Inbjudan och program

Inbjudan till
länsstyrelsernas
miljöskyddschefsträff
24-25 september 2015 i Malmö
Välkomna till Malmö och Skåne för att tillsammans med chefskollegorna inom
det statliga miljöskyddet diskutera aktuella frågor och ta del av goda exempel
inom miljöskyddet.
Målgrupp: Miljövårdsdirektörer (avdelningschefer och enhetschefer) inom
Länsstyrelsernas miljöskydd samt motsvarande inom Naturvårdsverket
Tid och Plats:
24-25 september 2014, Länsstyrelsen Skåne (Borgen), Kungsgatan 13 i Malmö.
Vi börjar klockan 10.00 den 24/9 och slutar klockan 15.30 den 25/9.
Det kommer att finnas tid för intressanta diskussioner. Vid anmälan kommer
du bli ombedd att välja två olika diskussionsgrupper som du önskar delta i (ett
förstahandsval och ett andrahandsval).
strategi för prövning  tematisk tillsyn
 åtgärdsinriktad tillsyn  miljömål–övervakning-tillsyn
 miljökommunikation
Program dag 1
09.30
Kaffe
10.00
Välkomna! Annelie Johansson, miljödirektör
10.10
En resa genom Skåne - Ulrika Forsgren Högman,
kommunikationsdirektör och moderator
10.30
Fördjupad utvärdering av industrins miljömålsarbete
 Presentation av Annica Helker Lundström och hennes
uppdrag som nationell miljösamordnare för näringslivet (20 min).
 Vilka områden pekar FUP ut som prioriterade? Hur kan tillsyn,
TVL och prövning fungera som verktyg? Så här jobbar vi för att
stödja näringslivet att bättre bidra till miljömålen Ingela
Valeur, Skåne (15 min).
 777 problem i miljöbalken. Så här jobbar vi vidare – hur berörs
Nv & Lst Richard Jansson, Naturvårdsverket (15 min).
 Samarbete Naturvårdsverket & Länsstyrelsen - Så här möts vi!
(30 min, cafésittning)
 Summering (10 min)
12.00
Lunch
13.00
Miljömål + Vattenförvaltning = Verktyg inom operativ tillsyn och
prövning av miljöfarlig verksamhet för att uppnå hållbar utveckling
 Geografisk tillsyn kring Händelö Elin Iseskog, Östergötland
 Länsövergripande LAV-tillsyn Annelie Johansson, Skåne
 Hur miljöövervakning och åtgärdsarbete kan användas i den
löpande miljötillsynen? Fredrik Andreasson, Blekinge
 Recipientkontroll kompletterar utsläppskontroll Lars Collvin,
Skåne
 Energitillsyn – incitament för energieffektivisering Eric
Eliasson, Skåne
 Kunskapskrav, uppströmsarbete och utfasning av farliga ämnen
Margareta Svenning, Skåne
14.30
Fika
15.00
Gruppdiskussioner om syfte och mål med tillsyn och prövning (byte av
grupp efter en timme)
19.00
Middag på Bloom in the park, Pildammsvägen 5 i Malmö
Program dag 2
08.15
Omvärldsspaning & utblickar (brainstorming) Ulrika Forsgren
Högman
09.30
Kaffe
10.00
Summering:
 Vad är våra viktigaste frågor idag & imorgon?
 Vilka delar av verksamheten behöver utvecklas?
 Har vi förutsättningar för detta? (kompetens, samverkan,
resurser, geografi)
 Rollfördelning Nv/Lst/Kn samt MSS/Region samverkan?
12.00
Lunch
13.00
TVL & miljösamverkan
 TVL-info Göran Jansson, Skåne
 Uppföljning och utvärdering Emma Willaredt, Jönköping
 Digitala lösningar för ökad samverkan Malin Årebäck &
Jörgen Hammarström, Västra Götaland
 IED-informationsförsörjning & samverkansprogram, Ann
Westerdahl, ordf. MPD-nätverket
 Naturvårdsverkets/Länsstyrelsens roll inom TVL Martin
Påhlman, Naturvårdsverket
14.30
Fika
15.00
Sammanfattning av konferensen – Hur går vi vidare?
15.30
Miljöskyddschefsträffen avslutas
Övrig information
Anmälan
Anmälan görs via Länsstyrelsen Skånes webbplats, i kalendern. Sista dag för anmälan
är 30 augusti 2015. Observera att bokning av logi görs direkt till Scandic S:t Jörgen
senast den 10 september. Bokningen är bindande. Anmäl dig här!
Kostnad
Priset för två dagars konferens är 1100 kr (exklusive moms).
I priset ingår lunch, fika och middag. Faktureringsadress lämnas vid anmälan
OBS! Glöm inte att om du önskar specialkost.
Övernattning
Rum är förbokade på Scandic S:t Jörgen (920 kr exklusive moms per rum och natt).
Vi har förbokat 40 enkelrum. Sista dag för bokning är 10 september. Ange
bokningsnummer 45549627 vid din rumsbokning.
Hitta till Länsstyrelsen Skåne
Vi har adress Kungsgatan 13, i Malmö.
Kontakt
Ingela Valeur, e-post: [email protected]
Annelie Johansson, e-post: [email protected]
Välkommen med din anmälan!