Göingepulsen mars 2015

Mars, solförmörkelse och
ekonomichefsbyte.
Årets tredje månad har överraskat. Vanligtvis bjuder mars på tvära
väderomkast från värme till iskyla. Men inte i år. Våren och värmen
har tagit ett stadigt grepp.
Dessutom märks det tydligt
att ljuset är på väg, trots solförmörkelsen den 20. Dagarna blir allt längre. Strålande!
Nu i mars gör Anne-Krestin
Palmgren sin sista arbetsdag
efter mer är fyrtio år i kommunens tjänst. Hon har haft
flera olika roller genom åren,
men de senaste dryga tjugo har
hon varit ekonomichef. AnneKrestin är värd allt beröm för
sina insatser. Göingebor, politiker,
chefer, kollegor och medarbetare
har anledning att vara tacksamma
för hennes kompetenta, ambitiösa
och lojala arbete för kommunens bästa under alla år. Det känns
extra bra att Östra Göinge inte stått så starkt ekonomiskt på
mången god dag, som nu. Anne-Krestin har verkligen anledning
att vara stolt över det arv hon nu lämnar till sin efterträdare, Oscar
Nilsson.
Kontakt & information
mars 2015
Göingepulsen distribueras till kommunens samtliga arbetsplatser och laddas upp www.ostragoinge.se.
Vi som skriver vill gärna veta vad du tycker är trevligt att läsa
om. Det finns kanske någon duktig medarbetare eller lokal
eldsjäl som ska uppmärksammas? Finns det någon verksamhet
i kommunen som du tycker förtjänar några extra rader?
Hör av dig till [email protected]
alt 044-775 66 01.
Vi välkomnar alla tips och idéer!
Oscar hamnar direkt i hetluften, som ny ekonomichef. Under april
ska han leda arbetet med att ta fram kommunchefens samlade
förslag till mål- & resultatplan för perioden 2016-2019 som ska
lämnas till kommunstyrelsen för politisk beredning under maj och
beslut juni.
• Hur gaur da?
• Medarbetardagen 2015
• På gång i Kommunhoppet
• Vem är du, Anne-Krestin?
– Välkommen till imorgon, som inte blir som idag!
Jonas Rydberg
Kommunchef
Göingepulsen
Storgatan 4 280 60 Broby | Tel: 044-775 60 00 | E-post: [email protected]
Foto: Precious People, MiP Media, Östra Göinge kommun
Hur gaur da? Fråga Hypergene!
Sedan ett drygt år tillbaka använder kommunens chefer verksam-
hetssystemet Hypergene för att fatta de bästa besluten på enhets-,
verksamhets- och förvaltningsnivå. Hypergene är ett så kallat
beslutstödssystem som på ett överskådligt sätt berättar för oss hur
verksamheterna mår; hur det ekonomiska resultatet är, hur många
anställda det finns i verksamheterna med mera.
Nu har ytterligare en ingång till Hypergene öppnats – för alla.
Länken till Hypergene för alla hittar du på intranätet Ugglans
förstasida under Snabbval – Hypergene (för alla medarbetare).
Vinn biobiljetter!
För er som är intresserade av hur
det ser ut inne i Hypergene finns
två uppgifter att lösa:
1. Hur många kvinnor respektive män fanns anställda vid
Samhällsbyggnadsavdelningen i december 2014?
2. Hur stort var överskottet för verksamhetsområdet Produktionsstöd i januari 2015?
Bland dem som svarat rätt lottas två stycken biobiljetter ut!
Skicka ditt svar till [email protected] senast
måndagen den 20 april.
Medarbetardagen 2015 tillsammans med Helgeåfestivalen!
Boka redan nu in lördagen den 1 augusti. Fjärde upplagan av
kommunens medarbetardag går av stapeln under Helgeåfestivalen
i Knislinge. På lördagen mellan kl 11 och 15 har kommunens
medarbetare fritt inträde till festival-
området med attraktioner som passar
alla åldrar. Ett VIP-område för
bl a matservering och extra-
aktivieter kommer finnas avgränsat.
Här finns det även möjlighet att köpa
BOKA
LÖRDAGEN
DEN 1 AUG!
biljetter för resten av kvällen till ett
förmånligt pris. En inbjudan med program
dyker upp under våren!
Vem är du,
Anne-Krestin?
Bor: I Älmhult.
Aktuell: Anne-Krestin går i
pension efter mer än 40 år i
kommunen.
Minns du första gången du
klev in i kommunhuset i
Broby? Det var i slutet av
augusti 1973 för att träffa min handedare,
kommunalkamrer Kaj Storck, i dåvarande Broby kommun. Han
blev vid kommunsammanslagningen 1974-01-01 socialchef i Östra
Göinge kommun. Jag var praktikant från socialhögskolans förvaltningslinje höstterminen 1973, vilket innebar att jag var mina sista
På gång i Kommunhoppet!
veckor i Östra Göinge kommun.
ULLARED
fritidsnämnden (fritidsassistent), ansvarig för kommunens diarie,
Kommunhoppet åker till Ullared måndagen den 20 april. Bussen
går från parkeringen bakom sporthallen i Broby kl 07 och hem-
resa är kl 16. Pris per medlem är 50 kr och eventuella medåkande
betalar 150 kr. Anmälningar tas emot på tel 044-775 66 40 eller
[email protected]
TYSKLAND
Fredagen den 8 maj åker vi till Bordershop för två timmars shop-
Vilka olika tjänster har du haft? Vikariat som handläggare vid
kommunsekreterare samt ekonomichef.
När du blickar tillbaka, vilka tre händelser minns du som mest
utvecklande för Östra Göinge kommun?
1: Att kommunen inte tog över verksamheten på Brobysjukhuset från
landstinget. 2: Förändrad lokalförsörjning inom barn- och utbildn-
ingsnämnden 2003. 3: Ny nämnds- och förvaltningsorganisation som
infördes 2009. Göingemodellen.
ping. Avresa från sporthallen i Broby kl 07. Pris per medlem är
Vilken händelse tycker du att kommunen kunde varit utan?
044-775 66 40 eller [email protected]
byggnaderna.
200 kr och för medåkande 350 kr. Anmälningar tas emot på tel
Försäljningar av fastigheter där den nye fastighetsägaren har misskött
FISKE I HASRASJÖMÅLA
Vad ser du mest fram emot som pensionär? Att få mer tid till resor.
Kommunhoppet fiskar i Aspegylet lördagen den 9 maj. Anmälan
är bindande och kostar 100 kr per medlem. För information om
anmälan och betalning ring 044-775 66 40 eller skicka mail till
[email protected]
Är du inte medlem? På Ugglan finns information om hur det
funkar! Observera att ni som är medlemmar fått ett nytt medlemskort hemskickat. Hör av dig om du tror att du missats eller om
du fått ett kort fastän du inte är medlem!
Jag vill gärna besöka Sydamerika samt även länder i Afrika och Asien
som jag inte har besökt. Att det blir mer tid för fler golfrundor i
Sveriges avlånga land.
Finns det något som du tror att du kommer sakna? Ja, jag kom-
mer sakna mina arbetskollegor och att på nära håll kunna följa Östra
Göinge kommuns utveckling.
Vad för gott råd kan du ge oss som är kvar, som du själv hade behövt
tidigare? Gör det som är bäst för helheten (kommun inklusive
bolagen).