150-åRs FIRANDE GENERous LIFE

TIDNINGEN
För medlemmar och personal i Frälsningsarmén
almedalen
Spännande möten
och heta debatter
sommarkollo
• nr
3
•
2015
150-års firande
Den internationella
kongressen i London
bygget
Barnen berättar
Tro och gemenskap
vardagsängel
fadder
generous life
Ger barn hopp
för framtiden
Påverka genom din livsstil
Ge bort av
din frukt
Jag släpper inte min dröm om att få skörda solmogna tomater. Under de
senaste fyra somrarna har odlingsformerna och resultaten varierat. I kruka utomhus. I jorden utomhus. I bägge alternativen blir plantorna tilltygade av blåst och regn. Ingen stor skörd men fina frukter. I år prövade
jag med två plantor i hallen. Gott om ljus och värme dygnet runt. De har
växt sig långa och gängliga men orkar inte riktigt komma till blomning.
En (1) frukt blev det.
Vad är det normala för en människas liv? Det är att vi ska bära god frukt.
Tidningen för medlemmar och
Omständigheterna vi lever under och vad vi möter varierar. Men Guds er-
personal i Frälsningsarmén
bjudande till alla är – efter grundarbetet med syndabekännelse och bön om
frälsning från synden – att utrusta oss med pånyttfödelsens liv, som gör
Adress
Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
att det kommer kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
Telefon
08-562 282 00
man ”äger” sin kropp och skapar sina omständigheter. Det är ett liv som
ödmjukhet och självbehärskning som en god frukt. Detta står i kontrast till
kommentarer jag ibland hör eller läser om från människor som ger uttryck
för att man förväntar sig att leva smärtfritt. Man har föreställningen att
liknar mina präktiga tomatplantor. Ombonat, varmt utan oberäkneliga yttre
krafter att försvara sig emot – men vekt och fruktlöst.
E-post
[email protected]
Frälsningsarméns ledare
och ansvarig utgivare
Marie Willermark
Denna tidnings berättelser ger glimtar från några av sommarens många tillfällen till glädje och god gemenskap. Under Boundless kongressen, på konfirmationslägret eller annan händelse gavs erbjudanden om att förnya sin
relation med Jesus och ta beslut om att leva i den här världens växlande
vindar, fast rotade i Guds rikes mylla. I det goda livet har även ekonomin
Redaktion
Annette Emmoth
[email protected]
Karin Larsson
[email protected]
en central plats. Vi ska generöst ge bort av det vi är och det vi har. För i
frukten av våra liv finns frön till nya plantor. Bevara din dröm, din vision
om att bära rik frukt. Människor nära och långt bort ifrån dig behöver det.
Med detta nummer hälsar vi också
Annette Emmoth välkommen som
Charlotte Ander
[email protected]
Layout
Annette Emmoth
redaktör för Tidningen.
Trevlig läsning.
Kontakt
[email protected]
www.fralsningsarmen.se
Marie Willermark,
ledare för Frälsningsarmén
i Sverige och Lettland
FOTO: KIKI BROMS
Omslagsbild
Andreas 11 år
Foto: Jenny Alm
FOTO: BOUNDLESS MEDIA TEAM
Elin och Emil
Sydhage ledde
lovsångsteamet.
150-årsfirande i London
I början av juli samlades drygt 15000 delegater plus åtskilliga tillresande i London för tjugonde århundradets
första internationella kongress, Boundless 2015. Av de anmälda delegaterna var 380 från Sverige/Lettland.
Bygget Norr
Sista helgen i juli bjöd Örnsköldsviks kår in till en förnyelsekonferens på Solbacken
några kilometer utanför Örnsköldsvik.
