Norrtälje-Malsta församling

KYRKOBLADET
NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING
Träffa en av
församlingens
många grupper
Sid 3
Vårens musik Sid 8
NR 1 2015 • 1 MARS–31 MAJ
Kyrkoherden har ordet!
Jesus för världen givit sitt liv: öppnade ögon,
Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset
dör ock för mig.
Sv Ps 45:1
FINSKSPRÅKIG
VERKSAMHET
Norrtälje-Malsta seurakunnassa meillä on suomen-
kielisiä jumalanpalveluksia, finskspråkiga gudstjänster,
Markuskirkossa, Grindv. 9, kerran kuukaudessa.
Jumalanpalvelus klo 14:
8.3, 5.4 Pääsiäispäivä. 10.5 Jumalanpalvelus ja Äitienpäiväjuhla
Pappi Jukka Laari.
Keskustelupiiri arkipäivän kysymyksistä Raamatun valossa,
parittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 13.00-14.30, Mariagården. Kysymyksiä? Ann-Marie Karlsson, 0176-22-91-74
Norrtäljen Suomenkielisten eläkeläisten naisosasto
kokoontuu maanantaisin Markuskirkossa, klo 12.30-15.00.
Kysymyksiä? Sirkka Lehtisalo, 0175-605 40.
Seurakunnan diakoni
Eva Romar-Heimdahl puhuu suomea. Ota yhteyttä jos haluat
keskustella, 0176-774 44
Palveleva puhelin 020-262 500,
Ruotsin kirkon suomenkielinen palveleva puhelin
joka ilta klo 22.00-01.00
Tervetuloa mukaan!
Ni känner säkert igen Lina Sandells ord i en av våra mest
kända psalmer.
Vi befinner oss i fastan – en förberedelse för påsken
och dess budskap. Grunden och förutsättningen för allt
kristet liv. Jesu Kristi död och uppståndelse – Livets seger
över döden. Hur förbereder man sig för det?
Fastan började askonsdagen som i år inföll den 18
­februari. Den kristna fastan varar sedan i 40 dagar (söndagar inte inräknade då dessa alltid är en festdag eftersom
Jesus uppstod på en söndag). Den varar i 40 dagar som en
påminnelse om att Jesus fastade så länge innan sin offentliga gärning.
Den tiden är tänkt att vara en förberedelse för påskens
budskap.
Idag talas det väldigt mycket om pengar och självförverkligande. Mycket fokus på materiella saker. Jesus vänder på det och vill att vi ska tänka mer på hur vi ska vara
mot varandra och hur vi ska vårda vårt inre. Fastan kan
just vara en tid då vi fokuserar mer på det. Längre tillbaka, även bland många kristna i dag, avstår man från flera
saker under fastan. Ordet Karneval, som är dagarna före
fastan, betyder farväl till kött. Det innebar att man inte åt
kött under hela fasteperioden Semlans föregångare var en
vetebulle med grädde som man åt på fettisdagen – dvs dagen före fastans början. Man ägnade tiden mer åt bön och
andakt. Även om vi inte lever så idag kan vi ändå förändra
en del under fastan. Vi kan avstå en del av vårt överflöd –
vi kan vårda vårt inre liv och omvärdera en del som verkligen betyder något i livet. Vad är då det viktigaste med det
kristna budskapet? Jag tror att det är att vi i varje människa
ska se vår nästa. Att alla människor har lika värde. Att
vi ska upptäcka givandets glädje och att himmelen finns
inom oss här och nu. Livet är en gåva som vi fått att förvalta och att leva det i samklang med andra människor och
med skapelsen tror jag är den yttersta meningen med livet.
Jesus har öppnat en väg till den fullkomliga kärleken hos
Gud. Vi behöver inte förstå allt men vi får tillhöra det och
vila i det budskapet och ta till oss att Jesus dog och uppstod för din och min skull – han öppnade vägen till Gud
och vi kan bara ta emot det i ljuset av påskens budskap!
Ja, han är sannerligen uppstånden!
Välkommen under fastan och påsken att fira gudstjänst med oss
Per Rydberg, kyrkoherde
NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING
KYRKOBLADET utges av Norrtälje-Malsta församling. Ansvarig utgivare: Per Rydberg, kyrkoherde.
Kyrkobladskommitté: Daniel Edoff, Anneli Ek, Anna Rydberg-Nilsson, Per Rydberg samt Kerstin Zetterlund
Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje. Distribution: Bring
Har Du synpunkter på kyrkobladet? Hör gärna av Dig till Per Rydberg, tel 0176-774 34 eller
Anneli Ek, informatör/assistent, tel 0176-774 32.
NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING
Foto sid 1: Alex & Martin/IKON
–2–
Gk – goda kamrater
Ville och Eva tar tillfället i akt att spela Yatzy.
en av församlingens
många grupper!
”Det är härligt att va´ tillsammans, det är härligt att vara
här. Kom och sätt dej här intill mej, jag vill vara där du
är!”. Det är torsdag eftermiddag i Mariagården och vi
sjunger av hjärtat vår startsång!
Gk – goda kamrater är en fritidsgrupp för barn och
ungdomar i skolåldern, med särskilda behov. Idag är vi
nästan 20 då sången drar igång i musikrummet. Vi spelar
på olika instrument, har flera solister som gärna uppträder. Vi lyssnar och njuter till vacker musik. Sedan leker
vi några lekar och då vi byter rum för att så småningom
äta mellanmål hörs många nöjda röster, ”va roligt det va
idag!”.
Några av oss spelar Yatzy, andra lyssnar på musik, leker
eller bara är en stund. Sedan är det dags för en del av gruppen att bryta upp för skolskjuts hem och vi som är kvar
samlas kring matbordet och äter pizzamackor. En runda
då vi berättar något, var och en, brukar höra till. Idag pratar vi om vart vi skulle vilja resa och varför! Amsterdam
och Anne Franks museum, Brasilien, Paris, Grekland…
Gott och mysigt.
Vi hinner leka lite till och så avslutar vi i ”lilla andaktsrummet” i Mariagården. Adam läser en dikt och vi sjunger
några sånger, stämningen är avslappnad. Några har tagit
kuddar o filtar och passar på att slappa lite på golvet. I
hallen möts vi av väntande föräldrar och vi konstaterar att
vi haft en bra och roligt eftermiddag. ”Tack för idag, vi
ses nästa torsdag!”
Gk-verksamheten startade våren 2012, efter att vi
­tillsammans med några föräldrar konstaterat att en sådan
verksamhet skulle vara välkommen. En verksamhet där
alla är och får känna sig välkomna på sina egna villkor.
Självklart , egentligen, men så ser det inte riktigt ut i vårt
samhälle ändå. Spontaniteten, direktheten och värmen i
vår grupp ger mycket för oss som håller i gruppen. ­Mycket
av det vi gör handlar om igenkännandets glädje samtidigt
som vi lär oss något nytt hela tiden, så roligt!
Sophia Sigurdsdotter Roman, musikpedagog
Eva Romar-Heimdahl, diakon
I Sophias
”Sånglåda” hittar
man mängder av
olika instrument
och prylar.
Samtalsstöd
Måndagar kl 15-16 finns möjlighet till samtal med ­diakon, ingen tidsbokning.
Andra tider kan bokas genom pastorsexpeditionen, 0176-774 30, eller direkt med diakon.
Samtalen är kostnadsfria.
Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka.
Att få dela det man bär på kan vara befriande och en hjälp att orka framåt.
Diakonerna i Norrtälje-Malsta församling
–3–
Om stilla veckan
Vi befinner oss nu i Fastan som är en förberedelsetid för Påsken. Den sista veckan
före påsk kallar vi för stilla veckan.
Måndagen som ibland kallas ”blåmåndag” kommer av tyskans Blau Montag.
Man klädde den dagen kyrkan i blått. Tisdagen kallas för ”vita tisdagen”. Onsdagen brukar kallas ”dymmelonsdag”. Det kommer av att man förr bytte ut metallkläppen i kyrkklockorna mot en träkläpp – en dymmel - och som ringde samman
gudstjänsterna fram till Påskdagen då man åter igen använde metallkläppen.
Torsdagen heter skärtorsdag. Skära betyder rena och det är den kvällen som Jesus instiftar nattvarden. Efter Nattvardsgudstjänsten på skärtorsdagen kläder vi av
altaret och på Långfredagen står det bara 5 röda rosor på altaret som symboliserar
Jesu 5 sår han fick vid korsfästelsen – i händerna, i fötterna och i sidan.
Stilla veckan följs av en festgudstjänst på Påskdagen då vi firar Jesu uppståndelse med vit färg på skruden, 6 ljus på altaret och lovsångspsalmer och körsång! Och
budskapet skallar: ”Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden!”.
GUDSTJÄNSTER
Måndag 30 mars
19.00 Påsken i ord och ton, Norrtälje kyrka
Tisdag 31 mars
19.00 Korsvägsandakt, Norrtälje kyrka
Onsdag 1 april
19.00 Film om Jesus, Mariagården
foto: magnus aronson/ikon
Skärtorsdag 2 april
12.00 & 19.00 Skärtorsdagsmässa i Norrtälje kyrka
Långfredag 3 april
11.00 Långfredagsgudstjänst i Norrtälje kyrka
15.00 Långfredagskonsert i Markuskyrkan
Påskdagen 5 april
11.00 Påskdagsmässa i Norrtälje kyrka
14.00 Finskspråkig gudstjänst i Markuskyrkan
Annandag påsk 6 april
11.00 Emmausmässa i Malsta kyrka
Hunger är
är varken
varken rättvist
rättvist eller
eller jämlikt.
jämlikt.
