Per Ribbing ”Ecolabels – green levers in the market” SEPAWA

Per Ribbing
”Ecolabels – green levers in the market”
SEPAWA Nordic 2015, 5 Maj, Malmö
Miljömärken – Typ I
D
J
Svanen
Bra Miljöval
KRAV
U
N
G
TCO
EU Blomman EU Ekologiskt
E
L
Forest
Stewardship
Council
Marine
Stewardship
Council
ISO
banan
KRAV
banan
Paraquat
• Brasilien: giftkontrollcentralen i Sao Paulo uppskattar att
280.000 brasilianare drabbas av
bekämpningsmedelsförgiftning varje år
Lantarbetare i delstaten Bahia:
• 60 % analfabeter
• 73 % använde inte skyddshandskar
• 85 % använde inte ansiktsmask
• 43 % rökte under besprutning
• 86 % åt mat direkt efter att de arbetat med besprutning
ur SNFs ”Världen i din kaffekopp”
Miljövänliga Veckan 1995
Miljömärkning Typ I - enligt ISO 14024
Omfattande och kontrollerbara miljökrav
Oberoende kontroll av produkterna
Krav som fastställs oberoende av producenten
Livscykelperspektiv (från vaggan till graven)
Successiv skärpning av kraven
Att vara med och
ställa om till
Hållbarhet
Marknaden - idag
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Att vara med och
ställa om till
Hållbarhet
F
Marknaden - idag
F (Force) är kraften från inköparna
F starkare när:
> fler inköpare
> fler kronor
F  antal
*
kronor
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Att vara med och
ställa om till
Hållbarhet
”Marknaden - imorgon”
Ju fler som köper miljömärkt, ju fler som
efterfrågar miljömärkt, ju fler som är med
och bänder spettet…
Samtidigt kommer nya varor och tjänster in…
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Att vara med och
ställa om till
Hållbarhet
”Marknaden – i övermorgon”
Efter 3-4 år skärps kriterierna. Spettet flyttas.
Stegvis rör vi oss mot ett hållbart samhälle.
Detta är en process, förhoppningsvis ständigt
pågående
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Att vara med och
ställa om till
Hållbarhet
Istället för:
”inga bromerade flamskydd”
 Svanenmärkt dator
”mer energieffektivt”
 Svanenmärkt hotell
”mer ekologiskt”
 KRAV-märkt mat & dryck
”Grön el”
 Bra Miljöval-märkt el
”Miljövänlig”
 Miljömärkt
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Enkelt ställa tuffa miljökrav:
”Jag vill ha en så’n – miljömärkt”
• Sparar miljövärderingskostnader och tid
• Sparar driftskostnader
• Minskar miljöbelastningen
• Utomordentligt nyckeltal för miljöarbete:
Inköp Miljömärkt
Inköp Totalt
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Miljömärken – Typ I
D
J
Svanen
Bra Miljöval
KRAV
U
N
G
TCO
EU Blomman EU Ekologiskt
E
L
Forest
Stewardship
Council
Marine
Stewardship
Council
Miljödjungeln
Miljövänlig
Miljöpremierad
Lägre
Miljöanpassad
Miljödiplomerad
miljöbelastning
Miljömedveten
Miljöklassad
Miljöeffektiv
Grön
Miljödeklarerad
Miljödeklarerad
Gröna bud
Miljövarudeklarerad
Gröna möten
Miljötänk
Grön IT
Miljömotor
Miljöcertifierad
Miljökontrollerad
Miljöutvecklad
Minskad
miljöbelastning
Gröna transporter
Grönt kontor
Grön Taxi
Green choice
Gröna hus
Ett Svanligt miljöledningssystem
REDUCE
Inköp Miljömärkt
Inköp Totalt
SPARA
RE-USE
ÅTERANVÄNDA
RECYCLE
ÅTERVINNA
ENERGI ÅTERVINNA
Förbränna med värmeproduktion
DEPONERA
Töpfer trappan
Vi är medlemmar i Svanens nätverk och uppmanar våra
underleverantörer att bli medlemmar i Svanens nätverk.
Vi styr våra inköp efter erkända miljömärkningssystem, såsom
Svanen, KRAV, Bra Miljöval, Fair Trade, TCO och EU Ecolabel.
Genomsyrar allt !!!
Säg inte: Miljövänlig
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Säg: Miljömärkt
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market
Miljövänlig
Miljömärkt
Per Ribbing: Ecolabels –
green levers in the market