Sammanfattningen av Gotland Art Week 2015.

SAMMANFATTNING
2015
¬#LOGGA/BILD
2
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
INNEHÅLL
GOTLAND ART WEEK – IDEELL FÖRENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GOTLAND ART WEEK 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MÅLUPPFYLLNAD 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utfall/positiv enkät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ökat resande och boende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Förväntningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UTFALL AV INDIKATORER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
HORISONTELLA MÅL
.............................................................
22
PROJEKTETS ÖVRIGA RESLUTAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT
OCH NYA SAMARBETEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
INFORMATIONSINSATSER, OFFENTLIGGÖRANDE
OCH RESULTATSPRIDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FRAMTIDA MÖJLIGHETER, TILLVÄXT
OCH UTVECKLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
KOMMENTARER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
GOTLAND ART WEEK EVENEMANG 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
UTVÄRDERING 2015 FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER . . . . . . . . . . 47
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
3
GOTLAND ART WEEK – IDEELL FÖRENING
Gotland Art Week är en ideell förening. Den består av drygt 90 medlemmar – medverkande
i Gotland Art Week – 2015. Gotland Art Week är tänkt som en årligen återkommande
konst- och kulturvecka på Gotland. Den skall ligga strax efter sommarsäsongen, under
vecka 34 och omfatta de flesta kulturyttringar i det vidare begreppet av ordet ”Art”
– så som teater, musik, performance, litteratur, street art, film, dans, hantverk, grafik,
målning, skulptur och innefatta vernissager, utställningar, konstprojekt, festivaler etc.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att genomföra och
marknadsföra eventet Gotland Art Week – en årligen återkommande konst och kulturvecka
på Gotland. Ändamålet med veckan är att locka till sig och visa regionala, nationella såväl som
internationella konst och kulturyttringar. I begreppet konst och kultur inbegrips alla erkända
såväl som nya och moderna inriktningar. Gotland Art Weeks syfte är att vitalisera konstscenen
samt att göra Gotland till ett intressant resmål i Östersjön. Samt därmed förenlig verksamhet.
Gotland Art Weeks stadgar
Ordförande Inger Harlevi
Visby 2015-10-31
4
Initiativtagare Björn Pettersson
Visby 2015-10-31
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
VISION
• Vi vill skapa ett återkommande evenemang som lyfter och gestaltar konstoch kulturutbudet på Gotland och övriga Östersjöregionen.
• Ett internationellt forum för kreativt utbyte, handel, innovation och inspiration.
• Vi vill växa i lagom takt, med fokus på konstnärlig bredd, höjd och variation.
• Vi ser att Visbys torg och ruiner fylls av musik, dans, skratt, konst och installationer.
Krogar serverar konstnärliga menyer, skapade av egna och inbjudna stjärnkockar.
Dörrarna till öns ateljéer, gallerier, biografer, bygdegårdar och kyrkor står på vid gavel.
Gotlands musikscener fylls av att brett spektra av artister.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
5
GOTLAND ART WEEK 2015
Om man skall sammanfatta Gotland Art Week 2015 i ett ord så måste det bli SUCCÉ.
Redan första året lyckades veckan överträffa alla uppställda mål med råge.
Responsen från aktörer, arrangörer och besökare var mycket positiv.
Köpmän, hotellbransch och researrangörer såg ett uppsving under veckan.
Veckan fick stort genomslag i press och sociala medier.
6
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Sent på hösten 2014 föds idén om att skapa en årligt återkommande konst- och kulturvecka på Gotland. Det har under många år diskuterats och funderats på hur man skall
förlänga säsongen och skapa nya reseanledningar till ön. Kunde en konst- och kulturvecka
möjligen vara svaret på frågan? Det var en idé värd att pröva.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
7
Mycket talade för att en vecka i konstens och kulturens tecken skulle fungera. Ska man
bygga grunden för ett långsiktig årligen återkommande event så får man bygga på något
som redan finns och är förankrat. Ön har ett stort utbud av aktiva konstnärer och kultur-arbetare. Den kreativa näringen är stark och erkänd långt utanför landets gränser.
Många av landets etablerade konstnärer har ateljéer och/eller sommarboende på ön.
Det finns sedan lång tid tillbaka upparbetade kontakter med länderna kring Östersjön
i frågor rörande kulturen. Tanken med Gotland Art Week är att skapa en arena för detta
och framhäva det befintliga.
