4 Veckans forskning säger att

Bäckaskolan
Veckans
forskning
SV/SO
säger att
John Hattie s. 76 i boken Hur vi lär: Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser
Carmen Winding
du lär
genom att
förstå allt du
läser, ja
VARENDA
ORD.