Cyklos Produkter 2015

BETA
BETA
En klassiker som cykelställ och cykelpollare med extra säkerhet. Cykeln ställs i hållaren alternativt bredvid med fastlåsning i ”hjärtat” eller låskättingen (tillval).
Den ökade säkerheten med kättingen är ofta mycket
uppskattad bland cyklister och är ett enkelt och säkert sätt
att skydda sig mot cykelstölder.
STABIL OCH SÄKER
- Cykelpollare med plats för två cyklar - en robust och stadig konstruktion.
- Cyklisten låser fast ramen i ”hjärtat” alternativt med den fastmonterade kättingen (tillval) för säker fastlåsning av cyklarna.
- I stativets hjärtformade övre del är monterat cykelhållare för stabil uppställning av cyklarna.
FUNKTION
- Beta skiljer sig från andra cykelpollare bl.a. genom att ”hjärtat” skapar ett naturligt mellanrum mellan cyklarna och ger en
luftigare parkering.
- Kan användas till MC/moped parkering. Då endast med kätting med varsin pollare vid sidan om som monteras längs med
MC:n/mopeden.
ART. NR
312063 Cyklos BETA m. hållare + kätting
312064 Cyklos BETA m. hållare
312065 Cyklos BETA m. kätting
Varje Beta sätts med min. 900mm mellanrum.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Förlängd för nedgjutning ca 300mm.
MATERIAL
- Varmförzinkat.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
- Cykelhållare i ”Lagopur”, halvhård flexibel gjutplast.
- Kätting monterad med svart krymplast. Godkänd av Svensk Brand-och Säkerhetscertifiering AB.
DESIGN: S Toll
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
DELTA
DELTA
Delta är ett modernt cykelställ med en bra ramlåsning. Cykelställets
utformning skapar en god ordning vid parkeringen samtidigt som
cyklisten kan låsa fast sin cykel i ramen. Populärt vid resecentrum,
hållplatser eller andra cykelparkeringar där det krävs en intuitiv, snabb
och enkel parkering. Utrymmesbesparande vid vinkelmontage.
ANVÄNDARVÄNLIG
- En parkering som alla kan och känner igen.
- Cykelns framhjul körs in i bygeln och cykeln står stadigt på plats.
- Parkeringen ger cykeln stöd för att motverka sönderbrutet och skevt framhjul.
- Passar såväl smala som breda däck samt ger ett bra grepp för cykeldäcket.
SÄKER
- Unikt är att cyklisten, till skillnad från standardställen, kan låsa fast sin cykel i cykelramen och ställets bygel.
ORDNING OCH REDA
- Dess unika utformning och funktion skapar en god ordning kring cykelparkeringen.
ART. NR
Standard c/c 500mm
311885 Cyklos DELTA 2m – 4/8 platser
311884 Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 platser
311813 Cyklos DELTA vägg 2m – 4 platser
311812 Cyklos DELTA vägg 2,5m – 5 platser
Special c/c 600-700mm
312086 Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 platser
312087 Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 platser
Finns i enkel- dubbel- och väggmontage. Går att vinkelställa i 45°.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Adapter + betongfundament
Alt. 2 – Nedgjutningsrör
Alt. 3 – Betongfundament (slät yta) ovan mark
MATERIAL
- Varmförzinkat.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
DESIGN: SEJ
DELTA är godkänt enligt Byggvarubedömningen®, en miljöcertifiering av byggvaror för hållbart och långsiktigt byggande.
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
KAPPA
KAPPA
Med dess markerande takram, bra ljusinsläpp och ändamålsenliga
funktion har väderskyddet KAPPA blivit ett populärt inslag i det offentliga
rummet. Framförallt för att skydda cyklar men även för andra ändamål,
såsom barnvagnar, MC etc. Tillsammans med cykelstället DELTA skapas
en rationell och fulländad cykelparkering såväl till hållplatser som till
andra cykelparkeringar som kräver tillgänglighet, säkerhet och ordning.
SKYDD
- En stabil och beprövad konstruktion, väl utprovad funktions- och kvalitetsmässigt samt designad för att smälta in i många
olika miljöer.
- Transparant och UV-beständig kanalplast som ger cyklarna ett ordentligt skydd mot regn och snö.
- Ett bra väderskydd för cyklarna utan att hindra cyklisternas framkomlighet i och med dess luftiga konstruktion utan ytterstolpe.
