MONTER- PROGRAM - Svensk biblioteksförening

MONTERPROGRAM
Bok & Bibliotek 2015
Hos oss kan du lyssna på intressanta
samtal, delta i diskussioner, ta en
kopp kaffe och ladda dina batterier.
Välkommen till vår monterplats
C02:32!
Sveriges
biblioteks
utmärkelser
2015
Datum: Måndag 26 oktober 2015
Plats: Rotundan, Stockholms stadsbibliotek,
Sveavägen 73
Tid: 17.00 – 18.00
Biblioteket är öppet för alla, välkommen!
Mer information om föreningens utmärkelser och
tidigare pristagare: www.biblioteksforeningen.org.
Följ oss på twitter via @Svbib.
Under prisceremonin använder vi #bibpris2015.
Kontakt: Stefan Engström, kommunikationschef,
070-551 90 74
Torsdag 24 september
10.00–10.30 MIK i bibliotekspraktiken
sid 5
13.30–14.30
sid 10
Kulturutskottets ledamöter om
bibliotek
11.00–11.30 Pris vare barnboken!
sid 6
14.30–15.00 sid 10
Peter Pan-priset och Silverstjärnorna
12.00–12.30 På väg mot en starkare
biblioteksnation?
sid 6
15.00–15.15 Vad gör ett läsombud?
sid 10
sid 11
12.30 Svensk biblioteksförening
firar 100 år och bjuder på
födelsedagstårta!
sid 6
15.15–15.30 MTM:s samarbete med
folkbiblioteken
13.00 Svensk biblioteksförening
100 år!
sid 7
14.00–14.30 sid 7
Erik Fichtelius om biblioteken
som samhällets demokratiska
infrastruktur
15.00–15.30 LÄSLOV
sid 7
Fredag 25 september
09.00–09.30 Bemanna skolbiblioteken!
sid 9
10.00–10.15 Läslust för alla
sid 9
10.15–10.30 taltidningarna.se
sid 9
15.30–16.00
sid 11
Har skönlitteraturen en framtid?
Unga läsare under lupp
Lördag 26 sep
10.00 Invigning av utställningen
Katitzis resa genom Sverige
sid 13
13.30 sid 13
Vinnaren av Sveriges Radios
Novellpris 2015 presenteras
Söndag 27 sep
Utställningen Katitzis resa
genom Sverige visas i Svensk
biblioteksförenings monter hela
dagen.
11.00–11.30 sid 9
Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke i heta stolen
11.30–12.00 sid 10
Biblioteken och upphovsrätten
12.00–12.30 sid 10
Bibliotekarien + skrivarverkstan
= Kärlek
3
Läslov är lite som ett grävlingsgryt,
det har många ingångar.
Läslov bjuder in till en hel vecka av lustfyllt berättande.
För att alla ska känna sig välkomna öppnar vi många ingångar till läsandet. En blogg kan vara en lika bra väg in
som en bok. En hiphoptext eller en vers av Hellsing kan
båda visa på språkets möjligheter. Seriestripen kan öppna
dörren till berättandet likaväl som historierna om Pippi
Långstrump. Håll utkik efter bokbytardagar, skrivarverkstäder, filmvisningar och mycket mer som kommer att äga
rum över hela landet. Många gånger på oväntade arenor.
Vi vänder oss till alla som vill ha något roligt och meningsfullt att göra denna mörka höstvecka. Så glöm höstlovet.
Välkommen till LÄSLOV vecka 44.
LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete
genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag,
bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga
organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort
växande nätverk.
Och förresten, rekordet för ett grävlingsgryt är hela
178 ingångar.
4
Torsdag 24 september
10.00–10.30
MIK i bibliotekspraktiken
För att tydliggöra de kunskaper och
färdigheter som krävs i dagens mediemiljö har Unesco definierat ett samlingsbegrepp, Medie- och informationskunnighet, MIK. Bibliotek är en resurs som
erbjuder fri tillgång till information,
kunskap och kultur – något som möjliggör
ett livslångt lärande för alla. Via biblioteken kan det ökande behovet av medieoch informationskunnighet tillgodoses för
hela befolkningen. MIK är i fokus för både
folk- och skolbibliotek, men är kanske
mer självklart inom skolans värld. Men
att medborgare i ett digitalt samhälle ska
kunna uppnå en medie- och informationskunnighet är även ett demokratiskt
uppdrag för folkbiblioteken. Hur går det
till i praktiken? Marika Alneng, bibliotekspedagog, berättar.
