Presentation

Telia HomeCare
Uppkopplad omsorg hemma
Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som
sätter individens behov i centrum?
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Behov och
möjligheter (idag
och imorgon)?
Standards?
Tekniken?
Olika
perspektiv
Införande?
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Integritet?
Funktion eller
tjänst?
Agenda
• Omvärldsutblick
• Continua och andra standards
• Telia Healthcare och
kommunikationsplattformen HomeCare
• Upphandling - kravställan
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Kommuner och landsting
står inför nya utmaningar
Åldrande befolkning och ökande krav
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Medborgarna
ökar kraven
En styrka och en utmaning
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Den digitala revolutionen
påverkar hela samhället
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Att låta olika sensorer samla in information
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Sensorer för hälsomonitorering
• Vikt
• CRP – blodvärde
• Rörelse
• Avföringstest
• Blodtryck
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
”Kläder som mäter EKG”, Smarta textilier från Borås
2015-08-26
Från: Elektroniktidningen
2012-10-05
Nattillsyn- KameraContinua- Standards
Eric Topol
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Standards
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Samverkan
SCAIP
Continua
Nationella
Tjänsteplattformen
IHE
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Fokus:
"end-to-end",
"plug-and-play"
connectivitet för
personlig
hälsoutrustning
och tjänster
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Telia kan hjälpa till
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Telia Healthcare
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Kundens värld kräver en ny generations telekomoperatör
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Nyckelstadier i vårdens cykel
Gråa rutor indikerar
vårdområden med stora
möjligheter till snabb
effektivitetsvinst via ITlösningar
Hemma
Prevention
och friskvård
Frisk
Inför vårdbesök
Husläkare
Vårdcentral
Äldrevård
Omsorg
Rehab
Hemsjukvård
Distansvård
Inne i vården
Monitorering
vårdprocessen
Öppenvård
Akutvård
Specialiserad vård
Slutenvård
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Hemma
Telia Healthcare – strategisk översikt
Tjänster som relaterar till
information innan
sjukvårdsbesöket samt i
inskrivningsskedet.
Hem/privat
Telia
CareGuide
Telia
HomeCare
Telia
Care Integrator
Patient
Telia
CareView
Nationell
eHälsa
Tjänster som relaterar till den
inskrivna patienten inom vården
och hens upplevelse.
Vården
2015-08-26
Tjänster som relaterar till
hemmet och privatpersonen.
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Vårdpersonal
Telia
ProCare
Tjänster som relaterar till
personalen inom vården och
deras effektiva arbetssätt.
En öppen plattform
med standarder…
…ger möjlighet för en
växande mångfald av
lösningar
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Människan – inte verktyget i centrum
”Gretas behov av Trygghet, delaktighet och
service är inte samma som Astas eller Bengts”
MVT - Film
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Telia HomeCare: Monitorering och egenvård på
distans (OBS: streckade ringar ej lanserade)
Blodtryck
Följer öppna
standarder
Vikt
Formulär
@
Telia Senior 3000
Aktivitets-clip
Kopplar samman
sensorer av olika
typ och fabrikat
2015-08-26
Puls
Syremättnad
Kalprotektintest -IBD
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Telia HomeCare: Välfärdsteknologi för ökad trygghet
service och delaktighet (OBS: lansering pågår)
Plugg, effekt
Följer öppna
standarder
Rörelse, ljus,
mm.
Dörr/Fönster/Kylskåp
medicinkvittens
@
Läckage
Kopplar samman
sensorer av olika
typ och fabrikat
2015-08-26
Larmknapp
Brandvarnare
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Mobilt
gränssnitt
Telia HomeCare – Blockschema (OBS: alla
delar är inte lanserade)
IR
Larm med
position
Våg
Blodtryck
EKG
Kamera
Dörrsensor
Mobil
xDSL
Fiber
M2M
UPS
Tjänsteplattform
Min data
Mina
regler
HomeCare
scaip
Journalsystem
Anhörig
Omvårdnadssystem
2015-08-26
app
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Min app
Larmcentral
Service Operator
Puls
1177.se
Hälsa för mig
Kinect
Strömbrytare
RGW / Box
NPÖ
Larmknapp
med ljud
Ingen annan ska äga min information
Jag äger min information.
Jag bestämmer vem som
kan komma åt information
om mig.
Jag styr över hur information
om mig hanteras och var
informationen lagras.
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Upphandling och
Kravställan
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Telias kontaktpersoner för kommuner i Västkom
Marie-Louise Strandell
[email protected]
teliasonera.com
070-5662369
Kommuner:
Ale
Alingsås
Borås
Härryda
Kungälv
Lysekil
Mark
Partilel
Sotenäs
Stenungsund
Svenljunga
Tanum
Uddevalla
Ulricehman
Kommunalförbund
Boråsregionen
2015-08-26
Emil Hall
[email protected]
070-5115841
Kommuner/Landsting
Göteborg
VGregion
Lars-Gunnar Gustafsson
Kommunalförbund
GR
Kommunalförbund
Skaraborg
lars-Gunnar.
[email protected]
070-6993696
Kommuner:
Falköping
a an ahl ist teliasonera om
Bengtsfors
mål
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards
Johan Bengtsson
johan.j.
[email protected]
072-5121410
Kommuner:
Götene
Herrljunga
Lidköping
Skara
Vara
Tack för idag!
Pär Astner - 0722-478034
[email protected]
http://www.telia.se/foretag/losningar/health
Twitter: @Nsundler
2015-08-26
Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards