Planering Fysik 1 - Parkskolan

Planering Fy1
(Vissa förändringar kan ske i denna planering)
vecka dag avsnitt
34
fr Introduktion, Kapitel 1: Vad är fysik?
35
må Genomgång av instuderingsfrågor, skjutmått, mikrometerskruv
ti Lab Mätövningar
fr Mätosäkerhet, värdesiffror, feluppskattning
36
sidor
uppgifter 1
uppgifter 2
7-15
Instuderingsfrågor
Se länk i vklass för att träna på skjutmått
häfte
2.1-2.9
må
ti
fr
Prefix, SI-enheter
Räkna vidare
Areaenheter, volymenheter
häfte
2.10-2.19
blad
6228,6230,6231,
6232,6233, 201,
202,203,3138,
3142,5121,5122,
5124,5217,5218,
5219,5221,5223,
5224
37
må
Densitet
häfte
2.20-2.30
38
ti
fr
må
Lab Densitet
Konsten att lösa uppgifter, räkna vidare
Medelhastighet, momentanhastighet, hastighet som vektor
ti
fr
må
ti
fr
må
Lab: s-t-diagram från tempografremsa
Forts. lab
Räkna klart medelhastighet
Lab Uppskattningar
Sträcka-tid-diagram
ti
fr
39
40
34
223
20-21, 47- 203,204,301,302,
303,304,305,306,
51
309,310,313,314
boken: 218,219,
220,221, 222
boken: 201,202
boken: 205,206,
207,208,209,210,
211,212,213,214,
215, 231,232
216,217,307,308,
311,312,315,316,
317
52-55
318,319,320,321,
324,326
322,323,325
Lab v-t-diagram från tempografremsa
Acceleration
56-60
327,328,329,330,
331,332,333,334,
335,336
339,340,341,342,
343,348
337,338
41
må
Hastighet-tid-diagram
61-67
42
ti
fr
må
Lab Bestämning av tyngdaccelerationen
Acceleration-tid-diagram
Rörelse med konstant acceleration
68-72
73-77
344,345
350,351,352,354,
353,356,357,358
355,359, blad: 9.33,
9.34,9.35
43
ti
fr
må
Lab Datastudio
Forts.
Repetition
40-44
242,243,244,245,
246,247,248,254,
255, 259,261
262,266,267,268
Repetition
79-83
360,361,362,363,
364,365,366,368,
369,370,371,372,
373,374,375,376,
377,380
379,381,382,383,
384,385,386,390
ti
fr
44
45
46
47
48
49
50
51
LOV
må Repetition
ti Repetition
fr PROV kap 1-3 + häften
må
to
fr
må
to
fr
må
to
fr
må
to
fr
må
to
fr
må
to
fr
346,347,349