MÖJLIGHETER
- Rekommenderas med cykelstället DELTA men kan kombineras med alla våra övriga cykelställ och cykelpollare.
- Vandalsäker belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval.
- Finns nu även förberedd för SEDUM tak som ger en välkomnande och grön inramning.
ART. NR
300746 Cyklos KAPPA 4,5m
311825 Cyklos KAPPA 5,5m
300743 Cyklos KAPPA 8,5m
311869 Cyklos KAPPA 10,5m
300744 Cyklos KAPPA 12,5m
300748 Cyklos KAPPA 16,5m
osv.
Standard c/c 4m eller 5m mellan stolpar enligt ovan. Andra c/c mått finns för specialbeställning.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Betongfundament
MATERIAL
Stolpar och takram i stål. Takbeläggning av UV-beständig PC kanalplast 10mm.
- Varmförzinkat.
- Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
DESIGN: SEJ
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
[1503a]
KEEP
KEEP
Cyklos Keep är skapat för att ge ett modernt intryck. Den
enkla konstruktionen är ofta den starkaste och mest äkta.
Keep finns i moduler, både enkel- och dubbelparkering, som
öppen eller stängd. Erbjuder stor flexibilitet vid val av väggar
(eller inte), inredning och material. Konceptet kan användas
som cykelparkering, busskur, miljöstation, väntrum, carport
eller andra väderskydd. Som cykelparkering finns Keep med
bl.a. integrerade cykelställ såsom framhjulstället Cyklos Delta.
SKYDD
- En stabil och beprövad konstruktion, väl utprovad funktions- och kvalitetsmässigt med enkel design.
- Standardtak är transparant och UV-beständig PC kanalplast som ger ett bra skydd mot regn och snö.
MÖJLIGHETER
- Finns förberedd för SEDUM tak för att skapa en grön miljö.
- Finns med eller utan väggar av massiv PC, trä- eller alu-lister, galler eller glas (härdat/lam.).
- Stängd parkering finns med dörr och utökat gångutrymme. Lås tillkommer.
- Rekommenderas med cykelstället Delta men kan kombineras med alla våra övriga cykelställ och cykelpollare.
- Vandalsäker belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval.
MÅTT
KEEP Enkel 2,24m / Dubbel 4,36m
(ex.)
4,2 meter
6,3 meter
8,3 meter
10,4 meter
FÖRANKRING
Alt. 1 – Betongfundament
Alt. 2 – Betongplatta
MATERIAL
Stolpar och takram i stål. Takbeläggning av UV-beständig PC kanalplast.
- Varmförzinkat.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
DESIGN: A Qvist
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
LIGHT & SUNLIGHT
LIGHT & SUNLIGHT
LIGHT är en ny typ av väderskydd utvecklat både som cykeltak och som tak över
laddningsstationer. Känslan av glas, avsmalnande ben, detaljer i rostfritt mm skapar
ett modernt uttryck anpassat för offentliga miljöer och fastigheter i hela Norden. Taket
kan användas över cykelställ, laddningsstation för elbilar, sittbänkar, väntplatser eller
på andra platser i offentlig utemiljö.
LIGHT finns även med integrerad solcellsanläggning - SUNLIGHT. Solceller och
belysning skyddas av täckplåtar för bästa vandalskydd och ren design.
SKYDD
- Modern och robust konstruktion som sätter funktion och form i första rummet.
- Solid och UV-beständig polykarbonat (PC) i grårök som skapar en känsla av glas och ger ett bra väderskydd för cykel, elbil såväl som för personerna som vistas under taket.
- För bästa tillgänglighet saknar taket ytterstolpar. På så sätt främjas framkomligheten för de som vistas under väderskyd det; för cyklisten vid cykelparkeringen, när elbilen ska laddas osv.
MÖJLIGHETER
- Finns i både enkel- och dubbelsidigt utförande. I dubbelsidigt utförande sätts taken rygg-mot-rygg.
- Cykelparkering: taket rekommenderas i kombination med cykelstället DELTA. Kan givetvis även användas med alla våra övriga cykelställ och cykelpollare.
- Går att få med integrerad solcellsanläggning - SUNLIGHT
- Belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval.
