Fyll i de tal som fattas. Skriv i talens grannar. Räkna bakåt från 10

Fyll i de tal som fattas.
0
10
10 9
0
Skriv i talens grannar.
6
0
9
5
8
3
Räkna bakåt från 10 - 0. Skriv talen.
Hoppa!
__
10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
T4 Ramsräkna talen 0 - 20.
1
Hur många hela ballonger är det kvar?
___
2
- ___
1 = ___
1
___
2
- ___
2 = ___
3
- ___
2 = ___
___
3
- ___
1 = ___
5
- ___ = ___
___
Hur många ballonger smäller?
Hur många hela ballonger är det kvar?
4
___
8
- ___ = ___
T5 Subtraktion inom talområde 0 - 10.
___
Måla hela eller halva den geometriska formen.
Halva är
målad.
Hela är
målad.
Hela är
målad.
Halva är
målad.
Måla hela
rektangeln.
Måla halva
rektangeln.
Måla hela
rektangeln.
Måla halva
rektangeln.
Måla halva
cirkeln.
Måla hela
cirkeln.
Måla hela
triangeln.
Måla halva
triangeln.
Dra streck och måla
halva kvadraten.
20 T6 Hel och halv.
Dra streck och måla
halva rektangeln.