Träffa Svensk biblioteksförenings
expertnätverk för företagsinformation
på bibliotek. Representanter finns på
plats i montern torsdag 14.00–15.00
och fredag 09.00–10.00.
Träffa Svensk biblioteksförenings
expertnätverk för IFLA.
Representanter finns på plats i
montern torsdag 13.00–15.00
och fredag 11.00–13.00.
5
11.00–11.30
Pris vare barnboken!
Svensk biblioteksförenings jury presenterar nio nominerade barnböcker
till Carl von Linné-, Elsa Beskow- och
Nils Holgerssonplaketterna. Ställ
frågor och samtala med experter på
barns och ungas läsning.
Foto: Anna-Lena Ahlström
12.30
Svensk biblioteksförening firar
100 år och bjuder på
födelsedagstårta!
6
Foto: Peter Stahre
Foto: Jens Gustavsson
Journalisten Gabriella Ahlström
samtalar med Gunilla Herdenberg,
riksbibliotekarie, Staffan Forssell,
generaldirektör, Statens kulturråd,
Roland Esaiasson, generaldirektör,
Myndigheten för tillgängliga medier,
Ewa Thorslund, direktör Statens
medieråd och Calle Nathanson,
ordförande Svensk biblioteksförening. Panelen spanar och formulerar frågor till kulturministern som
nästa dag sätts i heta stolen.
Foto: Stefan Tell
12.00–12.30
På väg mot en starkare biblioteksnation?
13.00
Svensk biblioteksförening 100 år!
Margareta Lundberg Rodin, redaktör för Svensk
biblioteksförenings jubileumsbok Till det mänskliga
ordets trygga beredskap och värn samtalar med
Gabriella Ahlström.
14.00–14.30
Erik Fichtelius och riksbibliotekarien om biblioteksstrategi
Erik Fichtelius utnämndes i augusti till nationell
samordnare för att ta fram Sveriges första biblioteksstrategi. Tidigare var han vd för UR och mångårig
medarbetare i SVT och Sveriges Radio. Gabriella
Ahlström samtalar med Erik Fichtelius och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg om Kungl. bibliotekets,
KB:s, uppdrag för nationell biblioteksstrategi.
15.00–15.30
LÄSLOV
Foto: Johan Bergmark/UR
Det är dags att höstlovet förvandlas till Läslovet.
Läslovet blir ett tillfälle – för både barn och vuxna
– till nya upplevelser, till resor i fantasins värld, till
umgänge och samtal. LOVET och LÄSANDET står i
centrum. Läslovet har på torsdagsförmiddagen presenterats på ett seminarium med både utbildningsministern och kultur- och demokratiministern.
Elisabeth Reslegård, ordförande för Läsrörelsen,
samtalar med Gabriella Ahlström.
7
Foto: Nadja Hallström
Hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek – trots att lagen anger att alla elever ska ha
tillgång till skolbibliotek. Samtidigt sjunker elevers
läsförmåga och läsförståelse. Vi vet att personal
med relevant utbildning för skolbibliotek är en viktig
resurs för elevers lärande och utveckling. I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin att alla
elever ska ha tillgång till skolbibliotek bemannade
med kompetenta bibliotekarier. Så när infrias vallöftet?
8
Fredag 25 september
09.00–09.30
Bemanna skolbiblioteken!
Fortfarande saknar hälften av Sveriges elever tillgång
till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar
per vecka. I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning
per vecka. IFLA/Unesco har i sitt skolbiblioteksmanifest slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig roll för
utbildning och kultur och för att främja läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Detta
bekräftas i både internationell och svensk forskning
som visar att bemannade skolbibliotek har positiva
effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter, samt
på elevernas resultat. Styrgruppen för föreningens
Expertnätverk för skolbibliotek ger sin syn på frågan:
Lisa Åström, Eva Hildeman och Margareta Guldér.
Samtliga arbetar som skolbibliotekarier.
10.00–10.15
Läslust för alla
Camilla Batal, chef för marknad och kommunikation
vid Myndigheten för tillgängliga medier, presenterar
myndighetens arbete för att alla, oavsett läsförmåga,
ska ha möjlighet till läslust.
10.15–10.30
taltidningarna.se
Ulla Bohman, kommunikatör vid Myndigheten för
tillgängliga medier, presenterar de nya taltidningarna
där läsaren får tillgång till hela tidningen.
