Bagarbybladet april

B AGARBY B LADET
Nr 4, april 2015
Städhelg
25-26 april har vi vår gemensamma städhelg.
Då går vi man ur huse och snyggar till i våra
omgivningar. Obs! det är de gemensamma
ytorna vi städar, inte de privata. Detta är ett
tillfälle för alla nya att lära känna sina grannar.
Längombudet brukar informera om vad du kan
göra och ordna gemensamt fika el.dyl.
Föreningsstämman
Glöm inte stämman 23 april, 19.00 i Amorinasalen. Vi i styrelsen blir väldigt glada för alla
som visar sitt intresse genom att komma.
Sotning av ventilationsschakt/imkanaler
Inom kort kommer sotarmästare Ulf Öberg att
dela ut lappar när ”sotning” ska ske. Om ni inte
kan vara hemma när de kommer, glöm inte att
lägga nycklar i nyckeltuben i ytterdörren.
Cigarettfimpar och –paket
hittas på samma ställen varenda gång. Vid Dlängan har vi nu satt ut en stor plasthink, men
eftersom vi inte har lust att tömma den,
kommer vi att tala med alla rökare i längan och
be dem sätta en egen burk på sin trappa, så vi
slipper fler fimpar nu när det är sopat och fint.
Våra fönster
Vi har tillkallat ett proffs som besiktigar våra
fönster för att fastställa deras kondition och ge
råd om eventuella åtgärder.
SOPRUMMEN IGEN!!
När man ser våra sop- och återvinningsrum blir
man ibland förtvivlad. TÄNK PÅ att vi får
högre sophämtningsavgifter när vi sorterar fel
eller slarvigt, vilket tyvärr också drabbar dem
som gör allt rätt. Bekämpa latmasken och
sortera rätt, så kanske vi slipper extra höjning
av månadsavgiften p.g.a. nåt så elementärt.
Om ni inte vet hur man sorterar, fråga gärna
oss i styrelsen.
Städning av tvättstugan
Alla som använder tvättstugan är skyldiga att
sopa golven, torka rent och tömma filtren. Det
är viktigt att ni respekterar denna enkla regel
för att alla ska trivas.
Vi är trötta på att tjata om soprum och
tvättstuga, men så länge det inte sköts är det
vår plikt att ta upp det.
Garagelistan
1. Mike Wang, F54
2. Mansooreh, F4
3. Abdullah, R20
4. Skärhult, F8
5. Yildis, R11
6. Reza, F7
7. Wallin, F9
8. Löfström, R29
9. Westergren, R27
10. Popa, F33
De som sålt sin bil är skyldiga att lämna ifrån
sig garageplatsen, eftersom garaget inte är
avsett att användas som förråd. Det är många
som står i kö för att ha sin bil i garage.
Vid renovering av våtutrymmen:
kontakta alltid Igor Colic, F42, tel 354441.
Se vidare:
Kvalitetsdokument:
Före stambyte eller renovering av våtutrymme.
1. Ge styrelsen en ritning för godkännande.
2. Använd endast auktoriserade firmor.
3. Begär kvalitetsdokument på utfört arbete.
4. Före renovering, kontakta Kent Thelin, HSB,
tel. 010-4425039, som lämnar viktig info.
Kommunen hämtar vitvaror vecka 18, 22, 26,
30 o.s.v. var fjärde vecka.
Ställ dem vid soprummet på måndagen denna
vecka. Ring därpå Sollentuna Energi 6238800.
Förvara vitvarorna på din tomt eller i förrådet i
väntan på rätt vecka.
Övriga
grovsopor
lämnas
på
Breddens
sopstation mån-tor 7-20, fre 7-16, lör-sön
9-16 eller på Hagbytippen mån-tor 6-20, fre 616, lör-sön 9-16.
Felanmälan: Kontakta HSB tel. 010 4425000
(ange namn, adress och telefon där Ni nås dagtid.)
Vid akut hjälpbehov efter ordinarie arbetstid
telefon 657 77 22.
www.hsb.se/norrastorstockholm/bagarby/