HERNÖ GIN AB (publ.) ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014

GI N
HERNÖ GIN AB (publ.)
ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 2014
2
INNEHÅLL
VD har ordet4
Våra produkter6
Året i korthet9
Marknad10
Förvaltningsberättelse 11
Risker med verksamheten 14
Resultaträkning15
Balansräkning16
Kassaflödesanalys18
Tilläggsupplysningar19
Kontaktpersoner:
STYRELSEORDFÖRANDE
Emma Edfors
[email protected]
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Jon Hillgren
073-274 44 93
[email protected]
Adress:
HERNÖ GIN AB (PUBL.)
Dala 152
871 93 Härnösand
073-274 44 93
[email protected]
www.hernogin.com
3
VD HAR ORDET
Vad som började som ett intresse, och som utvecklades till en passion, är idag en affärsidé och
ett framgångsrikt företag. Med en vision om att skapa ett gin så välsmakande att det står sig
i jämförelse med de mest välsmakande och kvalitativa produkterna i världen startade resan.
Det har åter varit ett händelserikt år. Vi har förärats
ett stort antal medaljer i prestigefulla internationella tävlingar. Vi har omnämnts i tidningar som
Wall Street Journal, New York Times och Dagens
Industri. Vi har också fått utmärkta recensioner
från ginkritiker världen över.
Att verka på en monopoliserad marknad är inte helt
enkelt. Icketransparenta regelverk och försäljningsförutsättningar skapar osäkerhet kring potentiella
volymer. Detta till trots har vi under året gått från
att ha vår gin på hyllplats i tre av Systembolagets
butiker, till 33, till drygt 140 butiker.
Visionen har sedan grundandet 2011 varit att skapa
ett gin som skall stå sig i jämförelse med de mest
välsmakande och kvalitativa produkterna i världen.
Resultatet från fem av de största internationella
tävlingarna inom branschen det senaste året är
entydiga. Vi har en gin av världsklass.
Vi fortsätter att verka för att etablera Härnösand
som en nationell destination för ginskapande och
ginupplevelser. Vårt nya besökscenter som står
klart under början av 2015 är en förutsättning för
detta. Att vi under våren också får på plats vår nya
och större kopparpanna skapar förutsättningar för
fortsatt glädje i Dala.
Försäljningsmässigt har året också varit bra. Samtliga uppställda mål har överträffats. De totala
intäkterna ökade med 134 % jämfört med föregående år, varav försäljningen till Systembolaget
ökade med 101%, försäjningen utomlands ökade
med 306% och försäljningen till restaurang ökade
med 78%.
För att förbereda för en tydligare etablering på den
svenska marknaden och en framtida internationell
expansion beslutade vi under året att bygga ut
vår anläggning i Dala och finansiera detta med en
nyemission. När den väl var avslutad stod det klart
att den övertecknats med 83%, och att vi välkomnar drygt 450 nya delägare som ambassadörer för
Hernö Gin.
4
Jag ser med tillförsikt på det nya året. 2014 var det
år då vi på allvar visade ginvärlden att våra produkter är av världsklass. Jag har höga förväntningar på
det nya året.
Dala i februari 2015
JON HILLGREN
5
VÅRA PRODUKTER
Hernö Gin (40,5%)
Swedish Excellence. Lanserades på Systembolaget
i december 2012 . Har varit deras bäst säljande
gin i beställningssortimentet under hela 2013.
Lansering i 140 butiker i oktober 2014. I Sverige
distribueras Hernö Gin till fler än 120 restauranger
och barer, flera av dem i absolut världsklass.
Hernö Navy Strength Gin (57%)
Lanserades på Systembolagen i Birsta, Härnösand
och Timrå i april 2013. Sveriges
och Nordens första gin av detta slag.
Hernö Old Tom Gin (43%).
Världens nordligast födda Old Tom Gin mötte
världen i september 2014. Vår vita katt väckte
uppmärksamhet både för sin smak och sitt
utseende.
Hernö Juniper Cask Gin (47%).
