Solidariskt arbete på Freinetskolan Bild och Form

Solidariskt arbete på Freinetskolan Bild och Form
Varje år anordnar vår skola en basar, där hälften av de insamlade pengarna går till
antingen en skola i Bolivia eller till en skola i Malawi. Rektor Ulf Påhlsson har
under en månad besökt Stiftelsen Gatubarns skolor i La-Paz i Bolivia och lärare
Anna Setterby bodde under ett par månader med Tonga-folket i en liten by som
heter Bandawe i norra Malawi. Där arbetade Anna på en skola som heter
Macalpine FP School, som är en 1-8 skola med 845 elever och endast 8 lärare.
Det är till denna skola som de insamlade pengarna går i år.
Malawi ligger i sydöstra delen av Afrika
och är ett litet land som många inte ens
har hört talas om. Där bor över 12
miljoner människor, på en yta lika stor
som en fjärdedel av Sverige.
Svält, malaria och AIDS gör så att
medellivslängden bara är 38 år och vart
fjärde barn dör före 5 års ålder.
Hälften av befolkningen är under 15 år
gamla. I skolorna är klasserna stora och
det är vanligt med ca 100 elever i varje
klass – på en lärare. Trots det stora
elevantalet är det väldigt tyst och
disciplinerat i skolorna i Malawi. Det är
gratis att gå i skolan, men ändå är det många barn som inte kan komma till skolan
på grund av att de måste hjälpa till att försörja familjen och ta hand om
småsyskon. Det är många som inte kan läsa och skriva i Malawi. Bara hälften av
alla män kan läsa och endast en tredjedel av kvinnorna.
Även om människorna i
Malawi har det extremt
fattigt så är de ofantligt
gästfria, generösa och
livsglada. Musik och dans är
en stor och viktig del av
den Malawiska kulturen.
Många klasser har under åren brevväxlat med elever på Macalpine FP School,
vilket är ett spännande möte mellan två väldigt olika kulturer. Det leder också till
många diskussioner och reflektioner om hur vi lever våra liv här i Sverige. Det är
från början ett förslag från eleverna att hälften av det vi får in på våra årliga
basarer ska gå till barn och skolor på andra håll i världen där elever inte har det
lika bra som vi.
För de insamlade pengarna köper vi,
genom Sydvästra Skånes FN-förening, in
läromedel och undervisningsmaterial som
skolan i Malawi behöver. Böckerna köps in
lokalt i Malawi och körs till skolan, vilket
betyder att varenda krona vi skänker
kommer till användning för eleverna på
Macalpine FP School.
Text och foto: Anna Setterby
(lärare i 7:an)
Foto: Zebbie Fagerlind
(Sydvästra Skånes FN-förening)
Come dance with me,
Hear my song and learn what I can do.
Come dance with me
So that you know who I am.
Come dance with me
And you will earn the right to speak about and (maybe) for me.
If my song becomes your song
and my dance your dance,
You can speak with me.
(Tengatenga, 1998, Malawi)