Hunger
SMS:a HUNGER
HUNGER till
till 72905
72905 och
SMS:a
och ge
ge 50
50 kr.
kr.
PG 90 01 22-4 BG 900-1223
PG
90 01
22-3 belopp
| BG 900-1223
Swisha
valfritt
till 9001223
Swisha valfritt belopp till 9001223
www.svenskakyrkans.se/internationelltarbete
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
Bild: Linda Mickelsson/IKON
–4–
Sol, bad och kontraktsfamiljemässa
Vad betyder
påsken för mig?
D
et finns ett särskilt ljud som betyder påsk för mig. Det
är ljudet av min barndoms påskar när vi allihop satt tillsammans med varsitt glas och rörde äggtoddy för brinnande livet.
För mig är det ljudet, när skeden snabbt slår i glaset, en berättelse om godhet och gemenskap. Efter en god påskmiddag är
äggtoddyn ”grädden på moset” men samtidigt vet jag alltför
väl att mat och mättnad inte är något som kan tas för givet i
vår värld.
Ni vet, hungern är så stor i världen och ibland händer det
att man tänker på det, när man äter gott och har det bra. Vart
fjärde barn är hungrigt. Att skänka en slant till kyrkans faste­
insamling, Utrota Hungern, är en möjlighet att göra något åt
det. Vi är alla en del i ett stort problem, nämligen den totala
snedfördelningen av tillgången till världens mat. Det finns
aktuell statisk som visar att det är fler idag som är drabbade
av övervikt än som lider av hunger. Vi är alltså fler totalt sett
i världen som för en ohållbar livsstil än som inte kan äta oss
mätta.
Vad har det med kristendomen och påskens betydelse att
göra? Jo, påsken är en tradition som för många av oss innebär
att vi upprepar julbordets och midsommarbordets väsentlig­
heter, eftersom religion, tradition och mat hör ihop. Dessutom
förser påsken oss med en rad stora frågor:
Vad är mättnad och vad är hunger? Finns det olika slags mättnad
och hunger? Och varför hör nattvardens mysterium, brödet och vinet ihop
med vår värld och varje människas liv?
Om det inte vore för påsken vore kristen tro inte relevant
överhuvudtaget. Påsken är vår största högtid, större än julen
till och med. Påskens tre gudstjänster fokuserar på hur den
cirka 33-åriga Jesus (jude, född i Betlehem) under tre dygn
tillfångatogs, avrättades, begravdes och blev levande igen
­(långfredag, påskdagen, annandag påsk).
Men långfredagar och påskdagar kan egentligen inte avgränsas bara till påskhelgen, de tycks prägla var dags behov av
näring, värme och mening. Genom våra liv må vi bära egna
erfarenheter av långfredagens tomhet och påskdagens uppståndelse och idag tänker jag på hur varje enskild människas
berättelse kan tolkas i ljuset av en än större berättelse.
Jag rekommenderar goda ägg i påsk. Det jag inte visste om
när jag som barn rörde äggtoddy för brinnande livet var att
själva ägget enligt kristen tradition symboliserar uppståndelsen.
Det hårda skalet är graven och genom det bryter Kristus nya
liv fram. Kanske kan man då säga att om man äter ägg i påsk
så får man liksom påskens betydelse i sig?
Det har en längre tid
funnits funderingar på
att göra en gemensam
familjegudstjänst i vårt
kontrakt (Upplands
­östra) och den 8 februari, Kyndelsmässodagen,
blev det äntligen av, i
Almunge kyrka. Gudstjänsten började först
Paulina Fagerström och Kalle Källström
klockan 16, men i vår
församling valde vi att göra en heldagsutflykt och först besöka
Fjällnora friluftsområde.
Det var en blåsig morgon med snödrivor på vägarna (och
svårt för vissa att ta sig till den buss vi abonnerat), men när
vi till sist var på väg mot Fjällnora strålade solen och vi fick en
härlig dag med skidåkning, skridskor, bastu, badtunna och till
och med bad i isvak för några modiga.
Eftermiddagen avslutades med Kontraktsfamiljemässa i
­Almunge kyrka där barn från Norrtälje, Hallstavik och ­Almunge
medverkade i kören och med dramatisering av dagens
evange­lietext om Symeon och Hanna i templet.
Trötta efter en härlig dag och nöjda med att äntligen ha
­genomfört kontraktets första gemensamma gudstjänst för
barn for vi så hemåt.
Skulle du vilja åka till Taizé?
I sommar planerar vi att åter göra en resa
till Taizé med ungdomar från vår verksamhet. Taizé är en kommunitet i Frankrike
som främst tar emot ungdomar och unga
vuxna, men det går också att komma som
vuxen.
