PROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Altona 25, CityGården Ungdomsforum 150609

1
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr: KS 2015-
PROTOKOLL
Altona 25, CityGården
150609
Plats och tid
Laholms teater, Laholm, 150323, 10.00–12.00
Ungdomar
Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet
Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet
Elin Strömberg, Osbecksgymnasiet
Berit Thomalla, Osbecksgymnasiet
Ludvig Andersson, Lagaholmsskolan
Julia Sunnegård, Veingeskolan
Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan
Politiker
Elisabet Babic, ordförande i kommunstyrelsen (KS) (m)
Maria Bronelius, barn- och ungdomsnämnden (BUN) (c)
Erling Cronquist, kommunstyrelsen (c)
Roland Gottfridsson, kommunfullmäktige och ungdomsforum (c)
Thomas Jönsson, kommunfullmäktige (m)
Övriga deltagande
Nils Danred, kommunchef
Stefan Lundström, vd Laholmshem
Lisette Bergman, fritidsledare
Martina Marku, fritidsledare
Emma Vinterstjärna, fritidsledare
Sandra Ullén, fritidsledare
Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Utses att justera
Elin Strömberg, Osbecksgymnasiet
Ordförande
__________________________________
Roland Gottfridsson, ordf. i Kommunfullmäktige
Sekreterare
__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Justerande
__________________________________
Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet
1. Mötet öppnas
Innan mötet berättade vd för Laholmshem om ungdomsbostäder, se bilaga 1.
2. Val av justerare
Casandra Hallberg väljs till justeringsperson
3. Kort presentationsrunda
4. Godkännande av dagordning
Under Aktuella ungdomsfrågor läggs punkten Verksamhetsberättelse in
5. Genomgång av föregående protokoll
Sofia går igenom föregående protokoll och minnesanteckningar. Mötet lägger dem
till handlingar.
6. Aktuella ungdomsfrågor

Information från elevråden
-
Representanterna från Osbecksgymnasiet berättar att de har haft klasskampen
idag, SA 12 vann och får springa ut först på student på lördag. Det är bal på
torsdag och utspring på lördag. Alla andra slutar imorgon.
I övrigt har det varit mycket med ombyggnation på gång, eleverna var inte
beredda på att barackerna kom så tidigt, men har diskuterat detta med Ulf
Mattsson och löst det.
Det är ny styrelse på Osbeck, Fredrik Roos-Lindell är ordförande, Casandra och
Berit är också med i styrelsen. Det är en stark styrelse, på 10 personer, som
kommer att hålla koll på hela ombyggnationen.
-
Lagaholmsskolan har bal på onsdag i matsalen, klasskamp på torsdag, och en
ny styrelse är vald.
-
Veingeskolan har planerat inför avslutningen.

Övriga evenemang/info från fritidsledarna
Ungdomsdagarna startar på fredag den 12 juni med firande av
skolavslutningen på CityGården, Vibesgården och Skoskumgården. Det
kommer att vara lekar, priser och tilltugg.
Söndag - slappesöndag på Annabelle, mat och uppträdanden från kl. 15.00.
Måndag - kommer Armand Kranjc, träningspass, mat, föreläsning, från kl.
11.00
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
Tisdag - skateshow, grilla och musik, från kl. 17.00
Detta är ett test, vi vill göra det större nästa år och samarbeta med
studentveckan och Kultur i Laholm.
Har avslutat Hälsa for Fun - mellan 10-14 tjejer som har varit med i 8 veckor,
klättrat, träningspass, brunch, mellanmål, ungdomsmottagningen,
kostföreläsning, TRX. avslutat på Lögnäs gård.

Projektpengar för unga
Inga ansökningar inne.

Eventuella samrådsplaner
Finns inga inne.

Halmstad Pride – hur gick det?
Julia berättar att de var ca 15 stycken som gick i tåget, de var nog mest
högljudda, sminkade och det var en mycket lyckad dag. Väldigt fin banderoll.
Hälsning från Maria: Två bekanta (homosexuella) som hälsar att de var så
glada att se unga från Laholm. Och att det var så viktigt att så många gick i
tåget.
Det finns en idé om att vara med på Parkens dag, ha en Pride-festival på ett
mindre område. Det man skulle vilja är att få mer ungdomsinslag i det som görs
i Laholm. Utveckla ungdomsveckan utifrån Parkens dag.
 Aktuellt om aktivitetshuset för unga
Nu har förslag om kostnader för att driva aktivitetshuset godkännas av
beredningsutskotten i kultur- och utvecklingsnämnden och ska tas upp på
KUN:s nämndsmöte nästa vecka. Sedan ska det till kommunstyrelsen och
därefter till kommunfullmäktige.
Under hösten ska underlag till upphandlingen göras för själva utformningen av
lokalen.

Info om ungdomsforum till hösten
Elevrådsutbildningarna är bokade, Osbeck har sin vecka 36 och
Våxtorpsskolan vecka 38, Veingeskolan vecka 39 och Lagaholmsskolan
vecka 40. Därefter kommer vi att ha en kick-off för Ungdomsforum i början
av oktober.
Barn- och ungdomsplanen, som togs 20111 ska revideras under året (kollas
igenom och skrivas om), där ska ungdomar vara delaktiga.
3
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
Öppet ungdomsforum finns sen gammalt och är till för att alla ska kunna
komma, även unga som pluggar utanför kommunen, men det kommer inga
på dem vi har.
En idé är att skicka ut till alla gamla som har varit med och att man får ngt,
ett ”pris. Eller att man satsar stort på det, som ett event.
Enkät om ungdomsforum är på gång, kommer att vara digital och kan vara
ett bra verktyg för utveckling av Ungdomsforum.
Lotsen har hört av sig om ett projekt med pengar från regeringen som kan
vara ett sätt att nå unga vuxna bättre.

Verksamhetsberättelse
Sofia redogör för verksamhetsberättelsen. Se bilaga 2.
7. Arbetsgrupper
Matsvinnsgruppen som Casandra, Sofia och Emma har varit med i kommer att ha
en kick off för mattanter i höst, där de under två dagar då de ska diskutera sin roll.
Största problemen som gör att matsvinnet är så stort är att personalen inte får
information om studiedagar, eller om elever som är sjuka mm och har för mycket
mat. Dålig kommunikation mellan skolorna och matpersonalen.
Beslut: Elisabet kollar den andra delen av skrivelsen som skickades till
kommunstyrelsen som handlar om att ta hjälp av en kock för att utveckla miljö och
maten i skolmatsalarna.
8. Ungdomars frågor till politiken
Casandra undrar vilka ska man kontakta om man ska ha upp en vägskylt. Svaret är
gatuchefen Per Mårtensson eller vägingenjören Anders Ekelund.
Fredrik har fått in synpunkter från elever att fotbollsplanen på Sparbanksvallen har
dålig gräskvalitet. Tips är att kontakta Christer Johansson eller
synpunktshanteringen på www.laholm.se.
Berit undrar om huset på Toffelgatan i kvarteret Kobben. Laholmshem håller på att
göra plan, det tar några år innan det är klart. Nils tipsar om att det på
www.laholm.se finns ”Laholms kommun som samhällsbyggare”. Alla planer finns
och man kan titta där.
9. Politikernas frågor till ungdomsforum
Erling undrar: hur är det med sommarjobb?
Ungdomarna svarar att det är bra för alla som har sökt. Har tagit bra vägar för att
skapa sommarjobb, exempelvis att man kan hjälpa till med ombyggnationen, hittat
jobb till unga. De upplever att alla har fått platser.
4
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
Berit: Sportsommar - kul att det finns nu. Bara ont om barn som är anmälda.
Ludvig tipsar om att det borde stå barnens namn på kuverten.
Erling berättar att jab träffade folk från Hässleholms kommun, som var imponerade
av att Laholm gör detta.
Elin tycker att det är kul att det är mycket kontakt med skolan.
Osbecksmodellen är cirka 40 st. sommarjobb.
Krångligt med ansökan till feriearbetena inom Räddningstjänsten - man kunde söka
både på papper och digitalt.
Man kan inte välja period, utan det gäller hela sommaren, man skulle vilja kunna
välja en period.
Nils undrar vad som är snackisen bland ungdomar i Laholm. Svaret är körkort,
moppekort, konfirmation och skolavslutning. Ungdomar väntar på parkourbanan.
Elin berättar att en del är oroliga över utspringet nästa år under ombyggnationen.
Casandra berättar att det ska vara ok, bygget ska inte störa utspringet nästa år.
Ludvig marknadsför sin rullande glasskiosk på stranden.
Elisabet berättar att hon nu sitter i styrelsens för Hallands idrottsförbund, om ni har
frågor om föreningar, utbildningar mm så kan ni maila Elisabet.
Nils berättar att han har en dröm att man skulle ge elever från Kulturskolan
feriearbete att underhålla runt om i kommunen. Casandra tipsar om Kultursommar i
Göteborg, kolla på det.
Elin kommenterar ungas hälsa inom skolmaten. Just nu är det automater i
korridoren, med bara läsk och delicatobollar. Fredrik svarar att det kommer att vara
