plastbricka. För snabb och enkel åtkomst.
12-pack
38
20-pack
24-pack
Pigtail
Singelmod
Singelmod
SC/UPC
LC/UPC
ST/UPC, 1 m
410401....................... E50 737 42�����������������������������������1 m
410401-5................. E50 751 60�������������������������������� 1,5 m
410402������������������������������������������������������������������������������ 2 m
410403������������������������������������������������������������������������������ 3 m
410L01....................... E50 752 70�����������������������������������1 m
410L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
E50 737 41
410201
SC/UPC, 1 m, multipack
410401-12��������������������������������������������������������������� 12-pack
410401-20.............. E50 737 96������������������������� 20-pack
410401-24������������������������������������������������������������� 24-pack
LC/UPC, 1 m, multipack
410L01-12���������������������������������������������������������������� 12-pack
410L01-24������������������������������������������������������������� 24-pack
LC/UPC, 1 m, G657A
A10L01...................... E50 703 06�����������������������������1-pack
A10L01-24������������������������������������������������������������� 24-pack
SC/UPC, 1 m, G657A
FC, 1 m
410501....................... E50 737 43��������������������������������� UPC
410901������������������������������������������������������������������������������ APC
A10401...................... E50 703 00����������������������������1-pack
A10401-24������������������������������������������������������������� 24-pack
LC/APC
410N01...................... E50 752 71������������������������������������1 m
410N02����������������������������������������������������������������������������� 2 m
SC/APC
410601....................... E50 737 44�����������������������������������1 m
410601-5���������������������������������������������������������������������� 1,5 m
410602������������������������������������������������������������������������������ 2 m
410603������������������������������������������������������������������������������ 3 m
SC/APC, 1 m, multipack
410601-12��������������������������������������������������������������� 12-pack
410601-20.............. E50 737 97�������������������������� 20-pack
410601-24������������������������������������������������������������� 24-pack
LC/APC, 1 m, multipack
410N01-12��������������������������������������������������������������� 12-pack
410N01-24������������������������������������������������������������ 24-pack
LC/APC, 1 m, G657A
A10N01������������������������������������������������������������������������1-pack
A10N01-24������������������������������������������������������������ 24-pack
SC/APC, 1 m, G657A
A10601�������������������������������������������������������������������������1-pack
A10601-24������������������������������������������������������������� 24-pack
39
Pigtail
Multimod
Multimod
SC/PC, OM1 62,5/125
SMA, 1 m, OM1 62,5/125
SC/PC, 1 m, OM3 50/125
510401....................... E50 737 83�����������������������������������1 m
510402������������������������������������������������������������������������������ 2 m
510401-20���������������������������������������������������� 1 m, 20-pack
510401-24���������������������������������������������������� 1 m, 24-pack
510101
E50 752 79
710401
SC/PC, 1 m, OM2 50/125
LC/PC, OM1 62,5/125
E50 752 49
610401
LC/PC, 1 m, OM3 50/125
E50 752 80
710L01
510L01....................... E50 752 77������������������������������������1 m
510L02������������������������������������������������������������������������������ 2 m
510L01-24����������������������������������������������������� 1 m, 24-pack
LC/PC, 1 m, OM2 50/125
E50 752 78
610L01
ST/PC, 1 m, OM3 50/125
710201
ST/PC, 1 m, OM1 62,5/125
E50 737 82
510201
ST/PC, 1 m, OM2 50/125
E50 752 48
610201
SC/PC, 1 m, OM4 50/125
E50 702 66
D10401
MTRJ/M (hane), 1 m,
OM1 62,5/125
520801
SMA, 1 m, OM2 50/125
610101
40
LC/PC, 1 m, OM4 50/125
E50 702 67
D10L01
Skarvstycken
Skarvstycken
Skarvstycke, mellanstycke eller adapter, kärt barn har många namn men det betyder samma sak;
en hållare för att man skall kunna koppla samman två eller fler fiberoptiska kontaktdon med varandra.
Eftersom de flesta kontakter idag är hanar behövs något att sammanföra dem i. Det gör man med
ett skarvstycke. Till alla kontakter med en keramisk ferrul använder man ett skarvstycke
med en hylsa i (sleeve) som sitter i skarvstycket. Hylsan är ett rör med en slits i som gör
den fjädrande. När kontakternas ferruler sen förs in i hylsan så är det fjädringen
som gör att kontakterna hamnar i rätt läge mot varandra.
Hylsorna tillverkas i två olika material, zirconia (Zrc) för singelmod och
fosforbrons (Phbr) för multimod. Skarvstycken med zirconiahylsa går utmärkt
att använda även till multimodfiber men däremot ska man aldrig använda ett
skarvstycke med fosforbronshylsa för att sammanföra singelmodkontakter.
Hylsor som för samman keramiska kontakter inuti skarvstycken.
Zirconia till vänster och fosforbrons till höger.
Tekniska egenskaper
Dämpningstolerans,
Zirconia:
Fosforbrons:
Temperaturområde,
Drift/lagring:
Färgkodning,
Blå:
Grön:
Beige:
Aqua:
Lila:
max 0,15dB
max 0,25dB
−40°C — +80°C
Singelmod, UPC-slipning
Singelmod, APC-slipning
Multimod
Multimod, OM3
Multimod, OM4
Hålbilder
Benämning:
Bredd (mm):
Höjd (mm):
42
SC DPX
9,6
26,6
SC SPX
9,6
13,3
LC SPX
7,1
11,7
ST SPX
7,9
9,8
FC SPX
8,1
9,1
SMA
7,3
6,9
Keystone
19,5
14,9
Skarvstycken
Singelmod (Zrc)
SC Simplex Blå
SC Blå, utan fästhål
SC Duplex Metall
E50 638 75
14305
14408��������������������������������������������������������������������������� duplex
14306��������������������������������������������������������������������������simplex
14406
SC Simplex Blå, integrerat
dammskydd
SC Duplex Grön
SC-ST Duplex Blå
14308
E50 638 79
14410
SC Simplex Grön
SC Grön, utan fästhål
E50 638 76
14310
14413����������������������������������������������������������������������������� duplex
14316���������������������������������������������������������������������������simplex
E50 639 38
18424-1
ST-SC Duplex Metall
18424-M
ST-SC Simplex Blå
SC Duplex Blå
E50 638 78
14405
SC Duplex Blå/Grön
E50 638 82
18324
E50 639 30
14420
43
Skarvstycken
Singelmod (Zrc)
ST Simplex Metall
LC Simplex Blå
LC Quad Blå
E50 638 73
12305
E50 639 41
1L305
E50 639 28
1L505
SC-FC Simplex Blå
LC Simplex Grön
E50 638 84
18345
E50 639 25
1L310
LC Quad Blå, utan fästhål
FC simplex metall
LC Duplex Blå
E50 638 81
15305
E50 639 43
1L405
LC Quad Grön
FC simplex, APC
15310������������������������������������������������������������������Key 2,15 mm
15310-1������������������������������������������������������������ Key 2,05 mm
LC Duplex Grön
ST-FC Simplex Blå
E50 638 83
18325
44
E50 639 26
1L410
1L508
E50 639 29
1L510
Skarvstycken
Singelmod (Zrc)
MU Simplex
E2000 Spx Blå
ST/Hona-LC/Hona SM
1M305
E50 639 44
1E305
1832L
MU Duplex
1M405
E2000 Spx Grön
E50 639 78
1E310
MU Quad
1M505
SC/Hona-LC/Hona SM
1834L
FC/Hona-LC/Hona SM
E2000 Dpx Blå
1835L
E50 639 39
1E405
E2000 Dpx Grön
E50 639 34
1E410
45
Skarvstycken
Multimod (Phbr)
SC simplex beige
ST-SC duplex beige
LC simplex beige
E50 638 74
14300
E50 638 85
18424
E50 639 40
1L300
SC duplex beige
ST simplex
LC duplex beige
E50 638 77
14400
E50 638 72
12300
E50 639 42
1L400
SC duplex lila
ST duplex
LC duplex beige
14403
12400
1L401
SC duplex aqua
FC simplex metall
LC quad beige
14404
E50 638 80
15300
E50 639 27
1L500
46
Skarvstycken
Multimod (Phbr)
LC quad lila
LC duplex aqua
MTRJ duplex svart
1L503
1L404
E50 637 46
18500
LC quad aqua
MTRJ simplex svart
1L504
E50 639 35
18400
SMA simplex
E50 638 71
11300
LC duplex lila
1L403
47
Skarvstycken
Adapter Hona/Hane
ST/Hane-SC/Hona SM
SC/Hane-LC/Hona SM
LC/Hane-FC/Hona SM
18824
1884L
188L5
ST/Hane-FC/Hona SM
FC/Hane-SC/Hona SM
18825
18854
SC/Hane-ST/Hona SM
FC/Hane-LC/Hona SM
18842
1885L
SC/Hane-SC/Hona SM
LC/Hane-ST/Hona SM
18844
188L2
SC/Hane-FC/Hona SM
LC/Hane-SC/Hona SM
18845
188L4
48
Fiberkabel
Mikro
Mikrokabel GRLDV 2-4 fiber, G657A1
Fiberoptisk kabel med böjokänslig fiber för förläggning inom- och utomhus i kanalisation. Längsvattentät kabelkonstruktion
med löst sekundärskyddad fiber i central tub. Yttermantel i PE som är väldigt lätt att skala. Lämplig för kundistallationer och
spridningsnät.
Tekniska egenskaper
Mikrokabel GRLDV G657A1, Svart
388020........... E49 710 70���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 fiber
388040........... E49 710 80����������������������������������������������������������������������������������������������������4 fiber
Ytterdiameter:
Vikt:
3,8 mm
10 kg/km
Yttermantel:
PE, svart
Sekundärskydd:Löst
Fiber:
Singelmod G657A1
Trumstorlek:
2000 m
Temperaturområde,
Installation:
-5 – +50 °C
Drift/lagring:
-20 – +70 °C
Böjradie:
15 x ytterdiameter
Draghållfasthet:
80 N
Skaltråd:Nej
Färgschema:S12
Mikrokabel GRGLDV 12 fiber, G652D
Fiberoptisk kabel med 12 fiber för förläggning inom- och utomhus i kanalisation. Längsvattentät kabelkonstruktion med löst
sekundärskyddad fiber i central tub. Förstärkt med dragavlastning av aramidgarn. Yttermantel i PE som är väldigt lätt att skala.
Tekniska egenskaper
Mikrokabel GRGLDV 12 fiber, G652D Svart
E49 709 90
318127
50
Ytterdiameter:
Vikt:
3,8 mm
12 kg/km
Yttermantel:
PE, svart
Sekundärskydd:Löst
Fiber:
Singelmod G652D
Trumstorlek:
2000 m
Temperaturområde,
Installation:
-20 – +50 °C
Drift/lagring:
-40 – +70 °C
Böjradie,
Tillfällig:
10 x ytterdiameter
Drift/lagring
20 x ytterdiameter
Draghållfasthet,
Tillfällig:
150 N
Drift/lagring
75 N
Skaltråd:Ja
Färgschema:S12
Fiberkabel
Mikro
Mikrokabel GRHLDV 24-192 fiber, G652D
Fiberoptisk kabel för förläggning inom- och utomhus i kanalisation. Längsvattentät kabelkonstruktion med löst sekundärskyddad
fiber i tuber kring en glasfiberstav. Yttermantel i PE som är väldigt lätt att skala.
Tvärsnitt, 48-fiber
Mikrokabel GRHLDV G652D Svart
318129������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 fiber
318249��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 fiber
318489 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 fiber
318969 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 fiber
3181449 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 144 fiber
3181929 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 192 fiber
Yttermantel (PE)
Tuber
Primärskyddad fiber
Sekundärskydd (gel)
Glasfiberstav
Utfyllnad
Skaltråd
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
12
24
48
96
144
192
Ytterdiameter (mm): 5,75,75,7 6,5 9,0 10,5
Vikt (kg/km): 262626 36 70 90
Yttermantel:
PE, svart
Sekundärskydd:Löst
Fiber:
Singelmod G652D
Antal fiber/tub:12 12 12 12
24
24
Trumstorlek:
4000 m
Temperaturområde,
Installation:
-20 – +70 °C
Drift/lagring:
-40 – +70 °C
Böjradie,
Tillfällig:
15 x ytterdiameter
Drift/lagring
20 x ytterdiameter
Draghållfasthet (N),
Tillfällig: 650650
650150015001500
Drift/lagring
400
400
400
1000
1000
1000
Skaltråd:Ja
Färgschema:S12
51
Fiberkabel
Breakout-kabel, UB-serien
Breakout-kabel, UB-serien
Breakoutkabel är den kabeltyp som lämpar sig bäst att beställa färdigkontakterad med valfria kontakter. Då varje enskild kontakt får
en egen dragavlastning av aramidgarn så blir konstruktionen väldigt hållbar.
Breakoutkabel kan man också tillämpa då man behöver en robust och extra tålig kabel. Den är resistent mot såväl vatten som mögel
och UV ljus samt uppfyller brandklass F3 (SS 1442475). Core-Locked™ yttermanteln förhindrar att manteln töjs eller glider. Den finns
att beställa även för speciella ändamål som till exempel militära applikationer eller med extra skydd mot gnagare för att nämna
några.
Finns med valfritt antal fibrer från 2 upp till 48.
