Arkitektur och trä – en outnyttjad möjlighet

Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet?
Jonas Carlson
Uddevalla 2015.03.11
Arkitektur och trä
- en outnyttjad möjlighet?
CaseStudio - Jonas Carlson
Arkitekt
Inredningsarkitekt
Lektor i arkitektur
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
CaseStudio - Vad vi gör
Upplevelsearkitektur
Bostäder
Utbildning
is.
Näringsliv
Multiarena
+
Forskning
Utbildning
Utvecklingsprojekt
En öppen struktur mellan
de fysiska mötesplatserna
kan möjliggöra och underlätta
gränsöverskridandet
Business&DesignLa
Göteborgs Universi
Inredningsprojekt
Arkitektur
Parallellt uppdrag 2
6ADTRORDUOMATT
KÚPAENLËGENHET
BAKOM#ASINOT
.ËJAGFÚREDRAR
NOG"ANANPIREN
!
(ÚGBANEOCH
6ËSTLËNKENSTATION
KOPPLINGTILLKAJEN
VATTENTORG
Inredning
*AGBORHELLRE
IENHUSBÍT
6ILKENUPPGÍNG
ËRDETTILL
6ËSTLËNKEN
!
#
(ËRHARNËSTAN
BLIVITSOMKAJEN
I!LEXANDRIA
*AHURVET
DUDET
*AGSÍGDIG
FRÍNTÍGETVID
EMMIGRANTMUSEET
)NFORMATIONSBOX
INFORMATIONSTORG
6ARMABËNKARËR
SÍSKÚNTFÚREN
GAMMALRYGG
3ËRSKILTPÍ
VINTERN
#YKLADEDU
NYSSUNDER
HÚGBANAN
4AMIGTILLHAVET
JISSESVILKET
TRÍKIGTMÚTE
*AFAST
KALLARE
6ASKÚNTATTJAGTOG
VAGNEN*AGORKARINTE
MEDNOVEMBERVIND
JUSTNU
RA
+AJPROMENAD
¯LSKARHANMIG
FORTFARANDE
6ËXTHUSPRÍM
*AVILKEN
UTSIKT
4AKETËR
DETBËSTA
#
#OOLTMEDETT
TRËSKINNEISTAN
6IBRASSARPÍMEDEN
SKYSKRAPAMITTEMOT
VINDPROMENADEN 'RYMT
GÚMSTËLLE
6ARËRDU
3NYGGTM
,EKPARK
!RTIlCIELLTTRËSK
9FORMAD
GÍNGCYKELBRO
DIMENSIONELLPARK
4YPISKT
BROÚPPNING
3TRUNTSAMMAVI
SLAPPARLITEBLAND
TRËDENSÍLËNGE
6INDPROMENAD
0ARKMEDUTSIKTSTOR
ELLERKALLBADHUS
5RBANSPO
6ISSTVISKABARA
HANDLAVIDFËRJE
TERMINALENFÚRST
0APPAJAGVILL
GÍTILL$RAKEN
PLATSENÍLEKA
3KAVIGÍÚVER
B
DÍ
Stadsplanering
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
CaseStudio - Hur vi gör
Projekt
Oftast hög komplexitetsgrad
Arbetar i alla skeden
Höga krav på arkitektonisk kvalitet
Metoder
Rumsgestaltning i centrum
Processfokuserat
I samarbete
Kommunikation som idébärare
Resultat
Arkitektur som tillför upplevelser
Arkitektur som en integrerad del av helheten
Arkitektur som lever upp till mål och visioner
Arkitektur som är relevant
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet?
Därför tycker vi att trä är en outnyttjad möjlighet:
- Ett material som människor i alla tider tyckt om - tydlig historia och stark kulturell betydelse.
- Rätt i tiden - människor har ett bohov av att förstå vad de äter, klär sig i och bor i.
- Ett material som har otrolig potential tekniskt och formmässigt.
- Ett material som kan användas i alla skalor - från minsta möbel till tiovåningshus.
- Intresse för att undersöka möjligheter att öka förädlingsgraden hos trä.
- Sverige är långt efter i teknikutveckling av bearbetningsmetoder - behov av goda exempel!
