Fördelaren 0915_webb

Fack och företag
förnyar sig
Två gruppstyrelser
blir tre på TC
Ludwig är nyvald
på jobbet
Volvo Verkstadsklubb Göteborg
9 november 2015
Rattar utvecklingen
av nya tekniken
Sidan 6
2
4
7
Vänsterspalten
”Vi kan inte ta emot alla”. Flyktingdebatten har tagit
ännu en vändning. Från att ha känts ganska avlägsen
till att bli nästan personlig och nära inpå, med tragiska
skildringar och bilder på drunknade barn, har tonen
skärpts och vi landar åter igen i en avpersonifierad debatt om skenande kostnader, kvoter och boendebrist.
Nä, vi kan inte ta emot alla – men det har väl ingen
påstått heller? Det som bekymrar mig mer än vår kapacitet att vara medmänskliga, är den desinformation
som sprids av rasistiska grupper inom sociala medier,
men även bristen på människors källkritik och förmåga att ifrågasätta.
Från att ha varit ett öppet och generöst land både
inom och utanför landets egna gränser, känns det lite
overkligt att Sverige nu plötsligt sluter sig och vill signalera till omvärlden att inte komma hit! Sverige har
ett internationellt rykte som ett solidariskt och generöst land, med hög moral och stort ansvarstagande.
Det är inget vi ska skämmas för eller tona ner.
Att vi inte haft kontroll över vilka eller hur många
som korsat landets
gränser är under all
kritik, men likväl har
vi en skyldighet att
behandla deras asylansökan, om de bestämmer sig för att
stanna i Sverige. Det här innebär stora ansträngningar
från samhällets sida, men det underlättar ju inte att
bränna ner flyktingarnas tänkta boende som kommunerna och i förlängningen vi själva finansierar via
skattemedel. Debatten kanske borde handla om, har
vi råd med rasistiska mordbrännare?
Har vi råd
med rasistiska
mordbrännare?
Facken inom industrin har presenterat kraven inför
kommande förhandlingar. Kravet är 2,8 procent. På
tok för mycket anser näringslivet, kanske inte helt
otippat. Ansvarsfullt och i takt med Europa om du
frågar facken. Industriavtalet som ligger till grund för
hela förhandlingsmodellen där industrins parter sätter märket, har funnits i snart 20 år.
Historiskt sett har det lett till att parterna kunnat
enas om längre avtalsperioder med ett bredare innehåll, som arbetstidsförkortning, omställningsavtal och
förbättrade pensioner. Men framför allt, det har sett
till att svenska industriarbetare kan fortsätta konkurrerar på en internationell arbetsmarknad samtidigt
som det hållit nere inflationen för att ge reallöneökningar, och således mer pengar i plånboken. Om det
även blir gällande efter nästa års avtalsrörelse återstår att se, eftersom LO-förbunden dessvärre inte
kunnat enas om en samordnad avtalsrörelse. Förbunden kommer förhandla själva gentemot de respektive arbetsgivarorgaMichael Blohm
nisationerna på gott och
chefredaktör
ont...
2
fördelaren 9, november 2015
Fack och fö
Den 28–30 oktober genomförde IF Metalls koncernfack Volvo PV 2015 års
koncernkonferens. Konferensen hålls vartannat år
och det är på den som
verksamheten för nästkommande två år beslutas
om.
Den koncernfackliga organisationen på Volvo PV består av klubbar
inom komponenttillverkning, produktion, konstruktion och utveckling, materialhantering och bilverkstäder på olika orter i västra och
södra Sverige. I koncernfackets styrelse ingår representanter från verkstadsklubben i Göteborg, Skövde,
Olofström och Floby.
Farväl till Floby
Men vid årsskiftet kommer verkstadsklubben i Floby inte längre att
ingå i koncernfacket då de kommer
att övergå till andra ägare.