11.00–11.30
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i
heta stolen
9
11.30–12.00
Biblioteken och upphovsrätten
Biblioteken ska både leva upp till sitt uppdrag att
ge var och en fri tillgång till information och värna
kulturskapares rättigheter. Vilka utmaningar innebär
upphovsrätten för biblioteken och dess användare,
vilka praktiska lösningar använder olika aktörer, och
hur ser framtiden ut? Alex Amnéus, redaktör för
Svensk biblioteksförenings kommande rapport om
upphovsrätt berätta om den.
12.00–12.30
Bibliotekarien + skrivarverkstan = Kärlek
Stockholms första skrivarverkstad för barn och unga
i Berättarministeriets regi öppnade i Husby, vägg i
vägg med biblioteket, för tre år sedan. Nu har Berättarministeriet tre skrivarverkstäder, förutom i Husby,
även i Södertälje och Hagsätra och över 15 000 barn
har deltagit i någon av alla aktiviteter. Vad är nyckeln till framgången? Hur kan biblioteken dra nytta
av Berättarministeriet? Hur kan Berättarministeriet
dra nytta av biblioteken? Varför är detta samarbete
ett så bra win win? Programansvarig Reza Saleh från
Berättarministeriet samtalar med Stefan Engström från
Svensk biblioteksförening.
13.30–14.30
Kulturutskottets ledamöter om bibliotek
Den nyvalda riksdagen har verkat i snart ett år. Förra
mandatperioden beslutades flera reformer som
påverkade biblioteken och i valrörelsen utlovades
ytterligare förstärkningar. Vilka beslut tror och vill
lagstiftarna se under den innevarande perioden?
Appeller och samtal med riksdagspartierna.
14.30–15.00
Peter Pan-priset och Silverstjärnorna
Peter Pan-priset och Silverstjärnorna instiftades år
2000 av IBBY (International Board on Books for Young
People) Sverige och Bok & Bibliotek.
10
De är de enda svenska barnboksutmärkelser som
uppmärksammar översatta barn- och ungdomsböcker. Vagn Plenge från Hjulet och IBBY Internationals styrelse presenterar årets pristagare och deras
relation till IBBY:s uppdrag och förlaget Hjulets
utgivning.
Diplomutdelning till årets Silverstjärnor:
Malala-orden är hennes vapen (USA), Karen Leggett
Abouraya & L.C. Wheatley. Förlaget Hjulet
Wow vilket kalas! (Brasilien), Ana Maria Machado &
Hélène Moreau, Förlaget Hjulet.
15.00–15.15
Vad gör ett läsombud?
Catharina Kåberg, handläggare med särskilt ansvar
för arbetet med högläsare och läsombud vid
Myndigheten för tillgängliga medier, berättar om
läsombudsverksamheten som sedan 1 januari
ligger hos MTM.
15.15–15.30
MTM:s samarbete med folkbiblioteken
Tobias Willstedt, bibliotekarie med ansvar för
Myndigheten för tillgängliga mediers kontakter med
folkbiblioteken och deras användare, presenterar hur
folkbiblioteken och MTM tillsammans kan jobba med
tillgängliga medier.
15.30–16.00
Har skönlitteraturen en framtid?
Unga läsare under lupp
Vilken inställning till skönlitteraturen har dagens unga
vuxna, framtidens potentiella läsare? Och hur läser
de i den digitala tidsåldern? Om detta spekuleras det
mycket – nu finns det nya forskningsresultat i boken
Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning
i dagens Sverige. De presenteras av Torsten Pettersson,
professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
och en av bokens författare.
11
Katitzis
resa
genom
Sverige
Delar av utställningen
Katitzis resa genom Sverige
ställs ut i Svensk biblioteksförenings monter lördag
och söndag under mässan.
Utställningen har tagits fram
av Tensta konsthall i samarbete med författaren
Katarina Taikons dotter
Angelica Ström.
Utställningen består av
Katitziböckerna, omslagsoriginal och illustrationer,
serietidningar, brev och
mycket annat.
12
Foto: Tensta konsthall
Efter vernissagen på Tensta konsthall
har utställningen turnerat i Europa.
Under hösten kommer Katitzis resa
genom Sverige att turnera i Sverige i
samband med att långfilmsdokumentären om Katarina Taikon av Gellert Tamas
och Lawen Mohtadi har premiär.
Katarina Taikons älskade barnböcker
om romska flickan Katitzi skrevs på
Gotland och fick ett enormt genomslag.
När sista boken kom ut 1980 hade
böckerna i serien lånats på bibliotek
över 400 000 gånger. Böckerna ges
nu ut på nytt av bokförlaget Natur &
Kultur. Katitzi var radioföljetong i somras på Sveriges Radio och i höst har
långfilmsdokumentären om Katarina
Taikon premiär.