Vi har skapat världens första fat av enträ i vilka vi
har korttidsmognat vår gin. Efterfrågan har under
året varit större än tillgången.
6
GIN
GR
GIN
DAVID T. SMITH, SUMMERFRUITCUP.
NÖ
Really flavourful and very tasty: fresh, crisp,
sappy pine and plenty of coriander, as well as
some lighter herbal and floral notes. Simply
superb”
MASTER – H
D
ER
AN
GRAND
MASTER
2013
CLASS MAGAZINE / DIFFORDSGUIDE RATING 4/5
UTMÄRKELSER
”The first boldly contemporary style Navy
Strength Gin built on a truly neutral base.
Nice floral notes, and not as hot as other
options out there”
AARON KNOLL, THE GIN IS IN.
CLASS MAGAZINE / DIFFORDSGUIDE RATING 4/5
The Spirits Business
Gin Grand Master 2013
International Wine and
Spirits Competition
Gold 2014 (Hernö Juniper Cask Gin)
Silver 2014 (Hernö Navy Strength Gin)
Silver 2014 (Hernö Gin)
Bronze 2013 (Hernö Gin)
Bronze 2013 (Hernö First Craft Gin)
”Hernö Old Tom Gin er langt fra den
traditionelle søde gin, vi har set så mage gange
før. Ginnen er sød som stilen forskriver, men
den er langt mere frisk og blomstret end nogen
anden old tom gin, jeg har smagt.”
MICHAEL SPERLING, EN VERDEN AF GIN, 5/5.
CLASS MAGAZINE / DIFFORDSGUIDE RATING 4,5/5
International Spirits Challenge
Silver 2014 (Hernö Navy Strength Gin)
Bronze 2014 (Hernö Gin)
The Gin Masters
Master 2014 (Hernö Navy Strength Gin)
Master 2013 (Hernö Navy Strength Gin)
Master 2013 (Hernö Navy Strength Gin)
Gold 2014 (Hernö Gin)
”I am now a true believer. Hernö Juniper Cask
is a great gin with a unique and intense flavour
profile as well as a bold statement from this small
Swedish distillery, which in a short period of time
has received lots of praise from gin lovers all over
the world - and rightfully so. I can’t wait to find
out what’s up their sleeves next... well done!”
MAGNUS SUNDSTRÖM, TRADERMAGNUS.
THE GIN IS IN RATING 4,5/5 AARON KNOLL.
Gold 2014 (Hernö Gin)
Gold 2014 (Hernö Gin)
Gold 2013 (Hernö Gin)
Gold 2013 (Hernö Gin)
Silver 2014 (Hernö Juniper Cask Gin)
Silver 2014 (Hernö Juniper Cask Gin)
Silver 2013 (Hernö Gin)
CLASS MAGAZINE / DIFFORDSGUIDE RATING 4,5/5
7
8
ÅRET I KORTHET
Januari
Det står klart att Hernö Gin lanseras i ytterligare 33
av Systembolagets butiker.
Februari
Lansering i London av Hot Gin & Tonic.
Mars
Vi deltar vid mässa i Malmö.
Emma Edfors utses till ordförande i bolaget.
Vid bolagsstämman beslutas om att bolaget ska bli
ett publikt aktiebolag.
Augusti
Mässa i Falkenberg.
September
The Spirits Business skriver om Hernö Gin Distillery. Deltagande vid Sveriges största mässa för
dryckesintresserade, Stockholm Beer & Whisky.
Bygget av större produktions- och visningslokaler
påbörjas. Beräknas klart efter årsskiftet.
Oktober
Lansering av Hernö Gin i Schweiz.
Deltagande i mässa i Göteborg.
Vi tilldelas totalt två medaljer vid International.
Spirits Challenge, London.
Hernö Gin lanseras hos totalt 140 Systembolag.
Emissionen övertecknad med 83% vilket ger oss
närmare 450 nya aktieägare.
Hernö Juniper Cask Gin ges 4,5/5 av Simon Difford
Hernö Juniper Cask Gin utsedd till ”Matured Gin of
the Year” vid Craft Distillers Expo i London.