Temat för helgen var ”Våga vara
kristen – i en tid som denna”. Simon Ådahl, Ewa-Marie och Marcus Kihlagård och Nils-Erik Karls-
Under inledningssessionen vajade fanor
Filmfestival,
från 126 länder där Frälsningsarmén be-
dansfestival, kvinnomöte, konserter och
Deltagarna undervisades om
driver verksamhet. Sponsorsprogram-
seminarier var några av erbjudandena
vilka vi är i Kristus, hur det är att
met ”Mind the gap” hade möjliggjort
i ett fullmatat program där budskapet
vara kristen i vår tid och hur den
för 1500 delegater från finansiellt sva-
om Kristus utgjorde centrum i mycket
andliga
gare territorier att kunna närvara men
professionella framställningar.
Det erbjöds även aktiviteter för
200 anmälda delegater som inte fått
Grupper
musikal,
från
utställningar,
Australien,
Kanada,
son var helgens huvudtalare.
krigföringen
fungerar.
både ungdomarna och barnen.
utresetillstånd eller visum påminde om
USA, Sydamerika, Afrika och Storbritan-
På kvällarna firade man guds-
att vi lever i en ond tid.
nien medverkade. Dessutom en bambu-
tjänst dit allmänheten välkom-
I sitt inledningsanförande betonade ge-
orkester från Indonesien, kören Mans-
nades. Guds ande var nära och
neral André Cox att det inte handlade om
sambandet från Norge, Transmission
det skedde helanden, upprät-
att fira Frälsningsarmén utan om att fira
med Phil Laeger från USA, slagsverks-
telse och frälsningsunder bland
och minnas vad Gud gjort under de 150
grupp från Korea, dansare från Los Ang-
gästerna.
år som gått sedan den julidag 1865 då
eles och Nya Zeeland, ungdomskörer
William Booth efter en vandring genom
från Indien och Canada, dramagrupper,
slummens East End, några kilometer från
tamburingrupper för att inte tala om
Bygget Mälardalen
kongressarenan, fällde de berömda orden
våra egna ”Vasa Gospel” som represen-
I slutet av augusti hölls konferen-
”Kate, I have found my destiny”.
terade Sverige med både härlighet och
sen Bygget Mälardalen på Hjälmar-
helighet.
gården utanför Vingåker. Temat var
Kongressprogrammets sju huvudses-
Anita Allandotter
sioner hade rubrikerna: En glädjefylld
Påfallande var den genuina inter-
”Tid för helighet”. Chick och Mar-
Armé, En enad Armé, En tjänande Armé,
nationalismen men också vittnesbörd
garet Yuill talade bland annat om
En Armé med omsorg, En inkluderande
och predikningar som påminde om
Jesu kärlek och vikten av att man
Armé, En ungdomlig Armé och En Armé
Frälsningsarméns fortsatta uppdrag att
som Jesu Kristi lärjunge är rotad i
med integritet. Predikan hölls vid flera
verka för social rättvisa och inbjuda till
Kristi kärlek. Barnen och tonåring-
tillfällen av general André Cox. Stort
Guds rike. Kort sagt: ”Tvål, soppa, fräls-
arna hade sina egna konferenser.
utrymme lämnades också till kvinnliga
ning”.
och/eller yngre ledare och talare.
Gerlinde Böttcher
Peter Jonasson
3
Exempel på teman
för kollon 2015
Äventyrskollo: Jönköping,
Nässjö och Skillingaryd
Festkollo: Uppsala
Musikkollo: Vasakåren
Sport- och badkollo: Malmö
och Limhamn
Fotbollskollo: Borås
H2O-kollo: Umeå
Badkollo: Luleå
Dagkollo: Alingsås
Kollo är toppen!
Frälsningsarmén i Sverige satsar stort på att alla barn ska
få en härlig sommar. På kollo får man bada, spela fotboll,
spela brännboll, se på film, pyssla, ha tankesamlingar,
lekar, utflykter och äta god mat.
Ramona 11 år, Nässjö.
—Allt har varit jättebra, speciellt Boda
Borg och badet, säger Ramona.