Lördag 26 sep
10.00
Invigning av utställningen
Katitzis resa genom Sverige
Utställningen Katitzis resa genom
Sverige ställs ut i Svensk biblioteksförenings monter under lördag och
söndag. Utställningen har tagits
fram av Tensta konsthall i samarbete
med författaren Katarina Taikons
dotter Angelica Ström. Utställningen består av Katitziböckerna,
omslagsoriginal och illustrationer,
serietidningar, brev och mycket
annat. Efter vernissagen på Tensta
konsthall har utställningen turnerat i
Europa. Under hösten turnerar den i
Sverige i samband med att långfilmsdokumentären om Katarina
Taikon, har premiär.
Katarina Taikons älskade barnböcker om romska flickan Katitzi skrevs
på Gotland och fick ett enormt
genomslag. När sista boken kom ut
1980 hade böckerna i serien lånats
på bibliotek över 400 000 gånger.
Böckerna ges nu ut på nytt av bokförlaget Natur & Kultur.
Arkan Asaad och Beate Grimsrud
tilldelats utmärkelsen.
Priset är 25 000 kronor och en statyett. Juryn består av kulturmedarbetare på Sveriges Radio som väljer
ut fem av de noveller, specialskrivna
för P1, som sänts under året. I år
hade juryn 12 noveller att ta ställning till. Därefter är det radiolyssnarna som röstar fram den vinnande
radionovellen. Stefan Engström,
kommunikationschef, Svensk biblioteksförening samtalar med Kerstin
Wixe, SR, och årets pristagare.
Söndag 27 sep
Utställningen Katitzis resa genom
Sverige visas i Svensk biblioteksförenings monter hela dagen.
13.30
Vinnaren av Sveriges Radios
Novellpris 2015 presenteras
Priset instiftades 2002 eftersom
genren med uppläsning av litterära
texter, inte minst i det korta formatet, lämpar sig så väl för radio.
Förra årets vinnare blev Khashayar
Naderehvandi. Under årens lopp
har författare som Håkan Nesser,
13
Svensk biblioteksförening
medverkar också i Bok &
Biblioteks seminarieprogram:
LÄSLOV
Höstlov blir Läslov
Torsdag 24 sep kl. 10:00–10:45
I det moderna Sverige där språket och läsningen
får allt större betydelse vill vi stimulera barns och
ungas läslust – det är dags att Höstlovet förvandlas till
Läslovet. Läslovet blir ett tillfälle – för både barn och
vuxna – till nya upplevelser, till resor i fantasins värld,
till umgänge och samtal. LOVET och LÄSANDET står i
centrum. Under året etableras Läslovet som begrepp,
med målet att det 2016 finns inskrivet i läroplanen
vecka 44. Introduktionen sker på Bokmässan.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister,
Johan Unenge, Sveriges förste läsambassadör, nu läscoach och språkrör för satsningen Idrott och läsning,
Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm, och Cassi
Stankovyc, 16 år från Angered.
Moderator: Litteraturvetaren och före detta proffsboxaren Åsa Sandell.
Arrangör: Läslovet vecka 44
Dax för Läslovet
Torsdag 24 sep kl. 12:00–12:45
Nu förvandlas Höstlovet till Läslovet. Vi vill sporra
barns och ungas lust till läsande, berättande och
skrivande i alla dess former och på alla upptänkliga
platser – över hela landet. Det kan vara genom bokbytardagar, skrivarverkstäder, idrottsklubbar eller
via caféer, restauranger, filmversioner av böcker som
visas på en fasad, undervattensläsning i simhallar,
via kanaler som Youtube och P3, med rappartister
eller… endast fantasin sätter gränser.
14
Kom och inspireras av vår erfarna och kunniga panel
som ger en mängd exempel på hur man kan sprida
läsglädje.
Medverkande: Babek Toloe Shagar, biträdande
verksamhetsledare Tensta Community Center,
Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap
med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala
universitet, Karin Zetterberg, bibliotekschef
Eskilstuna kommun, Karin Wahlén, kulturcoach
Östersunds Fotbollsklubb, och Hussein Alsaidan,
18 år från Angered.
Moderator: Litteraturvetaren och före detta proffsboxaren Åsa Sandell.
Arrangör: Läslovet vecka 44
Har vi råd att vara utan skolbibliotek?
