Förrådssystem för pellets

Värme från Pellets
Skogen ger oss naturlig och miljövänlig
värme till våra hus.
Perfektion aus Leidenschaft.
www.biovarmesverige.se
1
www.eta.co.at
Pellets är ett utmärkt och enkelt bränsle.
Olja, el och naturgas används i stora mängder
som råmaterial till den industriella tillverkningen. Den blir även allt mer värdefull och
dyr och bör inte användas till uppvärmning av
bostäder.
Materialet som används för tillverkning av pellets
är restmaterial från b.la skogen, lokala sågverk,
snickerier och återvinnings stationer. Återväxten
av skog är hög och framtidens bränsle är pellets.
Att värma ett hus med en ETA pelletspanna är
bekvämt, rent och prisvärt. Uppvärmningen är
miljövänlig och CO2 - Neutral.
Att lagra pellets är enkelt och kan göras på
många olika sätt.
Perfektion aus Leidenschaft.
2
Förresten, om vi bara skulle använda skogen
som uppvärmnings källa, lever vi CO2- neutralt. Vår skog är lagrad solenergi och fungerar som solpaneler när den växer upp.
F
Vi skulle skapa flera jobb inom b.la skogsindustrin och den svenska ekonomin stärks när
våra natur resurser används på rätt sätt.
Dyr import av bränslen som olja, el och gas
försämrar vår egen tillväxt.
Förvaring av pellets
Placera pelletspannan och förrådet var du vill i ditt
hus. Varje ETA pelletspanna är utrustad med en vakuumturbin som suger pellets från förrådet till pannan
helt automatiskt.
Avståndet mellan förråd och panna får vara upp till
20m och höjdskillnader är inget problem. Förrådet
och pannan ansluts med 2st 50mm vakuumslangar
som pelletsen transporteras i.
ETA-Sugsond med
automatisk omväxlare
... Vid ogynnsamma förhållanden eller när
förrådet måste anpassas fungerar
sugsonderna perfekt.
ETA-Förråds skruv
... Vårt standardsystem med pålitlig bränsletillförsel och fullständig tömning av förrådet.
ETAbox
... Får man plats med en ETAbox i pannrummet
så är det den eklaste och smidigaste lösningen.
- ställ på plats
- anslut slangarna
- starta anläggnigen.
Nedgrävd tank
... Om huset inte har plats med ett förråd finns
det flera bra utomhusförråd att välja på.
ex:
www.mafa.se,
www.geoplast.com
För större pannor.
... Vi på ETA kan sammankoppla 3st av våra förrådslösningar. Via en växelventil kopplas förråden samman till en enhet som fyller pannan automatiskt med pellets.
Perfektion aus Leidenschaft.
3
Med sugsonder kan alla rum anpassas till ett
pelletsförråd.
R
Fördelar
R
Med sugsonder kan nästan alla rum användas som pelletsförråd även om rummet inte
är rakt.
R
Sugsonderna är sammankopplade med en växlarenhet som skiftar mellan
sugsonderna så förrådet töms i jämn takt.
R
Förrådet byggs helt dammtät.
R
En befintlig oljetank kan enkelt omvandlas till ett pelletsförråd
£
Förutsättningar
£
£
Förrådet kan max vara 4m långt
Förrådet måste placeras på samma våning eller våningen ovanför pelletspannan.
Förrådet ska vara torrt. Att bygga förrådet i trä hjälper förrådet att ventileras. Har
man problem med fukt nära förrådet kan det avhälpas med värme, ventilation eller
avfuktare
£
F
Noteringar
Om förrådet placeras en våning under pelletspannan är sugsoner inte ett alternativ
F
Sugsonderna kommer inte tömma förrådet helt mellan påfyllningarna.
Lite pellets kommer ligga kvar mellan sonderna.
F
Perfektion aus Leidenschaft.
4
Påfyllnings ventil och
utsugsventil
Branddörr
Träskivor
Tillopp och returslang
Z-Skena
Skorsten
Lutande konstruktion
med slät yta (40°)
m
0,5
Automatisk
omväxlingsventil
Sugsonder
ETA Pelletpanna
Påfyllnings matta
Automatisk pelletspåfyllning med sugsonder
200 mm
>500 mm
Dimensioner för installation av omkopplingsenheten (i mm)
mind. 200
mind. 320
1/3
2/3
>300 mm
Perfektion aus Leidenschaft.
5
mind. 150
0
Ø 22
40°
Förrådssystem med urtagningsskruv
R
Fördelar
R
R
R
Med en urtagningsskruv i botten av förrådet, tömmer man det helt.