Detta är det tredje kollot som Ramo-
Andreas, 11 år, Jönköping.
na varit på. Hon har inte längtat hem,
—Allting har varit bra på kollo, tycker
men såklart var det kul att träffa famil-
Andreas. Utflykten vi gjorde till Boda
jen och djuren igen, när hon kom hem.
Borg, Badhuset och Äventyrslekplatsen
Ramona tycker att alla barn ska
Ramona tycker att Kollo är världens bästa sak.
Michelle 9,5 år, Överum.
—Jag är så glad att jag åkte på kollot. Jag fick fyra nya kompisar! Det
roligaste var lekarna och tävlingarna.
Badet var sådär, det var kallt. Men
jag badade ändå, säger Michelle.
Utflykterna var bra. Kollo är toppen!
4
var toppen!
ha rätt att få åka på kollo. De som
Andreas har fått sex nya vänner,
inte har vänner kan få vänner på
både tjejer och killar. När han blir stor
kollo. Man får vara i en omgivning
kan han själv tänka sig att jobba som
där människor bryr sig om en.
kollopersonal.
—Vi har haft bra väder och speci-
Han längtade inte hem under de nio
ellt på midsommar var det roligt då
kollo-dagarna utan önskade att kollot
vi dansade och och åt tårta!
skulle ha varit 14 dagar istället.
Ramona uppmuntrar alla som lä-
—Glassen var god och vädret var
ser denna tidning att försöka åka på
både fint och fult. Kollo var skitkul!,
ett kollo - det är värt det!
säger Andreas.
”Det känns inte som
jag varit på kollo,
det känns som jag
varit hemma”
Sagt av en flicka som först hade mycket
hemlängtan och sedan stormtrivdes på kollo.
Konfirmationsläger 2015
”Togetherskap” med Jesus i centrum
Frälsningsarméns konfirmationsläger på Ågesta blir, för många av deltagarna ett
minne för livet med stark gemenskap och stunder av både lek och allvar.
Varje vardag har ett tema utifrån
Frälsningsarméns lärosatser och det genomsyrar hela dagens aktiviteter. Det
Eftermiddagen den 22 juli kom årets 33 un-
med Jesus i centrum och bönen som en
har gjort att det är enkelt för konfirman-
derbara konfirmander till konfirmationslä-
nyckel. Vi har Life Class-lektioner med
derna att få ett helhetsgrepp om vad
gret på Ågesta utanför Stockholm. En vecka
kreativa inslag och frågor om självkänsla,
bibeln säger, tron, Jesus och hur det är
in på lägret har dagarna präglats av god
identitet och världsbild. Självklart är ock-
högst relevant och påverkar oss idag.
gemenskap, eller ”togetherskap” som
så den traditionella volleybollturneringen
”Jesus är i centrum utav allt”, är en av
konfirmanderna säger, undervisning som
i full gång. Förutom det leker vi mycket,
lovsångerna som sjungits mest och nå-
både ger svar på kluriga frågor och öpp-
har tårttävlingar, tränar varje morgon och
gon har sagt ”jag har aldrig känt Guds
nar nya världar, fina andaktsstunder
äter förmodligen lite för mycket godis.
närvaro så starkt” och någon annan ”åh,
jag känner mig så egoistisk nu, men jag
har aldrig känt mig så speciell som här”.
Igår tog tre av konfirmanderna emot Jesus i sitt hjärta och vi fortsätter att tacka
Gud för allt han låter oss vara med om.
FOTO: HANNA SMEDJEGÅRD
Det är i skrivande stund halva tiden kvar
av lägret och vi är övertygade om att
det goda verk som Gud påbörjat här på
konfirmationsskolan, det kommer han att
fullborda. Hanna Smedjegård
Vardagsängel Fadder ger barn hopp för framtiden
Frälsningsarmén har 600 faddrar, som
stöttar 36 fadderbarnsgrupper i Asien,
Sydamerika och Afrika. Vi har också
fadderbarnsgrupper i Europa, närmare
bestämt i Lettland. Här följer beskriv-
Som Vardagsängel Fadder
ger du varje månad ett
livsviktigt bidrag.
ning av en av dessa, dagcentret i Seda.