ART. NR
143786 Cyklos
143772 Cyklos
143777 Cyklos
143776 Cyklos
LIGHT
LIGHT
LIGHT
LIGHT
Låg 4m 1:a sektion - enkel/dubbel
Låg 4m förl. - enkel/dubbel
Hög 4m 1:a sektion - enkel/dubbel
Hög 4m förl. - enkel/dubbel
Standard c/c 4m mellan stolpar. Andra c/c mått finns för specialbeställning.
TILLVAL
- Anpassad hängränna
- LED-belysning
- Integrerad solcellsanläggning - SUNLIGHT
FÖRANKRING
Alt. 1 – Betongfundament (art. nr. 300601)
Alt. 2 – Platsgjuten betongplatta
MATERIAL
Stolpar och takstomme i stål
- Varmförzinkat.
- Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
-
Takbeläggning av UV-beständig PC Solid 6mm Grårök.
Taklister i rostfritt stål.
Hängränna i rostfritt stål.
Ev. täckplåtar pulverlackerad aluzink.
DESIGN: Jonas Linder Cyklos
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
[1503]
LUX
LUX
LUX är en pollare och cykelställ på samma gång. Diskret
design som kan fås med eller utan belysning. Passar väl
in vid entréer, torg, gågator eller andra plaster där det finns
ett behov av en enkel och underhållsfri cykelparkering.
DISKRETION
- Cykelpollare med plats för två cyklar. Kan även användas som ”vanlig” pollare.
- Ett diskret formspråk med möjlighet för fastlåsning av cyklarna.
LJUS
Integrerad och utbytbar LED-belysning som skapar ett sken runt pollaren.
Ljus för design, trygghet och säkerhet.
LED-belysning IP65, 1,2w, 350mA, 37V.
ART. NR
311928 Cyklos LUX med belysning
312006 Cyklos LUX utan belysning
FÖRANKRING
Alt. 1 – Nedjutningsrör.
Alt. 2 – För fastbultning i marknivå.
MATERIAL
- Varmförzinkat.
- Varmförzinkat och pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
DESIGN: SEJ
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
OMEGA
OMEGA
Enkelt och rationellt cykelställ och cykelpollare med bra
ramlåsning och två valmöjligheter vid montage.
Antingen ställs cykeln längs med lutandes emot ringen eller i
gummihållare med ringen tvärgående.
Båda alternativen ger mycket bra möjligheter att låsa fast
ramen samtidigt som cyklarna har bra stöd för att stå
upprätt.
SÄKER
- Cykelpollare med plats för två cyklar med en robust och stadig konstruktion.
- Fastlåsning i den stora ringen.
- Alternativt kan gummihållare (och låskätting, se Beta) monteras i stativets ring för stabil uppställning och ytterligare
ökad säkerhet för cyklarna.
- Båda alternativen ger mycket bra låsmöjligheter i ramen.
ORDNING
- OMEGA ger få alternativ till placering av cykeln och skapar därmed en välordnad cykelparkering.
ART. NR
311815 Cyklos OMEGA u. hållare
300377 Cyklos OMEGA m. hållare
Varje Omega sätts med min. 900mm mellanrum.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Adapter + betongfundament
Alt. 2 – Nedgjutningsrör
MATERIAL
- Varmförzinkat.
- Förzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
- Cykelhållare i ”Lagopur”, halvhård flexibel gjutplast vid två platser.
DESIGN: S Toll
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
ROTOFLEX
ROTOFLEX
Rotoflex cykelställ är lösningen då det gäller förvaring av
cyklar i förråd och källare.
Stället kräver mycket liten golvyta och man behöver endast
ex. en dörr för att kunna ta ut och in cyklar från ett rum.
Dessutom är det vänligt för cykelhjulen att hänga i
dubbelkroken till skillnad att stå på golv under längre tid.
UTRYMMESBESPARANDE
- Cyklarna hänger stadigt utan att vrida sig. Bra stöd även för bakhjulet.
- Plats för 12, 16 eller 20 cyklar på minimal yta.
- Pelaren vridbar, glider på kullager - i båda riktningarna.
STABIL
Gummibeklädd två-punktskrok fördelar vikten på framhjulet.
VÄGG
- Finns även med väggmontage med samma stabila och goda upphängning. Hänger ut ca 1m vid rak upphängning.
- Går att få i vinkel 30° eller 45°.