Genom att lägga veckan efter den traditionella sommarperioden så kan flera positiva
faktorer uppnås.
• Hotellen, restaurangerna, handlarna och turistanläggningarna som redan idag har god
beläggning fram till och med medeltidsveckan (v32) och större delen av vecka därefter
skulle genom Art Weeks publik få ökat underlag ytterligare en vecka.
• Målgruppen som lockas av en konst och kulturvecka är bred och spänner över
åldrarna. En viktig del av denna är de så kallade WHOPs (Wealthy, Healthy, Older
People) och DINKs (Dual income, no kids).
En attraktiv målgrupp som har det ekonomiskt gott ställt.
• Sommargotlänningarna som redan har boende på ön kan lockas stanna kvar
ytterligare en tid.
• Sensommarvädret på Gotland är stabilt och angenämt.
• Den kanske viktigaste målgruppen – gotlänningen, har precis
kommit tillbaka från sin semester.
Idén bakom Gotland Art Week 2015 bygger på att man lyfter
det som redan finns, paketerar det och visar upp det under
ett gemensamt paraply. En tanke för att göra programmet
lockande var att lyfta fram ett huvudevent varje dag
under veckan.
Målsättningen detta första pilotår sattes till att
få ihop 20 event, involvera 50 företag och att
evenemangen tillsammans kunde locka till
sig 2000 besökare.
8
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Första steget mot genomförandet av veckan var att förankra idén hos beslutfattare,
kulturarbetare och näringsidkare. Hösten 2014 och stor del av våren 2015 gick åt till att
knacka dörr och förankra idén. Drygt 150 möten hölls – enskilt eller i grupp. Utfallet var
positivt. Nästa steg blev att försäkra sig om att veckan skulle få ett tillräckligt kvalitativt
program och att finansieringen skulle gå att lösa.
Region Gotlands näringslivsenhet uppvaktades. Länsstyrelsen likaså. Flera bidragsansökningar skickades in, bland annat till DBW, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och
Alfastiftelsen. Ett stort antal företag besöktes i jakt på samarbetsformer och sponsringsmedel. Responsen kändes tillräckligt god för att gå vidare.
En intresseanmälan gick ut till utvalda kulturutövare och institutioner. I samband med detta
utskick gjordes en film om processen bakom
tillverkningen av själva utskicket – The Artvelope. Filmen publicerades och spreds via sociala
medier.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
9
FOTO: CARLA LOMAKKA
En förfest anordnades för att skapa en positiv aura kring projektet och mana till medverkan. När det någon månad senare var dags att samla in informationen ville antalet anmälningarna inte ta stopp. Över hundra aktörer hörde av sig och ville ge sitt bidrag till veckans
innehåll.
När programkatalogen slutligen gick till tryck så omfattade den 96 sidor. Den innehöll över
150 evenemang. Baksidan fick texten ”Denna katalog är inaktuell” – för det stod redan då
klart att det skulle inkomma fler önskemål om medverkan efter det att katalogen tryckts
och distribuerats. Katalogens innehåll och de senare inkommande evenemangsbidragen
lades ut digitalt på Gotland.net evenemangskalender, Destination Gotlands biljettbokning
samt på Gotland Art Weeks hemsida, Facebooksida, Twitterflöde och på Instagram.
10
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
11
Under sommaren säkerställdes programmet
och då framför allt de delar som Gotland Art
Week själva ansvarade för: invigningen,
gatubrunnslocksmålning, Art Safari, Young
Art och avslutningen. Projektgruppen var
även involverad i andra evenemang: Cementas
graffitimålning, Art Baren, Girl Power i
Norrlanda och Bergmanfilm i St. Nicolai
Ruin i Visby för att nämna några.
12
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
MÅLUPPFYLLNAD 2015
Veckan lockade stora skaror intresserade, såväl besökare som arrangörer.
• 161 evenemang genomfördes – åtta gånger fler än målbilden.
• 109 arrangörer låg bakom veckans innehåll.
• Arrangemangen drog totalt till sig långt över 11 500 besökare (troligen många fler då
siffran endast omfattar besökssiffror från 51 av arrangörerna). Mer än fem gånger den
målbild som sattes upp i projektets start.