Optisk fiber
Centrumfyllning
Akrylathölje, 250 µm
Optisk fiber
Färgkodat sekundärskydd, 900 µm
Innerledare, 2 mm
Yttermantel
Aramidgarn
Skaltråd
Innerledare, 2 mm
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Draghållfasthet (N),
Temporär:
Permanent:
Yttermantel:
Innerledare:
Sekundärskydd:
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Böjradie,
Med belastning:
Utan belastning:
Tålighet,
Tryck:
Stöt:
Böjcykler:
Skaltråd:
Färgschema:
2
4
6
8
12
16
24
48
6,0 7,0 8,0 9,5 10,012,014,019,5
38 50 64 88 96 121 178288
800
200
1 600
400
2 400
600
3 200
800
4 800
1 200
6 000
1 500
7 200
1 800
12 000
3 000
Halogenfri (LSZH)
2 mm
Fast, 900 μm
-40 — +85 ºC
-55 — +85 ºC
15 × ytterdiameter
10 × ytterdiameter
2 200 N/cm
1 500 ggr
2 000
Ja
TIA/EIA-598-A
SM G652D Blå
MM 62,5/125 OM1 Grön
MM 50/125 OM2 Grön
312022 ............ E49 993 00���������������������������������������2 fiber
312042............. E49 993 10��������������������������������������� 4 fiber
312082............. E49 993 20�������������������������������������� 8 fiber
312122.............. E49 993 30������������������������������������� 12 fiber
312162.............. E49 993 40������������������������������������� 16 fiber
312242............. E49 993 50������������������������������������ 24 fiber
312482............. E49 993 70������������������������������������48 fiber
332028............ E49 997 30���������������������������������������2 fiber
332048........... E49 997 40�������������������������������������� 4 fiber
332068............ E49 997 50���������������������������������������6 fiber
332088........... E49 997 60�������������������������������������� 8 fiber
332128............. E49 997 70�������������������������������������� 12 fiber
332168������������������������������������������������������������������������ 16 fiber
332248............ E49 997 90������������������������������������ 24 fiber
332488����������������������������������������������������������������������48 fiber
322028............ E49 995 00���������������������������������������2 fiber
322048........... E49 995 10��������������������������������������� 4 fiber
322068�������������������������������������������������������������������������6 fiber
322088........... E49 995 20�������������������������������������� 8 fiber
322128............. E49 995 30������������������������������������� 12 fiber
322168������������������������������������������������������������������������ 16 fiber
322248���������������������������������������������������������������������� 24 fiber
322488����������������������������������������������������������������������48 fiber
52
Fiberkabel
Distributionskabel, UD-serien
Distributionskabel, UD-serien
En väldigt lättjobbad kabelkonstruktion med fast sekundärskyddad fiber. Oavsett om kabeln ska skarvas i en ODF-enhet eller som
en spridningskabel för FTTH så är denna konstruktion både praktisk och tidsbesparande. Kabeln är anpassad för både inom- och
utomhusbruk och är givetvis halogenfri. Fylld med aramidgarn, vilket ger en väldigt stark och pålitlig dragavlastning vid förläggning
och installation.
Core-Locked™ yttermantel förhindrar att manteln töjs eller glider. Den är resistent mot såväl vatten som mögel och UV ljus samt
uppfyller brandklass F3 (SS 1442475). Finns med valfritt antal fibrer från 2 upp till 48.
Optisk fiber
Centrumfyllning
Aramidgarn
Akrylathölje, 250 µm
Yttermantel
Färgkodat sekundärskydd, 900 µm
Skaltråd
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Draghållfasthet (N),
Temporär:
Permanent:
2
4
6
8
12
16
24
48
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,5 10,5
21 252833 37 4865115
1 200
400
1 200
400
1 400
450
1 600
525
1 800
600
2 100
700
3 000
1 000
4 200
1 000
Yttermantel: Halogenfri (LSZH), grön
Sekundärskydd:
Fast, 900 μm
Temperaturområde,
Drift:
-40 — +85 ºC
Lagring:
-55 — +85 ºC
Böjradie,
Med belastning:
15 × ytterdiameter
Utan belastning:
10 × ytterdiameter
Tålighet,
Tryck:
1 800 N/cm
Stöt:
1 500 ggr
Böjcykler:
2 000
Skaltråd:
Ja
Färgschema: TIA/EIA-598-A
SM G652D Grön
MM 62,5/125 OM1 Grön
MM 50/125 OM2 Grön
313022............. E49 993 80���������������������������������������2 fiber
313042............. E49 993 90�������������������������������������� 4 fiber
313082............. E49 994 00�������������������������������������� 8 fiber
313122.............. E49 994 10�������������������������������������� 12 fiber
313242............. E49 994 30������������������������������������ 24 fiber
313482............. E49 994 40������������������������������������48 fiber
333028............ E49 998 00��������������������������������������2 fiber
333048........... E49 998 10�������������������������������������� 4 fiber
333068............ E49 998 20���������������������������������������6 fiber
333088........... E49 998 30�������������������������������������� 8 fiber
333128............. E49 998 40������������������������������������� 12 fiber
333248............ E49 998 70������������������������������������ 24 fiber
333488........... E49 998 90������������������������������������48 fiber
323028............ E49 995 60���������������������������������������2 fiber
323048........... E49 995 70�������������������������������������� 4 fiber
323088........... E49 995 80�������������������������������������� 8 fiber
323128............. E49 995 90������������������������������������� 12 fiber
323248............ E49 996 00������������������������������������ 24 fiber
323488..................................................................... 48 fiber
53
Fiberkabel
Distribution, CDIX-LT
Distributionskabel, CDIX-LT
En enkel kabelkonstruktion med fast sekundärskyddad fiber. Innehåller aramidgarn vilket ger en väldigt stark och pålitlig
dragavlastning vid förläggning och installation. Kabeln är anpassad för inom- och utomhusbruk och är givetvis halogenfri.
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Draghållfasthet (N),
Temporär:
Permanent:
2
4
6
8
12
4,95,36,06,7 7,9
2326344359
900
900
1 100
1 100
1 250
500500600600700
Yttermantel:
Sekundärskydd:
Halogenfri (LSZH), grön
Fast, 900 µm
Temperaturområde:
Böjradie (xØ):
Skaltråd:
Färgschema:
-40 – +70 °C
20 × ytterdiameter
Ja
TIA/EIA-598-A
SM G652D Grön
MM 50/125 OM3 Grön
MM 50/125 OM4 Grön
313024��������������������������������������������������������������������������2 fiber
313044������������������������������������������������������������������������ 4 fiber
313064��������������������������������������������������������������������������6 fiber
313084������������������������������������������������������������������������ 8 fiber
313124������������������������������������������������������������������������� 12 fiber
373025�������������������������������������������������������������������������2 fiber
373045������������������������������������������������������������������������ 4 fiber
373065�������������������������������������������������������������������������6 fiber
373085������������������������������������������������������������������������ 8 fiber
373125������������������������������������������������������������������������� 12 fiber
343025�������������������������������������������������������������������������2 fiber
343045����������������������������������������������������������������������� 4 fiber
343065�������������������������������������������������������������������������6 fiber
343085����������������������������������������������������������������������� 8 fiber
343125������������������������������������������������������������������������ 12 fiber
Distributionskabel, Fujikura
Fujikuras lågfriktionskabel är särskilt lämplig för installationer där man vill putta kabeln i rör, exempelvis i lägenhetsnät.
Innehåller två metallelement som gör kabeln väldigt styv, tillsammans med den glatta yttermanteln blir kabeln väldigt lätt att
installera. Kabeln delas enkelt på mitten för att frigöra fiber. För inom- och utomhusbruk.
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Yttermått (mm):
Vikt (kg/km):
Draghållfasthet (N),
Installation:
1
2
4
1,6 x 2,0 1,6 x 2,3 1,6 x 2,8
3,53,56
Fiber
Metallelement
80
Yttermantel
Temperaturområde,
Installation:
Drift/lagring:
Böjradie:
Skaltråd:
Färgschema:
54
-10 – +50 °C
-15 – +70 °C
15 mm
Nej
TIA/EIA-598-A
SM G657A1 Svart
388017��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 fiber
388027������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 fiber
388047������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 fiber
Fiberkabel
Militärklassad
Breakout- och distributionskabel, militärklassad
Den militärklassade fiberkabeln från OCC (Optical Cable Corporation) är en otroligt tålig kabel som
kan användas i betydligt tuffare miljöer än konventionell fiberkabel. Perfekt för mobila applikationer
där kabeln ska kunna rullas ut och in många gånger och i olika miljöer. Kompletterar man med ett
kontaktdon för fältbruk så har man ett kablage som kommer hålla många år framöver.
Tekniska egenskaper
Temperaturområde,
Drift:
Lagring:
Böjradie,
Med belastning:
Utan belastning:
Tålighet,
Tryck:
Stöt:
Böjcykler:
Yttermantel:
Innerledare:
-55 – +85 °C
-70 – +85 °C
15 � ytterdiameter
10 � ytterdiameter
Sekundärskydd:
Primärskydd:
Fast, elastomer, 900 µm
Akrylat, 500 µm
440 N/cm (TIA/EIA-455-41A)
200 ggr (EIA/TIA-455-25A)
2 000 (TIA/EIA-455-104A)
Svart, polyuretan
2 mm (endast breakout)
Skaltråd:Ja
Färgkod:
TIA/EIA-598-A
Breakout-kabel
Antal fiber:
2
4
6
8
12
Ytterdiameter (mm): 6,5 7,5 8,5 10,011,0
Vikt (kg/km):
3647557686
Draghållfasthet (N),
Temporär:
2 200
2 200
2 400
3 200
4 800
Permanent: 5505506008001 200
SM G652D
MM 62,5/125 OM1
MM 50/125 OM2
312029��������������������������������������������������������������������������2 fiber
312049������������������������������������������������������������������������� 4 fiber
312069��������������������������������������������������������������������������6 fiber
312086������������������������������������������������������������������������ 8 fiber
312129������������������������������������������������������������������������� 12 fiber
332029�������������������������������������������������������������������������2 fiber
332049������������������������������������������������������������������������ 4 fiber
332066�������������������������������������������������������������������������6 fiber
332089������������������������������������������������������������������������ 8 fiber
332129������������������������������������������������������������������������ 12 fiber
322029�������������������������������������������������������������������������2 fiber
322049������������������������������������������������������������������������ 4 fiber
322069�������������������������������������������������������������������������6 fiber
322089������������������������������������������������������������������������ 8 fiber
322129������������������������������������������������������������������������ 12 fiber
Distributionskabel
Antal fiber:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Draghållfasthet (N),
Temporär:
Permanent:
2
4
6
8
12
5,05,56,06,56,5
21 27323740
1 800
1 800
1 800
1 800
2 100
600600600600700
SM G652D
MM 62,5/125 OM1
MM 50/125 OM2
313029����������������������������������������������������������������������������� 2 fiber
313049����������������������������������������������������������������������������� 4 fiber
313069����������������������������������������������������������������������������� 6 fiber
313089���������������������������������������������������������������������������� 8 fiber
313129�����������������������������������������������������������������������������12 fiber
333029���������������������������������������������������������������������������� 2 fiber
333049���������������������������������������������������������������������������� 4 fiber
333069���������������������������������������������������������������������������� 6 fiber
333089���������������������������������������������������������������������������� 8 fiber
333124����������������������������������������������������������������������������12 fiber
323029���������������������������������������������������������������������������� 2 fiber
323049���������������������������������������������������������������������������� 4 fiber
323069���������������������������������������������������������������������������� 6 fiber
323089���������������������������������������������������������������������������� 8 fiber
323129����������������������������������������������������������������������������12 fiber
55
Fiberkabel
Ribbonkabel
Ribbonkabel med spårkärna, GASQBDUV
Fiberkabel med spårkärna och central dragavlastare av glasfiberarmerad plast. Fiberband med 4 eller 8 fiber. Används ofta som
stubbkabel till prefabricerade ODF:er.
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Antal fiber i band:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Böjradie (xØ):
4 8 12 2448489696192384
4444484888
9,29,29,29,211,112,512,012,518,721,7
85858585120140135145315415
10101010101510151010
Yttermantel:
Fiber:
Temperaturområde,
Vid förläggning:
Drift:
Lagring:
Halogenfri (LSZH) polyeten, grön
Singelmod G652D
-15 — +50 °C
-30 — +60 °C
-40 — +70 °C
316040............................................................4-ribbon...................4 fiber
316085...........................................................................4-ribbon...................8 fiber
316122.............................................................................4-ribbon..................12 fiber
316242............................................................................4-ribbon.................24 fiber
316482...........................................................................4-ribbon.................48 fiber
316483...........................................................................8-ribbon.................48 fiber
316962...........................................................................4-ribbon.................96 fiber
316963...........................................................................8-ribbon.................96 fiber
3161922.........................................................................8-ribbon................192 fiber
3163842........................................................................8-ribbon...............384 fiber
Ribbonkabel utan spårkärna, GAGQBDUV
Fiberkabel utan spårkärna med fiberband placerade i central tub. Fiberband med 4 eller 8 fiber. Används ofta i fastighetsnät eller
som trunkkablage med förmonterade kontakter i ena änden.
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Antal fiber i band:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Böjradie (xØ):
488121624
32
4484888
5,5 7,0 8,07,0 8,08,08,0
30455645555555
10101010101510
Yttermantel:
Fiber:
Temperaturområde,
Vid förläggning:
Drift:
Lagring:
Halogenfri (LSZH) HFFR (polyolefin), grön
Singelmod G652D
56
-15 — +50 °C
-30 — +60 °C
-40 — +70 °C
316041..............................................................4-ribbon.....................4 fiber
316081..............................................................4-ribbon.....................8 fiber
316081-1...........................................................8-ribbon.....................8 fiber
316121...............................................................4-ribbon................... 12 fiber
316161...............................................................8-ribbon................... 16 fiber
316241...............................................................8-ribbon...................24 fiber
316321...............................................................8-ribbon...................32 fiber
Fiberkabel
Loose-tube
Loose-tube med spårkärna, GRSQBDV
Fiberkabel med spårkärna och central dragavlastare av glasfiberarmerad plast. Löst sekundärskyddade fiber i tuber. Används ofta
som stubbkabel till prefabricerade ODF:er.
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Antal fiber per tub:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Böjradie (xØ):
4
8
12
24
48
96
4 8 12121212
10,910,910,910,910,916,7
110110110115115280
101010101015
Yttermantel:
Fiber:
Temperaturområde,
Vid förläggning:
Drift:
Lagring:
Halogenfri (LSZH) polyeten, grön
Singelmod G652D
-15 — +60 °C
-30 — +60 °C
-40 — +70 °C
316047�������������������������������������������������������������������������������������������������4 fiber
316082�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 fiber
316120������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 fiber
316247����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 fiber
316487���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 fiber
316967����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 fiber
Loose-tube utan spårkärna, GRHQBDV
Fiberkabel utan spårkärna med tuber placerade runt central dragavlastning. Löst sekundärskyddade fiber i tuber. Kabeln är
följsammare och något lättare att hantera än GRSQBDV.