Fredag 25 sep kl. 10:00–10:45
Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till
skolbibliotek, och forskning visar att bemannade
bibliotek lyfter studieresultat och andelen utexaminerade. Ändå betraktar många skolor biblioteket enbart
som en kostnad. Med utgångspunkt i en färsk dansk
undersökning om folkbibliotekens samhällsekonomiska värde vill vi vända på frågan:
Vad kostar det samhället att vara utan skolbibliotek?
Vilka vinster i kompetens och tillväxt är det vi riskerar att gå miste om när skolan saknar denna viktiga
resurs?
Medverkande: Niclas Lindberg, generalsekreterare
i Svensk biblioteksförening, Catrin Eriksson, skolbibliotekschef Linköping, Johanna Lindbäck, författare,
lärare och läsambassadör och Tobias Nielsén, kulturekonom och förlagschef för Volante.
Moderator: Mårten Sandén, NSG och Svenska
Barnboksakademin.
Arrangör: Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG)
och Svensk biblioteksförening
15
Snart utses Sveriges bästa barn- och
ungdomsböcker!
Svensk biblioteksförenings jury har utsett finalisterna till Carl von
Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgerssonplaketterna. Juryn för de tre
barnbokspriserna samtalar med journalisten Gabriella Ahlström om
sitt arbete och de nio böckerna, torsdag 24 september klockan
11.00–11.30 i Svensk biblioteksförenings monter. De slutliga vinnarna
utses i början av oktober och prisutdelning sker i Stockholms stadsbibliotek måndag 26 oktober.
Nils Holgersson-plaketten
instiftades 1950 och utdelas
årligen med en prissumma på
25 000 kronor till författaren
av föregående års bästa barneller ungdomsbok.
Årets finalister:
Jakob Wegelius för boken
Mördarens apa, Bonnier
Carlsen, Sofia Nordin för
boken Spring så fort du kan,
Rabén & Sjögren
Camilla Lagerqvist för boken
Uppdraget, B Wahlströms
16
Elsa Beskow-plaketten
instiftades 1958 och utdelas
årligen med en prissumma på
25 000 kronor till den konstnär, som framställt föregående
års bästa svenska bilderbok
för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.
Årets finalister:
Katarina Kieri och Emma Virke
för boken Månkan och jag
har en hemlighet, Rabén &
Sjögren
Annika Thor och Maria Jönsson för boken Flickan från
långt borta, Bonnier Carlsen
Karin Saler och Siri Ahmed
Backström för boken Dom
som är kvar, Urax förlag
Carl von Linné-plaketten
instiftades 1998 och utdelas
årligen med en prissumma
på 25 000 kronor till den eller
de personer som framställt
föregående års bästa fackbok
för barn eller ungdomar.
Årets finalister:
John Hallmén och Hanna
Hallmén för boken Minimonster i naturen, Rabén & Sjögren
Ylva Hillström för boken Konst
– titta, upptäck, gör, Alfabeta
Bokförlag.
Clara Lidström och Annakarin
Nyberg för boken Odla – steg
för steg, Rabén & Sjögren
Sveriges biblioteks
utmärkelser
Svensk biblioteksförening
delar årligen ut Sveriges
biblioteks utmärkelser. Den
totala prissumman för alla
åtta priserna är 200 000
kronor. Prisernas uppgift är att
bekräfta framstående arbete
och lyfta fram bibliotekens
verksamhet. Pristagarna utses
av jurygrupper som består av
Svensk biblioteksförenings
medlemmar, experter på
biblioteksverksamhet och
läsningens praktik.
17
Välkommen
till bibliotekens
ledande
branschdagar!
Biblioteksdagarna
Västerås 11-12 maj 2016
#bibldag16
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!
Svensk biblioteksförening förenar, engagerar, bevakar,
utvecklar och synliggör.
Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information,
kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed
ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att
utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill
se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika
skeenden.
En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna bibliotek av
högsta kvalitet. Vi arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka
kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att
stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Det gör vi bland
annat genom att verka för ändamålsenlig lagstiftning och finansiering och genom att sprida kunskap om bibliotekens verksamhet
och effekter, till exempel genom faktamaterial, undersökningar och
rapporter samt genom utdelning av bibliotekspriser. För att öka den
biblioteksrelaterade forskningen delar vi årligen ut ett forskningsinitierande stöd för framtagande av forskningsansökningar.
Ett nav för engagemang och professionell utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med
engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för
bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra
medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom
resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt
utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom
vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets
främsta kompetens inom olika biblioteksområden.
Välkommen med din ansökan om medlemskap på vår webbplats!
biblioteksforeningen.org