• 239 företag involverades under veckan, som arrangörer, annonsörer, sponsorer och/
eller samarbetspartners.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
13
Veckans program i stora drag:
• Veckan inleddes med en invigning söndagen den 16 augusti.
• Måndagen var Visbys dag och bland alla event så utmärkte sig Öppna Ateljéer och
Visby Centrum genom en gemensam vernissage i ett femtiotal butiker runt om i staden.
• På tisdagen visades bland mycket annat Bergmanfilmen ”Sommar med Monika”
i St. Nicolai Ruin i Visby.
• På onsdagen var fokus evenemang på södra Gotland. Bland mycket annat så arrangerade en buss-safari söderut och besökarna fick under turen se ett flertal utställningar och
performances.
• Under torsdagen spelades det klassisk musik i ruinerna och det målades gatubrunnslock på Östercentrum i Visby och på landet öppnade femtio av Öppna Ateljéers konstnärer för besök.
• Fredagen riktade sitt fokus mot norra Gotland där en performance på Bungenäs,
besök på Bergmancenter och Cementas graffitivägg var några av inslagen. I Norrlanda
genomfördes en glasperformance av fyra skandinaviska glaskonstnärer och i Visby
visades film på Domkyrkans vägg.
• Mycket musik blev det under lördagen. Visbyfestivalen presenterade sitt internationella
program och på Stafva Gård blev det SmeRock.
• Gotland Art Week avslutades på söndagen den 23 augusti genom att Sveriges Radios
Klockrent framfördes på Donners plats. Under ljudet av ringande kyrkklockor och
vackra bilder lämnade besökarna Gotland Art Week 2015 bakom sig. Hela ön hade
under åtta dagar omfamnats av konst- och kulturyttringar och väldigt många gick hem
och var förundrade över den kreativitet och den kraft som näringen har på ön.
14
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Målet att locka till sig gotlänningar och attrahera tillresta uppnåddes. Budskapet att Gotland är ett strakt fäste för konst och kultur nådde fram. Veckan hade genom flera av sina
offentliga evenemang lyckats sprida konst och kultur till en ny målgrupp som kanske inte
är så vana att gå på konsertsalar, konsthallar eller gallerier.
Det skrevs långt över femtio artiklar i tidningarna och
på nätet inför och under veckan. I de sociala medierna
fick veckan stort genomslag. Förutom föreningens egna
forum (Facebook, Twitter, Instagram, hemsida, app
etc.) så var Gotland Art Week under pågående vecka
även värd för Gotlands gemensamma Instagramkonto
Gotland365 med över 2000 följare.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
15
Utfall/positiv enkät
Alla mål som ställts upp överträffades flera gånger om! Gotland Art Week fick bred
spridning och var på allas läppar under såväl sommar som höst. En av anledningarna
till genomslaget beror troligen på att många efterfrågat ett kulturellt fönster att samlas
kring, en gemensam arena. Gotland Art Week fyllde uppenbarligen ett uppdämt behov. Flera pekar förutom detta på att veckans inkluderande upplägg gav plats för stor
frihet vad gäller innehåll, omfattning och ambition. Det låga priset för att medverka i
den gemensamma marknadsföringen bidrog också till att flera vågade satsa lite extra.
Den enkät som Almi genomförde efter veckan pekar på att övervägande majoriteten
av arrangörerna (81 %) skulle tänka sig en ny insats nästa år och de allra flesta var
nöjda med veckan. En annan positiv effekt som framkommer är att flera rapporterar
ökad försäljning under veckan. På frågan om de normalt hade haft öppet under vecka
34 svarar drygt 70% att de skulle haft stängt. Målet att öppna upp Gotland hade uppenbarligen nåtts. Hälften av arrangörerna menar att stor del av deras publik bestått av
besökare från fastlandet. Se hela rapporten i slutet av detta dokument.
Hade ni haft detta/dessa
evenemang under vecka
34 även om det inte varit
Gotland Art Week?
Utifrån vad du vet idag – tror du
att du kommer att ta del i Gotland
Art Week nästa år?
16
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Ökat resande och boende
Destination Gotland presenterade siffror på
tillresande vecka 33-35. De pekar på en 9,9%
ökning mot tidigare år. Även flyget pekar
på en märkbar ökning av resenärer under
veckorna. Gotland Art Week anges som en av
flera anledningar till ökningen.