Tekniska egenskaper
Antal fiber:
Antal fiber per tub:
Ytterdiameter (mm):
Vikt (kg/km):
Böjradie (xØ):
12
24
48
96
192
1212121212
10,410,410,411,8 15,6
100100105140215
1010101010
Yttermantel:
Fiber:
Temperaturområde,
Vid förläggning:
Drift:
Lagring:
Halogenfri (LSZH) HFFR (polyolefin), grön
Singelmod G652D
–15 — +60 °C
-30 — +60 °C
-40 — +70 °C
316124-4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 fiber
316244-4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 fiber
316484-4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 fiber
316964-4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 fiber
3161924�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192 fiber
57
Fiberkabel
Färgscheman
Färgscheman
Olika kabeltillverkare använder olika färg- och uppläggningsscheman för fiber. Det är givetvis viktigt att alltid följa den
fibernumrering som gäller för just den kabeln man jobbar med. Här har vi samlat några av de vanligt förekommande färgkoderna
på svenska marknaden.
TIA/EIA-598-A (Bellcore)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Blå
Orange
Grön
Brun
Grå
Vit
Röd
Svart
Gul
Lila
Rosa
Turkos
S12, Skanova
Introducerades under 2012 av Skanova som en ny standard för all fiberkabel som används till deras nät. Flera tillverkare och
leverantörer av fiberkabel har valt att helt gå över till denna färgkod på den svenska marknaden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Röd
Blå
Vit
Grön
Gul
Grå
Brun
Svart
Lila
Orange
Turkos
Rosa
Fiber 13-24 är märkta med svart ring, fiber 20 är då neutral i stället för svart.
Ericsson
Äldre svensk standard som fortfarande används i viss utsträckning.
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Röd
Blå
Vit
Grön
Gul
Grå
Brun
Svart
Orange
Lila
Rosa
Turkos
ODF-system
TD Fiberoptik 14"-system
TD Fiberoptik 14”-system
ODF-stativen kan hantera 16 respektive 12 stycken ODFenheter med 96-fiber. Två stycken 48-fibers ODF-enheter
motsvarar platsen för en 96:a.
Stativet består av gula vertikala kablagekanaler samt
integrerat kablagemagasin i stativets nederdel för hantering
av längdöverskott på anslutningskablar.
Stativet kan monteras mot vägg eller vara fristående, sida vid
sida eller rygg mot rygg.
Tekniska egenskaper
Kapacitet:
Höjdenheter (U):
Vikt:
1800mm2200mm
1152×SC1536×SC
2432
80 kg
90 kg
Bredd:
Djup:
Material:
Ytbehandling:
600mm
300mm
Stålplåt och aluzink.
Elförzinkad. Kablagesektionerna är lackerade med gul pulverlack.
ODF-stativ TD Fiberoptik 14”
291418���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1800mm
291422 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2200mm
291490������������������������������������������������������������������������������������������������������Överdel/kablagestege
14"-systemet är väl anpassat för prefabricerade ODF-enheter.
För mer information om våra prefabricerade produkter se
sidorna 64-65.
60
ODF-system
ODF-enhet 19" 24xSC-duplex 1U,
utdragbar
ODF-enhet 19" 6xSC-duplex 1U,
fast montage
ODF-enhet 14" 24xSC-duplex
1U, utdragbar
Utdragbar ODF-enhet med komplett
inredning för skarvning och fibersling.
Finns med märkning för SC- eller LCkontakter.
Dimensioner: 483 x 44 x 247 mm
2051200���������������������������������� Upp till 48 SC-kontakter
2051210������������������������������������Upp till 96 LC-kontakter
Enkel ODF-enhet för fast montage,
med svetsskarvhållare.
För upp till 12 SC-kontakter.
Dimensioner: 483 x 44 x 282 mm
2051110
Utdragbar ODF-enhet med komplett
inredning för skarvning och fibersling.
För upp till 48 SC-kontakter.
Dimensioner: 355 x 44 x 200 mm
201170
ODF-enhet 19" 12xSC-duplex 1U,
fast montage
ODF-enhet 14" 48xSC-duplex
2U, utdragbar
Enkel ODF-enhet för fast montage,
med svetsskarvhållare.
För upp till 24 SC-kontakter.
Dimensioner: 483 x 44 x 282 mm
2051120
Utdragbar ODF-enhet med komplett
inredning för skarvning och fibersling.
För upp till 96 SC-kontakter.
Dimensioner: 355 x 88 x 200 mm
201171
ODF-enhet 19" 48xSC-duplex
2U, utdragbar
Utdragbar ODF-enhet med komplett
inredning för skarvning och fibersling.
Finns med märkning för SC- eller LCkontakter.
Dimensioner: 483 x 88 x 247 mm
2051220���������������������������������� Upp till 96 SC-kontakter
2051230��������������������������������� Upp till 192 LC-kontakter
Fästvinkel för 14" ODF-enhet i
19" stativ
201170-10���������������������������������������������������������������������������1U
201171-10��������������������������������������������������������������������������� 2U
ODF-enhet 19" 72xSC-duplex
3U, utdragbar
Dimensioner: 483 x 132 x 247 mm
2051240�������������������������������� Upp till 144 SC-kontakter
2051250�������������������������������� Upp till 288 LC-kontakter
ODF-enhet 19" 96xSC-duplex
4U, utdragbar
Dimensioner: 483 x 176 x 247 mm
2051260���������������������������������Upp till 192 SC-kontakter
2051270��������������������������������� Upp till 384 LC-kontakter
ODF-enhet 19" 24xSC-duplex 1U,
fast montage
Enkel ODF-enhet för fast montage,
med svetsskarvhållare.
För upp till 48 SC-kontakter.
Dimensioner: 483 x 44 x 282 mm
2051130
Märkbricka till ODF
Bricka att fästa märkdekaler på, t.ex.
Dymo. Monteras med samma skruv
som ODF-enheten fästs i stativet
med och passar därför de flesta ODFsystem.
205191
61
ODF-system
Väggstativ 19"
Stativ galvaniserat stål som monteras
på vägg. Finns i olika höjd och djup.
291003������������������������������������������������������������� 300 mm, 7U
291013������������������������������������������������������������� 300 mm, 12U
291023������������������������������������������������������������ 300 mm, 16U
291033����������������������������������������������������������� 300 mm, 24U
291004�������������������������������������������������������������400 mm, 7U
291014������������������������������������������������������������ 400 mm, 12U
291024������������������������������������������������������������400 mm, 16U
291034���������������������������������������������������������� 400 mm, 24U
291044���������������������������������������������������������� 400 mm, 42U
ODF 19" T405 24xSC duplex
20968
ODF 19" T405 24xSC simplex
20967
Golvstativ 19", aluminium
Stativ i aluminium som levereras i
platt kartong. Lätt att bära med sig och
montera.
Dimensioner: 550 x 1800-2200 x 400 mm
291118��������������������������������������������������������������������� 1800 mm
291120�������������������������������������������������������������������� 2000 mm
291122�������������������������������������������������������������������� 2200 mm
Kablagemagasin 19"
Med 24 stående fack. Tar hand om
överskottskablage.
Dimensioner: 270 × 483 × 85 mm
20490
Kablagehantering till
aluminiumstativ
Används för att slinga kablage på
stativets sidor.
291155������������������������������������������������������Radiebegränsare
291150������������������� Fästskena för 3st radiebegränsare
Fjädermutter till
aluminiumstativ
Monteras i stativets skenor för
infästning av ODF-enheter.
291156
62
ODF 19" T405 48xSC duplex
20969
ODF 19" T405 96xSC duplex
20971
ODF 19" T400
20990........................................................................ 24xSC-D
20991......................................................................... 48xSC-D
ODF 19" T405 BLF 4mm 24xSC
duplex
20966-4
Prefabricerade produkter
ODF-enheter
Prefabricerade ODF-enheter
Vår produktionsenhet i Örebro är en av landets absolut största och modernaste produktionsanläggningar för tillverkning
och montering av fiberoptiska produkter. Det ger oss en oerhörd flexibilitet som leverantör och möjliggör skräddarsydda
kundlösningar, med kort leveranstid.
En av våra vanligaste produkter är just prefabricerade ODF-enheter, våra kunder utnyttjar vår produktion för att kunna utföra en
snabbare och säkrare installation. Vi monterar kontakter direkt på kabelns fiber, och på så vis undviker man en skarvpunkt i ODFenheten.
Normalt levereras ODF-enheterna med "stubbkabel", men de kan också kontakteras även i andra änden och på så vis vara
förberedda att montera direkt in i en ODF-enhet, helt utan svetsning.
Prefabricerade produkter levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter.
I föregående avsnitt "Fiberkabel" och "ODF-system" återfinns de komponenter vi normalt tillhandahåller för prefabricerade
produkter:
Fiberkabel
ODF-system
Mikrokabel���������� 50
Breakout-kabel������� 52
Distributionskabel������ 53
Militärklassad kabel ����� 55
Ribbon och loose-tube���� 56
Färgscheman�������� 58
TD Fiberoptik ODF-system�� 60
Övriga ODF-system����� 62
Dessa kan kombineras fritt tillsammans med alla på marknaden förekommande kontakttyper, vilken ger en närmast oändlig
variation av produkter.
Vi förmonterar även pigtails och fanouter i ODF-enheter för att avsevärt effektivisera installationen i de fall man behöver förlägga
skarvpunkten i en ODF.
64
Prefabricerade produkter
ODF-enheter
Kontakterna i ODF:en är monterade på insidan i sitt mellanstycke och kontaktdonet inspekteras samt rengörs innan
mellanstycket försluts med ett dammskydd.
Kabeln är väl förankrad med dragavlastningar och ODF:en är färdig att skruvas upp i stativet. Överskottet av fiber från kabeln är
prydligt monterad i ODF:en med lagom mycket sling för att på ett säkert sätt kunna dra ut fronten vid behov.
Vi mäter alltid samtliga kontakter och ett mätprotokoll bifogas alltid innehållande ljusdämpning (IL) och reflektion (RL) både på
1310 och 1550 nm. Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas hos oss.
Tekniska egenskaper
Ljusdämpning (IL):
Reflektionsdämpning (RL):
Radie (2,5 mm):
Radie (1,25 mm):
In-/utstick:
Apex offset:
Angle offset:
UPCAPC
≤0,2 dB
≤0,3 dB
≥50 dB
≥60 dB
10-25 mm 5-12 mm
7-20 mm 5-12 mm
±50 nm
±50 nm
≤50 μm
≤50 μm
0,2 °
0,3 °
Förpackning
Varje prefabricerad ODF förpackas i en ändamålsenligt anpassad förpackning. Denna är transportsäkrad med ODF:en väl förankrad
och kabeln slingad för enkel hantering vid installation. Vid prefabricerade ODF:er med längre stubbkabel kan kabeln spolas på
trumma och ODF:en skruvas i så fall fast på gaveln.
65
Prefabricerade produkter
ODF med stubbkabel
19", 1 U, 12-48 SC-kontakter
19", 4 U, 192 SC-kontakter
19", 4 U, 384 LC-kontakter
2051200-12-xx������������������� SC/UPC, ribbon, 12 fiber
2051200-24-xx����������������� SC/UPC, ribbon, 24 fiber
2051200-48-xx����������������SC/UPC, ribbon, 48 fiber
2051200-12A-xx��������������� SC/APC, ribbon, 12 fiber
2051200-24A-xx������������� SC/APC, ribbon, 24 fiber
2051200-48A-xx������������� SC/APC, ribbon, 48 fiber
2051200-12-xxL��������� SC/UPC, loosetube, 12 fiber
2051200-24-xxL������� SC/UPC, loosetube, 24 fiber
2051200-48-xxL������SC/UPC, loosetube, 48 fiber
2051200-12A-xxL����� SC/APC, loosetube, 12 fiber
2051200-24A-xxL��� SC/APC, loosetube, 24 fiber
2051200-48A-xxL�� SC/APC, loosetube, 48 fiber
2051260-192-xx���������������������������������SC/UPC, ribbon
2051260-192A-xx����������������������������� SC/APC, ribbon
2051260-192-xxL�����������������������SC/UPC, loosetube
2051260-192A-xxL������������������� SC/APC, loosetube
2051260-384L-xx����������������������������� LC/UPC, ribbon
2051260-384N-xx��������������������������� LC/APC, ribbon
19", 1 U, 96 LC-kontakter
201170-48-xx������������������������������������������������������SC/UPC
201170-48A-xx�������������������������������������������������� SC/APC
2051210-96L-xx���������������������������������� LC/UPC, ribbon
2051210-96N-xx�������������������������������� LC/APC, ribbon
2051210-96L-xxL������������������������ LC/UPC, loosetube
2051210-96N-xxL���������������������� LC/APC, loosetube
19", 2 U, 192 LC-kontakter
19", 2 U, 96 SC-kontakter
2051220-96-xx�����������������������������������SC/UPC, ribbon
2051220-96A-xx������������������������������� SC/APC, ribbon
2051220-96-xxL�������������������������SC/UPC, loosetube
2051220-96A-xxL��������������������� SC/APC, loosetube
14-19", 1 U, 48 SC-kontakter,
ribbon
14-19", 1 U, 96 SC-kontakter,
ribbon
201171-96-xx��������������������������������������������������������SC/UPC
201171-96A-xx���������������������������������������������������� SC/APC
2051230-192L-xx������������������������������� LC/UPC, ribbon
2051230-192N-xx����������������������������� LC/APC, ribbon
2051230-192L-xxL��������������������� LC/UPC, loosetube
2051230-192N-xxL������������������� LC/APC, loosetube
Ersätt ”xx” i artikelkoden med önskad kabellängd i meter, exempelvis ”2051220-96-50” för 50 meter.