Vi kommer att resa med ett bussbolag. För de som vill åka
med på egen hand men resa samtidigt som oss kan vi hjälpa till
att boka platser i bussen. I Taizé är man en vecka och deltar i
det program som finns. Mer info om Taizé och bussresan finns
på www.taize.fr, samt www.delfinbuss.se.
Datum för resan är i stund inte klart, men hör gärna av dig
till någon av oss om du är intresserad av att åka med.
Andreas & Vicki, tel 0176-774 45 eller 774 46
Norrtälje-Malsta församling
– en del av den världsvida kyrkan
Tack för kollekter och bidrag till ”Julinsamlingen – Låt fler
få fylla fem”. Gåvorna från vår församling blev 43.000:Nu tar vi ny sats för nästa insamling: den 15 februari-29
mars pågår Svenska kyrkans fasteinsamling ”Utrota hungern! – ATT ALDRIG VETA NÄR DU SKA FÅ ÄTA IGEN. DEN
KÄNSLAN.”
800 miljoner människor kan idag aldrig äta sig mätta,
trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla.
Det är djupt orättvist!
Hunger förvärras av klimatförändringar. Vi kan vara
med och ge en gåva som ger jordbrukare tillgång till tåligare ­grödor och nya odlingstekniker. En odlingskurs kostar
150:-, ett träd 50:-. Hur många kurser och träd kan vi
samla in till i Norrtälje- Malsta församling?
Lämna din gåva i kollekter eller ge så här. SMS:a
HUNGER till 72905 och ge 50 kr eller Swisha till 9001223.
På www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete finns
mer information.
Välkommen till Markuskyrkan den 8 mars kl. 16.00 och
”Levande melodikryss” , se mer info på sid 8
(Vårens musik i våra kyrkor)
Med önskan om en god påsk
Mika Wallander
–5–
Våren i Mariagår
Välkommen till vårens verksamhet
i Mariagården!
I Mariagården samlas människor i alla åldrar från små babys tillsammans med sina föräldrar i babyrytmik till medelålders och äldre damer i
syföreningen Mariakretsen. Däremellan konfirmander, körsångare, deltagare i studiegrupper och många fler.
Mariagården kan också vara en lugn oas för den som bara vill sitta ner en
stund. Andaktsrummet inbjuder till ro och vila.
SOPPLUNCH PÅ TISDAGAR KL 12.15
Husmor Elin inbjuder till sopplunch.
(Ingen sopplunch i Stilla veckan, 31 mars)
ÖPPET HUS
På fredagar är det ”Öppet hus” kl. 13.30-15.00
med olika program, t ex den 27 mars
”Får jag lämna några blommor”, ett program om Lillebror Söderlund med organisten Roland Forsberg. Den 17 april berättar Anette Gustawsson om att vara
mjölkbonde. Elever från Kulturskolan spelar för oss den 24 april.
SECOND HAND
Bidra till ett miljövänligare samhälle och handla kläder i vår second-handbutik,
som är öppen tisdagar och fredagar kl. 11.00-14.00.
KÄNNS SÖNDAGARNA LÅNGA?
Kom gärna till Norrtälje kyrka kl. 11.00 och delta i högmässan. Därefter är det
kyrkkaffe, som ideella medarbetare ställt i ordning, i Mariagården. En stunds
gemenskap, ”byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå”. Lite extra festligt
blir det den 22 mars med våfflor till kaffet. På påskdagen blir det också något
extra!
FÖRELÄSNING
Församlingen och Roslagens Demensförening ordnar en föreläsning tisdagen
den 24 mars kl. 15.00 med medverkan av kommunens överförmyndare Hans
Engblom, som kommer att tala om godmanskap och förvaltarskap. Bra att
känna till för oss alla och särskilt för den som vårdar en anhörig.
ROMER I NORRTÄLJE
Ja, också till vår församling har det kommit romer som sitter utanför butiker
och tigger för att få ihop till sitt uppehälle. Det väcker många frågor: ” Varför
kommer de hit, ska jag ge lite pengar eller inte, är det ligor som ligger bakom
och vad kan jag/ vi göra?” Tillsammans med Norrtälje kommun inbjuder församlingen till en informationskväll om romers situation i Rumänien och här i
Sverige. I skrivande stund är datum inte fastställt. Håll utkik efter annons i
Norrtelje Tidning eller besök vår hemsida.
Tack!
Bild: Alex & Martin/IKON
Varmt tack till enskilda personer, föreningar och företag för alla julgåvor till Lokal diakoni i vår församling. Gåvorna kommer också att kunna
bidra till barns och ungdomars fritidsaktiviteter.
Ett särskilt tack till Flygfyren, som även denna jul bjöd på ett fantastiskt
julbord på julaftonen i Mariagården. Drygt 130 gäster deltog i julfirandet!
Diakonerna i församlingen.
–6–
rden och Markuskyrkan!
Välkommen till Markuskyrkans
hemtrevliga miljö!
