En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till att flyta själv. Det

En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!
Tage Danielsson
Gevärsfaktoriet, Pythagoras och den gamla brandstationen visar på att byggnader som varit tänkta för
andra funktioner kan omvandlas till kulturinstitutioner. Dessa uppstod tack vare människor som kämpade ideellt för att skapa platser för konst och kultur
i Norrtälje. Utan Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening hade det inte blivit något Roslagsmuseum, utan konstnärerna ingen konsthall och Pythagoras hade varit rivet om inte Pythagoras vänner hade
räddat byggnaden. Tack vare en stark föreningslivstradition och genom demonstrationståg, upprop, insändare och outtröttligt arbete kan vi idag njuta av
resultatet i form av våra museer och vår konsthall.
Nu befinner du dig i en byggnad som innehåller både
museum och konsthall och som ligger i direkt anslutning till Pythagoras. Idén om näraliggande och samverkande kulturinstitutioner i Norrtälje är långt ifrån
ny. Sedan 1994 har olika varianter diskuterats men
det är först nu som det har blivit verklighet.
Norrtälje museum är ett kulturhistoriskt museum med
samtidsetnologin i fokus. I våra utställningar rör vi oss
mellan dåtid och nutid, lokalt och nationellt med en
inbjudan till eftertanke, dialog och möte med er besökare. Detta sätt att arbeta bygger på en delaktighet
från dig och många andra. Några av våra metoder är
att samla in berättelser och göra intervjuer, undersöka identiteter, ritualer och lyfta fram vardagslivets
relationer och variationer.
Välkommen att med rötterna i historien vända
blicken mot framtiden tillsammans med oss
på Norrtälje museum.