66
Prefabricerade produkter
ODF med förmonterade pigtails/fanouter
19", 1 U, 12-48 SC-kontakter
19", 4 U, 192 SC-kontakter
2051200-12-F������������������SC/UPC, fanouter, 12 fiber
2051200-24-F��������������� SC/UPC, fanouter, 24 fiber
2051200-48-F�������������� SC/UPC, fanouter, 48 fiber
2051200-12A-F�������������� SC/APC, fanouter, 12 fiber
2051200-24A-F������������ SC/APC, fanouter, 24 fiber
2051200-48A-F�����������SC/APC, fanouter, 48 fiber
2051200-12-P������������������� SC/UPC, pigtails, 12 fiber
2051200-24-P����������������� SC/UPC, pigtails, 24 fiber
2051200-48-P����������������SC/UPC, pigtails, 48 fiber
2051200-12A-P���������������� SC/APC, pigtails, 12 fiber
2051200-24A-P������������� SC/APC, pigtails, 24 fiber
2051200-48A-P������������� SC/APC, pigtails, 48 fiber
2051260-192-F������������������������������� SC/UPC, fanouter
2051260-192A-F��������������������������� SC/APC, fanouter
2051260-192-P���������������������������������SC/UPC, pigtails
2051260-192A-P������������������������������ SC/APC, pigtails
2051220-96-F��������������������������������� SC/UPC, fanouter
2051220-96A-F����������������������������� SC/APC, fanouter
2051220-96-P�����������������������������������SC/UPC, pigtails
2051220-96A-P�������������������������������� SC/APC, pigtails
2051260-384L-F����������������������������������������������� LC/UPC
2051260-384N-F��������������������������������������������� LC/APC
19", 1 U, 96 LC-kontakter
14-19", 48-96 SC-kontakter,
fanouter
2051210-96L-F������������������������������� LC/UPC, fanouter
2051210-96N-F������������������������������LC/APC, fanouter
2051210-96L-P���������������������������������� LC/UPC, pigtails
2051210-96N-P�������������������������������� LC/APC, pigtails
201170-48-F������������������������������ SC/UPC, 1 U, 48 fiber
201170-48A-F��������������������������� SC/APC, 1 U, 48 fiber
201171-96-F������������������������������� SC/UPC, 2 U, 96 fiber
201171-96A-F���������������������������� SC/APC, 2 U, 96 fiber
19", 2 U, 192 LC-kontakter
19", 2 U, 96 SC-kontakter
19", 4 U, 384 LC-kontakter,
fanouter
2051230-192L-F���������������������������� LC/UPC, fanouter
2051230-192N-F���������������������������LC/APC, fanouter
2051230-192L-P������������������������������� LC/UPC, pigtails
2051230-192N-P����������������������������� LC/APC, pigtails
Prefabricerade produkter
Förkontakterad fiberkabel
Förkontakterad fiberkabel
Precis som med våra andra prefabricerade produkter så är variationen
på de färdigkontakterade fiberkablarna närmast oändlig. Vi monterar
kontakter oavsett vilken kabelkonstruktion, antal eller typ av fiber. Allt
från specialkablage med en eller två fiber till mångfiberkablage med 96
eller fler fiber.
De vanligaste kabeltyperna för förkontakterade produkter är våra
breakout- och distributionskablar. De väldigt tåliga och mångsidiga
konstruktionerna resulterar i en väldigt flexibel och lättanvänd produkt.
Men självklart är valet ditt och vi hjälper gärna till att konstruera en
färdig produkt som passar just Dina behov och önskemål.
I föregående avsnitt "Fiberkabel" återfinns de kabelkonstruktioner vi
normalt tillhandahåller.
Fiberkabel
Mikrokabel���������� 50
Breakout-kabel������� 52
Distributionskabel������ 53
Militärklassad kabel ����� 55
Ribbon och loose-tube���� 56
Färgscheman�������� 58
Fråga gärna efter vår mall för prefabricerade fiberkablage, där du själv
snabbt och lätt kan designa ditt eget kablage.
Mallen genererar också ett artikelnummer så det blir
smidigt att beställa rätt kablage.
68
Skarv- och termineringsboxar
Fiberuttag
Fiberuttag V2
Kompletteras med ett skarvstycke duplex och en eller två
pigtail G657.
Dimensioner: 30 x 80 x 136 mm
206120
Terminaluttag, plast
Uttag i plast för 4st SC-kontakter.
För montage på vägg eller apparatdosa.
Kompletteras med 2st skarvstycke duplex.
Dimensioner: 40 x 110 x 100 mm
20611
Fiberuttag V5
Kompletteras med upp till fyra skarvstycke simplex och en till
fyra pigtail G657.
206150
Fiberuttag, aluminiumplåt, 2xSC duplex
För montage på vägg.
Kompletteras med 2st skarvstycke duplex.
Dimensioner: 20 x 134 x 171 mm
2056110
Bricka till terminaluttag, plast
20611-4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1xSC duplex
20611-6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4xST simplex
Fiberuttag, aluminiumplåt, 6xSC duplex
För montage på vägg eller i stativ.
Kompletteras med 6st skarvstycke duplex.
Dimensioner: 44 x 134 x 171 mm
2056130
69
Skarv- och termineringsboxar
Extra skarvkassett, TD
Skarvbox för upp till 96 fiber, TD
Flexibel skarvbox med plats för 2 skarvkassetter. Varje kassett
rymmer 48 enkelfiberskarv.
Levereras med 1 skarvkassett.
Dimensioner: 87 x 146 x 398 mm
2055140
För 48 enkelfiberskarv.
2055910
Abonnentbox vägg 4xSC spx IP54
Smidig väggbox för abonnentanslutning i FTTX-projekt.
Boxen innehåller kassett för skarvning och har plats för 4st
SC-simplex mellanstycken. IP54-klassningen gör boxen till ett
perfekt val vid utomhusinstallationer på ex. villafasad.
Dimensioner: 40 × 140 × 210 mm
20430
Skarvbox för upp till 192 fiber, TD
Flexibel skarvbox med plats för 4 skarvkassetter. Varje
kassett rymmer 48 enkelfiberskarv.
Levereras med 2 skarvkassetter.
Dimensioner: 87 x 288 x 398 mm
2055190
Hållare för 12 mikrodukter
2055944���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 mm
2055945���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 mm
2055947����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 mm
Väggbox 3M 6xSC-D
20450
Väggbox FTB-A 4xSC Spx
20440
70
Skarv- och termineringsboxar
Skarvskåp T2
Litet skarvskåp lämpligt för FTTx. Varje kassett rymmer 24
enkelfiberskarv.
Dimensioner: 315 x 145 x 70 mm
20945-1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Med 1 kassett
20945-2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Med 2 kassetter
20945-3��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Separat kassett T2
Anslutningsbox T510
Rymmer 4 st skarvstycken med SC duplex hålbild och 12
enkelfiberskarv.
Dimensioner: 255 x 145 x 70 mm
E50 562 00
20941
T4
60
96
Skarvskåp T4
Flexibelt skåp med möjlighet för anslutning av fiberkabel,
mikrokablar eller mikrorör. Olika modeller finns för respektive
användningsområde. Rymmer 4 st ”Multikassett”.
Dimensioner: 350 x 280 x 140 mm
20944.............. E50 604 30���������������������������������������������������������������������������������������������������������� T4
20945-4A..... E50 604 31����������������������������������������������������������������������������� T4/96A ovanifrån
20945-4B..... E50 604 32���������������������������������������������������������������������������T4/96B underifrån
20945-60A. E50 604 33���������������������������������������������������������������������������� T4/60A ovanifrån
20945-60..... E50 604 35�������������������������������������������������������������������������� T4/60B underifrån
Anslutningsbox ”Multiflex”
Inomhusbox för skarv- och terminering med två låsbara
dörrar. Används ofta som överlämningspunkt vid större
kundanslutningar. Finns i två storlekar som rymmer 2 resp. 4
”Multikassett” och har plats för olika antal kontakter.
Dimensioner: 365 x 244 x 80 mm
20939............... E50 843 47����������������������������������������������������������������������������������������� 12 x SC-Spx
20940.............. E50 843 48����������������������������������������������������������������������������������������������12 x SC-D
Dimensioner: 480 x 280 x 130 mm
20940-1.......... E50 562 04��������������������������������������������������������������������������������������������� 24 x SC-D
Skarvskåp T20
Stort skarvskåp för upp till 20 st ”Multikassett”. Levereras
med 4 st kassettgalgar för upphängning av kassetter.
Dimensioner: 300 x 600 x 300 mm
20945-20...... E50 604 34
20945-110.... E50 604 64������������������������������������������������������������������������������������� Galge, 2-pack
Skarvkassett ”Multikassett”
Har plats för 36 enkelfiber- eller 9 bandfiberskarv.
20920���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-pack
20921................ E50 843 06�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-pack
71
Skarv- och termineringsboxar
Tykoflex T240
Skarvbox TST
Skarvbox T
Har tre runda genomföringshål 28,5 mm.
Till skarvboxen medföljer två kabelgenomföringssatser 1x24
(20938-2) och en blindplugg.
20930................................... E50 843 40 ������������������������������������������������������������������ 50 mm lock
20930-10........................... E50 844 19���������������������������������������������������������������������70 mm lock
20930-11............................ E50 844 20������������������������������������������������������������������150 mm lock
Skarvbox TS
Har två runda genomföringshål 28,5 mm samt en oval ingång.
Till skarvboxen medföljer krympslang, grenklämma,
torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp.
Kabelgenomföringar och blindplugg beställs separat.
20931.................................... E50 843 41�������������������������������������������������������������������� 50 mm lock
20932................................... E50 843 42���������������������������������������������������������������������70 mm lock
20932-10��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150 mm lock
Skarvbox TSG
Har en oval ingång och sex fasta kabelingångar (4x16 mm
och 2x18 mm). Till skarvboxen medföljer krympslang,
grenklämma, torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp.
20933................................... E50 843 43�������������������������������������������������������������������� 50 mm lock
20934................................... E50 843 44��������������������������������������������������������������������70 mm lock
20934-3............................. E50 843 45�������������������������������������������������������������������150 mm lock
72
Med plats för SC-skarvstycken för att möjliggöra kors- och
mellankoppling av fiberkabel.
Har två runda genomföringshål 28,5 mm samt en oval ingång.
Till skarvboxen medföljer krympslang, grenklämma,
torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp.
Kabelgenomföringar och blindplugg beställs separat.
20934-50.......................... E50 604 43����������������������������������������������12xSC spx, 50 mm lock
20934-51........................... E50 604 44����������������������������������������������12xSC dpx, 70 mm lock
20934-52.......................... E50 604 45������������������������������������������� 24xSC dpx, 150 mm lock
Skarvbox BLF
Har två genomföringar anpassade för kanalisation upp till 40
mm i diameter och ett runt genomföringshål 28,5 mm.
Levereras med krympslang. Blindplugg eller kabelgenomföring
beställs separat.
20934-60......................... E50 604 70������������������������������������������������������������������� 50 mm lock
20934-61........................... E50 604 71���������������������������������������������������������������������70 mm lock
20934-62.......................... E50 604 72�������������������������������������������������������������������150 mm lock
Skarvbox TSS
Har fem runda genomföringshål 28,5 mm samt en oval
ingång. Till skarvboxen medföljer krympslang, grenklämma,
torkmedel, smärgelduk och aluminiumtejp.
Kabelgenomföringar och blindplugg beställs separat.
20934-70.......................... E50 604 00������������������������������������������������������������������� 50 mm lock
20934-71............................ E50 604 01���������������������������������������������������������������������70 mm lock
20934-72........................... E50 604 02������������������������������������������������������������������150 mm lock
Skarv- och termineringsboxar
Tykoflex T240
Skarvkassett ”Multikassett”
Används till Tykoflex skarvbox.
Plats för 36 enkelskarvhylsor eller 9
bandfiberhylsor.
20920����������������������������������������������������������������������������1-pack
20921............ E50 843 06����������������������������������������� 2-pack
Kabelgenomföringssats 1x24
Kabelgenomföringssats 3x12
Används för upp till tre kablar 5,512 mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål. Oanvända ingångar
försluts med krymphätta.
E50 604 05
20938-41
Används för en kabel 9-24 mm
till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål.
E50 604 07
20938-2
Kabelgenomföringssats 2x18
Kabelgenomföringssats 1x10
Används för en kabel 5,5-10
mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål
E50 604 06
20938-11
Kabelgenomföringssats 2x10
Används för upp till två kablar 5,510 mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål. Oanvänd ingång
försluts med krymphätta.
E50 562 01
20938-3
Kabelgenomföringssats 4x10
Används för upp till fyra kablar 5,510 mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål. Oanvända ingångar
försluts med krymphätta.
E50 562 02
20938-4
Kabelgenomföringssats 6x6
Används för upp till sex kablar 3,56 mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål. Oanvända ingångar
försluts med krymphätta.
E50 562 03
20938-5
Oval ingång som används för två kablar
9-18 mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål.
E50 843 04
20938-1
Kabelgenomföringssats delbar
2x18
Används när samtliga ingångar
är upptagna och ytterligare
kabel (7-18 mm) ska installeras.
Passar till skarvbox med 28,5
mm genomföringshål, gamla
genomföringen ersätts.
E50 604 08
20929
73
Skarv- och termineringsboxar
Tykoflex T240
Blindplugg, PG21 RS
Metallnippel till TKT
Används för tillslutning av ej
utnyttjade genomföringshål 28,5 mm.
E50 843 05
20937
E50 604 04
20938-53
Grenklämma med lim
Monteras mellan två kablar i
krympslang.
E50 843 63
20938-6
Hylsnyckel TKT
Kabelgenomföringssats TKT 7x7
Används för upp till sju mikrokablar
3-7 mm till skarvbox med 28,5 mm
genomföringshål. Med plast eller
metallnipplar.
20938-52.......................... E50 604 16�������������������Metall
20938-62.......................... E50 604 18��������������������� Plast
Används till kabelgenomföringssats
TKT 7x7 och 3x7.
E16 490 36
20949-1
Krymphätta
Används för ej utnyttjade ingångar i
kabelgenomföringssats.