Det var det Indiska Amtek Group
som stod som köpare då Volvo
sålde verksamheten i Floby. För
Flobyfabrikens framtid kan detta
vara en överlevnadsfråga. Fabriken
har 441 anställda och alla har erbjudits fortsatt jobb. Flobyfabriken tillverkar i dag bromsskivor, nav och
vevstakar för personbilar och kommersiella fordon. Något som fabriken kommer fortsätta med. Volvo
Cars kommer också fortsättningsvis
att köpa in material från Flobyfabriken.
För de fackliga kollegorna i koncernutskottet blev det ett känslomässigt avslut när Flobyklubben
tackades av och önskades ett stort
lycka till.
Modernare arbetssätt
På koncernkonferensen behandlas
verksamhetsplan och budget för
nästkommande tvåårsperiod, motioner, stadgar, verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse. Det är
också konferensen som väljer ledamöter till koncernfackliga uppdrag.
För att IF Metalls medlemmar på
Volvo ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt ska koncernfacket fungera som ett stöd och ett
hjälpmedel för de anslutna klubbarna. Verksamheten är målstyrd och
de frågor som är utpekade som
Medlemsavgiften lägst 204
och högst 561 kronor
IF Metalls förbundsstyrelse fastställde den 21 oktober 2015 lägsta
och högsta avgift i procentavgiftssystemet under 2016.
■ Förbundsavgift 2016 är 1,0 procent. Förbundsavgiften är i enlighet
med kongressbeslut 1,0 procent av
den avgiftsgrundande inkomsten
under hela kongressperioden.
■ Lägsta avgift 2016 är 204 kronor.
Den lägsta avgiften i procentavgiftssystemet är 204 kronor per medlem
och månad under 2016.
Den lägsta avgiften för medlemmar
i en avdelning eller i en klubb kan vara
högre om avdelningen eller klubben
har tecknat kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via
medlemsavgiften.
■ Högsta avgift 2016 är 561 kronor.
Den högsta avgiften i procentavgiftssystemet är 561 kronor per medlem
och månad under 2016.
Den högsta avgiften för medlemmar
i en avdelning eller i en klubb kan vara
högre om avdelningen eller klubben
har tecknat kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via
medlemsavgiften.
Koncernkonferens
retag förnyar sig
Känslosamt farväl av fackliga kollegor. Verkstadsklubben i Floby lämnar samarbetet i koncernutskottet vid årsskiftet, då de numera ägs av den
indiska koncernen Amtek Group.
prioriterade områden bedrivs i utskotts- eller projektform. De frågor
som klubbarna arbetar övergripande med är till exempel arbetsmiljö,
kompetensutveckling, internationellt fackligt arbete, ungdomsfrågor, mångfaldsfrågor och information med mera.
Inför verksamhetsperioden 20132015 utsåg koncernkonferensen ett
verksamhetsutskott vars uppdrag
var att se över och modernisera arbetssättet inom hela Koncernutskottet. Ett arbete som syftar till
mer flexibilitet, att fler blir involverade i det koncernfackliga arbetet
samt att minska ner på ”byråkratin”.
Utskottet redogjorde för sin verksamhet och vad de hade som förändringsförslag.
Koncernkonferensen var enig i
uppfattningen och röstade ja till förändringarna. Det innebar beslut om
nya mål, ny verksamhetsplan, uppdragsbeskrivningar, förändringar i
utskott och förändringar i stadgar.
Håkan sticker ut hakan
Under dagarna besökte VD:n Håkan
Samuelsson konferensen för att
prata om vad som händer i framtiden och hur bilarna utvecklas samt
hur människors behov och krav alltmer förändras. Han berättade att
bilar mer och mer kommer interagera med människor. Han pratade
även om lyx och hur synen på lyx
snabbt har förändrats. I det måste
Volvo ständigt förnya sig.
Det handlar allt mindre om hur
mycket tillgångar man har och hur
mycket man äger till att allt mer
handla om tidsbrist och upplevelser
som förbättrar livskvaliteten. Människor har numera större miljömedvetenhet, behov av balans, och önskan om meningsfulla aktiviteter. Företaget har definitivt stuckit ut
hakan i den internationella debatten
kring autonom körning, självkörande bilar, i och med det fulla ansvar
Volvo Cars legalt kommer att ta när
bilar används i självkörande läge.