Seda är en liten by på den lettiska
landsbygden. Byn grundades under
sovjettiden på 50-talet för att ta emot
arbetare från den lokala tegelfabriken.
När fabriken stängde för 20 år sedan
blev nästan alla i byn arbetslösa, vil-
För många av barnen är Frälsnings-
och sportaktiviteter. Ibland besöker man
ket ledde till att många flyttade. De nu
arméns dagcenter som en andra familj.
staden Riga, en stor upplevelse eftersom
återstående invånarna i byn är främst
Stämningen är avslappnad och varm.
barnen sällan lämnar byn.
pensionärer eller människor med miss-
Barnen stojar in efter skolan, pratar med
Dagcentret i Seda betyder mycket för
bruksproblem. Det finns få arbetsmöj-
ledarna och leker med de olika leksaker-
barnen. Där finns trygga vuxna som
ligheter och byn är hårt drabbad av
na eller datorerna. Barnen och ledarna
ger hopp inför framtiden. Läs mer om
kriminalitet. En del barn har redan bör-
äter tillsammans och man gör olika ak-
projektet på fralsningsarmen.se (sök på
jat dricka och stjäla.
tiviteter, som musiklektioner, dagläger
”vardagsängel fadder”).
Lars Beijer
5
Ekonomisk sammanfattning av 2014
Tillsammans har vi fått vara med och göra
skillnad för människor
När man tar del av alla berättelser om vad som hänt i våra verksamheter under 2014, så
är det en hel fantastisk mängd möten med människor som varit. Mycket av det kan du
läsa om på vår hemsida www.fralsningsarmen.se, och mycket finns också skrivet om i
Tidningen, som du nu håller i din hand.
Allt vi har kunnat göra har vi så många
du av dig till receptionen på högkvarte-
tre olika projekt; i
människor att tacka för; soldater och
ret så kan vi skicka en.
Indien, i Kenya och
medlemmar, anställda och frivilliga och
Utmaningar saknas sällan. Vi har un-
inte minst alla som bidragit med sina
der 2014 varit tvungna att lägga ner
Våra kårer har till-
gåvor, både via 90-kontoinsamlingar,
skol- och behandlingshemmet Sunds-
genom gåvor till Myrorna och genom
gården efter flera år av obalans i eko-
testamenten. Tillsammans har vi fått
nomin. Vi har också, främst via Myror-
Kapten Elisabeth
Beckman, förvaltningschef.
sammans ökat sina
vara med och göra skillnad för männ-
na, lagt ner stort arbete på att försöka
ket är positivt. Alla vi som är medlemmar
iskor, både i Sverige och Lettland, men
undvika att second hand-försäljning blir
i Frälsningsarmén behöver också tänka
också i många andra länder.
momspliktig. Förslag ligger nu på riks-
på att bidra med våra gåvor för fortsatt
dagens bord om att ideell second hand-
möjlighet att nå ut med evangelium.
Strax före sommaren kunde vi lägga
2014 års räkenskaper bakom oss och
konstatera att det gick ihop sig den
här gången också. Vi ökade intäkterna
under 2014 till 745 miljoner kronor,
vilket innebär en ökning med drygt 4
procent. En utökad verksamhet inne-
verksamhet ska undantas från moms.
”Budskapet om
Guds nåd är gratis
men dyrbart”
bar att kostnaderna ökade med drygt
i Sydafrika.
externa
intäkter
med 10 procent vil-
Vi är nu långt inne i 2015 redan och
budgetarbetet för 2016 är i full gång.