De tre stora hotellen i Visby (Hotel Scandic Visby, Clarion Hotel och Best Western
Strand Hotel Visby) rapporterar 15 % ökad beläggning under vecka 34. Även Visby
Centrum vittnar om att deras butiker, restauranger och anläggningar haft goda
försäljningssiffror i samband med Gotland Art Week.
Flera av de konstnärer och anläggningar som hållit öppet berättar att antalet kunder som
kommit till ateljéer, gallerier och butiker kanske varit färre i antal än under högsäsong
men att detta kompenserats av att de varit av en mer köpstark kategori än normalt.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
17
Förväntningar
Då detta var första året som Gotland Art Week genomfördes så finns det ingen historik
att falla tillbaka på och/eller jämföra med. De målbilder, förväntningar och budgetar som
skissats fram var uppskattningar. Många ansåg målbilderna för högt ställda och budgeten
för snäv. Alla var överens om att tidsperspektivet var allt för kort.
Med facit i hand kan vi konstatera att målen för veckan avseende antal besökare, event
och arrangörer överskreds med upp till åtta gånger (se utfall av indikatorer). Att ekonomin
trots denna ökning höll sig inom ramen beror till stor del på att många efterskänkte eller
subventionerade sina fakturor och tjänster.
De medverkande hade kontaktats under projekts förstudietid. Man ställde sig då relativt
avvaktande och flera institutioner hoppade av på grund av tidsperspektivet. När det började
närma sig deadline för katalogproduktion stormade dock programpunkterna in. Attityden
hade förändrats och förväntningarna likaså. Man var nu väldigt positiv inför veckan och
efter veckans genomförande pekar Almis enkät på att de allra flesta är fortsatt positiva till
medverkan även kommande år.
En av flera frågor inför veckan var om det skulle finnas publikunderlag – turister och lediga
gotlänningar - till alla evenemang som skulle genomföras.
Ett försök till lösning var att försöka flytta den publik som fanns till olika delar av ön.
Södra och norra delen av ön fick varsin fokusdag under veckan. Resultatet blev att
evenemangen i Visby fick god publik och detsamma gäller de större eventen i Slite,
Burgsvik och När.
Många event var spridda över ön, bland annat så var femtio konstnärsateljéer öppna under
sista helgen av veckan. För att underlätta lokaliseringen till dessa så hade programmeringsföretaget imCode för Gotland Art Weeks räkning tagit fram en kart-app. Besökarna hittade
fram men farhågorna om att publikunderlaget utanför Visby skulle vara för tunt besannades
till viss del. Trots detta så påpekar flera att de nådde nya intressanta målgrupper.
18
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
19
UTFALL AV INDIKATORER
11000
ANTAL BESÖKANDE
Målbild
7000
Verkligt utfall
5000
2000
0
2015
2016
0
2017
2015
161
ANTAL EVENEMANG
Målbild
Verkligt utfall
60
40
20
2015
2016
0
2017
2015
239
ANTAL DELTAGANDE
FÖRETAG
Målbild
Verkligt utfall
100
75
50
25
0
0
2015 2016 2017
2015
Här har vi endast räknat med arrangörer, deltagande butiker i VisbyCentrum, sponsorer,
samarbetspartners och annonsörer. Ytterligare åtskilliga företag medverkade till att veckan
blev av men vi har dragit gränsen vid de ovanstående.
20
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Utfallet av 2015 överträffade satta målbilder. Anledningarna till detta anses vara flera.
• Flera som tillfrågats har pekat på att det funnits ett uppdämt behov inom den kreativa
näringen för en gemensam arena att verka på. Gotland Art Week fyllde detta
tomrum.
• Projektet la initialt stor kraft på att förankra projektidén på bred front.
Föreningar, företag, politiker, organisationer, konst- och kulturutövare
uppsöktes och fick höra om projektet långt innan veckan lanserades
offentligt. Över 150 möten hölls under hösten och våren 2014-15.
• Gotland Art Week 2015 skulle bli en gotländsk angelägenhet
så fokus låg på att lansera och sprida veckan lokalt.
• Genom att flytta ut konsten till offentliga arenor så fick
fler tillgång till upplevelsen. Flera av de mest besökta
evenemangen försiggick på offentliga platser.
• De allra flesta evenemangen var gratis.
• Flera anser att det var enkelt, prisvärt och icke
exkluderande att anmäla sig – vilket lockade många
att pröva på.