– Volvo har gjort en rejäl resa och nu kan vi på allvar kalla
oss för ett premiummärke, säger Håkan Samuelsson.
fördelaren 9, november 2015
3
Abdirzak Bouzoubae, ordförande för grupp 17.
Zaklina Rohman, ordförande för grupp 20.
Två blir tre på TC
Klubbstyrelsen har tagit beslut
om en ny gruppstyrelseorganisation i Monteringsfabriken på
Volvo Torslanda. De två tidigare
gruppstyrelserna blev tre interimsstyrelser.
Anledningen till förändringen
är att kunna säkerställa en bra
service på alla tre skiften för
medlemmarna i Monteringsfabriken (TC).
Indelningen av avdelningarna i TC ser
numera lite annorlunda ut än tidigare.
Vissa avdelningar tillhör inte längre
samma gruppstyrelse. Numreringen på
interimsstyrelserna är 16, 17 och 20. Det är
samma styrelsenummer som fanns i fabriken för några år sedan. Men precis som
4
fördelaren 9, november 2015
vanligt så sker valen till gruppstyrelserna
vid årsskiftet.
Omorganisation som avlastning
Abdirzak Bouzoubae är ordförande i grupp
17 och det har han varit sedan flera år.
Skillnaden är att vissa avdelningar inte
längre tillhör området och att nya tillkommit. Även styrelsesammansättningen ser
lite annorlunda ut.
Abdirzak berättar att arbetsbelastningen
i styrelsen blev allt högre när medlemsantalet växte. Placeringen av Bulyckefabriken i TC, nedläggningen av Pininfarina, insourcing av innertak och tunnelkonsoll
från Johnson Control och nattskiftet innebar totalt 1 300 medlemmar på området
med samma resurser.
– Det var svårt att täcka dag- och kvällsskiftet, och än mer ett tredje skift. Vi gick
på knäna. Det blev helt enkelt ett arbetsmiljöproblem för oss. Det går inte att jobba
dygnet runt. Vi behövde ha fackligt arbete
med kvalitet. Nu har vi säkrat upp medlemsservicen med en god täckning på alla
skift och det känns bra. Det är en stor ära
att få representera så många medlemmar.
Jag är tacksam för det, säger Abdirzak.
En tillgänglig facklig organisation
Zaklina Rohman är ny som ordförande i
grupp 20, ett uppdrag hon anser ärofyllt.
Förtroendevald har hon varit i många år.
Hjärtat bultade för fackliga frågor redan
på hennes tidigare arbetsplats.
Hon har en bred kompetens då hon haft
alla uppdrag i styrelsen, förutom skydd. På
torsdagskvällarna är hon handledare på
GAF (Göteborgs Arbetares Folkhögskola)
som är en tvärfacklig ledarskapsutbildning.
Hon backar inte för ansvar eller utmaningar, men är samtidigt noga med att förmedla att hon inte sitter på någon önskan
Nya gruppstyrelser
Jan Ripa, ordförande för grupp 16.
av att göra ”karriär”, utan allt bottnar i
medlemsperspektivet.
– Det handlar i grunden om rättvisefrågor och att bevaka medlemmarnas intressen, menar Zaklina. Saker ska gå rätt till
och jag ska göra mitt bästa. Trots att det är
tufft och slitsamt nu med mycket övertider
så är det ändå fantastiskt att så många fått
jobb, särskilt många ungdomar. Det gör att
framtiden känns ljus, speciellt när man har
varit med om de mörka tiderna med alla
varsel.
Zaklina tycker att en ledare ska vara ansvarsfull, ödmjuk och finnas till för medlemmarna.
– Jag brukar tänka: hur jag hade velat bli
hjälpt?
Viktigt att möta människor
Jan Ripa är också ny i uppdraget som ordförande, för grupp 16. Han brinner för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och
utbildning. Det är viktigt att ha god kunskap om rättigheter och skyldigheter, det
ger en stark medlemskår. Han tycker att
en god ledare visar vägen, håller ihop
gruppen och lyfter andra.
– Jag gillar inte när folk har makt utnyttjar den för att trycka ner andra, säger Jan.
Jag gillar inte mobbare. Makt ska hanteras
med ansvar, ödmjukhet och respekt. Jag
gör så gott jag kan. Jag har aldrig gjort det
här men jag har en magkänsla och den följer jag. För mig handlar det mycket om att
möta människor. Medlemmarna som arbetar dag ut och dag in, vad är viktigt för
dem?
Han berättar om ett sent UVA* en kväll
där nio av trettio medlemmar dök upp.
– Det blev istället ett nära och bra samtal. Trots att jag visste att jag inte skulle få
så mycket sömn då jag skulle upp tidigt
nästa dag, så var det absolut värt det.
Känslan jag hade i kroppen, att ha möjlighet att träffa och prata med dessa människor, den är ovärderlig. Jag tror inte att jag
kan skapa underverk men jag ska försöka
hjälpa så gott jag kan.
Inget annat alternativ
Jan Ripa berättar att ibland då medlemmar
ifrågasätter eller kommer med konstruktiv
kritik till chefer om till exempel hur en balans funkar, kan de få svar som ”Det är
inget fel på balansen, det är bara du som
är seg”. Olika uppfattningar och dubbla
budskap är något han tycker är en utmaning.
– Löner som blir fel går konkret att ta på
men när det handlar om att ”du upplever
att jag kränker dig, men jag upplever inte
att jag gör det”, då kan det bli ganska komplext. Det är viktigt hur mina kamrater blir
behandlade, jag kan inte bara stå bredvid
och titta på när någon blir illa behandlad
eller inte får rätt lön. För mig finns inget
annat alternativ. Mitt jobb är att nysta ut
den garnbollen.
* UVA-möte: Varje medlem har rätt till 5 timmars facklig information på betald arbetstid
enligt Utvecklingavtalet. Där ges facklig information i frågor som rör den fackliga verksamheten vid företaget.
Nya grupper
■ Grupp 16
1:02/Innertak, 1:1/1:2, 1:3/1:4/PUR,
1:41/Tunnel, 1:42, 1:5, 1:6.
■ Grupp 17
SPA-BAX, MP, PALETT, LOOP, PP.
■ Grupp 20
1:72 Rulle/Spärr, Dörr höger och vänster,
1:013/14/15/DU/FAX, 1:00/1:01, SIP, TA
Passningsteam, Gården, Twin/ML/Analys.
fördelaren 9, november 2015
5
Volvo Bussar
Håkan i förarsätet
när ny teknik utvecklas
Tyst som en viskning glider de
fram på Göteborgs gator. Volvos gröna elbussar utvecklas
och testas för fullt på den egna
busslinjen 55, som går från
Chalmers i centrala Göteborg
till Lindholmens science park.
Håkan Johansson, har ett utvecklande och intressant jobb
som del av projektteamet.
Elbussarna väcker uppmärksamhet både i
Göteborg och världen över, med teknik i
framkant samt att det är ett bra miljöval
för storstäder med ett allt större behov av
kollektiva trafiklösningar.
Håkan ingår i en liten projektorganisation på nio personer med verkstad och servicedepå i Arendalsområdet. Projektet som
går under namnet ”ElectriCity” är ett samarbete mellan AB Volvo, Göteborgs stad
och Keolis, som startade i april 2015 och
som det ser ut idag kommer det verkligen
att sätta Volvo Bussar på kartan när det
gäller elektrifiering av kollektivtrafiken.
Samordnar projektet
Det finns väl egentligen inget lätt sätt att
beskriva innehållet i Håkans jobb idag eftersom mycket är oprövat och en del av
utvecklingsarbetet. Det kan vara allt från
mekanikerjobb till att planera rutter eller
guida en grupp intresserade besökare.
Bakgrunden har han från bussfabriken i
hemstaden Säffle där han fortfarande bor
och veckopendlar.