FAMILJEGUDSTJÄNSTER
Arbetet med familjegudstjänsterna i Markuskyrkan involverar alla de barn som kommer till de olika verksamheterna som finns här. Den 15:e februari firades det en gudstjänst
med temat ”Brev till Gud” och alltifrån Öppna förskolan till
körer och scouter har skrivit och postat brev inför gudstjänsten. De flesta är anonyma, precis som många av våra
innersta tankar är privata och bara kan ”höras” eller ”läsas”
av Gud. Så här skriver Ludvig:
”Tack Gud för att det kom snö. Jag har längtat efter det. Du
är bäst! Men kan du fixa så att man kan ha blobfiskar som
husdjur. Jag älskar dem. Snälla, jag skulle bli så glad! /Ludvig”
Vi i familjegudstjänstteamet gläds över att alla åldrar känner
sig välkomna till våra gudstjänster.
SOPPLUNCH
PÅ TORSDAGAR KL. 12.00
Vår husmor Marie Hjelm fortsätter med sina goda soppor
och det är fullt hus i Markuskyrkan varje torsdag kl. 12.00
Soppluncherna som kostar 40 kronor inleds med en enkel
andakt, därefter avnjuts måltiden under en uppsluppen och
god stämning. Passa på att köpa rättvisemärkta varor och
botanisera i våra bokskåp! En särskild inbjudan riktas till nyinflyttade i Grind och boende och personal i Markuskyrkans
omnejd.
Familjegudstjänst i Markuskyrkan!
STILLA DAG
Lördagen den 21 mars håller Selma Haraldsdottir i en Stilla Dag i Markuskyrkan. För mer info kontakta henne på tel: 774 41 eller
[email protected]
SKRIVARVERKSTAD
För dig som vill ge ditt skrivande en chans. Ingen anmälan. Ingen kostnad. Vi ger rum för
skrivlusten och delar våra texter för vidare inspiration och positiv feedback. Välkommen
12 april 16.00-17.30
Kontakt: Mika Wallander, 0176 774 92 [email protected]
ÖPPEN FÖRSKOLA
Barn i åldern 0-6 år är välkomna med en vuxen till lek, sångsamling, samtal och fika
som finns till självkostnadspris. Vi har öppet: måndagar och torsdagar kl 9.00-12.00.
Kontakt: Mia Losell 0176-749 42
–7–
NORRTÄLJE KYRKA
Lördag 7 mars kl 11.30
Promenadkonsert
Rådmansö skärgårdskör
Lördag 14 mars kl 16.00
VÅR VÄRLD – en magisk kväll med många vänner
Barnkörerna Himlakul och Regnbågen, Ungdomskören samt
Dramagruppen framför en Disneykavalkad där sångerna
kommer från kända Disneyfilmer. Solister och kompband.
Frivillig kollekt (går oavkortat till barnens musikverksamhet).
Lördag 21 mars kl 11.30
Promenadkonsert
Henrik Cerivin, orgel. Helena Knutsson, cello
Lördag 28 mars kl 11.30
Promenadkonsert
Marikören under ledning av Daniel Edoff
Lördag 18 april kl 11.30
Promenadkonsert
Uppsala katedralsångare
Söndag 26 april kl 18.00
Konsert - Förklädd Gud
Norrtälje Motettkör och Hedvig Eleonora vokalensemble
Musiker ur Kungliga Hovkapellet. Ulf Norberg, orgel. Mika
Wallander, recitation. Daniel Edoff, dirigent. Entré 150 kr.
Fredag 1 maj kl 12.00
Vårkonsert
Stephanie Lippert, sopran. Daniel Edoff, orgel
Lördag 9 maj kl 11.30
Promenadkonsert
Norrtelje Vokalensemble
Lördag 23 maj kl 15.00
Sprittande och smittande barnröster
Barnkörer från Roslagen bjuder på vårens härligaste sånger.
Frivillig kollekt (går oavkortat till barnens musikverksamhet).
Söndag 31 maj kl 11.00
Musikgudstjänst – Försommarsjung
Församlingens alla körer medverkar på årets största musikgudstjänst!
MARKUSKYRKAN
Söndag 8 mars kl 16.00
Musik med ”Levande melodikryss”
och våffelkafé
Vi upprepar förra årets succé med ”Levande melodikryss”
Varje programpunkt har även en fråga till krysset
Louise Reitberger, sång
Gunilla Sundin, klarinetter och saxofon
Peter Haegermark, klaviaturer
Inkomst från kvällen går oavkortat till fasteinsamlingen
”Utrota hungern”.
Långfredag 4 april kl 15.00
Passionen ”The Crucifixion” av John Steiner
Julia Kreuger, sopran
Rebecca Fjällsby, alt
Markuskören
David Bergström, orgel
Peter Haegermark, dirigent
Söndag 17 maj kl 18.00
Vårkonsert
Markuskören samt solister
–8–
Bild: Alex & Martin/IKON
Vårens musik i våra kyrkor!