• Marknadsföringen fick stort genomslag
och medierna skrev mycket om veckans
evenemang.
• Att vädret var strålande bidrog även till
den positiva stämningen och att flera av
utomhusaktiviteterna blev välbesökta.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
21
HORISONTELLA MÅL
Folkhälsa
Några av veckans evenemang omfattade aktiv medverkan av besökarna. Art Safaris,
kyrkoguidningar, rundturer, stadsvandringar och utomhus performance bygger på aktiv
fysisk medverkan av besökaren.
Integration
Global Gotland var en av några som presenterade ett integrerat program.
Jämställdhet
Aktörer och medverkande under veckan var jämt fördelade mellan könen. Vad gäller
åldersperspektivet så anordnade Young Art Week att antal aktiviteter riktade mot den
yngre målgruppen. Även Körsbärsgården och Leva Kungslador anordnade flera arrangemang
för de yngre. Den övervägande delen av evenemangen hade fritt inträde.
Miljö
Samtliga trycksaker producerades av Svanencertifierade tryckerier.
Några av de konstprojekt som infattades i veckan satte fokus på miljöfrågor. Bland andra
Patrik Qvist i Bungenäs. Hans performance om kalkindustrin fick stort mediealt genomslag.
22
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT
Då projektet sjösattes var ett av huvudmålen att veckan skulle hjälpa till att förlänga
sommarsäsongen. Veckan skulle locka till sig fler tillresta. Under projektets uppbyggnad
ändras målbilden och fokus flyttades mot gotlänningen. Genom att göra veckan intressant
för gotlänningen skulle den automatiskt även bli spännande och lockande för tillresta.
Gotlänningen skulle bli ambassadör för veckan.
De rapporter som kommit in från Almis enkät tyder på att största delen av besökarna
på evenemangen varit gotlänningar. Helt enligt projektets målsättning. Glädjande var att
veckan dessutom lockade stora andelar tillresta och ökad boendebelägging.
Flera av de evenemang som genomfördes under veckan lockade till sig större antal
besökare än förväntat. Exempelvis så blev invigningen av veckan (800 besökare) såväl
som avslutningen (500 besökare) oväntat välbesökta.
Det evenemang som Visby Centrum och Öppna Ateljéer skapade lockade stor publik.
Arrangemanget fick god publicitet, skapade försäljning och lyckades lyfta fram
konstnärerna till en bredare och större publik.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
23
Många uppskattade de evenemang som skedde på centrala Visbys shoppningstråk.
På Östercentrum genomfördes såväl gatumålningsprojekt som gatubrunnslocksmålningar.
På stora torget arrangerades Street art.
De som normalt inte kommer i kontakt med konst kunde genom flera av
Gotland Art Weeks arrangemang (se ovan) närma sig öns konstnärer på ett
för dem kanske naturligare, enklare och mindre pretentiöst sätt än att söka
upp gallerier och konsthallar.
FOTO: John Norrby
24
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
En intressant aspekt av veckan är att flera sett den som en katalysator för att genomföra
det projekt man länge funderat över. Leva kungslador skapade en konstpark med flera
installationer – något som internt diskuterats en längre tid. Cementa lät preparera och
renovera en gammal förfallen fabriksvägg. Man bjöd in sex graffitikonstnärer att måla
väggen. Bergmancenter tog veckan som anledning för att ta Ingmar Bergmans filmer till
Visby genom att visa en av regissörens filmer i St. Nicolai Ruin.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
25
FOTO: Karl Melander
Andra vittnade om att veckan fungerat som motivation för att pröva helt nya konstnärliga
grepp och uttryck. Johannes Nevala skapade ett tjugotal nya målningar där han experimenterade fram en helt ny motivbild. Gösta Wallmark skapade en fyra meter hög skulptur i
Bläse. Glaskonstnär Jennie Olofsson samlade tre andra konstnärer från olika Skandinaviska länder och genomförde för första gången en gemensam glasperformance. Detta lockade
besökare till hennes nyöppnade glashytta i Norrlanda.
26
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Runt omkring på ön öppnade flera konstnärer
och affärsidkare sina portar och höll verksamheten öppen ytterligare en vecka. Mer än
70 % av de medverkande hade annars haft
stängt denna vecka (enligt enkäten från Almi).