När vi budgeterar för nästa år så är
pengar grunden för en del av det vi kan
göra. Men lika viktigt för många människors räddning är allt det som vi kan
göra utan pengar; när vi bidrar med vår
3 procent. Sammantaget kunde vi visa
Glädjande nog har vi också under
vänskap till den som inte har någon
en liten vinst för året på 8,9 miljoner
2014 fått se ett ökat givande från all-
vän, när vi ber för den som saknar hopp
kronor. Är du intresserad av fler siffror
mänheten och vi nådde nästan upp i
eller möter sjukdom och svårigheter, när
från vår årsredovisning så finns den att
55 miljoner kronor i insamlingar via
vi får dela budskapet om Guds nåd som
hämta på vår hemsida. Alternativt hör
90-konto. Vi har fått SIDA-bidrag för
är gratis men dyrbart. Elisabeth Beckman
6
Gud förmår
ge er allt gott
i överflöd!
(2 Kor 9:8)
Gud bad aldrig om att få tio procent av vårt hjärta. Hur fånigt
skulle inte det varit, förresten?
Budskapet ”Vi hjälper utsatta barn” syntes på flaggor och
t-shirts. Små plåsteraskar med samma tema gick åt och
Stridsropets Almedalsspecial delades ut på plats.
Hans önskan och längtan är att
vi skulle ge oss själva helt och
hållet till honom. Fullständigt! Till
hundra procent! Inte hålla någon-
Almedalen bjöd på spännande
möten och heta debatter
ting tillbaka. Som ”ett levande
Frälsningsarmén deltog under Almedalsveckan i Visby. Vi har varit medarrangö-
lära oss att leva ett liv som är
rer till ”G som i Gud” som anordnardes för tionde året i rad. Tillsammans med
präglat av hans generositet. Om
tidningen Dagen och Pingst har vi lyft en rad frågor rörande politik och samhälls-
du är nyfiken på att utforska
frågor utifrån ett kristet perspektiv.
och lära dig mer om drivkraften
offer” (Rom 12:1).
Gud är generös, och om vi
på något sätt ska återspegla
honom i våra liv så behöver vi
bakom en sådan livsstil och hur
— Seminarierna har varit träffsäkra, re-
blandningen med Svenska Frälsningsar-
den kan påverka både dig själv
levanta och har vid flera tillfällen nått
mén som upphör som samfund.
och de som finns runt omkring
den målgrupp vi velat nå. Branschtid-
— Vi har fått bra samtal och kunnat
så behöver du hålla ögon och
ningar har refererat till vad som kommit
påvisa att vi är fullt aktiva, menar Leif
öron öppna för Generous Life.
fram och sagts under våra seminarier.
Bergström, kommunikationschef.
En första introduktion görs un-
Det tycker jag är ett bra kvitto, säger
Vikten av att finnas på plats och an-
der kurs- och inspirationsdagarna
Kjell Karlsten, medarrangör och kårle-
ordna detta arrangemang och upplägg
för lokalt ledarskap 25-26 sep-
dare i Visby.
kan inte nog betonas. Genom att bjuda
tember i Jönköping. Michael Hjerpe
Programpunkterna under veckan var
in rätt deltagare och skapa intressanta
omväxlande och givande. Under vissa
ämnen att tala om, påverkar den krist-
möten samlades en rad olika åsikter
na rösten samhället och visar att vi är
UC blir DC
och färgstarka meningsskiljaktigheter
en aktör att räkna med.
Från den första augusti kommer
utbyttes, exempelvis under seminariet
— Främsta värdet är de personliga mö-
tjänsterna som nu benämnts ut-
om abort. Andra spår har varit mer som
tena. Det är betydelsefullt att politiker
vecklingschef (UC) att heta di-
ett reflekterande samtal från olika in-
och makthavare kommer i direktkontakt
striktschef (DC). UC för sociala
fallsvinklar.
med Frälsningsarmén och kommer in i
institutioner har kvar sin titel. Mer
Det har varit värdefullt att få god
våra sammanhang. Det bygger i sig för-
information kommer i nästa num-
synlighet och visa att vi fortfarande är
troende och skapar goda relationer, av-
mer av Tidningen. Marie Willermark
verksamma. Jag tänker främst på hop-
slutar Kjell Karlsten. Christine Samuelson
7
Posttidning B
Frälsningsarmén
Box 5090, 102 42 Stockholm
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)
Nya kadetter
Volontär
”Kärleken
övervinner allt!”