MÅTT
R-12 – 2,65 dm inkl. cyklar
R-16 – 2,90 dm inkl. cyklar
R-20 – 3,35 dm inkl. cyklar
Väggmontage – c/c 400mm.
FÖRANKRING
Alt. 1 – För fastbultning i golv.
Alt. 2 – Fristående fot.
MATERIAL
Elförzinkat.
Internationellt mönsterskyddad.
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
XERXES
XERXES
Cykelställ placerat på mark eller golv. Många cyklar på liten
yta med principen varannan hög varannan låg. Xerxes skiljer
sig från många andra liknande cykelställ då konstruktionen
gör det vänligt för cykelhjulen och inte bryter sönder framhjulet.
Xerxes cykelställ används både ute i offentlig miljö och inne vid
cykelparkeringar i cykelförråd och cykelförvaring. Kan kombineras med YPSILON Väderskydd.
SMIDIG OCH VÄNLIG
Cyklos Xerxes finns med inkörning från en eller två sidor. Cyklarna parkeras varannan högt och varannan lågt för att
underlätta parkeringen
Xerxes stålrör stöder cykeln mot framgaffeln och cykelhjulet vilar i en bockad plåtprofil för att undvika snedbrytning av
framhjulet
Spirallindad wire kan monteras för fastlåsning av cykeln
UTRYMMESBESPARANDE
XERXES är en mycket utrymmesbesparande cykelparkering. Det finns utrymme för exempelvis 12 cyklar på bara 2,5
meter.
ART. NR
300495 Cyklos XERXES 4 pl inkörning 2 sidor
300492 Cyklos XERXES 6 pl inkörning 2 sidor
300397 Cyklos XERXES 8 pl inkörning 2 sidor
311943 Cyklos XERXES 4 pl inkörning 1 sida
311944 Cyklos XERXES 6 pl inkörning 1 sida
Enheter kan passas ihop till rader med önskat antal cykelplatser.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Placeras direkt på markytan. Bultas ev. fast i mark.
MATERIAL
- Varmförzinkat.
DESIGN: SEJ
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
YPSILON
YPSILON
Ypsilon är den dubbelsidiga versionen av Kappa. Samma
goda ljusinsläpp och rationella utformning men som effektiv
dubbelparkering. Ofta med Delta cykelställ men även
populär med cykelpollare såsom Beta och Omega.
SKYDD
- En stabil och beprövad konstruktion, väl utprovad funktions- och kvalitetsmässigt samt designad för att smälta in i
många olika miljöer.
- Transparant och UV-beständig kanalplast som ger cyklarna ett ordentligt skydd mot regn och snö.
- Ett bra väderskydd för cyklarna utan att hindra cyklisternas framkomlighet i och med dess luftiga konstruktion.
MÖJLIGHETER
- Rekommenderas med cykelstället DELTA eller BETA men kan kombineras med alla våra övriga cykelställ och
cykelpollare.
- Vandalsäker belysning (LED) och anpassade betongfundament finns som tillval.
ART. NR
300609 Cyklos YPSILON 4,3m
311855 Cyklos YPSILON 8,2m
311973 Cyklos YPSILON 12,2m
311980 Cyklos YPSILON 15,9m
Standard c/c 4m mellan stolpar. Andra c/c mått finns för specialbeställning.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Betongfundament.
Alt. 2 – Betongplatta.
MATERIAL
Stolpar och takram i stål. Takbeläggning av UV-beständig PC kanalplast 10mm.
- Varmförzinkat.
- Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
- Varmförzinkat + pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005.
DESIGN: S Toll & S-E Johansson
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
ZETA
ZETA
Zeta är ett mobilt cykelställ som skapar en god ordning.
Cykelstället är stapelbart, lätt att hantera, frakta och lagerföra.
100 cykelplatser får plats på 1,2 kvm vid lagerföring.
Cykelställ som används för kortare (ex festivaler,
sportevenemang), längre (ex stora ombyggnationer) eller
permanenta behov.
Kan även vara ett bra sätt att utvärdera var en ny cykelparkering
ska anläggas, innan kostsamt markarbete läggs ner.
ANVÄNDARVÄNLIG
- Cykelns framhjul ställs i styrrännan och cykeln stöder mot ställets bygel.
- Enkel och stadig uppställning av cyklarna.
- Finns med både öppen och stängd (möjlighet för fastlåsning) bygel.
- Inkörning kan ske från båda sidor.
- Går att komplettera med låswire.