Antalet arrangemang som skedde runt omkring ön är imponerande. Den kart-app som
projektet skapat pekar ut dem alla och ger en
bra övergripande bild av omfattningen och
spridningen. Den underlättade uppsökandet av
dessa evenemang.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
27
KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT
OCH NYA SAMARBETEN
Samarrangemanget mellan Öppna Ateljéer och Visby Centrum blev en lyckad mix där
konstnärerna och handlarna kunde mötas och få gemensam glädje av varandra. Båda
parter ser positivt på fortsatt samarbete.
2015
NORRA GOTLAND
Öppna ateljéer
1
2
3
Gotland 20–23 augusti
4
5
6
Öppettider i ateljéerna:
20 – 23 augusti kl 11:00 – 18:00.
7
8
13
9
10
5
7
3
11
12
2
9
10
14 4
1
15
8
13
14
15
Kartmarkeringarna är ungefärliga.
För exakt vägbeskrivning samt information om konstnärer, ateljéer och
gallerier; ladda ner appen Gotland
Art Week till din mobil och surfplatta.
12
6
ÖSTRA GOTLAND
16
17
18
Mer information och inspiration finns
även på www.oppna-ateljeer.se
46 47
19
48 49 50
20
21
11
22
23
72
83
73 30
36
31
24
25
76
32
45
26
37
84
26
27
26
16
28
78
33
38
22
86
38
29
41
24
30
81
35
31
47 46
28
27
29
71
79
34
64
45
VISBY
20
36
33
18
32
47
33
34
35
40
23
53
40
Ulla Ahlby
Bo Ericsson
Madeleine K Franzén
Annika Hansson
Gunilla Larsén
Catharina Johansson Ek
Dan Leonette
Lena Lundell Sällfors
Anne Nilsson
Pia Nilert
Barbro Sandell
Lena Sharp
Torleif Solberg
VÄSTRA GOTLAND
32
17
37
21
Sven Bjärhall
Carola Edlund
Sören Fröberg
Grethe Färnlöf
Jana Kasselbäck
Jonas Kling
Anita Kullström
Birgitta Lindahl
Eva-Karin Lindén
Heiner Peter Norberg
Lars Nordberg
Shelley Sharr
Marie-Louise Sundqvist
Eva Trolin
Anders Wallén
36
35
25
42 19
37
Vi kan Gotland.
56
41
54
43
38
44
63
Rose Dietz och Lars Hellström
Malin Ekström Björkqvist
Agneta Björkman Sund
Marianne Korsman
Ingela Penje
Ulla Löfstedt
Anna-Stina Purk
Berith Sernelius Meier
Ann Uddin
Maj Wennerdahl
SÖDRA GOTLAND
39
49
40
41
50
39
42
46
48
50
43
44
45
Elena Berg Österdahl
Aira Lee
Lizi Kothe-Lebsanft
Svante Gärdek
Eva-Marie Kothe-Sjöholm
Ninni Westerman
Anki Wolter
VISBY
46
55
42
47
48
49
50
Eva Bergenwall
Anette Blomberg
Grafikgruppen Visby
Zigge Holmgren
Christer Mattson
Visby Centrum & Öppna Ateljéer
presenterar
es
”Sverig längsta vernissage”
:00
49
Måndagen den 17 augusti 10:00-18
shopping
Välkommen till en unik konst och
Visby!
n
stade
sarvs
värld
i
velse
upple
48
47
46
45
44
43
41 42
14
15
39,40
38
32-37
31
30
11
12
10
23
43
9
2 1
5, 6, 7, 8
16,17
26,25,24
18 19
27
22
29
13
20
21
28
28
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Konstvandringen startar på
Adelsgatan, går sedan genom
hela Visby innerstad och
avslutas på Östercentrum.
Kartan här till vänster visar den
föreslagna vandringen från
nummer 1-49, listan på alla
deltagande konstnärer och
företag hittar du på andra
sidan. Trevlig vandring!
På Östercentrum genomförde Gotland Art Week tillsammans med butiken Street
Society och varuhuset Coop ett projekt. Sex konstnärer fick under en begränsad tid
måla gatubrunnslock och sedan bjöds publiken in att rösta på sina favoriter. Projektet
fick in drygt 125 röstsedlar och lockade hundratals nyfikna.
De Art-Safaris – guidade bussresor - som introducerades under veckan och som lotsade
besökare till såväl norra som södra delen av ön kopplade samman flera verksamheter.