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Behov av metodutveckling
Bransch
(arkitektur)
Från
relativt långt avstånd mellan bransch och akademi
Bransch
(arkitektur)
Till
närhet
Samhälle
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Akademier
Akademi
Tre exempel
Preikestolen
Fjällstation
Lysefjorden, Norge
Helen & Hard
Arkitekttävling 2004
BUS:STOP
Busshållplatser
Dornbirn, Krumbach, Österrike
5LQWDOD(JJHUWVVRQPŴ
2014
Korgen
Mötesplats
WoodFusion, Sverige
CaseStudio, GLT
2014
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
ar
d
H
&
en
el
H
©
H
el
e
n
&
H
ar
d
©
©
H
el
en
&
H
ar
d
Preikestolen - Helen & Hard
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
ar
d
ar
d
H
&
n
©
H
el
e
n
&
H
ar
d
©
H
el
en
&
H
ar
d
H
&
en
H
el
©
el
e
H
©
©
H
el
e
n
&
H
ar
d
©
H
el
en
&
H
ar
d
Preikestolen - Helen & Hard
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
ar
d
H
&
H
el
en
H
el
en
&
H
ar
d
©
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
©
©
H
el
e
n
&
H
ar
d
©
H
el
en
&
H
ar
d
Preikestolen - Helen & Hard
H
&
en
H
el
H
el
140
el
e
en
n
&
&
H
Smallest surface for connecting elements 80x140
as discussed in meeting
H
ar
d
ar
d
©
©
H
el
en
&
H
ar
d
ar
d
Preikestolen - Helen & Hard
H
©
Parallell to
ceiling elements
©
80
Ste
Steepest
possible
diagonal layer
di
55
°
35°
Exposed core layers
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
ar
d
H
&
en
el
H
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
&
n
el
e
H
©
©
H
el
e
n
&
H
ar
d
©
H
ar
d
©
H
el
en
&
H
ar
d
Preikestolen - Helen & Hard
%866723.UXPEDFK5LQWDOD(JJHUWVVRQPŴ
4
Doren
Sou Fujimoto
Architecten de Vylder Vinck Taillieu
Ensamble Studio, Anton Garcia-Abril
Smiljan Radic
Riefensb
Alexander Brodsky
Sami Rintala / Dagur Eggertson
Wang Shu
3
2
5
6
7
1
Hittisau
Langenegg
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
%866723.UXPEDFK5LQWDOD(JJHUWVVRQPŴ
Rintala Eggertsson +
Baumschlager Hutter Partners
TE
R
RE
U
BE
D
O
LF
A
©
©
A
D
O
LF
BE
RE
U
TE
R
Sou Fujimoto +
%HFKWHU=DIƓJQDQL$UFKLWHNWHQ
Amateur
Architecture Studio +
Hermann Kaufmann
Schwarzach
TE
R
RE
U
BE
A
D
O
LF
BE
©
©
A
D
O
LF
Ensamble Studio +
Dietrich | Untertrifaller Architekten
RE
U
TE
R
rchitect De Vylder
Architecten
Vinck Taillieu +
Th
Thomas
Mennel
Alexander Brodsky +
Hugo Dworzak /
Architekturwerkstatt
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Smiljan Radic +
Bernardo Bader
Eg
ge
rt
ss
o
n
©
Ri
nt
al
a
©
©
Ri
nt
al
a
Eg
ge
rt
ss
o
n
©
Ri
Ri
nt
al
a
nt
al
a
Eg
ge
rt
ss
on
Eg
ge
rt
ss
on
BUS:STOP, Krumbach - Rintala Eggertsson
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
TE
R
U
BE
D
O
LF
A
A
D
O
LF
BE
RE
U
TE
R
©
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
©
©
A
D
O
LF
BE
RE
U
TE
R
©
A
D
O
LF
BE
RE
RE
U
TE
R
%866723.UXPEDFK5LQWDOD(JJHUWVVRQPŴ
%866723.UXPEDFK5LQWDOD(JJHUWVVRQPŴ
02
Statements BUS:STOP Krumbach
03
“I have seen a public space at peace in Krumbach. Urban exteriors
seem to be the natural extension of small, protected interior spaces.
Zwing BUS:STOP seeks to express this domesticity. We have taken
the “mould” of a piece of a “Stube” and reproduced its beautiful
height, its ceiling figures, and transformed its materiality to create a
feeling of familiar estrangement.” SMILJAN RADIC
© Adolf Bereuter
How seven little bus shelters bring culture,
business and architecture under one roof
The project
TE
R
RE
U
This was the setting in which the project BUS:STOP
Krumbach was made. We invited 7 international architects’
practices to design small bus shelters for our village of
Krumbach. These designs were carried out by skilled
craftspeople from the region.
