Ett långsamt farväl

TISDAG 3 FEBRUARI 2015. MITT I TÄBY 15
v6
FÖRELÄSNING
Svensk
Nötfärs
59
95
/kg
Ett långsamt farväl
Välkommen att lyssna till Ulla Assarsson som berättar om
det långsamma farväl som inleddes när hennes man fick
Alzheimers sjukdom. Ulla berättar bland annat om förbjudna
tankar och känslor som skuld och skam. Syftet med
föreläsningen är att öka förståelsen för vad sjukdomen kan
innebära för en partner.
TID
10 februari klockan 18.00–20.00.
PLATS
Grindtorpskyrkan, Grindtorps skolgränd 4 i Täby.
Svensk Nötfärs
Garant, Sverige, färsk,
max 12% fetthalt, ca 1-2,2kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 6
5:-
En föreläsning arrangerad av Täby kommuns anhörigstöd.
Vi erbjuder föreläsningar, nätverk och anhöriggrupper för dig som
hjälper en närstående.
/st
59
95
/kg
för Bonuskunder
taby.se/anhorigstod
Tågtrafiken på Roslagsbanans
Kårstalinje startar igen
tisdagen den 10 februari.
Smakar
som bäst
just nu!
Avokado
Fläskytterfilé
Israel, Chile, Marocko, klass 1,
jfr-pris ca 27,50/kg
Garant, Sverige, ca 500g
Max 2 köp/hushåll/vecka 6
Veckans prisbomb!
För att du ska få en punktligare och
bekvämare resa genomgår Roslagsbanan stora förändringar. Vi bygger
nytt och rustar upp både spår, tåg och
stationer. Vi köper också nya tåg.
På Kårstalinjen har vi hittills byggt:
- Dubbelspår: 3,5 km Visinge–Täby
kyrkby och 2,7 km Kragstalund–
Vallentuna, för bättre punktlighet,
mindre störningskänslig trafik och
som förberedelse för utökad trafik
- Nya järnvägsbroar över Bergtorpsvägen och Norrortsleden
- En kurvrätning mellan Visinge och
Norrortsleden
- En naturpassage norr om Bergtorpsvägen
- Ny vägbro över Efraimsbergsvägen
- Ny gång- och cykelbro vid Bällstabergsvägen
- Ny järnvägsbro över Gamla Karlbergsvägen
- Ombyggnad av Bällsta station
- Bullerskydd
- Påbörjat installation av hinderdetektorer
som stoppar tåget om en bil blir instängd
mellan bommarna
- Förstärkningsarbeten norr om Vallentuna
Vi beklagar de störningar som avstängningen orsakat och tackar för ert tålamod. För
bästa resväg sök din resa på sl.se eller
ring SL:s kundtjänst, 08-600 10 00
5:/st
Veckans prisbomb!
Färsk pasta
Garant, gäller ej fylld pasta, 250g,
jfr-pris 20,00/kg
Veckans prisbomb!
Trafikinformation
Veckans prisbomb!
Välkommen tillbaka!
Veckans prisbomb!
Läs mer om dubbelspårsutbyggnaden på www.sll.se/roslagsbanan
Här kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev!
Priserna gäller t o m sön 8/2 2015 på alla Hemköp i Stockholm,
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.
Nu
tar Roslagsbanan
nästa steg.
Fram
ochoch
medrustar
2018 bygger
vi nyttspår,
och rustar
upp
Fram
till och med 2018
bygger
vitill
nytt
upp både
tåg och
både
spår, tåg
stationer
för att
resa ska bli
punktligare.
Välkommen ombord!
stationer
för och
att din
resa ska
bli din
punktigare.
Välkommen
ombord!
Roslagsbanan ––på
enen
bättre
resa.
påväg
vägmot
mot
bättre
resa.
www.hemkop.se