Hernö Old Tom Gin lanseras på Systembolaget.
Maj
November
Lansering av Hernö Gin i Danmark.
Vi blir utsedda till Årets nyföretagare i Härnösand.
Ny hemsida, hernogin.com.
Hernö Blackcurrant säljer slut på 53 sekunder på
Systembolaget.
Mässa i Örebro.
Juni
December
April
Vi tilldelas totalt sex medaljer vid Gin Masters 2014,
flest av alla ginvarumärken.
Öppet hus i destilleriet lockar drygt 300 besökare.
Vi deltar vid Box Whisky Festival.
New York Times skriver om Hernö Gin.
Aftonbladet, Hernö Gin som ”Sveriges bästa gin”.
Ginmässa i London, Junipalooza.
Hernö Juniper Cask Gin vinner Negroni Awards 2014.
Wall Street Journal skriver om Hernö Gin.
Channel 4 och Metro UK recenserar Hot Gin and
Tonic (Jakt & Tonic).
Fredrik Löwenhamn vinner Hernö Gin Cocktail
Awards 2014.
Juli
Dagens Industri, Sundsvalls Tidning och Tidningen
Ångermanland har reportage om Hernö Gin.
Vi tilldelas tre medaljer vid världens mest prestigefulla tävling, International Wine and Spirits Competition, varav en guldmedalj.
Mikael Udd anställs som produktionschef.
GI N
9
MARKNAD
Marknaden för super-premiumgin är på stark frammarsch i Europa och Nordamerika. Bara i Storbritannien växte marknaden med 43 % under 2011 och
på Europas största marknad Spanien ökade den
totala ginförsäljningen med 20 % under 2012. På
den svenska marknaden säljs det ca 1,2 miljoner
liter gin varje år varvid trenden med ökad försäljning för super-premiumgin är tydlig.
Våra produkter finns hos drygt 120 barer och restauranger över hela landet. Bolaget säljer direkt till
kunder med utskänkningstillstånd. All försäljning
till utskänkningsställen sker utan mellanhänder.
Bolagets mest betydelsefulla aktivitet riktad till
branschen är Sveriges största gincocktailtävling,
Hernö Gin Cocktail Awards.
Den svenska marknaden
De två största marknaderna i Europa är Spanien
och Storbritannien med en försäljning om drygt 60
miljoner liter gin per år medan den totala ginmarkaden beräknas uppgå till 450 miljoner liter.
Total försäljning via Systembolaget uppgår till ca
1,2 miljoner liter gin per år. En försiktig uppskattning av den totala svenska marknaden inklusive utskänkningsställen uppgår till 2 miljoner liter gin per
år. Därtill tillkommer privatimport via gränshandel
från framför allt Tyskland, Danmark samt på färjor.
Hernö Gin återfinns i Systembolagets fasta sortiment med en butikstäckning om drygt 140 butiker.
Lanseringen hos Systembolaget skedde den första
december 2012 i beställningssortimentet. Därefter
har produkten genom försäljning kvalificerat sig till
det fasta sortimentet från den första mars 2014.
Övriga produkter på den svenska marknaden är
Hernö Navy Strength Gin, Hernö Old Tom Gin och
Hernö Juniper Cask Gin. Därutöver finns en säsongsbaserad produkt. Vi kommer under det
närmaste året släppa ytterligare ginprodukter.
Bolagets primära marknadsföringskanaler
gentemot privatkonsument är mässor och event,
samt sociala medier.
10
Den europeiska marknaden
Hernö Gin finns till försäljning i tio europeiska
länder där vi samarbetar med särskilda importörer
med syfte är att marknadsföra och saluföra våra
produkter på de olika marknaderna.
Konkurrens
I Sverige finns ingen egentlig konkurrens vad gäller
produktion och försäljning av gin i dagsläget. Tvärtom skulle den svenska marknaden gynnas av att
fler småskaliga hantverksdestillerier startas, precis
som inom den svenska whiskyindustrin. I Europa
finns ett stort antal destillerier som tillverkar superpremiumgin. Endast ett av dessa har etablerat sig i
Systembolagets fasta sortiment.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för
Hernö Gin AB. (publ), 556866-0657, får
härmed avlämna årsredovisning för 2014.
Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, sek.
Bolagets affärsidé
Vår affärsidé är att skapa unika destillerade gindrycker för genuint dryckesintresserade. Vi lägger
mycket tid i vårt skapande för att ta fram produkter
så välsmakande att det är överflödigt att blanda ut
dem med något annat. Våra gindrycker destilleras
utifrån naturliga råvaror och hela processen är hantverksmässig, från destillering till etikettering och
signering av samtliga flaskor. Våra produkter skapas
för att möta efterfrågan hos den ökande gruppen av
dryckesintresserade i Sverige och världen.
Vision
Hernö Gin ska vara det självklara valet i Sverige
och skall stå sig i jämförelse med de mest
välsmakande och kvalitativa produkterna i världen.
Året i korthet
Hernö Gin är Nordens mest prisbelönta gin genom
tiderna*. Under det senaste året har våra produkter
vunnit totalt elva medaljer i prestigefulla internationella gintävlingar. Våra produkter har uppmärksammats i bland annat Wall Street Journal, New York
Times, Metro London, Dagens Industri och Aftonbladet.
lanseringen i ca 140 av Systembolagets butiker, och
genom det genomslag Hernö Gin fått hos många av
landets populäraste cocktailbarer. Som ett kvitto på
detta nominerades vi till Årets produkt vid Bartender Choise Awards.
Försäljning
Bolagets försäljning har fortsatt utvecklas positivt.
De totala intäkterna har ökat med 134% jämfört med
föregående år, varav försäljningen till Systembolaget ökade med 101%, försäjningen utomlands ökade
med 306% och försäljningen till restaurang ökade
med 78%. Andelen besökare vid destilleriet har
under året fortsatt att öka.
Kostnader
Bolagets kostnader består till största delen av
personalkostnader samt försäljningskostnader.
Investeringar
Bolaget har under året börjat uppföra nya produktionslokaler. Dessa anpassas utifrån ett framtida
behov där det då är möjligt att producera 125 000
liter gin av buteljeringsstyrka, motsvarande 250 000
flaskor färdig produkt. Lokalerna är också dimensionerade för att rymma all nödvändig destilleringsutrustning samt utrustning för efterhantering. De nya
lokalerna dimensioneras för att kunna ta emot upp
till 50 personer åt gången för ginprovning, konferenser, företagsevent, samt ytterligare personer för
enbart studiebesök.
Hernö Gin börjar bli ett etablerat varumärke på
den svenska marknaden. Detta märks dels genom
_______________________
*. International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2013 och 2014,
Gin Masters 2013 och 2014, International Spirits Challenge 2014.
11
Finansiering
Likviditeten bedöms god. Bolaget genomförde under slutet av året en nyemission som övertecknades
med 83 procent. Det är däremot inte uteslutet att
Hernö Gin kan behöva tillföras ytterligare kapital
i ett senare skede, beroende på nysatsningar eller
andra omständigheter.
Resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till
87 tkr (-330 tkr). Enligt bolagets planer ska verksamheten generera ett positivt varaktigt resultat från
slutet av 2015.
Kassaflöde
Årets kassaflöde uppgick till 634 tkr (förgående år 1 020 tkr)
FLERÅRSÖVERSIKT201420132012
Nettoomsättning
3 119 590 1 369 689
471 125
Resultat efter fin. poster
87 080
- 329 519
- 291 409
Balansomslutning 6 100 794
2 879 695
1 788 284
Soliditet (%)778077
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans disposition står följande vinstmedel:
Överkursfond
4 583 792 kr
Balanserat resultat
-486 410 kr
Årets resultat
63 258 kr
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
12
Ägarstruktur per 2014-12-31
Sveriges första och världens nordligaste ginbränneri finns i byn Dala utanför Härnösand i Ångermanland.
Bolaget grundades 2011 av Jon Hillgren. Ägargruppen har genom nyemissioner växt till drygt 500
aktieägare. I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat på antal
aktier och aktieslag.