MOBILT
- Cykelstället är stapelbart – bygger 75 mm i höjd per enhet. 20 enheter tar 1,2 kvadratmeter golvyta och 2m i höjd.
ART. NR
300012 Cyklos ZETA 2,5m 5 pl. öppen bygel.
311947 Cyklos ZETA 2,5m 5 pl. stängd bygel (fastlåsning).
Enheterna kan hakas ihop vid placering i rader.
FÖRANKRING
Alt. 1 – Placeras direkt på markytan. Bultas ev. fast i mark.
MATERIAL
- Varmförzinkat.
DESIGN: SEJ
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
WAVE AIR
WAVE AIR
En cykelpump med modern design med fokus på driftsäkerhet och elegans.
Konstruerad för att tåla den tuffa offentliga utemiljön.
WAVE-air finns i två versioner, automatisk och manuell. Den manuella cykelpumpen
består bl.a. av en pumpcylinder som är speciellt utvecklad för brandmän och
uttryckningspersonal för att pumpa upp luftkuddar vid lyft av bilar, väggar etc.
SÄKER OCH UNIVERSAL
- Stålförstärkt och vandalsäker högtrycksslang.
- Multi-munstycke som passar alla gängse ventiltyper.
- LED-belysning finns som tillval (Aut).
AUTOMATISK
- Cykelpumpen aktiveras enkelt och smidigt via tryckknapp.
- Timerrelä går att ställa in från 30 sekunder till 60 minuter.
- Kvalitetskompressor med övertrycksventil. Frostsäker till 20°C.
- Inbyggd timerstyrd kompressor för anslutning direkt till 230V tillförsel.
MANUELL
- Cykelpump med fotpedal i rostfritt stål – enkel att pumpa med.
- Klar att användas direkt vid leverans.
ART: NR
450004 WAVE-air Automatisk
450005 WAVE-air Manuell
FÖRANKRING
Alt. 1 - Bultas med expanderbult i underlaget
Alt. 2 - Modul för nedgjutning finns som tillval
MATERIAL
- Zink fosfaterat + pulverlackerat svart RAL 9005 (standard). Valfri RAL-färg finns som tillval.
TILLVAL
- LED-belysning för synlighet i mörker.
- Cykelpumpen kan fås med logo eller symbol.
DESIGN
J Landerholm & P Lund / Cycle Spaces
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se
CARE4BIKES
CARE4BIKES
En servicestation med både cykelpump och multiverktyg för cyklar i
offentlig utemiljö. Passar i städer, kommuner, bostadsrättsföreningar eller
andra företag och verksamheter som vill ge extra service till cyklisten.
Behöver däcken luft eller sadeln justeras, så har care4bikes det verktyg
som krävs. Den innehåller både manuella cykelpumpen WAVE-air med
fotpedal samt två multiverktyg i rostfritt stål med nio olika möjligheter.
SÄKER OCH ENKEL UPPHÄNGNING
- De två armarna kan sättas på två olika nivåer för bra komfort och ergonomi i rätt arbetshöjd för vuxna och barn.
- Cykeln hängs upp i pelaren vid behov av service.
- Plats för service av 2 cyklar samtidigt.
MANUELL CYKELPUMP
- Cykelpump med fotpedal i rostfritt stål – enkel att pumpa med.
- Stålförstärkt och vandalsäker högtrycksslang.
- Multi-munstycke som passar alla gängse ventiltyper.
MULTI-VERKTYG
- 2 st Multi-verktyg i rostfritt stål
- Innehåller: Skiftnyckel 8, 9, 10mm.
Sexkantsnyckel 3, 4, 5, 6, och 8mm.
Skruvmejsel 0,8x4mm
- Verktyget är monterat i en robust 1,5m rostfri stålwire med balansvikt. Säkerställer så att verktyget alltid förs tillbaka i det skyddade utrymmet.
ART: NR
450006 Care4bikes
FÖRANKRING
Alt. 1 – Förberedd för nedgjutning
MATERIAL
- Zink fosfaterat + pulverlackerat svart RAL 9005 (standard). Valfri RAL-färg finns som tillval.
TILLVAL
- Servicestationen kan fås med logo eller symbol.
DESIGN
J Landerholm & P Lund / Cycle Spaces
Cyklos AB
+46 (0)8 684 050 60
[email protected]
www.cyklos.se