När Säfflefabriken flyttade sin produktion till Polen började Håkan jobba på
provbanan i Hällered under en period, för
att senare landa i Göteborg och Volvo Bussar Norden. Idag har han en viktig roll
genom att samordna projektet vilket han
tycker är både utmanande och spännande
så klart.
– I vårt kontrollrum har vi ett övervakningssystem som ger direkt feedback om
bussarnas status och position. Med GPS
6
fördelaren 9, november 2015
Jag har ett intressant och spännande jobb, säger Håkan Johansson, som samordnar projektet
”EletriCity”.
Sju av bussarna är el/dieselhybrider med
en battericell. Att ladda batterierna tar inte
mer än 6 minuter och sker i trafik, vid en
laddstolpe på busshållplatsen.
Volvos gröna bussar återvinner energi i trafik
och snabbladdas vid busshållplatsen. Battericellerna sitter monterade på taket.
och kameror övervakas trafiken och vi
kan följa bussen hela vägen och se hur hur
tekniken verkligen fungerar i praktiken.
Aldrig tidigare har vi haft sådan kontroll,
berättar Håkan.
Totalt finns det tio bussar i Göteborg.
Tre av bussarna drivs av ren elektricitet
och har fyra stycken batteripaket på taket.
Flyttar fram positionerna
Efter en tur med bussen konstaterar vi att
den är väldigt tyst, men även genomtänkt
med praktiska funktioner som gör resandet mer bekvämt och underhållande. Bussen är utrustad med wifi, på skärmarna i
taket visas TV4 News, det sitter USB-kontakter vid sätet för att ladda telefonen med
mera. Allt för att göra resandet mer till en
upplevelse. Idag finns Volvos gröna bussar
i Göteborg, Stockholm och Hamburg. Men
förhoppningsvis är det bara början.
– Jag får många frågor om batterikapacitet och hur långt man kan köra innan det
behövs bytas med mera. Många av dessa
frågor har vi inget svar på idag. Vi flyttar
fram våra positioner hela tiden och det är
ju lite syftet med projektet. Att testa och
hitta lösningar innan vi lanserar ett färdigt
transportsystem till våra framtida kunder,
säger Håkan.
Utbildning
Ludwig Andersson (till vänster) och Hemant Patel har gått kursen ”Vald på jobbet” och är redo att ta sig an uppdraget som förtroendevalda på
sin arbetsplats.
Ludwig är nyvald på jobbet
– När det var dags för nyval av
fackligt ombud på vår grupp var
det en arbetskamrat som kom
fram till mig och berättade att
han tyckte att jag skulle ställa
upp. Sedan fick jag samma
fråga igen av en annan, då
tänkte jag att det kan jag väl
prova. Jag har ju varit medlem i
IF Metall sedan jag började på
Volvo 2011, så varför inte?
Ludwig Andersson är 26 år och nyinflyttad
i Göteborg. Han valde att följa med jobbet
när hyttmonteringen flyttade från Umeå
till Tuvefabriken under 2015. Sedan två
månader är han även förtroendevald på
sin arbetsplats.
Bortsett från facklig introduktion i samband med att han började på Tuve är
grundkursen ”Nyvald på jobbet” hans första fackliga utbildning. Tillsammans med
17 andra nyvalda får de snabbt reda på vad
det innebär att jobba fackligt och företräda sina arbetskamrater.
Mer kött på benen
– Jag tycker jag fått mer kött på benen och
vet lite mer vad det handlar om nu. Det är
så klart viktigt att vi utbildar oss så att
man får en kunskap som behövs om hur
det fungerar och hänger ihop, våra rättigheter och skyldigheter. Nu tror jag mig
veta vad som förväntas av mig som kontaktombud och hur man är en bra representant för sina arbetskamrater och fackföreningen.
”Vald på jobbet” är en av de första grundutbildningar som IF Metall och andra LOförbund kör för helt nya förtroendevalda.
Deltagarna får en grundläggande kunskap
om uppdraget kamraterna valt dem till
samt en liten inblick i organisation, verktyg
och vilka frågor vår fackförening arbetar
med. Nu väntar en rad spännande utbildningar för att ytterligare bygga på sin fackliga kompetens i arbetsrätt med försäkringar, lagar och avtal med mera.