Jon och Hi Johanna Hillgren
Johan Stenberg
Elin och Mathias Sahlman
Övriga
A-AKTIER
1 020 000
360 000
160 000
0
1 560 000
B-AKTIER
RÖSTER (%) KAPITAL (%)
54 720
62,84
47,01
4 200
22,12
16,20
24 000 9,978,18
605 080
5,0728,61
688 000
100%
100%
Aktierna är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Aktierna har lika rättighet till bolagets tillgångar, såväl vid vinstutdelning som vid likvidation. Röstvärdet skiljer sig så att A-aktien har tio (10) röster per
styck och B-aktien en (1) röst per styck. Under året har 40 000 A-aktier stämplas om till B-aktier.
Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2011 förändrats enligt nedan:
ÅR
HÄNDELSE
FÖRÄNDRING
ANTAL AKTIER
FÖRÄNDRING AKTIEKAPITAL
TOTALT
ANTAL
AKTIER
KVOTVÄRDE,
KR
AKTIEKAPITAL,
KR
2011
Nybildning
100 000
50 000
100 000
0,5
50 000
2011
Nyemission
300 000
150 000
400 000
0,5
200 000
2012
Nyemission
64 000
32 000
464 000
0,5
232 000
2013
Nyemission
48 000
24 000
512 000
0,5
256 000
2014
Fondemission
0
256 000
512 000
1
512 000
2014
Split 4:1
1 536 000
0
2 048 000
0,25
512 000
2014
Nyemission
200 000
50 000
2 248 000
0,25
562 000
13
RISKER MED
VERKSAMHETEN
Nedan redogörs för några av de riskfaktorer som bedöms ha påverkan på bolagets framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande.
Framtida utdelningar
Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bolagets ägare. Det finns risker som kan komma att
påverka bolagets verksamhet negativt och det finns
inga garantier för att bolaget kommer att prestera
resultat som möjliggör framtida utdelningar till
sina aktieägare. Tidpunkten för, och storleken på,
eventuell framtida utdelning föreslås av bolagets
styrelse. Styrelsen kommer härvid att väga in ett
flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling,
resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner
Likviditet i aktien
För närvarande finns ingen organiserad handel i
bolagets aktie, vilket kan försvåra för den som vill
sälja. En försäljning av aktier i bolaget sker genom
att en säljare avtalar med en köpare om överlåtelser av säljarens aktier i bolaget.
Beroende av nyckelpersoner
Beroendet av nyckelpersoner är en kritisk faktor.
Bolaget är i en fas där personberoendet på kort sikt
är relativt begränsat. Destilleriet har nu två anställda med destilleringskompetens.
Övriga risker
Produktionsstopp till följd av brand,
stöld eller annan skada som drabbar
anläggning och/eller lagerutrymmen
kan förorsaka problem vad gäller
produktions- och leveransförmåga.
Bolaget har rutiner och vidtar förebyggande åtgärder som minimerar
riskerna och bolagets försäkringsskydd är väl anpassat för
verksamheten.
Produktansvarsrisker
Eventuella defekter i Hernös produkter kan leda till
krav på ansvarsskyldighet och skadestånd, samt
trovärdighetsförlust, vilket påverkar varumärket
negativt. Kvalitetssäkring och kontinuerligt förbättringsarbete ingår i rutinerna och bolagets försäkringsskydd är väl anpassat för verksamheten.
Beroende av tillstånd samt
förändrad lagstiftning
Risk för indragna och eller förändrade tillstånd,
alternativt lagändringar som begränsar verksamheten. Alla tillstånd finns för verksamheten idag.