Töms även från spån och damm.
Pålitlig och driftsäkert förrådssystem.
Förrådet byggs helt dammtät.
Avståndet mellan pelletspanna och förrådet kan vara upp till 2 våningar i höjd skillnad.
Det bero på att urtagarskruven och vakuumsystemet arbetar separat för att fylla
internförrådet i pelletspannan.
R
R
R
R
En befintlig oljetank kan omvandlas till ett optimalt pelletsförråd
Genom det slutna transportsystemet går returluften direkt in i sugslangen och
ökar transporthastigheten
Urtagarskruven matar pelletsen i ett jämt flöde till vakuumslangen och det garanterar en
snabb påfyllning.
Förutsättningar
£
Pelletsförrådet kan vara upp till 6m långt.
£
För att utnyttja förrådets volym på bästa sätt ska man placera skruven från kortsida
– kortsida med vakuumslangs anslutningarna närmast pelletspannan.
£
Förrådet ska vara torrt. Att bygga förrådet i trä hjälper förrådet att ventileras. Har
£
man problem med fukt nära förrådet kan det avhälpas med värme, ventilation eller
avfuktare
£
Ett stort pelletsförråd på ca 5 ton behöver en rejäl bygg konstruktion. Därför bör
väggarna bestå av minst:
Betong eller tegel: min 10 cm
Träregel med skiva: min 17 cm
F
Notering
Om förhållandet är komplicerat för montering av en förrådsskruv så är ETAbox eller
sugsonder ett enklare alternativ.
F
Perfektion aus Leidenschaft.
6
Lutande konstruktion
med slät yta (40°)
Påfyllningsrör för
pellets
Tillopp och retur
Påfyllnings matta
Sugslang och returslang
Skorsten
Skruvkanal
Underkonstruktion
i trä
Förrådsskruv med utsugsenhet
Skruvsystem från ETA
ETA Pelletspanna
360 - 440
Ändfläns med Y-lager
(Ingår i grundläggande
uppsättning)
Öppen förrådskanal med skruv. Längder:
1.000 mm, 1.500 mm och 2.000 mm,
kombineras upp till 5.000 mm som total längd.
Den öppna kanalen ska vara 100mm kortare är
förrådslängden.
Kortare förrådskruvar än 1000mm kan spec. beställas
Anslutningskanal med sug enhet
Väggenomföring
Anslutningsaxel kopplar samman varje skruvlängd
Skruv och kanal
Sevicelucka
Suguttag för vakuumslang
Drivmotor
Suganslutning DN50
Raummitte
Perfektion aus Leidenschaft.
7
ETAbox - Ett smart, rymligt och bekvämt förråd
R
Fördelar
R
ETAbox kan antingen placeras inomhus eller utomhus. Placeras den ut i t.ex.: trädgården måste den
skyddas från regn och sol.
R
R
ETAbox är vattentät
R
Även om ETAbox är placerad i ett fuktigt rum så skyddar förrådets väggar pelletsen från att bli fuktig
och blöt
ETAbox är en stadig konstruktion som inte kräver infästning i någon vägg. Förrådet är uppbyggt i
modulsystem som är enkelt att montera.
R
Förrådet töms helt från pellets och spån eftersom den koniska bottendelen är gjord i galvaniserad
plåt. Bränslet glider enkelt ner i transportskruven som ligger i botten av förrådet.
R
Avståndet mellan pelletspanna och förrådet kan det vara upp till 20m och med en nivåskillnad på
två våningar. Genom att påfyllningstiden är separat på transportskruven i förrådet och
vakuumtubinen som suger pellets till pannan så sker påfyllningen snabbt och driftsäkert.
£
Förutsättningar
£
En pelletspanna under 60kW kräver inget eget pannrum.
Eftersom en ETA pelletspanna är anpassad för att stå inne i huset kan den placeras i tex: källaren,
garaget eller i tvättstugan. Avståndet mellan pannan och förråd ska var min 1m.
I nuläget finns det ingen begränsning på hur stor förrådet får vara.
Noteringar
F
ETAbox behöver kräver service avstånd runt förrådet. Se sidan med mått och
serviceavstånd.
F
Perfektion aus Leidenschaft.
