Medicinsk service

Medicinsk service
Labmedicin
UTBILDNINGAR
Seminarierna är kostnadsfria och bokas direkt med föreläsaren
Seminarier att beställa från Klinisk kemi
Ämne:
Föreläsare
Diagnostik av Prostatacancer
[email protected]
040-33 22 27
BNP – hjärtsviktsmarkör
[email protected]
040-33 22 27
D-dimer i praktiken
[email protected]
tel 040–33 14 33
ADAMTS13 och TTP
[email protected]
tel 040–33 14 33
Mätning av effekt av nya antikoagulantia
[email protected]
tel 040–33 14 33
Trombos och blödningsutredningar
[email protected]
tel 040–33 14 33
Trombocytfunktionstester
[email protected]
tel 040–33 14 33
Diagnostik av von Willebrands sjukdom
[email protected]
tel 040–33 14 33
Globala koagulationstester PK(INR) och APTT
[email protected]
tel 040–33 14 33
Antifosfolipidantikroppar (lupus antikoagulans
och antikardiolipin antikroppar)
[email protected]
tel 040–33 14 33
Provtagning och preanalytik i samband med
koagulationsutredning
[email protected]
tel 040–33 14 33
Att effektivt använda kreatinin och cystatin C för
att estimera GFR
[email protected]
S- och U-Proteinprofiltolkning
[email protected]
Klinisk kemisk tyroideadiagnostik
[email protected]
040-33 22 27
F-Kalprotektin vid inflammatorisk tarmsjukdom
[email protected]
040-33 22 27
Malaria: Symtom och diagnostik
[email protected]
046-17 34 71
Babesia - vad är det?
[email protected]
046-17 34 71
Utgiven: 2015-11-15
Ansvarig: Labmedicin
1(3)
Medicinsk service
Labmedicin
UTBILDNINGAR
Seminarier att beställa från Klinisk mikrobiologi
Ämne
Föreläsare
(e-post)
Aktuellt om antibiotika och resistensutveckling
(vilka aspekter som skall belysas avgörs i samråd med
uppdragsgivaren)
Johan Rydberg
Anaeroba infektioner: laboratoriediagnostik och bedömning
Elisabet Holst
Bakteriella luftvägsinfektioner
Kristian Riesbeck
Bakteriers smittvägar och sjukdomsframkallande faktorer
Kristian Riesbeck
Borrelia och fästingburna infektioner
Kristian Riesbeck
Cryptosporidium, och andra diarréorsakande faecesprotozoer. Om
smitta, sjukdomsförlopp, diagnostik och ev. behandling
Sara Karlsson
Söbirk
Diagnostik av tarmpatogena bakterier
Klinisk
mikrobiologi
Helicobacter pylori; sjukdom, diagnostik, behandling
Erik Sturegård
Helicobacter pylori och syfilis-spiroketen - två intressanta bakterier!
Kristian Riesbeck
Humana virus från igår, idag och imorgon
Stefan Schwartz
Hyper lgD-syndrom (HIDS) och andra periodiska febersjukdomar
Kristian Riesbeck
Infektioner hos reservdelsmänniskan
Klinisk
mikrobiologi
Influensa virus
Stefan Schwartz
Livsmedelsburna infektioner
Klinisk
mikrobiologi
Molekylära metoder inom klinisk mikrobiologi
Ann-Cathrine
Petersson
Nya Helicobacter-infektioner i mag-tarmkanalen
Klinisk
mikrobiologi
Nyheter om mikrobiologisk tuberkulos- diagnostik
Erik Sturegård
Utgiven: 2015-11-15
Ansvarig: Labmedicin
2(3)
Medicinsk service
Labmedicin
UTBILDNINGAR
Papillomvirus – världens vanligaste sexuellt överförda smittämne
Stefan Schwartz
Parasitsjukdomar i tropikerna och på hemmaplan
Elisabet Holst
Streptokockinfektioner – epidemiologi, patogenes
Klinisk
mikrobiologi
Tumörvirus
Ola Forslund
Urinvägsinfektioner - de vanligaste bakterierna och varför de orsakar
sjukdom
Kristian Riesbeck
Vad är en bakterie? - klassificering och normalfloran
Kristian Riesbeck
Vad är virus? - En virologisk introduktion
Ola Forslund
Vi och våra husdjur – exempel på några i Sverige förekommande
zoonoser
Klinisk
mikrobiologi
Virologisk diagnostik av blodsmittevirus
Bengt Löfgren
Virus och cancer
Stefan Schwartz
Våra virus – vad är ett virus och hur kan de orsaka sjukdom?
Stefan Schwartz
Översikt av de vanligaste bakterierna som orsakar sjukdom hos
människa
Kristian Riesbeck
Utgiven: 2015-11-15
Ansvarig: Labmedicin
3(3)