14
14
RESULTATRÄKNING
BELOPP I KR
NOT
2014-01-01
2013-01-01
2014-12-31
2013-12-31
3 119 590
1 369 689
129 727
14 130
3 249 317
1 383 819
-570 264
-386 098
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga externa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
1
-1 319 520
-1 075 135
Personalkostnader
2
-1 136 773
-164 233
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
3
-137 964
-97 435
84 796
-339 082
6 950
9 563
Räntekostnader
-4 666
0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
87 080
-329 519
RESULTAT FÖRE SKATT
87 080
-329 519
-23 822
59 573
63 258
-269 946
RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT
4,5
15
BALANSRÄKNING
BELOPP I KR
NOT
2014-01-01
2013-01-01
2014-12-31
2013-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
6
2 055 206
559 384
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
7
13 010
18 214
Inventarier och verktyg
8
650 485
396 846
5
110 696
134 518
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Långfristiga fordringar
13 500
Summa anläggningstillgångar
2 842 897
1 108 962
236 012
93 284
782 697
521 842
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
16
Övriga fordringar
9
323 236
160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
10
173 897
47 490
1 279 830
569 492
Kassa och bank
1 742 055
1 107 957
Summa omsättningstillgångar
3 257 897
1 770 733
SUMMA TILLGÅNGAR
6 100 794
2 879 695
BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING
2014-01-01
2013-01-01
2014-12-31
2013-12-31
562 000
256 000
4 583 792
2 544 000
-486 410
-216 464
63 258
-269 946
4 722 640
2 313 590
0
0
Leverantörsskulder
361 951
87 670
Övriga skulder
864 190
458 448
152 013
19 987
Summa skulder
1 378 154
566 105
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
6 100 794
2 879 695
BELOPP I KR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
NOT
11
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
12
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
13
2014
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2013
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
500 000
500 000
Ansvarsförbindelser
Företagsstöd Länsstyrelsen (skrivs av över 5 år)
291 553
385 000
17
KASSAFLÖDESANALYS
18
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Återbetald skatt/Betald skatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
137 964
6 950
-4 666
0
225 044
2013
-339 082
0
97 435
9 563
0
0
-232 084
Förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-142 728
-260 855
-449 483
274 281
537 768
184 027
11 651
-141 891
108 559
-15 225
176 583
-92 407
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
0
-1 882 221
-13 500
-1 895 721
0
-87 476
0
-87 476
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2 345 792
0
2 345 792
1 200 000
0
1 200 000
Likvida medel vid periodens ingång
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens utgång
1 107 957
634 098
1 742 055
87 840
1 020 117
1 107 957
2014
84 796
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
värde. Vid värdering till anskaffningsvärde (inköpspris och frakt
per enhet) har principen Först In Först Ut tillämpats och priset per
enhet motsvarar då det pris som gällde vid det senaste inköpet
under räkenskapsåret. Värdering till verkligt värde sker genom
fastställande av nettoförsäljningsvärdet (Försäljningspriset reducerat för inkurans och försäljningskostnader).
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
En mindre del av försäljningen sker till utomstående grossister.
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till
fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten
i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten
som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med
att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det
finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i
uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt
i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot
eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp
varmed de beräknas inflyta.
Företagets årsredovisning har fr.o.m räkenskapsåret 2014 upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte inneburit några
förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen.
Valutaomräkning
Tillgångar och skulder i utländsk valuta bokförs till valutakursen
vid anskaffningstidpunkten. En tillfälligt valutaomräkning till
balansdagens växelkurser har skett för kvarvarande tillgångar och
skulder i utländsk valuta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . Utgifter för löpande reparation och underhåll
redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga
typer av materiella tillgångar. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontors- och industribyggnader
Stommar20-25 år
Fasader, yttertak, fönster
20-25 år
Övrigt5-25 år
Maskiner och andra tekn. anlägg,
5-10 år
Inventarier, verktyg och installationer
5-10 år
Inga låneutgifter aktiveras.
Varulager
Varulagret består av handelsvaror och har värderats post för post
enligt lägsta värdets princip till anskaffningsvärde eller verkligt
19
UPPLYSNINGAR TILL
BOLAGSORDNING
ENSKILDA
POSTER
NOT 1 Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara avtal.
2014
2013
Förfaller inom ett år
Förfaller senare än ett men inom 5
SUMMA
-36 516
-59 360
-95 876
0
0
0
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Leasingen utgör hyrda fordon
-26 285
0
2
2
1
1
Löner och ersättningar m.m.
