Inbjudan till ST-dagen 2015

ST-dagen 2015
Inbjudan
En dag för Stockholms ST-läkare i allmänmedicin
Folksjukdomar i praktiken: Från hjärnan till hjärtat
Datum:
Torsdagen den 26 mars 2015, kl. 8.00 till 16.00.
Plats:
Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
T-bana: Hötorget. Lokal: Pelarsalen.
Arrangör:
Stockholms läns läkemedelskommitté i samarbete med Stockholms
ST-forum i allmänmedicin
Anmälan:
Senast 5 mars, www.janusinfo.se/fortbildning
Bekräftelse: Du får bekräftelse via e-post
Information: Vänligen kontakta Marie Schill, [email protected]
Stockholms läns läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm
Folksjukdomar i praktiken: Från hjärnan till hjärtat
Stockholms läns läkemedelskommitté i samarbete med Stockholms ST-läkares egen specialistutbildningsstruktur, ST-forum, har glädjen att än en gång inbjuda Stockholms ST-läkare i allmänmedicin till
en gemensam fortbildningsdag, denna gång med inriktning på aktuella folksjukdomar där nya behandlingsalternativ erbjuds, eller där vi kanske inte alltid gör som det är tänkt.
Vare sig du precis påbörjat din ST-utbildning, eller är i slutet av den – kom och var med och diskutera
med dina kollegor om vad och vilka som påverkar just dina patienter i deras vardag. I Stockholm finns
det 400 stycken ST-läkare i allmänmedicin som på denna fortbildningsdag har chansen att träffas
och utbyta erfarenheter med gamla och nya kollegor. Diskussion och mingel varvas med föreläsningar
och debatter där du själv har möjlighet att vara med att påverka, såväl med mentometer som med
dina egna frågeställningar.
Varmt välkomna till en dag för Stockholms ST-läkare i allmänmedicin den 26 mars 2015!
Jan Hasselström, ordförande Expertråd allmänmedicin
Marie Schill, projektsamordnare, Stöd för evidensbaserad medicin
Stockholms läns läkemedelskommitté
Ämne / beskrivning
Föreläsare
8.00
Samling – registrering – morgonfika
8.30
Välkomna!
Moderator Jan Hasselström,
Ordförande expertråd allmänmedicin
Specialist allmänmedicin, Storvretens VC
8.45
Kognition och kognitiva sjukdomar
Lars-Olof Wahlund, Professor
Section for clinical geriatrics, NVS dept.,
Karolinska Institutet
Beata Terzis, med. Dr, leg. psykolog
10.15
Paus
10.45
Astma/KOL: behandling och inhalatorer
När, hur och med vad?
12.00
Lunch
13.30
Kardiovaskulär prevention – viktigt ur
läkemedelsverkets nya behandlings
riktlinjer
Riskskattning
Hypertoni
Lipidsänkning
14.30
Paus
15.00
Förmaksflimmer
Klinik och rytmreglering
Antikoagulantia
Diskussion
16.00
Avslutning
Eva Wikström Jonsson, expertrådet för
luftvägs- och allergisjukdomar
docent, överläkare, Klinisk farmakologi,
Karolinska Universitetssjukhuset
Thomas Kahan*, professor, överläkare
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Paul Hjemdahl*, prof. em., överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Solna
Frieder Braunschweig*, docent,
överläkare Hjärtkliniken, Karolinska Solna
Paul Hjemdahl*
* expertrådet för hjärt- kärlsjukdomar
(PH ordförande)
Moderator Jan Hasselström