8
Ventilations
lucka
Sugslang och returslang
Skorsten
ETAbox
ETA Pelletspanna
ETAbox 17
min 600 mm
min 200 mm
Mått
1,7 x 1,7 m
min 700 mm für ETAbox 17 und 21
min 1.100 mm für ETAbox 25
min 2 x 800 mm für ETAbox 29
ETAbox 21
ETAbox
17/29
2,1 x 2,1 m
1,7 x 2,9 m
min 1000 mm
ETAbox
21/29
min 200 mm
ETAbox 25
min 200 mm
min 600 mm
2,1 x 2,9 m
2,5 x 2,5 m
Siloanschlüsse
mit 45° Bögen
ETAbox 29
Volym
2,9 x 2,9 m
Säkerhetsavstånd från vägg till ETAbox min 200mm
ETAbox går att höjdjustera i 100mm steg
Produkt
1,8 m
2,0 to
2,1 m
2,5 to
2,5 m
3,2 to
1,8 m
2,8 to
2,1 m
3,6 to
2,5 m
4,7 to
1,9 m
3,3 to
2,1 m
3,9 to
2,5 m
5,2 to
1,9 m
4,0 to
2,1 m
4,8 to
2,5 m
6,4 to
1,8 m
3,9 to
2,1 m
5,1 to
2,5 m
6,7 to
1,9 m
5,5 to
2,1 m
6,5 to
2,5 m
8,8 to
ETAbox finns i variant 17, 21, 25 och 29. ETAboxen kan också anpassas till 17/29 och 21/29. Då är den tvådelad och förrådet kan anpassas bättre till ett avlångt rum för största möjliga förvaringsyta.
Perfektion aus Leidenschaft.
9
Planera ditt pelletsförråd
Värmevärde och densitet för pellets
Leverans av pellets
Värmevärde = 4,9 kWh / kg
Densitet = 650 kg / m³
2 kg Pellets = 1L eldningsolja
Bulk leverans av pellets sker från en lastbil. Pelletsen
blåses in i förrådet via pellets rör från utsidan av huset.
Ett enkelt och smidigt sätt som inte kräver något arbete.
Fastformel för pellets
Uppfarten till ditt hus bör vara min 3m brett och 4m långt
för att pelletsbilen ska kunna komma upp på uppfarten.
En tumregel för förbrukning av pellets är:
Pelletsbilens påfyllningslangar är ca 20m långa.
Anger du ton divideras det med en faktor av „3“, Anger
du kubikmeter divideras det med en faktor av „2“. Till
exempel för 12 kW värmebelastning:
12 kW / 3 = 4 Ton Pellets
Rückluftkupplung
Einblaskupplung
12 kW / 2 = 6 Kubikmeter
Lagerraum
Heizraum
Den årliga pellets förbrukningen bestämmas med hjälp
av exempel på en genomsnittlig värmeisolerat hus med
12 kW värmelast:
1.960 lt Olja x 2,04 = 4.000 kg Pellets
2.060 m³ Naturgas x 1,94 = 4.000 kg Pellets
2.960 lt Flytande gas x 1,35 = 4.000 kg Pellets
1.560 kg Flytande gas x 2,56 = 4.000 kg Pellets
2.435 kg Koks x 1,64 = 4.000 kg Pellets
Luftvärmepump med COP 1,8
10.900 kWh Strom x 0,37 = 4.000 kg Pellets
Bergvärme med COP 2,5
7,848 kWh Strom x 0,51 = 4.000 kg Pellets
Effektiv tvärsnittsarea för ett pelletsförråd
Bredd på förråd i meter
Mängden bränsle anges i ton
Inga ledningar i pelletsförrådet
2,0
2,2
Höjd på förråd i meter
2,4
2,6
2,8 3,0
3,2
3,4
2,0
2,10
2,50
2,90
3,30
3,70 4,10
4,50
4,90 5,30
2,2
2,22
2,66
3,10
3,54
3,98 4,42
4,86
5,30 5,74
2,4
2,32
2,80
3,28
3,76
4,24 4,72
5,20
5,68 6,16
2,6
2,40
2,92
3,44
3,96
4,48 5,00
5,52
6,04 6,56
2,8
2,47
3,03
3,59
4,15
4,71 5,27
5,83
6,39 6,95
3,0
2,52
3,12
3,72
4,32
4,92 5,52
6,12
6,72 7,32
3,20
3,84
4,48
5,12 5,76
6,40
7,04 7,68
3,93
4,61
5,29 5,97
6,65
7,33 8,01
4,73
3,4
3,6
5,45 6,17
6,89
7,61 8,33
3,8
5,60 6,36
7,12
7,88 8,64
4,0
6,52
7,32
8,12 8,92
3,6
Placering av pellets lagring och pannrum
Om möjligt bör pelletsförrådet vara intill en yttervägg,
för att enkelt fyllas från utsidan. Anslutningsrören från
förråd till pelletsbilen ska anslutas i yttervägg så returluften från förrådet mynnar ut på utsidan av huset.
