En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad

PROGRAM
En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad
08.30-10.00
Registrering och kaffe
10.00
Inledning
Arbetsförmedlingens förnyelseresa?
Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsläget och aktuella förändringar i arbetsmarknadspolitiken
Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Kommunens kompetensförsörjning och ungas etablering
Lars Isacsson och Björn Hansson, Avesta kommun
Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle
Tove Elvelid, Gävle kommun och Charlotte Humling, Arbetsförmedlingen
Samordnade insatser och samlokaliserade verksamheter
Fredrik Röstenius, Helsingborgs stad och Peter Mauritzon, Arbetsförmedlingen
12.00–12.45
LUNCH
12.45
Vi ska ha koll på varenda ungdom…
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun och Per Renström, Arbetsförmedlingen
Startklar – brygga mellan unga och arbetsgivare
Daniel Kings, Fryshuset
Information från Delegationen för unga till arbete
Lil Ljunggren Lönnberg, Dua
Snabbspår till jobb
Jenny Lundgren, Västra Götalandsregionen
Yrkesutbildningar med språkstöd
Anne-Li Drath, Göteborgsregionens kommunalförbund
14.00–14.30
KAFFE
14.30
Språnget – en väg in till arbetsmarknaden
Elisabet Iveblad och Tommy Leek, Fagersta kommun
Le Mat säljer gästnätter och skapar arbete
Annie Hedin, Österåkers kommun och Jenny Kowalewski, Coompanion
Lär mig gasa och bromsa - Jag vill för mycket
Anneli Jäderholm, Inspirationsföreläsare
16.00
Tack och avslut för dagen
16.00–17.00
Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till mingel