I år har vi förmånen att få presentera
Helen Bergh, Skillingaryd, Helena Vollburg, Örebro, Helen Sjöberg, Västerås,
Erik Johansson, Luleå, Johanna och Emil
Namn: Anette Carlsten
Samuelsson, Haga/Mölndal, som är an-
Johansson
tagna till utbildning vid Frälsningsar-
Arbete: Volontärarbete som
méns officersskola. Kadetterna gör sin
kontorsassistent på Fräls-
fältutbildning vid kårerna i Norrköping,
ningsarméns högkvarter i
Finspång, Vasakåren i Stockholm, Skel-
Stockholm.
Emil Samuelsson,
Centrumkåren Haga/
Mölndal
Johanna Samuelsson,
Centrumkåren Haga/
Mölndal
Erik Johansson,
Luleå
Helen Bergh,
Skillingaryd
Helena Vollburg,
Örebro
Helen Sjöberg,
Västerås
leftehamn och Uppsala.
Fritidsintressen: Baka, rida,
en riktigt bra organisa-
De är sex av Frälsningsarméns vikti-
pyssla i fritidshuset och
tion. Det känns fint att
gaste personer just nu. Vi ska be för dem,
lösa korsord.
få känna sig behövd och
uppmuntra och stödja dem så att de ska
Varför vill du arbeta inom
kunna avlasta mina kol-
kunna utrustas för sin framtida tjänst.
Frälsningsarmén? Jag tyck-
legor i deras arbete på
Kanske någon av dessa kommer att ar-
er att Frälsningsarmén är
Frälsningsarmén.
beta som kårledare på din kår en dag.
Vi behöver människor som är villiga
kraft för människors frälsning, befri-
Ny på jobbet
att säga ja till kallelsen att arbeta för
else, helande och upprättelse. Är du
Guds rike på heltid och att ge tid och
en av dem? ”Mitt driv är
samhällsengagemang och
viljan att göra
världen till en
bättre plats.”
Datum att notera i kalendern
Anna-Lena Paulsson
Gå in på fralsningsarmen.se (sökord ”kalendarium”) för senaste nytt.
Namn: Christine Samuelson
Arbete: Kommunikationskoordinator på Frälsning-
byråbranschen och som
arméns högkvarter.
kristen är jag tacksam att
Fritidsintressen: Kost, trä-
på Frälsningsarmén få
ning och att umgås med
använda mina kunskaper
familj och vänner.
till att marknadsföra och
Varför vill du arbeta inom
uppmärksamma allt det
Frälsningsarmén? Med
goda som vi gör ute i
bakgrund inom medie-
landet.
September
24/7-bön
Rekryteringskampanj Scouterna
16-18
Lokala insamlingen
21
Scouternas fredsdag
Diakonins månad
Konfirmationsåterträff
25-26
Lokalt ledarskap, Jönköping
27
Internationella böndagen för offer för människohandel
29-1/10 Territoriell ledarkonferans
Oktober
3-4 18
Körhelg i Skövde
Kårens dag för Hem & Familj
Under gospelhelgen i
Skövde 3-4 oktober sjunger
Samuel Ljungblahd.
FOTO: SAMUEL LJUNGBLAHD
November
15-22
Globala veckan
FA-scouternas dag (valfritt datum)
15
Julinsamlingen startar
20-22 Tonårsledarkonferens, Linköping
Julkonsert
December
29-1/1Nyårsfestival
UTHYRES I DAVENPORT, FLORIDA
Villa med uppvärmd pool, 3 sovrum, 3 badrum och luftkonditionering. Endast 15 minuter till Disney World. Fullt utrustad med
plats för 8 personer.
Se www.bridgewatercrossingvilla.com, för mer information.
Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det
svårt. Vi delar med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.