Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för LC Lomma

.
Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för Lions Club Lomma
Mötet hölls måndagen den 4/11 2013 kl 19:00 på Örestads Golfklubb i Lomma.
§ 1: Mötet öppnas.
LP Björn Hazelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2: Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3: Upprop.
Närvarande 19 lions av 33.
§ 4: Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll godkändes.
§ 5a: Kassarapport.
Kassarapport från 2013-11-01 genomgicks och godkändes.
§6: Post
Bidragsansökningar i samband med Loppisen: Bjärreds Landhockeyklubb 3200:-, Hajen 9000:-,
Faktura från Formo på Presidentplaketterna och Bilmånsson för Hyrbil efter olyckan på loppisen med
fotnot att ett företag ev. går in och betalar…
Brev med inbjudan till Senior sportclub för oss att dela ut men det äger rum redan den 6/11 flera
arrangörer utsänt av Lomma Kommun
och slutligen de sedvanliga nyhetsbreven som vi får i vår elektroniska post
§ 7: Kommittéerapporter.
Aktivitet:
Julmarknaden den 8/12 vi ska stå på två ställen, biblioteket och torget enl. Lomma Event, där vi nu är
medlemmar. David M skickar ut tjänstgöringslista snarast, mer info kommer.
Bidrag:
Caroline har en son med en CP skada och söker bidrag till en sport rullstol för att kunna spela
handboll, de har redan fått bidrag från Majblomman. Kommittéen föreslår ett bidrag på 10 000 kr till
en stol. Klubben BIFÖLL kommittéens Förslag
Två personer söker bidrag för att anordna en Maskeradfest till förmån för Bröstcancerfonden.
Kommittéen föreslår ett AVSLAG på denna ansökan
Klubben BIFÖLL kommittéens Förslag
Lunds Kvinnojour önskar bidrag till sin verksamhet, kommittéen föreslår att detta sänds vidare till
Zonen för behandling
Klubben BIFÖLL kommittéens Förslag
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !
2
PR-info och IT:
Har varit i kontakt med tidningarna angående ljusterapirummet, Bertil har även skrivit en pressrelease
Lommabladet kommer övriga tidningar och medier vet vi inte. Kommittéen har möte den 26/11.
Program:
Arlövsrevyn: alla biljetter är slut, Jan D kommer att skicka ut meddelande till alla som ska dit, om hur
de ska betala (kontanter undanbedes!) 
Rabbe sände en fråga när bidragskommittéen rapporterade från sitt arbete, en av de som ansökte om
maskeradfesten, lär ha en bedårande röst och Rabbe föreslog att hon kunde komma och sjunga på vår
julavslutning, detta passade ypperligt då Jan D precis idag skulle fråga om någon visste om eller hade
förslag på underhållning till just det tillfället. Naturligtvis tar han tacksamt emot förslag till
underhållning på julfesten.
Medlem:
Inget att rapportera
Ungdom och Drog:
Det har kommit en kallelse till BUS
Arkiv och Inventarier:
Nu har vi tavlor att sätta upp på de tidigare inköpta krokarna, nu återstår bara att bestämma var
krokarna ska placeras 
Loppmarknad:
Område och rotunda är bokat å klart inför nästa Loppis som infaller den 30-31/8
Benni M kom med en hälsning från Göransson och Mårtensson som tackade för gåvan de fick och
passade även på att tala om att de beundrade vårt arbete som vi utför i Kommunen
§ 8: Övrigt.
Zonmöte den 13/11 kl 19:00 i vår regi, mat i restaurangen och möte i vår vanliga lokal vill någon gå
anmäl till LP Björn.
Leif W hälsade alla välkomna till invigningen av ljusterapirummet den 8/11 kl 15:30-17:00 på
Förenade Cares lokaler på Strandängsgatan, Ljusterapirummet är på andra våningen. Tre skyltar som
med Jan Ds hjälp är sponsrade av Colinder visar vägen, invigningsmingel och tal sker på våning tre
där det finns större lokaler. Det kommer folk från Kommunen och Förenade Care samt en del andra.
Det är kul att alla är så positiva till detta. Det kommer att göras utvärderingar efterhand. Projektet har
kostat oss C:a 34 000 väl spenderade kronor.
Gunnar J talade om att vi fått ett bidrag på 500 kr att skicka till Mässlingsinitiativet och föreslog
samtidigt att vi sätter till 4 500 kr och således sätter in 5 000 kr till Mässlingsinitiativet som förresten
kommer att hålla på till år 2017.
KLUBBEN sade JA till detta
Owe H Höll en mycket intressant ”föreläsning” om varför han är en Lions, med glimtar från sitt 20
åriga medlemskap. Han började med att dela ut lappar där vi arma medlemmar skulle tala om vad
ordet LIONS stod för och en utslagsfråga om Owes vikt efter morgontoaletten idag.
Sedan visade han ett bildspel och talade om att även om Lions bildades 1917 fanns det redan en klubb
i USA som hette Lions redan 1914. Melvin Jones tyckte att namnet var så passande till den
serviceorganisation han ville bygga, Vår symbol med de två Lejonen som blickar både framåt och
bakåt har ett djup.
Han talade även om en del projekt han startat och velat starta, nästan alltid med hårt motstånd från en
konservativ organisation. T. ex. tog det ganska många år innan distriktet började satsa på
narkotikahundar. Dramadokumentären han var med att skapa i Staffanstorp 2001 ”key West” gav stort
genomslag i arbetet mot narkotika och kommer nu att få en efterföljare.
Om man ger sig den på att påverka kan man det!
-LIONS Svenska motto För samhällsansvar och Livskvalitet får plötsligt en större innebörd! (Min
egen kommentar)
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !
3
Owe kom också med några konkreta förslag:
1) Vi Betalar en hund till tullen det kostar 50 000 kr samtidigt utmanar vi alla distrikt att göra
detsamma så att hundkåren kan breddas och föryngras.
2) Skicka Gymnasister på internationella läger, det ger vidgade vyer för de som reser och kanske
intresse att starta en LEO klubb eller kommande medlemmar.
Klubben tyckte det var en bra idé att köpa en hund, vi har ju resurser, att skicka gymnasister på
läger lämnades över till Ungdom och drog så får de titta på hur man gör och hur man
erbjuder möjligheten.
Hur var det nu med LIONS?
Två i klubben visste det var Jan D och K-G och när K-G var närmast med vikten vann han ett
drickbart pris  Grattis!
L
I
O
N
S
=
=
=
=
=
Liberty
Intelligence
Our
Nation
Safety
Tack Owe för ett MYCKET tänkvärt föredrag!
§9: Avslutning.
LP tackade de närvarande för visat intresse, och avslutade mötet.
Vid protokollet.
Attesteras:
-----------------------------------------Anders Edenfjord
--------------------------------------------Björn Hazelius
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !