Ladda ner Anders Lycksäters konsultprofil

Anders Lycksäter
Inriktning som verksamhetskonsult
•
•
•
•
•
•
•
Affärsutveckling och affärsplanering
Säljstrategi och säljutveckling
Internationalisering
Projektledning
Styrelseuppdrag
Advisory Board
Interim management
Bakgrund och erfarenhet
25 års erfarenhet av nationella och internationella affärer. De flesta i roller som VD eller annan
ledande befattning med placering i Sverige eller utlandet. Bred erfarenhet av tysktalande länder.
Har arbetat i såväl stora multinationella organisationer som små till medelstora bolag i Europa,
Nordamerika, Mellanöstern, Afrika och Asien. Erfarenhet av såväl industri som
konsumentprodukter. Aktiv inom styrelsearbete och advisory board.
Värderingar
Ödmjukhet i affärslivet. Säljare idag - kund imorgon.
Fritidsintressen
Familjen, friluftsliv. Tillbringar gärna en helg med att titta på barnens aktiviteter eller en tur i
kajaken.
Celavi Verksamhetsutveckling AB
Post- och besöksadress:
Brovägen 5
182 76 Stocksund
Fakturaadress:
Box 226
751 04 Uppsala
Telefon 08-630 05 14
Fax 08-753 23 40
E-post [email protected]
Hemsida www.celavi.se
Bankgiro 5438-3187
Org. nr 556629-9458