frallor och annan mat också. Kommer försöka ändra utbudet mer.
10. Övriga frågor
Efter ungdomsforum är det, kubb, frågesport och pizza.
Politikerna och Nils önskar ungdomarna en härlig sommar.
11. Nästa möte
Det kommer hållas i oktober, mer info kommer.
12. Mötet avslutas och aktiviteter och middag erbjuds!
Roland tackar alla och tycker att vår diskussion blir bättre och bättre för varje gång.
Vi får hoppas på fler ungdomar till hösten och arbeta med att utveckla öppet
ungdomsforum.
5
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
Bilaga 1 till Ungdomsforum 150609
Ungdomsbostäder
Innan mötet föredrar Stefan Lundström, vd på Laholms hem om de planer som
finns på att bygga ungdomsbostäder i Laholm.
Han och tjänstemännen på Laholmshem har fått i uppdrag att titta på olika
alternativ till ungdomsbostäder:
Alternativ 1. Ödetomt bakom brandstationen
Det är villaliknande bostäder, ett hus med fyra lägenheter á 35 kvadratmeter (se
bilaga 1).
Nu är det inskickat och kommer förhoppningsvis att böja byggas till hösten.
Detaljplanen ska också ses över om det är möjligt att bygga ett till likadant på den
tomten. Det är Perstorp bostäder som har tagit fram huset och vi använder det här.
Lägenheterna kommer att kosta 4500 kr per månad, företrädesvis för unga.
Alternativ 2. Spåret 1
Tomten ligger nedanför NP Nilsson (se bilaga 2). Marken ägs av Mjöbäck och
kommunen ska se om de kan få köpa den. Där planeras i så fall 15 lägenheter à 35
kvadratmeter.
Den kan bli av om 15 månader.
Alternativ 3.
Ödetomt som ligger mellan nya lokalen för Jehovas Vitten och gamla lokalen
Jehovas vittnen hade.
Där finns ingen detaljplan ännu.
Åldern är inte bestämd ännu för de som flyttar in. Man kan inte kasta ut någon efter
ett par år.
Vad tycker ungdomarna?
Vid 30 är man vuxen, tycker en del.
Sandra frågar om hyran 4500 kr, kommer det att ingå el och vatten i hyran? Stefan
svarar att hushållsel inte ingår.
Stefan föreslår att man kan lotta ut en lägenhet till dem som stått i kön. Kan ha
olika kategorier. Kan prioritera de som är yngre. Egna hyresgäster kommer först i
kön.
Elisabet kommenterar att det kommunen har saknat är de små lägenheterna, för
att kunna flytta hemifrån och arbeta. Dessutom finns det en egen uteplats.
Maria kommenterar att det är jättebra att det byggs små lägenheter, men att det
kan vara för dyrt om man studerar.
6
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
Sofia undrar om man kan dela lägenhet, ha kompiskontrakt? Då kan man komma
ner i kostnader.
Thomas svarar att kompiskontrakt har man främst i studentbostäder, men att det
kanske kan vara en lösning.
Erling påminner om att det finns möjlighet att få bostadsbidrag även som student.
Berit gillar de första förslaget bättre än lägenheter.
Elin är inte jätteförtjust i stora fönster, inte så insynsskyddat.
Generellt tycker de att ungdomarna att det är en bra idé att bygga för unga.
Berit undrar vad som händer med Shellmacken? Thomas svarar att det kommer ut
idag på exekutiv aktion.
Ungdomsforum diskuterar att det kan vara en bra idé att försöka ta kontakt med
Lotsen och äldre unga som kan vara en referensgrupp till Laholmshem i frågor som
rör ungdomsbostäder. De flesta ungdomarna i Ungdomsforum är långt från tanken
på egen lägenhet och flytta hemifrån.
7
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
8
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
9
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2015-06-08
DNR: 2015-106
Bilaga 2 till protokollet
Verksamhetsberättelse
Ungdomsforum
HT 14-VT 15
10
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
1. Vad är Ungdomsforum?
Ungdomsforum består av representanter från kommunens tre 7-9 skolor samt Osbecksgymnasiet.
Veingeskolan representeras med tre elever, Våxtorpsskolan med två elever, Lagaholmsskolan med fyra elever
och Osbecksgymnasiet med sex elever, valda av respektive elevråd. Ungdomsforum ska träffas minst två
