Att köpa biljett på mobil.sj.se

Att köpa biljett på mobil.sj.se
Mobil.sj.se är den hemsida som är utformad för och används när du vill köpa biljett via din
mobiltelefon.
1. Öppna den webbläsare ni använder på mobilen och skriv in mobil.sj.se i adressfältet.
2. ni bör nu se en sida likt den i figur 1. Tryck på ”Köp Resa”.
(Figur 1)
3. På den nya sidan som kom upp står det överst ”Från” med en vit ruta undertill (Se
figur 2). Tryck i den vita rutan och ett nytt fönster komma dyka upp där ni har
möjlighet att välja i en lista bland de vanligaste stationerna och klicka på ett av
namnen, eller om ni manuellt vill skriva in vilken station ni reser ifrån så kan ni
använda skrivbordet som dykt upp på skärmen, avsluta med att trycka på klar. (Figur
3).
(Figur 2)
(Figur 3)
4. Nu är ni tillbaka vid samma ruta som förut, och under ”Från” finns nu den station du
valt att resa ifrån. Trycker denna gång på den vita rutan under ”Till” och välj din
destination. Följ samma procedur som du gjorde i steg 3.
5. Om ni Trycker på den blå texten som säger ”Sökalternativ och kampanjkod” Så
kommer det dyka upp tre olika alternativ som ni kan välja att bocka i(Se figur 4).
Alternativen ger olika sökresultat:



Visa bara SJ.
- Detta alternativ visar endast biljetter som används på SJ-tåg.
Visa bara resor utan byte
- Detta alternativ visar endast resor som går till er destination utan att ni
behöver göra några byten på vägen.
Visa expressbussar
- Utöver alla andra resultat så visas även biljetter för expressbussar.
(Figur 4)
6. Under resenärtyp kan ni välja vilken sorts biljett ni ska köpa beroende på resenärens
ålder (figur 4).
7. För att välja resedatum har ni tre olika alternativ. Om ni vill resa samma dag som ni
gör bokningen, tryck på ”Res idag”-knappen, vill ni resa imorgon trycker ni på ”Resa
Imorgon”-knappen och vill ni planera en resa längre in i framtiden så klickar ni på den
blå texten där det står ”Resa annan dag”(se figur 4).
8. Om ni tryckte på ”Resa annan dag” så får ni möjligheten att välja mellan ”resa
tidigast” och ”framme senast”, välj det alternativ som passar er resa bäst(Se figur 5).
(Figur 5)
9. Tryck på den blå texten som säger ”ändra tid” för att ha möjlighet att ändra till datum
och tid som passar er bäst(Se figur 6). När ni är klara trycker ni på klar-knappen.
(Figur 6)
10. Om ni känner att uppgifterna ni har angivit stämmer, klicka på ”Sök Resa”knappen(Se figur 5).
11. Denna sida visar resultatet som framkommit av den information ni angivit kring er
önskade resa. Precis över tidtabellen samt precis under tidtabellen finns alternativ
för att hitta tidigare eller senare resor beroende på era önskemål(Se figur 7).
Tidsstämpeln längst till vänster visar tågets avgångstid, och tiden till höger visar
tågets ankomsttid.
(Figur 7)
12. Siffran i mitten visar hur många byten som måste göras för att nå destinationen. I
exemplet ovan görs inga byten. Till höger om antal byten ser ni restiden, och längst
ut till höger finner ni resans pris.
13. När ni har bestämt er för en resa trycker ni på den för att komma till nästa sida.
14. Om ni klickar på den blå texten som säger ”Detaljerad information”(se figur 8) så
kommer det fram mer information om resan som ni valt. Saker såsom huruvida tåget
har bistro eller internet finns att se här(se figur 9).
(Figur 8)
(Figur 9)
15. Längre ner har ni möjlighet att välja vilken typ av biljett ni vill köpa. Ni har tre olika
alternativ att välja mellan.
 Kan ej ombokas
- Betyder att när ni har köpt en biljett har ni inte möjlighet att boka om den.
 Kan ombokas
- Betyder att ni har möjlighet att boka om biljetten om så önskas.
 Kan återbetalas
- Ni återbetalas för biljetterna om ni önskar det.
16. Ni kan även välja vilken klass ni vill åka.
 1 Klass
 2 Klass
17. Om ni vill vara specifika med er plats kan ni välja sittplats. Tryck på den blå texten
som säger ”Välj Sittplats” för att få upp en ny meny där dessa möjligheter finns(se
figur 10).
(Figur 10)
18. Här har ni möjlighet att välja ert platsönskemål samt Placering. Under texten
”Platsönskemål” finns en ruta som ni trycker på, då kommer det upp en meny där ni
har möjlighet att specificera ert val av plats(se figur 11). Under texten ”Placering”
finns en annan ruta där ni har möjlighet att välja huruvida ni vill sitta vid fönster eller
i gång.
(Figur 11)
19. Efter ni uppfyllt era önskemål trycker ni på knappen ”välj biljett” för att komma till
nästa sida.
20. Här anger ni ert för- och efternamn, mobilnummer samt e-postadress(Figur 12).
Längre ner på sidan ser ni ert betalsätt. Innan ni kan avsluta ert köp och gå till
betalningen, så måste ni bocka i rutan till vänster om ”jag godkänner SJ’s
köpvillkor”(Figur 13). När rutan är i-bockad ser ni att ”till betalning”-knappen lyser
grön. Om ni är nöjda med er resa så trycker ni på ”Till betalning”-knappen och
kommer härefter att ange era kontouppgifter för att slutföra betalningen.
(Figur 12)
(Figur 13)