Räkna med jämställdhet

Räkna med jämställdhet
Länsstyrelsen Västerbotten hälsar välkommen till en temadag om jämställdhet och ekonomi. Dagen kommer att uppmärksamma hur våldspreventivt arbete är samhällsekonomiskt lönsamt. Ni kommer att få ta
del av konkreta exempel på de samhällskostnader mäns våld medför i relation till kostnader för sociala investeringar samt av metoder för våldspreventivt arbete. Under temadagen kommer även en introduktion till
genderbudgetering i ett brett perspektiv att ges i syfte att skapa förståelse för metoden och för hur en budget kan användas för att skapa förändring. Konkreta exempel kommer att presenteras för att inspirera er att
omsätta dessa i er egen organisation.
Målgrupp är politiker, beslutsfattare och verkställare inom kommun och landsting, statliga organisationer
samt idéburen sektor i Västerbottens län.
Datum: onsdagen den 9 december
Tid: 09.00–16.00 (registrering och morgonfika 09.00)
Plats: Umeå Folkets hus, lokalen Grim
Föreläsare
Catharina Schmitz, VD för Indevelop, arbetar internationellt med genusperspektiv i verksamhetsutveckling inom
svenskt och internationellt utvecklingsarbete.
Ingvar Nilsson är nationalekonom och har mångårig erfarenhet inom området socioekonomiska kalkyler.
Anmälan och frågor
Anmäler dig gör du senast den 25 november via Länsstyrelsens kalendarium. Temadagen är kostnadsfri
och vi bjuder på fika (lunch på egen hand). Om du har anmält dig men uteblir utan avanmälan faktureras
150 kronor. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller.
Om du har frågor eller synpunkter kontakta Sara Moberg, jämställdhetshandläggare, 010-225 43 25,
[email protected]
Välkommen!
Program
Temadagen Räkna med jämställdhet , Umeå den 9 december 2015
09.00
Morgonfika
09.30
Inledning
Monica Forsman, Jämställdhetsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten
09.40
Ekonomiska konsekvenser av våld i nära relation med utblick mot
utanförskapets kostnader i allmänhet
Ingvar Nilsson, SEE AB
12.00
Lunch på egen hand
13.15
Jämställdhet en förutsättning för hållbara samhällen – men hur styr vi?
Catharina Schmitz, Indevelop
14.15
Kaffe
14.45
Jämställdhet en förutsättning för hållbara samhällen – men hur styr vi?
(fortsättning)
Catharina Schmitz, Indevelop
15.15
Avslutning
Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten