Säg farväl till telefonkiosken

8 MITT I HUDDINGE. TISDAG 10 MARS 2015
nyheter
Säg farväl till telefonkiosken
l Nu skrotar Telia de tre sista i Stuvsta och Huddinge centrum
Säg adjö till telefon­
kiosken – när året är slut
finns de inte kvar. Snart
skrotar Telia de tre sista
i Huddinge.
– Jag minns alla samtal
hem som mamma och
pappa fick betala, säger
Huddingebon Kristina
Melander.
– Det känns både hightech och
gammalmodigt på samma gång,
säger Kristina Melander, 39, i luren inifrån telefonkiosken på
Stuvsta torg.
Det är många år sedan hon senast använde en telefonkiosk och
första gången hon ringer till en
mobiltelefon. Tydligaste minnet
är från Stortorget i Lund i slutet av
1990-talet.
– Jag pluggade där och brukade
ringa hem från den kiosken.
Sedan mobilen gjorde entré
har landets telefonkiosker gått en
långsam men säker död till mötes. I dag används de knappt alls.
Sjunkande intäkter i kombination
med fortsatta kostnader för vandalisering, underhåll och markhyror gör kioskerna olönsamma. Nu
ska de skrotas.
– Alla ska bort under året. Vi
räknar med att det är klart i oktober, säger Hans G Larsson, informationsansvarig på Telia.
fanns 10 000 telefonkiosker i Sverige. I dag finns
bara 500 kvar. I Huddinge är det
en telefonkiosk i Stuvsta och två
vid Huddinge centrum som försvinner. Kristina Melander tycker
att det är lite synd.
– Det finns ju trängda lägen där
man kan behöva ringa.
En Sifo-undersökning 2013 viEn gång i tiden
Kristina Melander testar telefonen på Stuvsta torg.
sade att bara en procent hade ringt
från en telefonkiosk det senaste
året. 93 procent skulle använda
sin mobil om de var ute och behövde ringa, noll procent skulle leta
upp en telefonkiosk. I Stuvsta har
många inte ens lagt märke till kiosken som står helt synlig på torget.
För den som nu drabbas av ett
akut telefonkioskbehov gäller det
att ringa på. Nostalgikern kan
F oto: Stefan Källstigen
också bege sig till Mosebacke och
Stockholms slott. Där bevaras två
av de gamla pagoderna i trä.
– Men det kommer inte att finnas några telefonautomater i, det
är bara pagoden som blir kvar,
säger Hans G Larsson.
l  Fredrik Sjöquist
l  Eric Thorsson
[email protected]
tel 550 551 23
Telefonkiosk av pagod-modell
från Lissma omkring 1970.
När använde du en telefonkiosk senast?
Johan Sjöstrand, 27:
– I Shanghai för två
år sedan. Men jag
använde inte telefonen, jag gömde mig
för ett monsunregn.
Jag minns att jag
fick ett telefonkort som liten men
har aldrig använt det.
Massoud Latif, 45:
– Jag har aldrig använt någon, inte i
Sverige i alla fall.
Jag kom hit 2007
från Iran. Där finns
det fortfarande telefonkiosker här och där, men de
används inte direkt.
Tindra Söderberg,
16:
– Jag har aldrig
använt en telefonkiosk, jag fick min
första mobil i trean.
Telefonkiosken här i
Stuvsta har jag aldrig lagt märke
till, trots att jag går förbi varje dag.
Vill du veta mer om
hur det är att vara
familjehem?
www.huddinge.se/familjehem
Vi behöver fler familjehem till barn och ungdomar som av någon anledning inte kan
bo hemma. Om du vill veta mer om vad det kan innebära att öppna sitt hem för ett
barn eller en ungdom är du välkommen på en informationskväll med familjehemsenheten och enheten för ensamkommande flyktingbarn. Våra familjehem får handledning och bjuds årligen in till vår familjehemskonferens och en dag på Gröna Lund.
Måndagen den 23 mars klockan 18.00, plats meddelas vid anmälan.
Anmäl dig senast den 17 mars till Annika Holm, 08-535 316 05,
[email protected] eller till Kristin Svensson, 08-535 376 78,
[email protected]
Lukas Englund, 27:
– I sjuan. Vi busringde 020-nummer
från en telefonkiosk
i Haninge. Det är tråkigt att de försvinner, det är något
man växt upp med. Men livet går
väl vidare.
Jane Norlander, 61:
– Det är säkert 20 år
sedan. Har vi en här
i Stuvsta? Det hade
jag ingen aning om!
Det är jättetråkigt
att de försvinner, de
tillhör gatubilden. Det är synd om
man står där och behöver ringa.
Din jurist i vardagen
Affärsjuridik
Arbetsrätt
Avtal och kontrakt
Fastighetsrätt
Hyresrätt
Kompanjonsavtal
Skadeståndsrätt
Skatterätt
Tvistelösning
Arvskifte
Bodelning
Bouppteckning
Dödsboförvaltning
Gåva
Samboavtal
Skilsmässa
Testamente
Äktenskapsförord
Jur. kand. Stefan Liljeskog • Jur. kand. Jolanda Liljeskog
15 minuter fri rådgivning
Patron Pehrs Väg 6 1 tr, Huddinge
Tel: 08-590 380 18 • www.juristfirmanliljeskog.se