Gudstjänster i vår församling
Gudstjänster i
NORRTÄLJE KYRKA
MARS
Söndag 01 11.00 Högmässa
Onsdag 04 08.30Mässa
Lördag 0711.30 Promenadkonsert
Söndag 0811.00 Högmässa
Lördag 14 16.00Musikal
(med barn- & ungdomskörerna)
Söndag15 11.00Högmässa
Onsdag 18 18.00Lovsångsmässa
Lördag2111.30Promenadkonsert
Söndag2211.00Familjegudstjänst
Lördag 2811.30 Promenadkonsert
Söndag2911.00Högmässa
Lunchmusik i Norrtälje kyrka
varje tisdag kl 12.00
APRIL
Torsdag0212.00Skärtorsdagsmässa
17.30 Temagudstjänst för stora och små
19.00Skärtorsdagsmässa
Fredag 0311.00 Långfredagsgudstjänst
Söndag 0511.00 Påskdagsmässa
Onsdag 08 08.30Mässa
Söndag12 11.00Högmässa
Söndag19 11.00Familjegudstjänst
Onsdag 22 18.00Gospelmässa
Torsdag 23 10.00Minstinggudstjänst
Söndag2611.00Högmässa
18.00Konsert
MAJ
Fredag 01 12.00Konsert
Söndag 0311.00 Högmässa
Onsdag 06 08.30Mässa
Söndag1011.00Högmässa
Söndag17 11.00Högmässa
Lördag 23 15.00 Barnens stora Vårkonsert
Söndag2411.00Konfirmationsgudstjänst
14.00Konfirmationsgudstjänst
Söndag31 11.00Sommarsångsgudstjänst
Gudstjänster i
MARKUSKYRKAN
MARS
Söndag 01 18.00 Växelläst kvällsmässa
Onsdag 0419.00Taizémässa
Söndag 08 14.00 Finskspråkig gudstjänst
16.00Musikkryss
Söndag 15 18.00Taizémässa
Söndag 22 18.00 Växelläst kvällsmässa
Söndag 29 10.00Familjegudstjänst
APRIL
Fredag 0315.00Långfredagskonsert
Söndag 05 14.00 Finskspråkig gudstjänst
Onsdag 0819.00Taizémässa
Söndag 12 18.00 Växelläst kvällsmässa
Söndag 19 18.00Taizémässa
Söndag 26 10.00Familjegudstjänst
MAJ
Söndag 03 18.00 Växelläst kvällsmässa
Onsdag 0619.00Taizémässa
Söndag 10 14.00 Finskspråkig gudstjänst
18.00Markusmässa
Söndag 17 18.00Vårkonsert
Söndag 24 14.00Familjegudstjänst
Gudstjänster i
MALSTA KYRKA
MARS
Söndag 22 14.00Mässa
APRIL
Måndag06 11.00 Emmausmässa
MAJ
Torsdag 14 09.00Gökottegudstjänst
Söndag 31 15.00Familjegudstjänst
Med reservation för ändringar. Se vidare under predikoturerna i
Norrtelje Tidning på fredagar.
KYRKSKJUTS
De som bor i Norrtälje-Malsta församling kan vid behov
beställa kyrkskjuts genom taxi, tel 0176-108 00, till våra gudstjänster i Norrtälje kyrka, Markuskyrkan och Malsta kyrka.
Beställ gärna dagen innan, så kan taxi samordna skjutsarna.
–9–
Ur församlingsboken
30 september - 31 december 2014
DÖPTA
Gud har en famn, en stor,
stor famn, och där han
­sluter in vart barn som
döps i Jesu namn. Han
­säger: Du är min
Psalm 381:1
Alice Pålgård
Ivar Nylander
Isabelle Wirback Kaldén
Theodore Rönneborg
Benjamin Viderstedt Lif
Gustav Larsson
Jack Mårtensson
Tilde Lundblad
Ellen Molin Jansson
Vilja Engberg Viljanen
Edvin Almesjö
Oscar Tegelström
Elina Andersson
Felicia Backman
Freja Vesterlund
Maja Wahlqvist
Enya Thölin
Harry Hassbring
Samuel Videfors
Jakob Sandvik
Alma Darnell
Elias Åhman
Gustav Buhre
Wilton Enkvist
Qvintus Segerblad
Emil Delport Heimdahl
Lucas Du Hyltenfeldt
VIGDA
Din Ande må ledsaga
dem och bli en gäst
i deras hem, att stilla
fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo
Psalm 82:4
Sjölander, Jonas &
Högdahl, Ruth Eva Lisa
Ronquist, Tomas &
Pettersson, Mimmi
Österberg, Anders &
Karlsson, Christina
Enström Nestor, Teddie &
Ehn Hellberg, Pernilla
Öhman, Lars &
Olsson, Carina
– 10 –
AVLIDNA
När jag når de mörka
vattnen, över dem skall
färdas ut, räds jag ej.