gånger per termin med sina valda representanter, och anordna minst ett öppet ungdomsforum per termin dit
unga och unga vuxna (upp till 25 år) som bor i kommunen ska bjudas in. Ungdomsforum ska självständigt
kunna driva frågor utifrån ungas vardag och får stöd från kommunen för att kunna verka.
2. Närvaro och möten
Ungdomsforum har haft 6 möten under hösten 2014 och våren 2015 och ett öppet ungdomsforum. I snitt har
mötena haft 9,5 ungdomsrepresentanter och 4,8 politiker (det öppna forumet är inte medräknat).
Möten har hållits i Laholm tre gånger (varav ett möte på Laholms teater med webbsändning), ett i Våxtorp, ett
vanligt och ett öppet i Veinge. Ett möte hölls i Klippan, på ett studiebesök som ungdomsforum gjorde på
deras aktivitetshus för unga.
På nästan varje möte har tjänstemän varit inbjudna för att berätta om ett aktuellt projekt eller en fråga de vill
ha hjälp med. Polisen har närvarat vid några möten.
3. Frågor ungdomsforum arbetat med under året
Under hösten 2014 drev ungdomsforum att aktivitetshusets lokaler skulle motsvara beslutet i fullmäktige. De
lämnade in en skrivelse till Kultur- och utvecklingsnämnden om att flytta blackboxen för att aktivitetshusets
yta skulle vara tillräckligt stor. Det fick de igenom.
En fråga som lyftes i Ungdomsforum i januari 2015 var att fritidsledaren på Osbecksgymnasiet skulle få vara
kvar i gymnasiets lokaler. Det ledde till ett möte med ledingen på Osbeck och inom KUN och gav ett positivt
svar på att fritidsledaren skulle få vara kvar.
De lyfte också frågan om Ungdomsforums deltagande i Halmstad pride. Den 30 maj var 12 ungdomar med
och gick i Pridetåget under banderollen ”Unga i Laholm.
Ungdomsforum har lämnat in en skrivelse om minskat matsvinn och utveckling av skolmatsköken. Detta ha
lett till att ungdomar nu deltar i en utvecklingsgrupp med skolmatspersonal som har i uppdrag att minska
svinnet med 5 procent.
En annan skrivelse har lämnats in om bättre belysning mellan Skummeslövsstrand och Skottorp. Frågan är
inte helt enkel att lösa eftersom ansvaret delas mellan kommunen och Trafikverket och ett stort
utvecklingsprojekt är på gång i Allarp.
Ungdomsforum har också föreslagit papperskorgar vid busshållplatserna och bänkarna vid Sparbanksvallen i
Laholm. I maj kom papperskorgar upp.
Ungdomsforum har också varit med och utformat en enkät om cykelvägar tillsammans med
planeringskontoret.
11
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Altona 25, CityGården
2005-06-09
Ungdomssamordnaren har fått i uppdrag att göra en enkät bland ungdomar som har deltagit i ungdomsforum.
Ett utkast är gjort och när det lugnat ner sig lite efter midsommar ska en digital mall för detta tas fram.
4. Utveckling
Det finns en hel del att fortsätta utveckla med ungdomsforum även om mycket idag fungerar bra. För det
första behöver det vara fler unga som engagerar sig och som ”håller ut” över minst två terminer. Under våren
2015 har allt fler av de som valdes på hösten inte kommit. Detta behöver diskuteras tillsammans med
elevråden för att se om de kan komma med gemensamma förslag på hur en kan motverka det. Att fortsätta
funderingar på hur man kan arbeta med yngre barn, utveckla någon slags barnråd vore en väg att gå för att
engagera fler tidigare.
När det gäller frågor som kommer från ungdomsforum som ska in i kommunen så tar det för lång tid för att få
svar eller komma till rätt person. Det behövs en insats i kommunen bland tjänstemän för att öka kunskapen
om Ungdomsforum och för att fler tjänstemän ska inkludera unga i olika processer som rör dem. Ungas frågor
behöver prioriteras och inte skickas runt bland olika tjänstemän.
Ungdomsforum behöver också hitta vägar att nå unga som inte går på gymnasiet i Laholm. De öppna
ungdomsforumen drar inte andra ungdomar än de som är med, och knappt dem.
Ungdomsforum behöver också ha en egen budget, som de själva får bestämma över, för att skapa ett
självbestämmande och för att följa kommunfullmäktiges beslut. Detta kommer att föreslås i en
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.
12