20938-70.......................... E07 764 02�������������� 10/4mm
20938-71........................... E07 764 04��������������20/8mm
20938-72........................... E07 765 06������������ 35/15mm
20938-73........................... E07 764 08������������55/25mm
Adapter hylsnyckel TKT
E16 221 63
20949-13
Kabelgenomföringssats TKT-S
3x7
Används för upp till tre mikrokablar
3-7 mm till skarvbox TSG (16 mm
kabelingång). Med plast eller
metallnipplar.
20938-51........................... E50 604 15�������������������Metall
20938-61........................... E50 604 17��������������������� Plast
Kabelgenomföringssats TKT-S
1x11
Används för en mikrokabel 7-11 mm till
skarvbox TSG (16 mm kabelingång).
Med plast eller metallnipplar.
20938-63
74
Verktygssats
Krympslang
Används till skarvbox.
20938-04��������������������������������������������������� 10/3, 100 mm
20938-03���������������������������������������������������� 16/5, 100 mm
20938-05......................... E07 780 25��� 25/8, 200 mm
20938-06......................... E07 780 26��� 33/8, 200 mm
20938-10........................... E50 844 39 50/16, 200 mm
20929-1........... Delbar....... E50 604 27�� 55/12, 170 mm
Inkluderar ringspärr, nyckel för
flänsmutter/blindplugg och
fiberfixeringsverktyg.
E16 490 35
20948
Skarv- och termineringsboxar
Tykoflex T240
Brunnfäste Uponor
E50 844 38
20982
Kassetthållare
Hållare som fixerar skarvkassetten vid
skarvning, fästs på luckans framkant.
20914............ E50 843 11���������������������������������� Horisontell
20913............ E50 843 12���������������������������������������� Vertikal
Vulktejp
Bredd 19 mm och längd 5 m.
20938-54
Överdel till skarvbox
Bygelfäste
Används vid uppsättning av skarvbox i
kabelbrunn, kabellåda, kabelkällare och
på vägg.
E50 843 07
20980
För att utöka skarvboxen med fler
skarvkassetter. Vid utökad höjd krävs
förlängningsaxel för att montera fler
kassetter.
20928-02����������������������������������������������������������������� 50 mm
20928-01����������������������������������������������������������������� 70 mm
20928................................... E50 843 61��������������� 150 mm
20928-03�������������������������������������������������������������� 200 mm
20927................................... förlängningsaxel����� 30 mm
Låskåpa för hänglås
Används för att låsa skarvbox med
hänglås.
20985-30
Torkmedel 10 g
Fästbygel för tvärjärn
Används vid montage av skarvbox
i kabelkällare som distans vid
installation av flera boxar vertikalt.
E50 604 09
20983
O-ring
Används för tätnig mellan under- och
överdel på skarvbox.
20934-81
E16 490 37
20934-80
Kablagegalge 740
Fästanordning för kabelslinga
Används vid uppsättning av skarvbox
i kabelbrunn, tunnel eller skåp och för
organisering av överskottsslingor.
A 952 5779
Fiberinföringsverktyg, tuber
Används för att skydda böjradie på tub
vid införing i skarvbox med oval ingång.
E16 490 39
20949
Kabelsling hängs upp på galgen för
att säkerställa en bra böjradie på
fiberkabeln. Finns i utförande med en
eller två adapterplåtar
20981............ E50 844 37������������������������ 1 st adapterplåt
20981-2��������������������������������������������������� 2 st adapterplåt
75
Splitter och WDM
Splitter
Splitter
Fiberoptiska splitters används för att dela en befintlig optisk signal till flera. Det finns två olika bakomliggande tekniker i de
splitters vi tillhandahåller, "fused" och "PLC" (Planar Waveguide Technology). Det finns många varianter av splitters, både med
och utan kontakter, 2 till 64 fiber ut, förmonterade i ODF-enhet eller lösa med eller utan sekundärskydd. Ett urval av dessa finns
presenterade här.
Tekniska egenskaper
FusedPLC
Våglängdsområde:
1310/1550
1260-1650 nm
Reflektionsdämpning (RL): ≥55dB
≥50 dB
Maxeffekt:
500 mW
300 mW
Sekundärskydd:
In:
900 µm
900µm
Ut:
900 µm
250 µm ribbon
1 x 2, 3 dB
1 x 16, 13,9 dB
Kanalfördelning 50/50. Kan även
beställas med ojämn fördelning,
expempelvis 70/30 eller 80/20.
Dimensioner: ø 3 x 60 mm
450661022-50........ SC/APC������������������������������� Fused
450441022-50........ SC/UPC������������������������������� Fused
450LL1022-50......... LC/UPC������������������������������� Fused
450NN1022-50...... LC/APC������������������������������� Fused
Dimensioner: 4 x 7 x 55 mm
45P661162................... SC/APC������������������������������������ PLC
45P441162.................. SC/UPC������������������������������������ PLC
45PLL1162................... LC/UPC������������������������������������ PLC
45PNN1162................. LC/APC������������������������������������ PLC
1 x 4, 7,4 dB
Dimensioner: 4 x 4 x 60 mm
45P661042................. SC/APC������������������������������������ PLC
45P441042................. SC/UPC������������������������������������ PLC
45PLL1042................. LC/UPC������������������������������������ PLC
45PNN1042............... LC/APC������������������������������������ PLC
1 x 8, 10,7 dB
Dimensioner: 4 x 7 x 55 mm
45P661082................. SC/APC������������������������������������ PLC
45P441082................. SC/UPC������������������������������������ PLC
45PLL1082................. LC/UPC������������������������������������ PLC
45PNN1082............... LC/APC������������������������������������ PLC
76
1 x 32, 17,2 dB
Dimensioner: 6 x 20 x 100 mm
45P661322.................. SC/APC������������������������������������ PLC
45P441322.................. SC/UPC������������������������������������ PLC
45PLL1322.................. LC/UPC������������������������������������ PLC
45PNN1322................ LC/APC������������������������������������ PLC
1 x 64, 21,5 dB
Dimensioner: 6 x 40 x 100 mm
45P661642................. SC/APC������������������������������������ PLC
45P441642................. SC/UPC������������������������������������ PLC
45PLL1642................. LC/UPC������������������������������������ PLC
45PNN1642............... LC/APC������������������������������������ PLC
19" ODF, monterade PLC
splitters, SC/APC
46P661042�������������������������������������������������������������������1 x 4
46P661082�������������������������������������������������������������������1 x 8
46P661162������������������������������������������������������������������ 1 x 16
46P661242������������������������������������������������������������������1 x 24
46P661322������������������������������������������������������������������1 x 32
46P661642���������������������������������������������������������������� 1 x 64
Splitter och WDM
WDM- och CWDM-filer
WDM- och CWDM-filter
WDM-teknik möjliggör utökning av antal kanaler i en optisk fiber genom att separera specifika våglängder till sändare och
mottagare. Man kan då använda flera optiska sändare och mottagare på en och samma fiber som kommunicerar på olika
våglängder. Filtret tar bort de våglängder som inte är aktuella för respektive kanal.
WDM står för "Wavelength Division Multiplexing" och innebär oftast att man använder två olika våglängder på samma fiber.
C i CWDM står för "coarse" som motsvarar svenskans "grov" vilket alltså syftar på en grov uppdelning av kanalerna. Ett CWDMfilter har fler kanaler än ett WDM-filter, ofta 4-16 kanaler i våglängdsområdet 1270-1610 nm, med 20 nm mellanrum.
Det finns många olika varianter med olika våglängdsspecifikationer och antal kanaler. Det är därför en produkt som oftast
skräddarsys mot kundbehov och här presenteras endast ett urval av standardprodukter.
WDM 1×2, 1×SC/UPC 2×SC/APC,
1310/1490/1550 nm
Placeras hos abonnent, delar upp TV- och datasignal.
45WX61022-X3
CWDM LGX, Mux/Demux SC/APC, 8+1
Rackmonterat modulsystem som enkelt kan utökas. En
modul utökar antalet kanaler på ett fiberpar med 8.
46C6661082-X4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Modul
205199���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Hållare, 19"
WDM 1×2, SC/UPC, 1310/1550 nm
45W441022
ODF 19" Combiner, 1310/1490 + 1550 nm
PLC splitter + WDM
Används för att lägga till en signal (våglängd) till befintliga
kanaler. Exempelvis när man vill fördela en TV-signal till flera
abonnenter.
46C6LNX1242��������������������������������������������������������������������������������������������������������1×24 kanaler
46C6LNX1322��������������������������������������������������������������������������������������������������������1×32 kanaler
77
Aktiva fiberoptiska moduler
SFP/SFP+/XFP
Aktiva fiberoptiska moduler SFP/SFP+/XFP
Vi har ett brett utbud av olika aktiva fiberoptiska moduler (SFP/SFP+/XFP).
SFP Transceiver
Optiska SFP moduler är vanligtvis indelade i följande kategorier:
Multimod
SX
850 nm 1,25 Gbit/s 0,55 km Gigabit Ethernet
4,25 Gbit/s 0,15 km Fibre Channel
Singelmod
155 Mbit/s, 1,25 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 4,25 Gbit/s
LX 1310 nm 10 km
EX 1310 nm 40 km
ZX 1550 nm 80 km
EZX
1550 nm 120 km
BX 1310/1490 nm 10 km Enkelfiber tvåvägs (Bi-Directional)
BS-U för uppströms och BS-D för nedströms.
XD 1550 nm 40 km
ZX 1550 nm 80 km
EX 1550 nm 120 km
CWDM och DWDM transceivers vid olika våglängder uppnår olika maximala avstånd
BIDI SFP (20/40/80/120km)
CWDM SFP (1270-1610nm 19/24/32/37dB)
DWDM SFP (1528.77-1563.86nm)
SFP+ Transceiver
SFP+ är en version av SFP som stödjer datahastigheter upp till 10 Gbit/s. SFP+ går
även att få för 8 Gbit/s Fibre Channel och 10-gigabit Ethernet.
10G/8G SFP+ (SR/LR/LRM/ER/ZR)
BIDI SFP+ (20/40/80/120km)
CWDM SFP+ (1270-1610nm 10/16/23dB)
DWDM SFP+ (1528.77-1563.86nm)
XFP Transceiver
10 Gbit Small Form-factor Pluggable, indelade i följande kategorier:
Multimod
SR 850 nm 0,3 km
Singelmod
LR ER ZR 1310 nm 1550 nm 1550 nm 10 km
40 km
80 km
10G/8G XFP (SR/LR/LRM/ER/ZR)
BIDI XFP (10/20/40/80 km)
CWDM SFP+ (1270-1610nm 10/16/23dB)
DWDM SFP+ (1528.77-1563.86nm)
78
Dämpare
Fiberoptiska dämpare används när man har för stark inkommande signal. Monteras på kontakten som ska anslutas.
SC/UPC
LC/UPC
FC/UPC
19401���������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19402���������������������������������������������������������������������������������2 dB
19403................ E50 791 20��������������������������������������������3 dB
19404������������������������������������������������������������������������������� 4 dB
19405................ E50 791 21���������������������������������������������5 dB
19406������������������������������������������������������������������������������� 6 dB
19407��������������������������������������������������������������������������������� 7 dB
19408������������������������������������������������������������������������������� 8 dB
19409������������������������������������������������������������������������������� 9 dB
19410................. E50 791 22������������������������������������������10 dB
19415................. E50 791 23������������������������������������������ 15 dB
19420................ E50 791 24����������������������������������������� 20 dB
19L01���������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19L02���������������������������������������������������������������������������������2 dB
19L03................ E50 791 75���������������������������������������������3 dB
19L04�������������������������������������������������������������������������������� 4 dB
19L05................ E50 791 76��������������������������������������������5 dB
19L06�������������������������������������������������������������������������������� 6 dB
19L07��������������������������������������������������������������������������������� 7 dB
19L08������������������������������������������������������������������������������� 8 dB
19L09�������������������������������������������������������������������������������� 9 dB
19L10................. E50 791 77�������������������������������������������10 dB
19L15................. E50 791 78������������������������������������������ 15 dB
19L20................ E50 791 79����������������������������������������� 20 dB
19501���������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19502���������������������������������������������������������������������������������2 dB
19503................ E50 791 70��������������������������������������������3 dB
19504�������������������������������������������������������������������������������� 4 dB
19505................ E50 791 71���������������������������������������������5 dB
19506�������������������������������������������������������������������������������� 6 dB
19507��������������������������������������������������������������������������������� 7 dB
19508�������������������������������������������������������������������������������� 8 dB
19509�������������������������������������������������������������������������������� 9 dB
19510................. E50 791 72�������������������������������������������10 dB
19515................. E50 791 73������������������������������������������� 15 dB
19520................ E50 791 74������������������������������������������ 20 dB
SC/APC
LC/APC
MU/UPC
19601���������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19602................ E50 791 43��������������������������������������������2 dB
19603................ E50 791 25��������������������������������������������3 dB
19604............... E50 791 44������������������������������������������� 4 dB
19605................ E50 791 26��������������������������������������������5 dB
19606................ E50 791 45������������������������������������������� 6 dB
19607................ E50 791 46�������������������������������������������� 7 dB
19608............... E50 791 47������������������������������������������� 8 dB
19609................ E50 791 48������������������������������������������� 9 dB
19610................. E50 791 27�������������������������������������������10 dB
19615................. E50 791 28������������������������������������������ 15 dB
19620................ E50 791 29����������������������������������������� 20 dB
19N01��������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19N02��������������������������������������������������������������������������������2 dB
19N03��������������������������������������������������������������������������������3 dB
19N05��������������������������������������������������������������������������������5 dB
19N10�������������������������������������������������������������������������������10 dB
19N15������������������������������������������������������������������������������� 15 dB
19M01�������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19M02�������������������������������������������������������������������������������2 dB
19M03.............. E50 791 80��������������������������������������������3 dB
19M04������������������������������������������������������������������������������ 4 dB
19M05.............. E50 791 81���������������������������������������������5 dB
19M06������������������������������������������������������������������������������ 6 dB
19M07������������������������������������������������������������������������������� 7 dB
19M08������������������������������������������������������������������������������ 8 dB
19M09������������������������������������������������������������������������������ 9 dB
19M10............... E50 791 82������������������������������������������10 dB
19M15............... E50 791 83������������������������������������������ 15 dB
19M20.............. E50 791 84����������������������������������������� 20 dB
ST/UPC
19201���������������������������������������������������������������������������������� 1 dB
19202���������������������������������������������������������������������������������2 dB
19203���������������������������������������������������������������������������������3 dB
19205���������������������������������������������������������������������������������5 dB
19210��������������������������������������������������������������������������������10 dB
19215�������������������������������������������������������������������������������� 15 dB
79
Produkter för tuffa miljöer
Linsdon – kontakter för tuffa miljöer
Linsdon med Expanded Beam-teknik används idag i en mängd olika applikationer så som olje- och gruvindustri, militär
verksamhet eller tillfälliga nätförbindelser för exempelvis TV-sändningar. Helt enkelt tillfällen då konventionella fiberkontakter
inte räcker till för att upprätthålla en driftsäker förbindelse.