The bus stops
1 Zwing – Smiljan Radic, Chile
BE
RE
U
TE
R
With the project BUS:STOP Krumbach seven
selected international architecture offices engage in a
dialogue with the people, the landscape, the local culture
of building and the traditions of skilled trades in the
Bregenzerwald. With the help of architects from the region
and skilled local craftspeople small functional buildings
in public space are created.
Vorarlberg has an international reputation as a region for
architecture. Each year thousands of architecture tourists
visit the “little province”, as Vorarlberg is known, and enjoy
the landscape, culture and way of life there.
1
Doren
2 Unterkrumbach Süd – Architecten
BE
De Vylder Vinck Taillieu, Belgium
“The small form presents architecture
with the greatest challenge. Only the
best manage to achieve something
great at a small scale.” Dietmar Steiner,
curator, AzW Architekturzentrum Wien
“Our intention is to design a BUS:STOP where people can meet,
enjoy the views, and that, furthermore, functions as a landmark in
Krumbach. Both bus passengers and non-bus users can use this
bus stop as a meeting point. Everyone may climb the tower-like bus
stop to enjoy panoramic views of Krumbach. A transparent forest
of columns can create interesting scenery in a site surrounded by
nature.” SOU FUJIMOTO
“Ensamble Studio’s BUS:STOP for Krumbach explores the
appropriation of a local technique –used to stack wood planks in the
drying barns in the region – and translates it into an architectural
space. A single assembly detail resolves both the mechanics and the
rough aesthetics, resulting in a low-res construction process that
can crystallize in many forms, ambiguous between the sculptural
and the inhabitable. Our BUS:STOP is just one of many possible
improvisations.” ENSAMBLE STUDIO
3 Unterkrumbach Nord – Ensamble Studio,
ain
Antón García-Abril | Débora Mesa, Spain
4 Bränden – Sou Fujimoto, Japan
LF
A
D
O
LF
5 Oberkrumbach – Alexander Brodsky,
rods
dsk
sky
sky,
y
Russia
3
2
6 Kressbad – Rintala Eggertsson
gertsson Architec
Architects,
D
O
Norway
“This is a bus shelter, but not merely a bus shelter. It is like a 120
SLR folding camera that people can sit in. It is not only an abstract
lens, because the camera is built by local wood and craft. The
lens focuses on the scenery, the symmetrical, the static; sunlight
illuminates the interior as gentle breezes filter through it; our gaze
is guided to the mountains far away. The symmetry of the camera
will undoubtedly trigger symbolic implications, but this symmetry is
broken by the sloped eaves at the side.” WANG SHU
7 Glatzegg – Amateur
ur A
Architect
Architecture
tect
Studio,
Wenyu
enyu, Chin
Wang Shu | Lu W
Wenyu,
China
Langenegg
©
©
© Adolf Bereuter
A
55
6
6
7
7
14
Hittisau
RE
U
BE
D
O
LF
A
©
©
A
D
O
LF
BE
RE
U
TE
R
TE
R
Verein kultur krumbach, 6942 Krumbach, Dorf 2, Österreich, www.kulturkrumbach.at
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Korgen | WoodFusion - CaseStudio
Från trälist till komplex form
Förädlingsprocess
Teknikutveckling
Materialtest
Prototyping
Utveckling
med hjälp av
Fysiska & digitala
modeller
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Korgen | WoodFusion - CaseStudio
Rhino +
Grasshopper
Från 3D form
till 2D ritning
PUTAS
MBERS
NPUTASRHINO
GEOMETRY
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Korgen | WoodFusion - CaseStudio
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Enkel tillverkning
med fräs och såg
3 utmaningar - vad vi gör nu
Från montage till detaljering och optimering
Undersöka möjligheter att koppla
traditionella hantverksmetoder med
samtida träbearbetningsmetoder
Från låg komplexitet
till hög(re) avseende
rumgestaltning och
detaljering inom
massivträteknik
Undersöker möjligheter
att utveckla
mer relevant CNC-teknik
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se
Viktoriagatan
A
Viktoriagatan22a
S-41125
Göteborg
S-411125
Göteborg
Sweden
Sweden
Phone +46(0) 31-203049
Phone +46(0) 31-202920
[email protected]
[email protected]
www.casestudio.se
www.casestudio.se
...förresten kan vi bygga ett
femvåningshus i massivträ
varje minut, utan att äventyra
återväxten...
Arkitektur och trä - en outnyttjad möjlighet? | Jonas Carlson | Uddevalla 2015.03.11 | www.casestudio.se