i hjärtat av Sverige

Från planta till färdig trävara
SKOGSVÅRD • KÖP AV AVVERKNINGSRÄTTER • SÅGNING • HYVLING • FÖRÄDLING • FÖRSÄLJNING • ENERGI
SILJAN WOOD PRODUCTS
Råvaran
Furugolven tillverkas av vår
unika senvuxna fura som finns
i Siljans-regionen. Det är
troligen den bästa råvara för
golv som finns i Sverige.
SILJAN WOOD PRODUCTS
Centrumutbye = Golvråvara
Den sågade råvaran torkas alltid ner
till en fuktkvot på ca 8%
SILJAN WOOD PRODUCTS
Hyvling
av massiva furugolv
Golven
-
hyvlas i låghastighet - ger perfekt yta
-
ändspontas - kontroll av ändspontsvikeln
-
dimensions kontrolleras
-
Kvalitetssorteras – med Woodeye
SILJAN WOOD PRODUCTS
Sortering
sid 1
Egenskaper Kvalitet Natur
Frisk kvist
Får förekomma
Svart kvist
Får förekomma
Barkringskvist
Får förekomma
Rötkvist
Får ej förekomma
Kvisthål
Får ej förekomma
Kvisturslag /
Mindre urslag ok, 1 st max 15 mm2
Hyvlingsurslag
2 st max 10 mm 2
Kantkrokighet
Max 10 mm / 2 m längd
Tjurved/ Vresved
Tjurved får förekomma
i begränsade omfattning
Mindre vresved får förekomma
Kådlåpor
Får förekomma, ej för djupa
Barkflag, Lyror, Röta
& Blånad
Får ej förekomma
SILJAN WOOD PRODUCTS
Sortering
sid 2
Egenskaper Kvalitet Natur
Insektsskador
Får ej förekomma
Sprickor
Får ej förekomma
Sprickor i kvist
Får förekomma
Ohyvlad yta
Får ej förekomma på ytsidan
max 50% av längden på baksidan
Hanteringsskador
Får ej förekomma
Kupning
Får förekomma i begränsad omfattning,
max 0,3 mm båghöjd
Skevhet
25 mm golv = max 30 mm,
30 mm golv = max 20 mm
14, 20 mm golv = max 40 mm,
Vankant
Får ej förekomma mot ytsida
Märgstråle
Får förekomma, högst 10% av längden
Tekniska fel /
Breddavvikelse på max 1 mm
Dimensionsfel
Vinkelfel max 0,3 mm tillåts
Fogsprång
Max 0,5 mm får förekomma
SILJAN WOOD PRODUCTS
Ytbehandlingar, massiva furugolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Ytbehandlingar, lamell ”Klick” furugolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Hårdvaxoljade golv
Hemligheten med hårdvaxolja är
- kombinationen av olja och vax -.
Olja och vax i kombination
- Skyddar
- Bevarar
- Försluter
SILJAN WOOD PRODUCTS
Skötsel
av Hårdvaxoljade golv
Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet.
När så behövs skall man våttorka golvet med vatten och ex Osmo
rengöringsmedel 8016. Moppen ska vara väl urvriden innan
användning. Vid normal rengöring blandas 1–2 korkar
rengöringsmedel i fem literljummet vatten.
Om golvet är smutsigt, ta1–2 korkar per liter.
Om du fått en särskilt svår fläck, blanda 50/50 och använd en
skursvamp eller trasa.
Osmos Rengöringsmedel 8016 är ett effektivt och biologisk
nedbrytningsbart koncentrat baserat på naturliga kokosoljor.
SILJAN WOOD PRODUCTS
Allmänt
om Massiva trägolv
Siljans trägolv levereras från fabrik med en träfuktighet på 8%
+/- 2%. Du köper golvet antingen behandlat eller obehandlat.
Trä är ett levande material och kan svälla eller krympa något
beroende på aktuell luftfuktighet och temperatur.
När förhållandena återgår till det normala så går golvet tillbaks
till sin ursprungliga form. Detta är naturligt och alltså inget att
oroa sig för. Andra faktorer som solljus kan också ge upphov till
förändringar.
SILJAN WOOD PRODUCTS
Golvvärme
och Massiva trägolv
Idag finns ett stort antal olika golvvärmesystem på marknaden.
Vi rekommenderar främst självreglerande vattenburna eller
elektriska system för användning ihop med våra trägolv.
Försäkra dig om att du köper ett stabilt och pålitligt system från
en känd leverantör.
SILJAN WOOD PRODUCTS
Lagring och uppackning
Låt golvet ligga ouppackat i rummet där det ska läggas under
c:a 48 timmar innan montering. I rummet bör råda normala
inomhusförhållanden, cirka 20°C och en relativ luftfuktighet om
40–60%.
av trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Montering
av Massiva trägolv
Montera alltid massiva trägolv med skruv. Montera ej med lim
dvs flytande detta beroende av att golvet rör sig med årstiderna
och risken finns att golvet spricker. Ett flytande golv tål inte heller
tunga möbler, som exempelvis en bokhylla. Vi rekommenderar
därför alltid montering med skruv och att aldrig lägga golvet
flytande. Vid golvvärme gäller ALLTID montering med skruv.
Monteringsanvisning ligger i golvpaketen.
SILJAN WOOD PRODUCTS
Montering
vid lamell ”Klick” furugolv
Vid montering av våra lamellgolv skall ingen skruv eller lim
användas. Dessa golv har en klick-funktion som gör dem väldigt
enkla att lägga.
Monteringsanvisning ligger i golvpaketen.
SILJAN WOOD PRODUCTS
Undergolv av betong
vid massiva trägolv
Vid montering på undergolv av betong eller annat icke skruvbart
underlag, med eller utan golvvärme, skall man först lägga
fuktspärr och därefter en12–16 mm plywood/golvspånskiva som
heltäckande undergolv, som då blir skruvbart. Viktigt är att
skivorna monteras i förband med minsta rörelsemån på 10 mm.
Använd 30 mm skruv till 14 mm golv och 41 mm skruv till 20, 25
och 30 mm golv, , som monteras på detta sätt dvs som monteras
på plywood/golvspånskiva ex på betongplatta.
Komihåg att alltid lägga en grålumppapp närmast under golvet.
Följ därefter bifogad monteringsanvisning
SILJAN WOOD PRODUCTS
Undergolv av betong
vid lamell ”Klick”furugolv
Vid montering på undergolv av betong eller annat icke skruvbart
underlag, med eller utan golvvärme, skall man först lägga
fuktspärr.
Komihåg att alltid lägga en grålumppapp närmast under golvet.
Följ därefter bifogad monteringsanvisning
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv
SILJAN WOOD PRODUCTS
Monteringsanvisning
steg för steg vid massiva trägolv