Styrelse och VD.
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader VD
Pensionskostnader övriga
-474 516
-329 016
-241 211
-35 484
-8 821
-106 146
-3 024
-36 216
- 4 014
0
Löner och ersättning till styrelse
och VD fördelar sig på Jon Hillgren, VD
Emma Edfors
Elin Sahlman
Johan Stenberg
Henric Boeng
Summa
-442 516
-18 000
-6 000
-4 000
-4 000
-474 516
-106 146
0
0
0
0
-106 146
Byggnader
Maskiner
Inventarier
- 25 188
- 5 204
-107 572
- 23 803
- 5 204
- 68 428
SUMMA
-137 964
-97 435
NOT 2 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
varav män
NOT 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
20
NOT 4 Årets skattekostnad
2014
2013
Skatt på årets resultat
-23 822
59 573
Redovisat resultat före skatt
Skatt enl. gällande skattesats 22 %
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad skattekostnad
87 080
-19 158
-4 676
11
0
-23 822
-329 519
72 494
-1 326
0
-11 596
59 573
NOT 5 Uppskjuten skatt
2014
Skillnaden mellan å ena sida den inkomstskatt som har
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs
av uppskjuten skatt på skattemässigt underskott
NOT 6 Byggnader
110 696
2014
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Investeringar
Försäljning/utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
2013
134 518
2013
595 089
1 521 010
0
2 116 099
595 089
0
0
595 089
-35 705
0
-25 188
-60 893
- 11 902
0
- 23 803
- 35 705
2 055 206
559 384
Statligt stöd
Bolaget har under 2014 erhållit företagsstöd från Länsstyrelsen. Bidraget uppgår till 3 750 kr,
investeringen för byggnad har minskats med motsvarande belopp.
Bolaget har under 2012 erhållit företagsstöd från Länsstyrelsen. Bidraget uppgår till 283 200
kr, investeringen för byggnad har minskats med motsvarande belopp.
21
2014
NOT 7 Maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Investeringar
Försäljning/utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
26 020
0
0
26 020
26 020
0
0
26 020
-7 806
0
-5 204
-13 010
- 2 602
0
- 5 204
- 7 806
13 010
18 214
2014
NOT 8 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
488 223
Vid årets början
362 210
Investeringar
0
Försäljning/utrangeringar
849 434
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-91 377
Vid årets början
0
Försäljning/utrangeringar
-107 572
Årets avskrivning enligt plan
-198 949
Redovisat värde vid årets slut
2013
650 485
2013
400 747
87 476
0
488 223
- 22 949
0
- 68 428
-91 377
396 846
Statligt stöd
Bolaget har under 2014 erhållit företagsstöd från Länsstyrelsen. Bidraget uppgår till 25 000 kr,
investeringen för inventarier har minskats med motsvarande belopp.
Bolaget har under 2012 erhållit företagsstöd från Länsstyrelsen. Bidraget uppgår till 76 800 kr,
investeringen för inventarier har minskats med motsvarande belopp.
NOT 9 Övriga fordringar
Fordran anställda
Förskott till leverantörer
NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
22
2014
2013
0
323 236
160
0
323 236
160
2014
2013
48 897
125 000
46 186
1 304
173 897
47 490
NOT 11 Eget kapital
Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt kapital
Vid årets början
Nyemission
Emissionskostnader
Fondemission
Årets resultat
Vid årets slut
256 000
50 000
- 486 410
256 000
2 544 000
2 450 000
- 154 208
-256 000
562 000
4 583 792
- 486 410
2 313 590
2 500 000
-154 208
63 258
63 258
63 258
4 722 640
En A-aktie ger 10 röster och en B-aktie ger 1 röst.
Antal A-aktier: 1 560 000 st
Antal B-aktier: 688 000 st
NOT 12 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
NOT 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
2014
300 000
- 300 000
0
2014
2013
300 000
- 300 000
0
2013
152 013
19 987
152 013
19 987
23