På eta.co.at se finns en miniräknare för att jämföra värmekostnaderna.
3,2
Befüllleitung maximal 30 m
Pellets
Tankwagen
Nuvarande bränsleförbrukning
I pelletsförrådet bör det inte finnas några vattenledningar
eller elinstallationer. Om vatten kommer i kontakt med
pelletsen så sväller den och kan trycka sönder förråd eller
transportsystem. Elektriska installationer är inte godkända pga. Brandrisk
Finns det redan rör som går igenom rummet där pelletsförrådet är tänkt att placeras så bör rören flyttas.
zu schützende
Leitungen, Rohre etc.
Flugbahn
der Pellets
Tvärsnittsarea x längd (skruv axel) = pellets lagringsvolym
Ableitblech
= Pellets lagringsvolym X 0,650 ton / m³ pellets lagring i ton
Perfektion aus Leidenschaft.
10
zu schützende
Montering av påfyllningsrören i förrådsväggen
Installation av påfyllningsrören
Två påfyllningsrör monteras genom väggen i förrådet. I
det röret som förrådet ska fyllas med pellets monteras i
mitten och retur röret där luft blåses ut placeras på sidan
om.
Fyllningsrören måste vara en integrerad i väggen
och vara väl förankrade och fixerade. Pelletsbilens slangar skall kopplas fast på påfyllnadsrören
och på så sätt ska rören klara påfrestningarna från
slangarna.
För att säkerställa kvalitén på pelletsen så bör en påfyllningsskena och en påfyllningsmatta installeras så man
minimerar risken för att pelletsen krossas när den fylls
på.
De skall installeras 20 cm (centrum röret) under
förrådets tak, så att inte pelletsen slår i taket vid
påfyllningen.
ETA´s påfyllningsrör är utrustade med flänsar och
en ram som fästs i väggen med 4 bultar för att fördela
vikten som pellets slangarna har.
Hålet i väggen anpassar man för avloppsrör med
diameter 110mm. Påfyllningsrören passar perfekt
i avloppsröret och den lilla springa som finns tätar
man med Silicon.
Tür T30 bzw. EI30
min. 50 cm
Austragschnecke
Prallschutzmatte
Kupplungs-Stutzen NW 100
(Feuerwehrkupplung Stortz Typ A)
50 cm
20 cm
Stutzen mit 6,0²
an die Erdung
des Hauses
anschließen
Påfyllning från långsidan
I undantagsfall kan påfyllningen ske från långsidan men
då måste man installera 2st påfyllnings rör.
En på vardera sida om långsidans mitt eftersom det blir
svårt att fylla förrådet om man inte kan fylla från båda
sidorna.
Påfyllningsrör under jord
Påfyllnings rören ska placeras i ett schakt med
en lucka som är vattentät. Tänk på att slangen ska
anslutas med rak vinkel till påfyllningsrören
mindestens 60 cm
20 cm
Tür T30 oder EI30
50 cm
Stutzen mit 1,5²
an die Erdung
des Hauses
anschließen
Zwei Prallschutzmatten
Elektrisk anslutning av sugsystemet
Det är inte obligatoriskt men ett 230V uttag (Skydd
C-16A) kan placeras i närheten av påfyllningrören
för sugsystemet som pellets leverantören använder
vid påfyllning.
Austragschnecke
Kupplungs-Stutzen NW 100
1/4
1/4
1/4
1/4
Perfektion aus Leidenschaft.
11
ETA PU pelletspanna 7 till 15 kW
(7, 11 och 15 kW)
ETA SH Vedpanna 20 till 60 kW
(20, 30, 40, 50 och 60 kW)
ETA HACK Flispanna 200 kW
ETA PC Pelletspanna 20 till 32
kW (20, 25 och 32 kW)
ETA SH-P Vedpanna
20 och 30 kW
Med ETA TWIN Pelletsbrännare 20 och 26 kW
ETA Ackumulatortank SP och SPS
(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200 Liter)
ETA PE-K Pelletspanna 35 till 90 kW
(35, 50, 70 och 90 kW)
ETA HACK Flispanna 20 till 130 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90 och 130 kW)
ETA Ackumulatortank SP och SPS
med varmvatten och sol modul
Kontakta gärna oss på Biovärme Sverige AB för mer information
Simon Johansson
[email protected]
070 3957837
Biovärme Sverige AB
Björkforsvägen 29, 95272, Sangis
[email protected]
Johan Thyni
[email protected]
070 3957195
www.biovarmesverige.se
Perfektion aus Leidenschaft.
12