Turerna genomfördes i samarbete med en lokal bussentreprenör – Perssons buss.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
29
GotlandsMusiken visade under invigningen av veckan upp resultatet av deras pågående
samarbete med Tonsättarcentrum och deras nystartade projekt tillsammans med housemusikern Raise. Ett samarbete som senare under hösten visades upp för öns skolungdomar.
Visby Internationella tonsättarcentrums projekt GuteLjaudKarte – fyra ljudinstallationer
av internationella konstnärer, som rönt stort intresse under sommaren fick under veckan
ytterligare aktualitet. Projektet skulle lagts ner den 16 augusti men man förlängde projektet tack vare Gotland Art Week till den 23 augusti.
30
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Gotland Art Week blev arenan för Visby Festivalen – ett internationellt sing and songwriter
event. Arrangörerna hade detta år valt att flytta datumet för festivalen från början av sommaren till slutet. Det var nionde året i rad som det uppskattade evenemanget genomfördes
– denna gång till en större publik än tidigare år.
Young Art Week var festivalens ungdomssatsning. Tillsammans med föreningen De
duschande vännerna genomförde man bland annat en konsert med Bergmanstipendiaten
Mattias Alkberg. Man hade dessutom ett samarbete med Fenomenalen och Almedalsbibliotektet där flera arrangemang riktade mot en yngre målgrupp genomfördes.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
31
INFORMATIONSINSATSER, OFFENTLIGGÖRANDE
OCH RESULTATSPRIDNING
Då det var första gången projektet genomfördes och fokus var riktat mot Gotland så koncentrerades mediebearbetningen mot de lokala medieaktörerna. Första gången projektet
uppmärksammade var vid jultid 2014. Med tiden och i samband med att veckans koncept
tog form rapporterade tidningarna och radion löpande framväxandet av veckan.
Första publika tillställningen som veckan genomförde var en förfest i april. Den lockade
drygt 125 besökare och fungerade som startskott för veckan. I samband med detta hade
införsäljningsmaterial tagits fram och skickats till tänkta arrangörer, sponsorer och bidragsgivare. Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och regionsstyrelsens ordförande
Björn Jansson höll i tillställningen. Här offentliggjordes Region Gotlands officiella stöd till
veckan.
FOTO: CARLA LOMAKKA
32
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
I övrigt material som producerat inför veckan har den växande andelen samarbetspartners
hela tiden fyllts på. På föreningens hemsida har skaran stadigt vuxit och vid varje tillfälle
har Facebooksidan annonserat och välkomnat en ny aktör.
I den programkatalog som i maj producerades ägnades en av de centralt belägna sidorna åt
samarbetspartners. Region Gotland som en av de största medfinansiärerna presenterades
överst och de övriga i fallande ordning. När katalogen senare digitaliserades på Gotland.
net så framkommer det även här vilka parter som gjort projektet möjligt att genomföra.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
33
Vid de tillfällen som medarbetare intervjuats eller föredragit projektet (exempelvis Landshövdingens sommarfest) har sponsorerna framhållits. Detsamma gäller de nyhetsbrev och
pressreleaser som föreningen distribuerat.
Förutom de egna nyhetsbreven så har Destination Gotland och Gotlandsflyg spridit information om Gotland Art Week i sina nyhetsbrev. Tillsammans skall drygt 1,5 miljoner brev
har gått ut. Nyheten om veckan har på detta sätt nått utanför Gotland.
I samband med veckans start och under själva veckan skrevs det dagligen artiklar om de
olika arrangemangen. Sammanlagt så har över 50 artiklar publicerats i tryckt media och i
tidningarnas nätupplagor. Radio och TV gjorde ett flertal inslag och spridningen blev stor.
I sociala medier var veckan ett hett och återkommande inslag. Föreningens egna Facebooksida, Instagram och Twitter spred informationen vidare.
