Egenkontroll vid plantskogsvård Egenkontroll vid plantskogsvård

Egenkontroll vid plantskogsvård
Uppgifter om plantskogen
1. Markägare
2. Kommun
4. Fastighetens namn och registernummer
5. Företagsnummer
6. Figurens nummer
8. Målsatt trädslag
7. Figurens areal
3. By
9. Målsatt täthet
Mätning av arbetsresultatet
Bestånd som lämnats kvar att växa (provytornas radie 4 m)
Provytans
nummer
Gran
Tall
Björk
Stamantal
(st)
Stamantal
(st)
Stamantal
(st)
Bortröjt bestånd
provyteradie 1,78 m
Stamantal,
totalt
Stamantal per
hektar
Beståndets
medelhöjd (m)
Beståndets
medeldiameter
Stubbar (st)
(cm)
Instruktioner
Stubbens
diameter
1
Multiplicera stamantal, totalt
med 200 och du får antalet
stammar per hektar.
2
3
4
Mät beståndets medelhöjd
med 0,5 m nogrannhet och
medeldiametern med 0,5
cm nogrannhet (på
brösthöjd).
5
6
7
8
9
Medeldiametern för de
bortröjda träden är
medeltalet av de fem
stubbar (en/provyta) som
finns närmast mittpunkten
på fem provytor. Mät
diametern med 0,5 cm
noggrannhet.
10
11
12
13
14
15
MEDEL-TAL

Egenkontroll vid plantskogsvård
Uppgifter om plantskogen
1. Markägare
2. Kommun
4. Fastighetens namn och registernummer
5. Företagsnummer
6. Figurens nummer
8. Målsatt trädslag
7. Figurens areal
3. By
9. Målsatt täthet
Mätning av arbetsresultatet
Bestånd som lämnats kvar att växa (provytornas radie 4 m)
Provytans
nummer
Gran
Tall
Björk
Stamantal
(st)
Stamantal
(st)
Stamantal
(st)
Stamantal,
totalt
Stamantal per
hektar
Beståndets
medelhöjd (m)
Bortröjt bestånd
provyteradie 1,78 m
Beståndets
medeldiameter
Stubbens
Stubbar (st)
(cm)
diameter
Instruktioner
1
2
3
4
5
6
7
Multiplicera stamantal, totalt
med 200 och du får antalet
stammar per hektar.
Mät beståndets medelhöjd
med 0,5 m nogrannhet och
medeldiametern med 0,5
cm nogrannhet (på
brösthöjd).
8
9
10
11
12
13
14
15
MEDEL-TAL
Medeldiametern för de
bortröjda träden är
medeltalet av de fem
stubbar (en/provyta) som
finns närmast mittpunkten
på fem provytor. Mät
diametern med 0,5 cm
noggrannhet.
Målsatta tätheter och antalet provytor
EGENKONTROLL VID PLANTSKOGSVÅRD
3000
2800
Stammar/ha
2600
2400
Gör mätningarna antingen efter vissa timmar eller efter ett
visst antal sågade bränsletankar (se separat instruktion).
2200
Gran
2000
Kontrollera antalet träd som står kvar på provytan genom att
rotera en 4 m mätkäpp eller ett måttband i en full cirkel. Räkna
antalet träd som växer innanför cirkeln och anteckna antalet på
blanketten per trädslag. Använd samma metod när du räknar
antalet bortröjda träd (stubbarna) och använd då en käpp eller
ett måttband på 1,78 m.
Tall
1800
Björk
1600
1400
2
3
4
5
6
7
8
När radien är 4 m motsvarar varje stam innanför cirkeln 200
stammar per hektar. På bildens exempel har 1800 stammar
lämnats kvar per hektar (9 x 200). När radien är 1,78 m,
motsvarar varje stubbe innanför cirkeln 1000 stubbar per hektar.
Plantskogens höjd (m)
Vänd!
Anmärkningar/korrigeringsförslag
Sampel vid egenkontrollen
Datum och underskrift
Jag märker ut provytor (x):
Jag mäter provytorna (x):
Efter viss tid
Vid utmärkningen
Enl. bränsleförbrukn.
Efter arbetet
Arbetstagaren
Målsatta tätheter och antalet provytor
EGENKONTROLL VID PLANTSKOGSVÅRD
3000
2800
Stammar/ha
2600
2400
Gör mätningarna antingen efter vissa timmar eller efter ett
visst antal sågade bränsletankar (se separat instruktion).
2200
Gran
2000
Kontrollera antalet träd som står kvar på provytan genom att
rotera en 4 m mätkäpp eller ett måttband i en full cirkel. Räkna
antalet träd som växer innanför cirkeln och anteckna antalet på
blanketten per trädslag. Använd samma metod när du räknar
antalet bortröjda träd (stubbarna) och använd då en käpp eller
ett måttband på 1,78 m.
Tall
1800
Björk
1600
1400
2
3
4
5
6
Plantskogens höjd (m)
7
8
När radien är 4 m motsvarar varje stam innanför cirkeln 200
stammar per hektar. På bildens exempel har 1800 stammar
lämnats kvar per hektar (9 x 200). När radien är 1,78 m,
motsvarar varje stubbe innanför cirkeln 1000 stubbar per hektar.
Vänd!
Anmärkningar/korrigeringsförslag
Datum och underskrift
Sampel vid egenkontrollen
Jag märker ut provytor (x):
Jag mäter provytorna (x):
Efter viss tid
Vid utmärkningen
Enl. bränsleförbrukn.
Efter arbetet
Arbetstagaren