Medlemsblad Januari 2015

Det är nu dags att förnya medlemskapet i NF Kalmarsund för år 2015.
Medlemsavgiften för i år är oförändrad 100 kronor per person.
Betala senast 28:e febr. till plusgiro 28 56 56-5.
Det underlättar kassörens arbete och vi slipper dyrt porto för
påminnelser.
Ange namn och medlemsnummer.
Lämna gärna E-postadress så vi lättare kan skicka ut information till er.
Vår- och höststädning av vår badplats i Värsnäs.
Vårstädningen äger rum söndagen den 3 maj, kl 10 – 13.
Ta gärna med kratta och handskar. Som vanligt bjuder vi på grillad korv
med bröd och läsk som avslutning.
Motsvarande höststädning sker söndagen den 11oktober, kl 10 – 13.
I övrigt program som ovan.
Två medlemsmöten.
Nummer 1
Utgiven januari 2015
Årgång 33
Sommaren 2014 kan vi väl heller inte klaga på , liksom sommaren 2013
Nu hoppas vi på att 2015 skall bli lika fin.
Som vanligt är vi igång med bastubadandet i Norrlidsbastun.
Tack Uffe för att du ställer upp. Förresten fler badgäster får plats i
bastun.
Vi har sagt upp postboxen som kostade 1800 om året.
Vår postadresss är nu Oskar Katts väg 8 39363 KALMAR
Glöm inte årsmötet och vårstädningen.
Lars Trozell
Ordförande
Dels söndagen den 14 juni, kl 13. Vi träffas på Värsnäs och korvgrillning
är planerad.
Samt ett möte söndagen den 12 augusti, kl 13. Även då ses vi på
Värsnäs.
Styrelsen är tacksam för synpunkter på föreningens verksamhet och
aktiviteter. Kom gärna med förslag.
Till sist vill vi i styrelsen önska alla medlemmar ett gott och
soligt år 2015. Vi ses på Värsnäs!
Hemsida och e-post
http://www.medlem.nfkalmarsund.se
Vår e-post [email protected]
Ordförande Lars Trozell Tel 0480-474658
Kassör Carina Lindqvist Tel 0480-432828
Värsnäs Naturistbad Nyårsafton 2014
Bastubad
Härmed kallas ni som medlem till NF Kalmarsunds årsmöte 2015.
Årsmötet hålls torsdagen den 5 mars kl. 19.00.
Föreningen bjuder på inträdet och Något att äta.
Plats: Norrlidsbastun.
Väl mött till årsmötet !
Vi hyr Norrlidsbastun.
Återstående bastudagar under våren 2015
8 januari, 22 januari, 5 februari,
19 februari, 5 mars, 19 mars mars
Eventuellt 9 april om intresse finns.
Öppettider är kl 18.00 – 20.00 och priset är oförändrat
50 kr per person. .
den 5 mars (även årsmöte i bastun OBS! Gratis inträde)