Det saknas inte frågor att jobba vidare
med på Ludwigs avdelning.
– Jag upplever att balanseringen av jobben och lönerna på flödet kontra Cab-trim
där jag arbetar, är de frågor som diskuteras mest just nu.
Många nya företrädare
Då Volvo PV nyanställt drygt 1 500 personer och arbetskamrater fått byta skift och
avdelningar uppstod behovet av att köra
en extra grundutbildning för nyvalda kontakt- och skyddsombud.
Volvo Verkstadsklubb fattade beslutet
att snabbt anordna en ”Vald på jobbet” utbildning i början av november på konferenshotellet Arken i Arendal. Vid detta tillfälle samlades 18 kunskapstörstande deltagare från både AB Volvo och Volvo PV.
Sammansättningen speglar ganska bra
hur demografin ser ut i bolagen. En del var
helt nyvalda, andra hade varit valda en tid
men inte kommit iväg på denna grundutbildning. Ungefär hälften var kontaktrespektive skyddsombud, av dessa var
4 tjejer och åldrarna var blandade allt från
24 till 61 år.
fördelaren 9, november 2015
7
Kultur & Fritid
Dags för konstutlottning!
Den 1 december klockan 16:30
kommer nya vinnare att dras i
konstföreningens höstutlottning.
Du som medlem hälsas hjärtligt välkommen till Verkstadsklubbens lokal på TK2.
Kaffe, te och fikabröd serveras från klockan
16:00. Glöm inte att prioritera de konstverk du
skulle vilja ha om du blir en av de glada vinnarna. Då säkerställer du att du får det du gillar mest. Skulle du inte göra det så får du prioritera i efterhand på de verk som finns kvar.
Dina prioriteringar kan du göra i ovanstående
lokal, där alla konstverk finns upphängda,
från och med två veckor innan utlottningen.
Har du svårt att komma förbi? Då kan du
göra dina prioriteringar på vår hemsida istället, www.volvoverkstadsklubb.se. Mer information om hur du gör står på hemsidan.
Vill du bli medlem?
Fyll i ansökan och skicka in eller lämna in
den till klubbexpeditionen på TK2 så är du
också med och tävlar om fina konstverk vid
nästa dragning. Föreningen anordnar utlottning av konstverk två gånger om året, vår
och höst. Medlemsavgiften är 40 kronor per
månad. Välkommen!
Ja, jag anmäler mig härmed som
medlem i VVK:s Konstförening och
godkänner samtidigt att fastställd
medlemsavgift dras från min lön.
Anmälningstalongen skickas till Volvo
Verkstadsklubbs Konstförening, TK2
✔
■
Trappan av Karin Dahlin är ett av verken som är med i utlottningen. (Bilden är beskuren.)
Datum: ........................................................
Namnteckning: ..............................................
Namnförtydligande: ........................................
Personnummer: .............................................
Adress: ........................................................
Postadress: ...................................................
De vann biljetter till Julgalan 2015
Volvo Verkstadsklubb gratulerar de sex medlemmar som vann två stycken biljetter var till
Scandinavium för att ta del av Sveriges största julshow fredagen den 27 november.
Bolag: ....................... Anstnr: .......................
Avdnr: ....................... Geo plac: ....................
Mobiltelefon: ................................................
E-post: ........................................................
Volvo Verkstadsklubb, Göteborg
Vinnare Julgalan 2015:
Antonio Ribeiro, TC
Anne Tömmerås, RA
Jane Sileson, TU
Isabel Brás, TUN
Angelika Pohlé, TC
Harri Ahonen, RA
Volvo Verkstadsklubb, TK-porten, 418 78 Göteborg. www.volvoverkstadsklubb.se
Ansvarig utgivare: Mikael Sällström. Chefredaktör: Michael Blohm. Telefon: 59 42 53.
Redaktion: Linda Bergström och Ulf Albinsson.
Redigering & grafisk form: REDskapet. Tryck: Zetterqvist, Göteborg 2015.