På andra sidan finns en
värld av sång och ljus.
Där skall lovsång, där skall lovsång
stiga stark som havets brus, stiga stark
som havets brus
Psalm 298:3
Andersson, Ruth Sigrid
Andersson, Siv Elsa Viola
Anjou, Bo Vilhelm Olov
Behr, Brittmarie
Berglund, Inger Gunilla
Bergqvist, Berit Agneta
Bergström, Evert Gonny
Blomstrand, Axel Bertil
Boberg, Hans Olof
Borg, Inga-Lill Anita
Chiera, Evy Elisabeth
Dahl, Stig Johan Oskar
Ehnman, Lars Olov
Eriksson, Erland Henning Emanuel
Eriksson, Ingeborg Anna Elisabet
Eriksson, Märta Maj-Britt
Ernstberg, Lars Lennart
Gunnarsson, Karl Gunnar
Hallongren, Syster Elsa Charlotta
Hemming, Birgit Solveig Ulrika
Holmsten, Stig Evert
Hurme, Eva Elisabeth
Jansson, Anna Lisa
Jansson, Gunilla
Johansson, Ing-Britt Ester Linnéa
Johansson, Karl Erik
Johansson, Kjell Rune
Jägholm, Bengt Sture
Karsinger, Bertil Lennart
Lagerskiöld, Annika Birgitta
Lindersson, Alma Kerstin Ulrika
Lindqvist, Linnea Margareta
Lund, Anna-Maj
Lundin, Mary Viola Ingeborg
Lönnqvist, Anja Marita
Mattsson, Gunborg Viktoria
Mattsson, Majlis Ellen Viola
Norberg, Britt-Marie Christina
Norberg, Helena Kristina
Norefors, Rut Lisen Viola
Nyström, Ingrid Eveline
Pettersson, Karin Edit Louise
Pettersson, Majken Alma Margareta
Ringefors, Elsa Majken Irene
Sandberg, Arne Eugen
Strandberg, Bengt Arne
Tingström, Thomas Gustaf Daniel
Öberg, Karl Gösta
Ögren, Knut Hans
Östergren, Majken Elisabet Cyrene
Adresser & telefoner till Din tjänst
PASTORSEXPEDITIONEN
Box 15, Kyrkogatan 4, 761 30 Norrtälje, tel 0176-774 30, måndag-torsdag kl 08.00-12.00, 13.00-16.00, fredag kl 08.0012.00. E-post: [email protected]kyrkan.se.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrtelje.
NORRTÄLJE KYRKA/MARIAGÅRDEN
MARKUSKYRKAN
Vakmästeri
Kyrkvaktmästare Henrik Lugn, tel 0176-774 91
Präst
Komminister Mika Wallander, tel 0176-774 92
Kyrkan är öppen för besök och enskild andakt
mån-fre 10.00-15.00 och i samband med gudstjänster.
Vaktmästeri
Kyrkvaktmästare Jan Larsson, tel 0176-774 97
Präster
Kyrkoherde Per Rydberg, tel 0176-774 34
Komminister Per-Åke Axelsson, tel 0176-774 40
Komminister Selma Haraldsdóttir, tel 0176-774 41
Pastorsadjunkt Andreas Hernander Brand, tel 0176-774 45
Kyrkomusiker
Kantor Peter Hægermark, tel 0176-774 96
Kyrkogatan 2, 761 30 Norrtälje, tel 0176-774 90
Diakoni
Diakon Margareta Yttergård, tel 0176-774 43
Diakon Eva Romar-Heimdahl, tel 0176-774 44
Familjerådgivning (ingång Grönlandsgatan)
Familjerådgivare Anna Nyström, tel 0176-774 37
Husmor
Elin Kvarnfors, tel 0176-774 48
Samlingssal, tel 0176-774 38
Kyrkomusiker
Norrtälje kyrka:
Organist Daniel Edoff, tel 0176-774 36
Malsta kyrka och barnkörer Norrtälje:
Kantor Jeanette Lindh, tel 0176-774 47
Barn- och ungdomsverksamheten
Församlingspedagog Victoria Kipler, tel 0176-774 46
Förskolelärare
Sophia Sigurdsdotter Roman, tel 0176-774 39
Grindvägen 9, 761 62 Norrtälje, tel 0176-774 92
Diakoni
Diakon Anna Rydberg Nilsson, tel 0176-774 95
Barn- och ungdomsverksamheten
Församlingspedagog Fredrik Pettersson, tel 0176-774 33
Barn- och ungdomsledare
Kerstin Zetterlund, tel 0176-774 94
Husmor
Marie Hjelm, tel 0176-749 48. Köket, tel 0176-774 93
MALSTA KYRKA
Malsta by, tel 076-272 30 43
SJUKHUSKYRKAN
Tel 0176-326 178
Sjukhuspräst Selma Haraldsdóttir, tel 0176-774 41
Sjukhusdiakon Eva Romar-Heimdahl, tel 0176-774 44
Sjukhusets växel: 0176-326 000
FÄNGELSEKYRKAN
Fängelsets växel: 0176-29 62 63
Fängelsepräst Per-Åke Axelsson, tel 07176-774 40
Fängelsediakon Inga-May Petersson, tel 0176-749 43
FINSKSPRÅKIG VERKSAMHET
Kontaktperson Eva Romar-Heimdahl, tel 0176-774 44
NORRTÄLJE KYRKOGÅRD med KAPELL
Kyrkogårdsgatan, 761 45 Norrtälje
Kyrkogårdsföreståndare Jenny Nording, tel 0176-749 40
Kyrkogårdsvaktmästare Björn Rehnberg, tel 0176-749 41
Svenska Kyrkans Familjerådgivning
Kyrkans familjerådgivning vänder sig till par, enskilda och familjer som på olika sätt har
svårigheter i sina nära relationer.