Fysisk kontakt
En vanlig fiberkoppling, med polerade ferruler som möts i en sleeve,
fungerar oftast utmärkt i rena och dammfria miljöer men i svårare miljöer
finns det nackdelar,
•Väldigt små dammpartiklar (9µm) kan räcka för att helt störa ut signalen
•Kontakterna måste täckas med dammskydd när de inte är anslutna
•Smuts kan överföras mellan kontakter och riskerar dessutom att orsaka
permanent skada vid ihopkoppling
•Kräver speciella rengöringsprodukter för att få rent på ett bra sätt
Den klassiska fiberkopplingen, två ferruler
ihopkopplade i en sleeve.
Linsdon
Expanded Beam-tekniken bygger på att signalen passerar
genom linser som expanderar och sedan återfokuserar ljuset
för att skapa en betydligt större ljusbild som är mycket mindre
känslig för damm och smuts.
Linserna monteras i speciella kontakthus anpassade för tuffa
miljöer. Kontakthusen finns i olika utföranden lämpade för olika
applikationer med 1-16 fiberkanaler.
En fiberkoppling med linsdon, Expanded Beam.
De färdiga linsdonen kan sedan monteras på militärklassad
fiberkabel som också den tål tuff hantering och förläggning.
50/125 µm multimod Expanded Beam
50 µm fiberkärna,
multimod
9 µm fiberkärna,
singelmod
30 µm
dammpartikel
9/125 µm singelmod Expanded Beam
80
Produkter för tuffa miljöer
Linsdon - Fibreco
Denna typ av produkt levereras sällan på förutbestämda artikelnummer utan skräddarsys efter dina behov och önskemål. Här
presenterar vi ett urval av de vanligaste linsdonen från Fibreco.
Alla kontakterna är hermafroditiska och det finns alltså inga han- eller honkontakter.
Mini
Junior (MIL-DTL-83526)
Den minsta kontakten från Fibreco med en diameter på
endast 21 mm och 87,5 mm lång inklusive brytskydd. Finns för
1-4 fiberkanaler singelmod och multimod.
27,5 mm diameter och 162 mm lång inklusive brytskydd. Finns
för 1-4 fiberkanaler singelmod och multimod.
Senior
Maxi
31 mm diameter och 171 mm lång inklusive brytskydd.
Finns för 1-8 fiberkanaler singelmod och multimod samt
hybridkontakter med signalkabel.
40 mm diameter och 220 mm lång inklusive brytskydd. Finns
för 12-16 fiberkanaler singelmod och multimod.
81
Fibersvets
Fujikura 12S och 12R
Fujikura 12S och 12R
Fujikuras minsta och lättaste fibersvets med överlägsen mobilitet.
Svetsen ryms i handen och levereras med en väska som är anpassad
för fältarbete. Det är bara att öppna locket på väskan för att komma
åt både svets och verktyg, lätt att komma igång!
Den överlägsna mobiliteten gör såklart Fujikuras 12-serie perfekt
lämpad för exempelvis kundinstallationer i FTTH-projekt.
12S är en ren enkelfibersvets och 12R svetsar 1-4 fiber (ribbon).
Båda modellerna linjerar fibern med hjälp av fasta V-spår.
Tekniska egenskaper
Standardpaket
Dimensioner,
Längd:
Bredd:
Höjd:
Vikt (inkl. batteri):
Display:
Batteritid:
Livslängd elektroder,
Ribbon (R):
Enkelfiber (S):
Fibersvets:
12S/R
Fiberkap:CT-30
Fiberhållare,
250 µm:
FH-60-250
900 µm:
FH-60-900
4-ribbon (R):
FH-50-4
Batteri:BTR-10
Värmeskalare (R):
HJS-03
Extra elektroder:
ELCT2-12
Nätadapter:
ADC-19
Strömkabel:
ACC-11
Väska:
CC-29
Manual (CD):
M-12
Snabbmanual:
M-12x-E
Dispenserflaska:
AP-01
Skruvmejsel:
SD-01
162 mm
121 mm
57 mm
776 g
4,5 "
100 cykler
1500 svetsningar
3000 svetsningar
Fujikura 12S, enkelfibersvets
Fujikura 12R, ribbonsvets, 1-4 fiber
Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, fiberhållare mm.
FK-HA-FSM-12S-KIT
Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, fiberhållare mm.
FK-HA-FSM-12R-KIT
82
Fibersvets
Enkelfibersvets 19S coh 70S
Fujikura enkelfibersvets, 19S och 70S
Fujikuras 19-serie är snabba och pålitliga svetsar i fältmässigt utförande. Konstruerade för att motstå smuts (IP5X), vatten
(IPX2) och stötar. 19S linjerar fibern med hjälp av fasta V-spår och 70S är världens snabbaste enkelfibersvets och är aktivt
kärnlinjerande.
Automatiskt vindskydd som gör svetsningen effektivare!
Integrerad arbetsstation i väskan gör det enkelt
för operatören att komma igång och svetsa!
Tekniska egenskaper
Dimensioner,
Längd:
Bredd:
Höjd:
Vikt (inkl. batteri):
Display:
Batteritid,
19S:
70S:
Livslängd elektroder:
159 mm
146 mm
150 mm
2,5 kg
4,7 "
180 cykler
200 cykler
3000 svetsningar
Standardpaket
Fibersvets:
19S/70S
Fiberkap:CT-30
Batteri:BTR-09
Batterikabel:
DCC-18
Extra elektroder:
ELCT2-20A
Hylshållare:
SL-01
Nätadapter:
ADC-18
Strömkabel:
ACC-15
Väska:
CC-30
Manual (CD):
M-70
Snabbmanual:
Q-70x/19x-E
Dispenserflaska:
AP-01
Skruvmejsel:
SD-01
Fujikura 19S, enkelfibersvets
Fujikura 70S, kärnlinjerande enkelfibersvets
Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap mm.
HA-FSM-19S-KIT
Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap mm.
HA-FSM-70s-KIT
83
Fibersvets
Fujikura ribbonsvetsar, 19R och 70R
Fujikura ribbonsvetsar, 19R och 70R
Fujikuras har världens snabbaste fibersvetsar för ribbon. 19R är för 1 till 4 fiber på 11 sekunder, att värma skarvhylsan tar 18
sekunder. 70R svetsar upp till 12-fibers ribbon. Svets- och ugnstiden ligger på 11 respektive 18 sekunder. Svetsarna är väldigt
pålitliga och konstruerade för att motstå både smuts (IP5X), vatten (IPX2) och stötar.
Standardpaket
Integrerad arbetsstation i väskan gör det enkelt
för operatören att komma igång och svetsa!
Tekniska egenskaper
Dimensioner,
Längd:
Bredd:
Höjd:
Vikt (inkl. batteri):
Display:
Batteritid,
19R:
70R:
Livslängd elektroder,
19R:
70R:
159 mm
146 mm
150 mm
2,5 kg
4,7 "
Fibersvets:
19R/70R
Fiberkap:CT-30
Fiberhållare,
250 µm:
FH-50-250
900 µm:
FH-50-900
4-ribbon:
FH-50-4
8-ribbon (70R):
FH-50-8
Batteri:BTR-09
Batterikabel:
DCC-18
Värmeskalare:
HJS-02
Extra elektroder:
ELCT2-20A
Hylshållare:
SL-01
Nätadapter:
ADC-18
Strömkabel:
ACC-15
Väska:
CC-30
Manual (CD):
M-70
Snabbmanual:
Q-70x/19x-E
Dispenserflaska:
AP-01
Skruvmejsel:
SD-01
140 cykler
110 cykler
2000 svetsningar
1500 svetsningar
Automatiskt vindskydd som gör svetsningen effektivare!
Fujikura 19R, ribbonsvets, 1-4 fiber
Fujikura 70R, ribbonsvets, 1-12 fiber
Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, fiberhållare mm.
HA-FSM-19R-KIT
Säljs i komplett paket inkl. svets, fiberkap, fiberhållare mm.
HA-FSM-70R-KIT
84
Fibersvets
Tillbehör
Elektroder
Fujikura-elektroder, original. Säljs i par.
HB-ELCT-2-2A��������������������������������������������� ø 2x20 mm
��������������������������������������������������� 17, 18, 19, 50, 60 och 70S/R
HB-ELECT-2-12....... ø 2 x12 mm .......... 11 och 12S/R
HB-ELCT2-16............ ø 2 x16 mm ......16R/S och 30R
HB-ELCT-1-25.......... ø 1 x25 mm..............30 och 40S
HB-ELECT-2-17....... ø 2x17 mm.......................... 15S/R
Fiberhållare
Fiberhållare för ribbon- och enkelfiber.
HB-FH-50-250...................................................250 µm
HB-FH-50-900.................................................. 900 µm
HB-FH-50-2........................................................ 2-ribbon
HB-FH-50-4........................................................4-ribbon
HB-FH-50-8........................................................8-ribbon
HB-FH-50-12.................................................... 12-ribbon
HB-FH-60-250................Passar HJS-03.......250 µm
HB-FH-60-900................Passar HJS-03...... 900 µm
Batteri
Uppladdningsbara batteripack till
Fujikura fibersvets.
HB-BTR-09................................................. 19 och 70S/R
HB-BTR-08................................................ 18 och 60S/R
HB-BTR-06L.............................................. 17 och 50S/R
HB-BTR-10................................................................ 12S/R
HB-BTR-07................................................................11S/R
Laddkabel
Kopplas mellan svets och batteri för att
ladda batteriet.
HC-DCC-18.........................................................Till BTR-09
HC-DCC-14.........................................................Till BTR-08
HC-DCC-10.........................................................Till BTR-06
Värmestripper HJS-02
Skalar ribbonfiber 250-400 µm.
Ansluts till strömport på fibersvets.
HB-HJS-02
Värmestripper HJS-03,
batteridriven
Skalar ribbonfiber 250-400 µm.
Drivs av uppladdningsbara batterier.
HB-HJS-03
Rengöringskit, V-spår
Fibersvetsens V-spår är den mest
kritiska delen att hålla ren. Komplett
paket för rengöring och underhåll av
V-spår.
AC-adapter
HB-S014397
Nätadapter till fibersvets Fujikura.
Intern nätadapter monteras på samma
plats som svetsens batteri.
HC-ADC-18... Intern.................................... 19 och 70S/R
HC-ADC-13.... Intern................................... 18 och 60S/R
HC-ADC-11.... Intern.................................... 17 och 50S/R
HC-ADC-19... Extern................................................. 12S/R
HC-ADC-10... Extern..................................................11S/R
85
Fiberkap
Fiberkap CT-30A
Fiberkap CT-06
Stabil, driftsäker och väldigt lättanvänd fiberkap för 1-12 fiber.
Kan användas med eller utan automatisk fiberuppsamlare.
HB-CT-30A-V.2
Ett alternativ till CT-30 som endast kapar enkelfiber. HB-CT-6A
Klinga/blad till Fujikura fiberkap
HB-CB-16������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CT-20 och CT-30
HB-CB-02������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CT-10 och CT-11
Fiberkap CT-11
Kapar endast enkelfiber. Kan kapa fiber med vinkel 0-9 grader.
HB-CT-11A
86
Fiberidentifierare
FID-25R och FID-26R
Fiberidentifierare, FID-25R och FID-26R
Används för att mäta signal på fiber när man av någon
anledning inte kommer åt själva fiberkontakten. Oftast för
att avgöra om en fiber är i drift eller inte, före omkoppling
eller svetsning.
Fujikuras fiberidentifierare FID-25/26R klarar även att mäta
på böjokänslig fiber (G657).
Tekniska egenskaper
Dimensioner,
Längd:
190 mm
Bredd:
40 mm
Höjd:
26 mm
Vikt (inkl. batteri):
180 g
Batteritid:
8 timmar
Våglängdsområde:
900-1700 nm
Applicerbar fiber,
Fibertyp:SM
Hölje:
250 µm / 900 µm,
Ribbon 1-12 fiber
Kablage 1,1-3,0 mm
Fujikura FID-26R
FK-FID-26R
FID-25R har inbyggd effektmätare!
För singelmod 1310/1550 nm.
Med universal 2,5 mm anslutning.
Fujikura FID-25R
Med inbyggd effektmätare
FK-FID-25R
87
OTDR-plattform
MTS-2000, MTS-4000
OTDR-plattform för FTTH, MTS-2000
Den minsta plattformen från JDSU är trots sin ringa storlek en väldigt kompetent
mätenhet, perfekt för FTTH-byggnation. Kan levereras med inbyggda funktioner
så som, mikroskop, rödlaser och effektmeter. Byggs på med en OTDR-modul för
singel- eller multimod, alternativt en dubbelriktad dB-modul FiberCompleteTM.
Tekniska egenskaper
Gränssnitt,
2 st USB 2.0
1 st mini-USB 2.0
RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth (tillval)
WiFi 802.11 b/g/n (tillval)
Display:
5 " 800x400
Internminne:
1 GB
Dimensioner,
Djup:
80 mm
Bredd:
138 mm
Höjd:
175 mm
Vikt (inkl. batteri):
0,8 kg
OTDR-plattform, MTS-4000
Modulär allt-i-ett testlösning för FTTx- och accesnät. Kostnadseffektiv
och kompakt plattform som kan levereras med inbyggda funktioner i
form av mikroskop, rödlaser och effektmeter. Kan generera testrapporter
(PDF) utan att anslutas till dator.
