air-Q® BLOCKER-LARYNXMASK FÖR

AirQBlokrMaskdLarAirway_LC1080_sv.qxp_AirQBlokrMaskdLarAirway_LC1080 3/5/15 4:59 PM Page 1
Distribueras exklusivt av:
Mercury Medical®
1101 Lucas • Suite 200 • St. Louis, MO 63101-1159, USA
Telefon: +1 314-781-5700 • Fax: +1 314-644-4262
e-post: [email protected]
www.cookgas.com
Produkten tillverkad i Malaysia
air-Q® BLOCKER-LARYNXMASK
FÖR LUFTVÄGAR
Instruktioner för användning:
air-Q Blocker-luftväg är en utökad version av standard air-Q larynxmask
för luftvägar. Den indikeras som primär andningsväg i applikationer som
inte kräver ett endotrakealt rör (OETT) eller som hjälp vid intubation vid
besvärliga luftvägsfall. Den passar speciellt väl för applikationer med
bitblock och/eller då åtkomst till bakre svalget och övre esofagus behövs.
Tack för att du köpt air-Q Blocker-larynxmask för luftvägar från
Cookgas®, LLC. Tack vare sin patenterade konstruktion är air-Q Blocker
användarvänlig. Det är enkelt att sätta på plats, luftflödet är enastående
och intubation med orala endotrakeala rör (oral endotracheal tubes, OETT)
av standardtyp, storlekar 8,5 mm – 5,5 mm är okomplicerat och pålitligt.
Att avlägsna air-Q Blocker efter intubation är snabbt avklarat genom
att använda den patenterade air-Q avlägsnande sonden, också från
Cookgas, LLC.
Välkommen till nästa generations luftvägsbehandling!
Säg farväl till besvärliga luftvägar och välkommen till air-Q.
Den luftväg du vill ha,
den enda luftväg du behöver!
Denna produkt bör endast användas av utbildad personal
Finns som engångsprodukt
Rekommendationer:
Storlek
4.5
70-100 kg
8,5 mm
25 mm
2.5
30-50 kg
6,5 mm
20 mm
3.5
1
2
3
4
Max. oralt
Ideal
Munöppning1
kroppsvikt endotrakealt rör OETT
50-70 kg
7,5 mm
23 mm
<
>
2
Volym3
Inf. vol.4
20 cm 25 ml 4-5 ml
18 cm 18 ml 3-4 ml
16 cm 12 ml 2-3 ml
Minsta munöppning för införande.
Avstånd från anslutningsdonets yttre kant till den inre
ventilationsöppningen.
Inre volym från anslutningsdonets yttre kant till den inre
ventilationsöppningen.
Rekommenderad volym för luftmanschetten efter införande
med luftventilen öppen för luft.
air-Q Blocker Airway kombinerar
funktionerna för standard air-Q airway
med två ytterligare funktioner:
1) Ett säkrare bitblock integrerat i övre
till medel andningsslang. Detta
bitblock är mjukt och flexibelt för
att upprätthålla andningsslangens
öppenhet medan den skyddar
övre pall och framtänderna från
oönskat trauma.
2) En mjuk, flexibel guideslang på
höger sida av andningsslangen.
Guideslangen ger åtkomst till bakre
svalg och övre esofagus genom att
stödja och styra medicinska
instrument under air-Q-masken
och in i svalg och esofagus. Lämpliga
medicinska instrument är sugkateter,
nasala magslangar upp till storlek
18,0 Fr. och de nyutvecklade air-Q
Blocker-slangarna från Cookgas LLC
som är gjorda för att suga, ventilera
och blockera övre esofagus. Att föra
in medicinska specialinstrument via
air-Q Blocker guideslang gör att
klinikpersonal kan suga svalget
eller suga, ventilera och blockera
övre esofagus med air-Q Blocker
när sådana ingrepp krävs.
Mer information om allmän funktion
och kapacitet för air-Q finns i bilagd
air-Q Användarmanual.
Anslutningen med hållare
gör att anslutningsdonet
alltid hamnar rätt
Nya Blocker guideslangar
fungerar med NG- eller
blockerarslangar för att
hantera esofagus
Löstagbart färgkodat
anslutningsdon möjliggör
intubation via luftvägsröret
med alla standard ETslangar.
Integrerat bitblock
• Enklare att placera
• Stärker slangen
• Minskar behovet
av separat bitblock
För orderinformation, kontakta:
11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807, USA
Telefon: +1 800-237-6418 • Fax: +1 800-990-6375
www.mercurymed.com
Patent USA
5,937,860
US 6,705,321 B2
US 7,357,845 B2
US 7,780,900 B2
US 7,784,464 B2
US 7,900,632 B2
Elevationsramp. . .
Underlättar intubation.
Styr ET-slangen mot
ingången till luftröret.
Receptbelagd
Latexfri
Förvaras torrt Undvik direkt solljus
EXP.
Utgångsdatum
EG
air-Q Blocker 4.5
Patent Storbritannien
GB2324040B
GB2407293B
GB2405589B
GB2357437B
Ytterligare patent har sökts i USA och andra länder
Instruktioner
för
användning:
Uppbyggd mask
för bättre tätning.
Patent KANADA
2,231,331
2,371,435
Engångsanvändning
DINP
REP
M T Promedt Consulting
Altenhofstrasse 80 • D-66386 St. Ingbert
Tyskland
Tel. +49(0).6894.581020 • Fax +49 (0).6894.581021
e-post: [email protected]
www.mt-procons.com
LC# 1080 Rev. A-4 2/1/15