Goda relationer är en avgörande faktor för vårt välbefinnande. Det innebär samtidigt att
relationer som vi inte mår bra av kan jämföras med att leva i kronisk stress. Föräldrarnas
relation påverkar även barnen.
Varför är det så svårt med relationer? Våra djupaste livsbehov är närhet till en annan
människa och att vara en självständig individ. Vi har ofta svårt att balansera dessa motstridiga behov i relation till en annan människa.
Familjerådgivningen erbjuder möjlighet att förstå och uttrycka egna känslor och behov,
och på motsvarande sätt lyssna och förstå sin partner.
Kontakten kan variera från ett till en serie samtal. En och halvtimme avsätts för par och
en timme vid individuellt samtal.
Sträng sekretess gäller. Inga journaler förs och den som önskar kan vara anonym.
– 11 –
Anna Nyström
Socionom, Familjerådgivare
Info och tidsbeställn. Tel 0176-774 37
Tack vare dig som är medlem i Svenska kyrkan
Barnkör i Markuskyrkan
Scouter i action
Juniorer i Malsta
Ungdomskväll
BARN & UNGDOM
Tack vare dig kan vi ha mängder av olika barn- & ungdomsverksamheter. Vi arbetar i mindre grupper utifrån den kristna
­värdegrunden för att alla ska lära sig att respektera varandra och sig själva. På vägen dit har vi mycket roligt tillsammans,
exempel på aktiviteter är: lekar, pyssel, sång, samtal, läger och övernattningar.
Några exempel på vår verksamhet: Öppen förskola • Småbarnsrytmik • Rytmik • Scouter, flera grupper i olika åldrar
Barnkörer • Konfirmander • Kyrkans Ungdomskväll • Malstas Miniorer och Juniorer
GUDSTJÄNSTER & ANDAKTER
VÅRDAR DU ETT KULTURARV
Tack vare dig kan vi fira gudstjänst. Gudstjänst är först och
främst de ritualer vi skapar tillsammans för att gestalta vår tro. I denna definition ingår olika typer av mässor
och gudstjänster liksom dop-, vigsel- och begravning,
samt andakter. Vi har högmässor, familjegudstjänster och
Taizémässor för att lyfta fram några exempel. Att vara en
öppen församling handlar om att alla, så långt det är möjligt
känner sig välkomna till våra olika kyrkorum och gudstjänster. Du är varmt välkommen!
Visste du att genom att vara medlem i Svenska Kyrkan
är du med och bevarar till landets största kulturarv –
­nämligen alla våra kyrkor. I Norrtälje-Malsta församling
har vi tre kyrkor. Malsta vackra 1300-talskyrka, Norrtälje
1700-talskyrka mitt i staden och vår moderna och praktiska
distriktskyrka från 1985 – Markuskyrkan. Alla dessa kyrkor
med inventarier behöver underhållas värmas upp och
skötas. Och det kan vi göra tack vare de pengar ni betalar i
kyrkoavgift!
MUSIK, KÖRER & KONSERTER
STÖDJER DU DIAKONI &
GEMENSKAP
Tack vare dig kan vi ha konserter & musikgudstjänster och
körverksamhet för alla åldrar.
Över 100 personer från 0-100 sjunger i våra körer. Vi
erbjuder lunchmusik och andra populära musikstunder året
runt.
• Möjlighet att samtal med diakon • Sopplunch
• Öppet hus • Samtalsgrupp för sörjande
• Second hand-butiken • Syföreningar • Fredagsträffar
• Skrivarverkstan • Teater- och dramagrupp
Vill du veta mer om vår verksamhet? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrtalje eller
ring pastorsexpeditionen 0176-774 30