Byggs på med en OTDR-modul för singel- eller multimod, alternativt en
dubbelriktad dB-modul FiberCompleteTM.
Tekniska egenskaper
Gränssnitt,
2 st USB 2.0
RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth (tillval)
WiFi 802.11 b/g
Display:
7 " 800x400
Internminne:
32 GB (utbyggbart)
Dimensioner,
Djup:
90 mm
Bredd:
260 mm
Höjd:
135 mm
Vikt (inkl. batteri):
1,4 kg
88
OTDR-plattform
MTS-6000A V2
OTDR-plattform, MTS-6000A V2
Fullfjädrad mätplattform i portabelt utförande. MTS-6000 kan exempelvis utrustas med långdistans-OTDR (50dB dynamik) eller
optisk spektrumanalysator (OSA) för att installera och underhålla C/DWDM-nät. Kan även levereras med inbyggda funktioner så
som mikroskop, rödlaser och effektmeter. Komplett dubbelriktad mätning vid användning i par och med FiberCompleteTM-modul.
Tekniska egenskaper
Gränssnitt,
2 st USB 2.0
1 st mini-USB 2.0
RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbps
1 st RS422
1 st Micro-SD port
Bluetooth (tillval)
WiFi 802.11 b/g/n (tillval)
Display:
8 " 800x400
Internminne:
2 GB
Dimensioner,
Djup:
97 mm
Bredd:
188 mm
Höjd:
290 mm
Vikt (inkl. batteri):
3,4 kg
OTDR-modul
OTDR-moduler
De olika OTDR-plattformarna beställs alltid tillsammans
med en eller flera mätmoduler.
Här presenteras några av de tillgängliga
OTDR-modulerna.
8100-serien
passar till MTS-6000
Konfigurationer
Modell
4100-MM 4100-Quad 4100-LA 4100-MA 4100-MP 8100B 8100C 8100D Våglängder (nm)
850/1300 850/1300 & 1310/1550 1310/1550 1310/1550/1625/1650 1310/1490/1550/1625/1650 1310/1550/1625 1310/1490/1550/1625/1650 1310/1550/1625/1650 Dynamik (dB)
26/24
26/24 & 37/35
35/33
37/35/35/34
42/40/40/40/40
41/40/40
45/44,5/45/44/43
50/50/50/48
4100-serien
passar till MTS-2000 och MTS-4000
FiberCompleteTM
För dubbelriktad dB-, OTDR- och ORL-mätning. Två
sammankopplade FiberCompleteTM-moduler kan med ett knapptryck
ge en sträckas dämpning (slutmätning), OTDR-kurva och ORL-värde
från två håll och på upp till tre våglängder!
Konfigurationer
Modell
E4126-MA/-MP E4136-MA/-MP E4138-MP E8126B/C E8136B/C E8139C E4126-FF E4136-FF E4136-FF 90
Våglängder (nm)
1310/1550 1310/1550/1625 1310/1490/1550 1310/1550 1310/1550/1625 1310/1490/1550 1310/1550 1310/1550/1625 1310/1490/1550 OTDR
4100-MA/-MP
4100-MA/-MP
4100-MP
8100B/C
8100B/C
8100C
Fault Finder
Fault Finder
Fault Finder
Dubbelriktad mätning
Slutmätning (dB)
OTDR
Reflektion (OR)
Videomikroskop
Videomikroskop
Videomikroskopet p5000i från JDSU kan kopplas till
samtliga OTDR-plattformar och även separata
mikroskop-enheter. Dessutom kan man ansluta
mikroskopet till en dator eller surfplatta/smartphone.
Väldigt flexibelt och pålitligt videomikroskop som passar
till en mängd olika applikationer!
Videomikroskop probe P5000i
Oavsett vilken typ av skärm mikroskopet kopplas till så
finns möjlighet att använda den tillhörande mjukvaran
(FiberCheckPRO) för att analysera skicket på den
inspekterade kontakten.
Mjukvaran presenterar sedan en pass/fail-bedömning för
operatören.
Mikroskopenhet
Mikroskopenhet med 3,5 " display och
probe P5000i-paket med 4 spetsar.
Levereras i två utföranden, med eller
utan integrerad port för inspektion av
patchkabel (bild är UTAN).
Med objektiv pass/fail-analys. Minne
för lagring av inspektionsrapporter.
JD-FBP-SD4i
JD-FBP-SD4iP��������������� Integrerad inspektionsport
Levereras med 4 spetsar för unviersal 1,25 och 2,5 mm samt
för SC- och LC-kontakt i adapter. Utökat kit med 7 spetsar
inkluderar även FC och SC/APC i adapter samt 2,5 mm
universal APC.
Går att ansluta till PC, mikroskop-enhet, OTDR-plattform eller
Android-enhet (kräver separat licens).
Förstoring 200/400x.
JD-FBP-P5000i-4������������������������������������������������������������������������������� Probe och 4 spetsar
JD-FBP-P5000i-7��������������������������������������������������������������������������������� Probe och 7 spetsar
JD-SW-FCM-A1����������������������������������������������������������������������������Licens för Android-enhet
Mikroskop- och effektmeterenhet
Mikroskopenhet med 3,5" display,
integrerad effektmeter och tillhörande
probe P5000i-paket. Levereras i två
utföranden, med eller utan integrerad
port för inspektion av patchkabel (bild
är MED).
Med objektiv pass/fail-analys. Minne
för lagring av inspektionsrapporter.
JD-OLP-82
JD-OLP-82P�������������������� Integrerad inspektionsport
JD-OLP-87������������������������ Integrerad inspektionsport
�������������PON effektmeter, 1310/1490/1550 nm SC/APC
92
Mikroskop, HD3
Enkelt mikroskop med 1,8" display och
tillhörande videoprobe (ej P5000i).
400x förstoring.
Saknar minne och pass/fail-analys.
Levereras med 4 spetsar: unviersal
1,25 och 2,5 mm samt för SC- och LCkontakt i adapter.
JD-FBP-SM02
Effektmätning
Effektmätare, OLP-serien
Ljuskälla, OLS-serien
Används för att snabbt mäta effekt i en optisk fiber, singeloch multimod. Utbytbart kontaktgränssnitt, levereras med
2,5 mm. Med minne för 100 mätningar.
Finns med eller utan USB-gränssnitt.
Dimensioner: 30 x 80 x 150 mm
JD-OLP-34������������������������������������������������������������������������������������������������ Germanium, +5 dBm
JD-OLP-35��������������������������������������������������������������������������������������������������������InGaAs, +10 dBm
JD-OLP-38������������������������������������������������������������������������������������� Filtrerad InGaAs, +26 dBm
JD-OLP-34U........................................... USB���������������������������������������� Germanium, +5 dBm
JD-OLP-35U........................................... USB������������������������������������������������InGaAs, +10 dBm
JD-OLP-38U........................................... USB����������������������������� Filtrerad InGaAs, +26 dBm
JD-2256/90.03����������������������������������������������������������� Adapter 1,25 mm (LC/MU) till OLP
Stabiliserad ljuskälla som används för att dB-mäta en sträcka
tillsammans med effektmätare. Utbytbart kontaktgränssnitt,
levereras som standard med SC.
Dimensioner: 30 x 80 x 150 mm
JD-OLS-34�����������������������������������������������������������������������������������������������������MM, 850/1300 nm
JD-OLS-35����������������������������������������������������������������������������������������������������� SM, 1310/1550 nm
JD-OLS-36����������������������������������������������������������������������� SM/MM 850/1300/1310/1550 nm
JD-2150/00.32������������������������������������������������������������������������������������ ST-anslutning till OLS
JD-2150/00.51������������������������������������������������������������������������������������� FC-anslutning till OLS
JD-2150/00.58����������������������������������������������������������������������������������� SC-anslutning till OLS
JD-2150/00.59����������������������������������������������������������������������������������� LC-anslutning till OLS
Visuell Felfinnare, mini
Mätkit, OLP och OLS
Effektmätare och ljuskälla i par. Utbytbart kontaktgränssnitt,
levereras som standard med SC.
JD-OMK-34P....................................................OLP-34 och OLS-34������������������������������������ MM
JD-OMK-36P....................................................OLP-35 och OLS-36��������������������������� SM/MM
JD-OMK-35P....................................................OLP-35 och OLS-35������������������������������������� SM
JD-OMK-38P...................................................OLP-38 och OLS 35�������������������������������������� SM
En liten rödlaser (650 nm) 1 mW med universal 2,5 mm
anslutning. Synligt laserljus som används för enkel felsökning
av optisk fiber.
Dimensioner: 35 x 20 x 114 mm
JD-FFL-050
JD-FFL-050-U12����������������������������������������������������������������������������������� Adapter för 1,25 mm
Visuell Felfinnare, ruggad
Effektmätare, USB-sticka
Effektmätare för direkt anslutning till PC eller Android-enhet.
Mäter effekt i optisk fiber, singel- och multimod.
Dimensioner: 19 x 25 x 86 mm
JD-MP-60������������������������������������������������������������������������������������������������Germanium, +13 dBm
JD-MP-80����������������������������������������������������������������������������������������������� Germanium, +27 dBm
Stöttålig rödlaser (650 nm) 1 mW med universal 2,5 mm
anslutning. Synligt laserljus som används för enkel felsökning
av optisk fiber.
Dimensioner: 35 x 30 x 220 mm
JD-FFL-100
JD-FFL-U12����������������������������������������������������������������������������������������������� Adapter för 1,25 mm
93
Verktyg och tillbehör
Verktyg
Skalverktyg, Miller stripper,
1-håls
Kevlarsax, Miller
Tubskärare, Grå <3,2 mm
Skalar fiber ner till 125 µm barfiber.
E16 491 82
215000
Sax med precisionsslipade skär som
endast ska användas för att klippa
aramidgarn.
E16 491 81
215506
Kapar fibertuber som är under 3,2 mm
i diameter.
E16 491 84
21160
Skalverktyg, Miller stripper,
2-håls
Kevlartång, Miller
Skalar fiber ner till 250 µm primärskydd
eller 125 µm barfiber.
215101
Tång med precisionsslipade skär som
endast ska användas för att klippa
aramidgarn.
215500
Tubskärare, Blå 3,2-5,5 mm
Kapar fibertuber som är mellan 3,2 och
5,5 mm i diameter.
21160-1
Mantelskalare, Miller
Skalverktyg, Miller stripper,
3-håls
Kan skala 2-3 mm mantel ner till 900
µm fiber och fiber ner till 250 µm
primärskydd eller 125 µm barfiber.
215103
Tubskärare 1,6-6,0 mm
Kapar fibertuber mellan 1,6 och 6,0 mm
i diameter.
215200
Avmantlar fiberkabel med
ytterdiameter mellan 4,5 och 29 mm.
215364
Mantelskalare, Kabifix FK28
Grov tubskärare 1,6-6,0 mm
Skalverktyg för EPFU LDK30204
Skalar yttermanteln av blåsfiberenhet
EPFU (Enhanced Performance Fiber
Unit).
E16 421 15
21128
94
Kapar tjockväggiga fibertuber
(väggtjocklek över 0,8 mm) mellan 1,6
och 6,0 mm i diameter.
215201
Avmantlar fiberkabel med
ytterdiameter mellan 6 och 28 mm.
21161
Verktyg och tillbehör
Verktyg
Mid-span access tool, Miller
Kabelkniv, Miller
Öppnar fibertuber som är mellan
1,8 och 3,3 mm i diameter. Kan
kompletteras med guideblock för
grövre tubdiameter.
215264
Praktisk kniv i stål. 159 mm lång.
215775
Rödlaser 2,5 mm, 650 nm
Används för enkel felsökning av fiberlänkar. Med hjälpa av det synliga röda
ljuset kan man enkelt identifiera felkällor i form av förhöjda dämpningar eller
avbrott men även verifiera att fibern är
korrekt kopplad. Laserstyrka 1 mW.
E16 494 94
21610
In- och urtagningsverktyg för
kontakter, Miller
Mid-span access tool, Miller
MSAT
Öppnar fibertuber som är 2,0, 2,5 eller
3,0 mm i diameter.
215350
Ribbon-separator, 4 till 2x2
Delar ett 4-fibersband till två
2-fibersband.
21170
Används för att enkelt kunna koppla
in och ut kontakter ur en full panel.
Lämplig för SC, LC, MU, MTRJ eller
liknande kontakter. 223 mm lång.
215550
Pincett, böjd
114 mm lång pincett med böjda spetsar.
21131
Ribbon-separator, 8 till 2x4
Delar ett 8-fibersband till två
4-fibersband.
21171
95
Verktyg och tillbehör
Rengöring
Rengöringspenna One-Click
Dispenserflaska, plast
Refillrulle till Cletop-A
Snabb och enkel rengöring av
kontakter. Räcker till över 500
rengöringar.
165 x 17,5 x 17,5 mm
22280......E16 494 96�������� 2,5 mm (SC/FC/ST/E2000)
22281.......E16 494 97���������������������������1,25 mm (LC/MU)
Praktisk dispenserflaska för
rengöringsvätska med droppsäkert
lock.
61 x 74 x 140 mm
E16 491 85
21210
Passar till den gamla varianten av
Cletop rengöringskassett (A-type).
22231................. E16 491 79�����������������������������������������1-pack
22231-6........... E16 494 89���������������������������������������6-pack
Rengöringspapper, Kim Wipes
Rengöringspenna One-Click,
mini
Mindre variant av rengöringspennan
One-Click. Räcker till över 500
rengöringar.
104 x 17,5 x 30,5 mm
22280-M��������������������������� 2,5 mm (SC/FC/ST/E2000)
22281-M������������������������������������������������1,25 mm (LC/MU)
Dispenserflaska med metallock
Praktisk dispenserflaska med
droppsäkert metallock för
rengöringsvätska.
54 x 54 x 79 mm
21211
Torra och luddfria rengöringsservetter.
280 servetter i en förpackning.
E16 491 86
22220
Rengöringspapper, QBE
Rengöringskassett, Cletop-S
Rengöringspenna One-Click,
övriga
Räcker till över 500 rengöringar.
