Beslutstöd utbildningsmaterial, 730 kB

SKILS
Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan
Inledning
•
•
•
•
•
Arbetsgruppen Västra Äldre
Samarbete kommuner – landsting
Pilotprojekt
Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag
NEWS
Vitalparametrar








Andningsfrekvens
Saturation
Temp
Medvetandegrad
Puls
Systoliskt blodtryck
P- Glucos
Akut konfusion
NEWS
•
Vårdnivå 1 –
Oförändrad vårdnivå eller kvar i hemmet
•
Vårdnivå 2 –
Primärvård
•
Vårdnivå 3 –
Primärvård eller akutmottagning
•
Vårdnivå 4 -
Akutmottagning
Andningsfrekvens
Räkna 60 sek
 Kroniska lungsjukdomar

Andnings
frekvens
≥25
3
21-24
2
12-20
Patients värde:
/ min
9-11
1
≤8
3
Saturation
Kroniska lungsjukdomar
 Utgångsvärde
 Felkällor
 Titta på patienten
 Syrgasbehandling
2 poäng

Syre
sättning
≥96
Patients värde:
O2
%
94-95
1
92-93
2
≤91
3
l/min
2
Temp
Öron termometer
 Felvärden
 Hypotermi

Temp
≥39
2
38
1
37
Patients värde:
0c
36
1
≤35
3
Medvetandegrad
AVPU –Alert Verbal Pain Unresponsive
 Smärtstimulering
 Akut konfusion

Medvetandegrad
Vaken
V/P/U
Akut
konfusion
Ja
3
Nej
Puls
Räkna och känn 60 sek
 Regelbunden? Oregelbunden?
 Felvärden – FF

Puls
Patients värde:
≥140
3
120-130
2
100-110
1
60-90
/ min
50
1
30- 40
3
Systoliskt Blodtryck

Palpatoriskt Blodtryck
230
3
220120
Systoliskt
Blodtryck
Patients värde
110
1
100
2
90
80
mm Hg
70
60
50
Total poäng
3
Sammanställning och åtgärd
News poäng
0
1-4
5-6 eller
eller 1 röd (3p)
parameter
7 eller mer
Rekommenderat
Övervaknings
intervall
Åtgärd
12 h
Oförändrad vårdnivå, kvar i
hemmet.
Baspersonal övervakar och
rapporterar förändringar till
sjuksköterska.
4-6 h
Vårdnivå Primärvård.
Sjuksköterska rapporterar enligt
SBAR till distriktsläkare för vidare
åtgärd.
Minst 1 ggr/h
Vårdnivå Primärvård eller
akutmottagning.
Sjuksköterska bedömer om
patienten är i behov av vård på
sjukhus eller Vårdcentral.
Sjuksköterska rapporterar enligt
SBAR till läkare på vårdcentral
eller direkt transport till sjukhus.
Kontinuerlig
övervakning
Vårdnivå akutmottagning.
Patienten är i behov av akut
slutenvård.
SAMPLE
S (Signs/symptoms). Kontaktorsak.
A (Allergies). Allergier?
M (Medications). Läkemedel?
P (Past medical history). Hälsohistoria/Socialbakgrund.
L (Last oral intake). Nutrition/ Elimination.
E (Event prior to illness). Tillstånd innan symtomdebut
OPQRST
O (Onset). Hur började symtomen?
P (Palliation/provocation). Förbättrar/ försämrar?
Q (Quality). Beskriv besvären. Egen beskrivning
R (Radiation/location). Utstrålning/lokalisation?
S (Severity) Svårighetsgrad?
T (Time) När började besvären?
Andra symtom/aktivitet
SAMPLE
S- Kontaktorsak:
Yrsel
A- Allergi:
Ingen känd.
M- Läkemedel:
Trombyl, Enalapril. Har Apodos. Har tagit sina mediciner
enligt ordination.
P- Hälsohistoria/
Social bakgrund
Artros, Hypertoni, Höftopererad höger sida.
Bor ensam i lägenhet, har hemtjänst och
trygghetslarm.
Rollator.
L- Nutrition/elimination:
Har ätit frukost och lunch. Mår illa men har inte kräkts.
Miktion och avföring u.a
E- Tillstånd innan symtomdebut:
Har känt sig trött sedan en tid tillbaka.
OPQRST
O- Hur började besvären:
Har Successivt blivit sämre. Har inte slagit i huvudet.
P- Försämrar/förbättrar:
Känns bättre när patienten ligger ner, blir värre vid uppresning.
Q- Beskriv besvären:
Gungande båt
R- Utstrålning/lokalisation:
Förnekar smärta.
S- Svårighetsgrad:
Obehag 4 på en 10 gradig skala
T- När började besvären:
För 3 dagar sedan.
Andra symtom/aktivitet:
P-Glukos 6,7. Uppegående med hjälp av rollator, klarar förflyttningar
självständigt.
SBAR

Situation – presentation av dig själv med namn, titel, område.
Presentation av patienten med namn, Vad är problemet/anledningen till
kontakt.

Bakgrund – Kort relevant sjukdomshistoria, pågående hälsoproblem,
pågående vård-och omsorgsplan, aktuell läkemedelslista, ADL, eventuella
allergier, smittorisk.

Aktuellt – Bedöm och rapportera fakta om nuläget gällande NEWS samt
p-glukos. Ge en rimlig tolkning av problemet.

Rekommendation – Jag rekommenderar att beslutsstödets utfall följs /
inte följs. Jag vill ha hjälp med…..
SBAR – Yrsel.

S- Sjuksköterska ….. Inom hemsjukvården Flens kommun. Är hos patient
Kalle Karlsson född 19121212-1212 som bor i Malmköping. Jag ringer till
dig att patienten har haft tilltagande yrsel sedan 3 dagar tillbaka.

B- Har hypertoni, artros och höftopererad sedan tidigare. Bor ensam i
lägenhet med HT och larm. Har Apodos och äter Trombyl och Enalapril
sedan tidigare. Inga kända allergier.

A- Spo2: 95%, Systoliskt BT: 110, AF: 18, Puls: 85, Temp: 37,0.
Medvetandegrad: Alert, P-glukos; 6,7. Erhåller 2 poäng enligt mitt
beslutsstöd.

R- Ringer angående rådgivning. Min bedömning är att patienten kan
kvarstanna i hemmet med extra tillsyn.
Patientfall.

Hemtjänsten kontaktar dig som
sjuksköterska inom hemsjukvården. De är
hos Karin 81 som har en nytillkommen
förvirring och feber. Hembesök görs med
en bedömning enligt beslutsstödet.
Vitalparametrar








AF: 20
Sat: 95%
Temp: 38,3
CNS: Alert
Puls: 105
Syst BT: 140
P-Glukos: 7,5 mmol/l
NEWS – 3 Poäng
SAMPLE

S: Nytillkommen förvirring och
feber

A:Ingen känd

M: Apodos och Combivent,
Acetylcystein och Bricanyl v.b.

P: Hypertonoi, KOL. Bor med make
i villa. Har larm och HTx2

L: Idag ätit och druckit dåligt, i
vanliga fall god aptit enligt make.
Oklart när patienten haft senaste
avföringen, har varit på toaletten x
flera under natt/fm

E: Har till och från problem med
sin andning.
OPQRST
O: Successivt sämre.
P: Q: Patienten kan ej redogöra.
R: S: T: Under gårdagen.
Åtgärd enligt beslutstöd:
Vårdnivå 2
 Kontakta Distriktsläkare för vidare åtgärd.

Slut!
Frågor?