22282�������������������������������������������������������������������������������MPO
22283������������������������������������������������������������������������� 2,0 mm
22284��������������������������������������������������������������������� LC duplex
22285������������������������������������������������������������������������������MTRJ
Bra och säker kontaktrengöring för de
allra flesta kontakttyper.
E16 494 90
22235
Torra och luddfria rengöringsservetter
för kontaktrengöring. 200 servetter i en
förpackning.
222201
Luddfria torkdukar i dispenser
Refillkassett till Cletop-S
22236............... E16 494 91����������������������������������������1-pack
22236-6.......... E16 494 92���������������������������������������6-pack
96
Dispensern kan fyllas med
rengöringsvätska för att fukta
servetterna innan användning. 100
servetter i en förpackning.
E16 523 68
22217
Verktyg och tillbehör
Rengöring
Alkoholfuktade servetter,
Optic Prep
Rengöringsservetter för
loosetube, HydraSol®
Styckförpackade servetter som är
förfuktade med isopropanol för smidig
hantering, 50-pack.
22221
Styckförpackade förfuktade servetter,
12-pack.
22245
För rengöring av kontakter och
skarvstycken.
22227................ E16 494 87�������������������������������������������5-pack
22227-200.... E16 494 88������������������������������������ 200-pack
Torr rengöringsduk, storpack
Rengöringssticka Cletop 2,5 mm
Rengöringsvätska
1 liter isopropanol.
E16 491 88
22242
Rengöringsservetter för
loosetube, 3M
800 ark med mjuk rengöringsduk som
passar till en mängd ändamål.
22223
Rengöringssticka Cletop 1,25 mm
För rengöring av kontakter och
skarvstycken.
22226................ E16 494 85�������������������������������������������5-pack
22226-200... E16 494 86������������������������������������� 200-pack
Luft på burk
22219
Förpackning med 10 st förfuktade trasor
och 10 st torra trasor för enkel rengöring
av loosetube-kabel.
22248
Rengöringstops för fiber
200-pack
22224
Rengöringssticka
Rengöringsservetter för
loosetube, D’gel
24-pack med förfuktade servetter.
22247
Används tillsammans med isopropanol.
Skumgummi, 50-pack
E16 491 87
22225
Rengöringstops för pincett
40-pack
Tops att använda till pincett vid
rengöring av fiber inför svetsning.
22218
97
Verktyg och tillbehör
Förbrukningsmateriel
Svetsskarvhylsa, enkelfiber
Skyddar svetsskarv, med metallpinne
för stadga. Ligger i 100-pack men säljs
även styckvis.
20881............... E50 575 92,������������������������������������ 40 mm
20880-45..... E50 627 44������������������������������������� 45 mm
20880.............. E50 575 91�������������������������������������� 60 mm
20881-1�����������������������������������������������40 mm, extra tunn
20880-1���������������������������������������������� 60 mm, extra tunn
Fiberhållare
Skarvållare, delbar, plast
Med snäppfäste för hål på ca. 5 mm.
20831������������������������������������������������������������������������������� Liten
20832�������������������������������������������������������������������������������� Stor
Rymmer upp till 16 enkelfiberskarvar.
Kan delas i tre delar 8/4/4. Monteras
med medföljande dubbelhäftande tejp.
E50 575 90
20865
Kors för fiberhållare
Svetsskarvhylsa, bandfiber,
40 mm
Skydd för ribbon-/bandfiberskarv, med
keramisk pinne för stadga. Ligger i 100pack men säljs även styckvis.
20890.............. E50 575 93,��������������������������������� 4-ribbon
20891................ E50 575 94���������������������������������� 8-ribbon
20892............... E50 575 95����������������������������������12-ribbon
Korset monteras i botten på ODF
med skruv eller dubbelhäftande tejp.
Rymmer 4 st 20841.
20840
Skarvhållare, plast
Rymmer upp till 12 enkel- eller 4
bandfiberskarvar. Monteras med
medföljande dubbelhäftande tejp eller
med skruv.
20866
Fiberhållare till kors
Monteras i 20840.
20841
Skarvhållare, gummi
Självhäftande skarvhållare för upp till
12 enkel- eller 6 bandfiberskarvar.
20867
Fiberhållare ”Cable-Tie”
Självhäftande klämma som kan
användas för att organisera fibersling
i ODF.
20795
Skarvhållare, metall
Kabelhållare, miniatyr
Självhäftande miniatyrkabelhållare.
20830
98
Självhäftande skarvhållare i metall.
Skumgummi håller skarvhylsorna på
plats i metallkammen.
20864
Skarvkassett
Komplett skarvkassett med
skarvhållare för upp till 12
enkelfiberskarvar och lock.
20879
Verktyg och tillbehör
Förbrukningsmateriel
Ferrulskydd
Blindplugg SC duplex
Korgmuttersats
Skyddar fiberkontaktens ferrulände.
10200������������������������������������������������������������������������� 2,5 mm
10201��������������������������������������������������������������������������1,25 mm
Passar hålbild SC duplex.
E50 575 89
20799
Skruv, bricka och korgmutter till stativ.
50-pack.
E25 984 20
29150
Ferrulskydd oförlorbart
Blindplugg SC simplex
Ferrulskydd som förankras kring
fiberkablaget.
10202�������������������������������������������������������������������������� 2,5 mm
10203�������������������������������������������������������������������������1,25 mm
Passar hålbild SC simplex.
E50 575 88
20798
Blindplugg ST
Duplex-clips SC
Plastclips som sammanfogar två SCkontakter till en SC duplex-kontakt.
14000���������������������������������������������������������������������������������� Blå
14001�������������������������������������������������������������������������������� Grön
14002............... E50 738 07���������������������������������������� Beige
Passar hålbild ST.
E50 575 87
20749
ST-bricka till SC simplex
Duplex-clips LC
Plastclips som sammanfogar två LCkontakter till en LC duplex-kontakt.
1L000
Adapter för att byta hålbild från SC
simplex till ST.
20599
Vagnsbult
Vagnsbult och mutter till stativ.
20-pack.
E50 011 60
29160
Bricka till vagnsbult
10-pack
E50 011 65
29161
Skyddstub för fiber, PTFE
Genomskinlig tub i olika storlekar som
kan användas för att skydda fiber i ODF
eller skarvbox.
M2000���������������������������������������������������� inner Ø 0,46 mm
M2001�������������������������������������������������������� inner Ø 1,19 mm
M2002������������������������������������������������������ inner Ø 1,35 mm
M2004����������������������������������������������������� inner Ø 2,41 mm
99
Verktyg och tillbehör
Förbrukningsmateriel
Skyddstub för fiber, ”Miniflex”
Kabelslang ”Spriral Wrap”
20849
22360
Slippapper 9x11 tum
aluminiumoxid
22000-3�������������������������������������������������������������������� 0,3 µm
22001�������������������������������������������������������������������������������� 1 µm
22003������������������������������������������������������������������������������ 3 µm
22005������������������������������������������������������������������������������ 5 µm
22015������������������������������������������������������������������������������15 µm
22030����������������������������������������������������������������������������30 µm
Slippapper 3x6 tum diamant
Kardborrband på rulle
Delbar skyddsslang
22305............... E50 580 16�������������������������� 13 mm/25 m
22306�������������������������������������������������������������6,5 mm/50 m
Sammanfogas med hjälp av verktyg
2930x.
29200����������������������������������������������������������������8,7/13,6 mm
29201�������������������������������������������������������������� 12,5/18,5 mm
29202������������������������������������������������������������� 19,5/25,5 mm
29203�������������������������������������������������������������24,2/31,0 mm
29204������������������������������������������������������������� 31,0/41,4 mm
29205������������������������������������������������������������ 42,7/54,0 mm
22101��������������������������������������������������������������������������������� 1 µm
22103������������������������������������������������������������������������������� 3 µm
22105������������������������������������������������������������������������������� 5 µm
22115�������������������������������������������������������������������������������15 µm
22130�����������������������������������������������������������������������������30 µm
Kardborrband
50 st kardborreband lämpliga för
buntning av kabel.
22310................ E50 580 17�������������������� 13 mm/200 mm
22311................. E50 580 18������������������ 20 mm/300 mm
Lim Epo-Tek ND
Verktyg till delbar skyddsslang
22200������������������������������������������������������������������� 353 ND 4 g
22202�������������������������������������������������������������������� 353 ND 2g
22203�������������������������������������������������������������������383 ND 4 g
29300����������������������������������������� NW10, passar till 29200
29301������������������������������������������� NW15, passar till 29201
29302���������������������������������������� NW20, passar till 29202
29303�����������������������������������������NW25, passar till 29203
Kabelslang
Används för att bunta och skydda
fiberkablage.
22350�����������������������������������������������������������������������������8 mm
22351����������������������������������������������������������������������������� 15 mm
22352��������������������������������������������������������������������������� 20 mm
100
Spruta och sprutspets
22215�������������������������������������������������������������������� Spruta 5 cc
22212���������������������������������������������� Sprutspets lång (rosa)
22213���������������������������������������������� Sprutspets kort (grön)
Verktyg och tillbehör
Märkning och etiketter
Märktejp
Varningsdekal 75x60 mm
Med text ”OPTOKABEL Laser klass 3B”.
50 mm bred.
E50 580 14
22300
22301
Varningsskylt 140x210 mm
Varningsdekal, 25 st, 9x9 mm
Stor tydlig skylt i plast.
22304-10
Dekal med varningstriangel.
22304-20
Varningsdekal, 25 st, 14x18 mm
Dekal med varningstriangel och text
”Varning! Osynlig laserstrålning klass
3B”.
22304-21
Fibermärkning, karta, omärkt
Varningsdekal 50x75 mm
25-pack.
22302
Praktisk märkning som monteras på
fibern innan skarvning. Förpackningar
med 10 kartor.
23132��������������������������������������������������������������������������������� Grön
23133������������������������������������������������������������������������������������ Vit
23133-1������������������������������������������������������������������������������� Blå
23133-2���������������������������������������������������������������������������� Röd
Fibermärkning, karta, förtryckt
Förtryckta märkkartor. Säljs styckvis.
För hela kartor med samma märkning
på alla lappar, byt ut ”X” i artikelkoden
mot önskad märkning.
23119................................................ Grön������������������������� 1-12
23119-1............................................ Grön���������������������� 13-24
23119-15......................................... Grön������������������������ 1-24
23119-2........................................... Grön������������������������1-48
23119-3........................................... Grön���������������������49-96
23132-X.......................................... Grön������������ märkt ”X”
23120............................................... Röd��������������������������� 1-12
23120-1........................................... Röd������������������������ 13-24
23120-15........................................ Röd�������������������������� 1-24
23120-2.......................................... Röd��������������������������1-48
23120-3.......................................... Röd�����������������������49-96
23135-X.......................................... Röd�������������� märkt ”X”
23121................................................ Bl��������������������������� 1-12
23121-1............................................ Bl������������������������ 13-24
23121-15......................................... Bl�������������������������� 1-24
23121-2........................................... Bl��������������������������1-48
23121-3........................................... Bl�����������������������49-96
23134-X......................................... Blå��������������� märkt ”X”
Märkhylsa
Varningsdekal 50x210 mm
Lämplig att fästa runt optokabel.
25-pack.
22303
Märkpenna
Svart permanent märkpenna 0,6 mm.
Lämplig för fibermärkning.
23100
Monteras på svetsskarvhylsa innan den
värms i ugnen. Märkhylsan krymper och
fastnar på skarvhylsan. Beställs med
förtryckta siffror i serier enl. nedan.
232004�������������������������������������������������������� 1-4, enkelfiber
232012���������������������������������������������������������1-12, enkelfiber
232024������������������������������������������������������� 1-24, enkelfiber
232048����������������������������������������������������� 1-48, enkelfiber
232096�������������������������������������������������������1-96, enkelfiber
232097�������������������������������������������������� 97-192, enkelfiber
232512��������������������������������������������������������� 1-12, bandfiber
232524��������������������������������������������������������1-24, bandfiber
232548������������������������������������������������������� 1-48, bandfiber
101
Ingen glappkontakt. Garanterat.
Kundkontakten har mycket hög prioritet. Det har också tillgängligheten; att finnas tillhands för att ge
goda råd och hjälp. Med en stor mängd artiklar i lager, kan vi erbjuda snabba leveranser.
Vårt beställningssystem är kundanpassat och leveranssäkerheten hög. Det uppskattas av våra kunder.
För det är ju så att den som själv vill leva upp till höga kvalitetskrav, måste ha en pålitlig leverantör som
inte orsakar glappkontakt.
Thord Gustafsson
Peter Olsson
Hans Odler
Ulrika Sundelin
Toufiq Dadi
Kenth Sandgren
Jonas Lindström
Peter Carlson
Christer Widlund
Innesäljare
019-30 40 49
[email protected]
Innesäljare
019-30 40 54
[email protected]
Marknads- & försäljningschef
019-30 40 46
070-715 54 15
[email protected]
Innesäljare
019-30 40 57
070–680 33 04
[email protected]
Säljare
019-30 40 56
073–356 53 10
[email protected]
Produktchef, industri
019-30 40 44
073-907 29 23
[email protected]
Teknisk Chef, innesäljare
019-30 40 45
070-483 24 24
[email protected]
Försäljningschef
019-30 40 55
070–555 31 21
[email protected]
Svetsservice
019-30 40 58
070–605 75 69
[email protected]
Robert Reinsson
Utbildning & Marknad
019 – 30 40 41
072 – 204 52 06
[email protected]
Stora öron gör människor glada.
Våra kunder är grossister, installatörer och direktkunder inom läkemedelsindustrin, försvar och telecom
i Sverige och övriga Norden. Förmågan att lyssna och anpassa oss, har en avgörande betydelse för våra
framgångar och vår expansion.
I senaste kundundersökningen får vi bevis för att stora öron gör människor glada. 93 procent av
kunderna svarar att de kan rekommendera TD Fiberoptik till kollegor, bekanta och vänner. Många av
svaren på de öppna frågorna liknar varandra.
Här följer några exempel:
Bra priser, snabb leverans, bra utbud. Snabb återkoppling. Mycket kunniga. Brett sortiment med bra
lagervolymer.
103
Framtiden är ljus®