34
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Efter veckan skickade Almi Företagspartner ut enkäter till arrangörer för att samla in åsikter och erfarenheter. Materialet har bearbetats och sammanställs och finns att ladda ner på
hemsidan – www.gotlandartweek.se
En trycksak togs fram i samband med Företagardagen på Gotland i oktober 2015. Här
publicerades några av de resultat som veckan samlat. Här presenterades även de ingående samarbetspartnerna och arrangörerna. Trycksaken och resultatet distribueras till såväl
sponsorer som medier.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
35
FRAMTIDA MÖJLIGHETER, TILLVÄXT
OCH UTVECKLING
2015 var pilotåret för veckan. Flera frågor skulle få sina svar. Skulle det gå att samla alla aktörerna kring en konst- och kulturvecka? Skulle det komma några besökare? Skulle det vara
möjligt att på så extremt kort tid (mindre än nio månader) gå från idé till konkret handling?
Var det möjligt att få finansiering på så lösa och förhållandevis osäkra grunder? Om så – vad
skulle vi kunna dra för slutsatser?
Frågeställningar som kan sammanfattas med ett enkelt – Ja det gick! Och Ja det förefaller
som att de flesta vill att veckans skall få fortsatt leva kvar.
Från idéer till framgångsrika företag
Utifrån vad du vet idag – tror du att du kommer att
delta i Gotland Art Week nästa år?
Almi Företagspartner fick i uppgift att genomföra en enkät i samband med avslutningen av
veckan. Denna gav till svar att drygt 80% av arrangörerna definitiv eller troligen kan tänka
sig medverka även nästa år. Underlaget från arrangörshåll är med andra ord positivt.
PERSONAL
ÖVRIGT
ADMINISTRATION + HYRA
ARVODEN
SKATTER
TRYCKSAKER
INVIGNING,
AVSLUTNING,
FÖRFEST
PROGRAMKATALOG
ANNONSERING
REKLAMTJÄNSTER
36
DOKUMENTATION +
UTVÄRDERING
Budgeten för 2015 var satt till
cirka 1,3 miljoner, avhängigt
av en omfattning om cirka
20 evenemang. Utfallet blev
drygt 160 evenemang och en
därmed större kostnadsbild
och förändrad arbetsbörda
för projektgruppen. Detta till
trots så höll sig projektet inom
kostnadsramen. Projektets
kostnader fördelades 2015
enligt diagram till vänster.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Gotland Art Week 2015 finansierades till stor del av subventionerade tjänster och varor.
Mer än hälften av projektets kostnader efterskänktes, omfattades av samarbetsavtal eller
fick alternativ finansiering. De allra flesta jobbade utan betalning. Utöver detta så samlade
projektet in kontant stöd från sponsorer, bidragsgivare, annonsörer och genom medlemsavgifter. Region Gotlands näringslivsenhet bidrog med en större insats. Totalt hamnade
den samlade summan av kontant stöd på ca 900 000 kr. Inkluderar man samtliga kostnader
även de som omfattades av samarbetsavtal och de subventionerade tjänsterna och varorna
så hamnar totalsiffran för veckans genomförande på drygt 2 miljoner.
REGION
GOTLAND
NE
SAMARBETSPARTNERS
DBW
HELGE AX:SON JOHNSON
LÄNSSTYRELSEN
REGION GOTLAND KFF
ALFA STIFTELSEN
SUBVENTIONERADE
TJÄNSTER OCH VAROR
SPONSORER
ANNONSER
EVENEMANGSSIDOR
MEDLEMSAVGIFTER
Detta faktum är viktigt att ta med sig till kommande års budget. Även fortsättningsvis
går det att räkna med subventionerade kostnader till en viss del, men det är ytterst osannolikt att stödet kommer vara i samma omfattning som detta första pilotår. Behovet av
fortsatt stöd en tid framåt anses därför som helt avgörande för den fortsatta utvecklingen
och uppbyggnaden av veckan. Det ekonomiska incitamentet från flera aktörer borgar för
att veckan sett ur ett längre perspektiv kan fortleva via egen finansiering. För att ta sig dit
behövs dock säkrad finansiering och fortsatt fokus på utveckling.
För att genomföra veckan i samma omfattning som detta första år eller därtill lyfta den
till nästa nivå behövs initiativ och engagemang från fler aktörer, såväl köpmän, researrangörer som kulturutövare. Intresse finns och det faktum att veckan renderat intäkter
till flera aktörer ses som positivt för att locka till sig fler engagerade intressenter
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
37
Projektet Gotland Art Week 2015 fokuserade på konst- och kulturutövare på/från Gotland.
Kommande år siktar man mot att lyfta in såväl nationella som internationella aktörer. Gotland Art Weeks vision är att bli en internationell intressant angelägenhet i Östersjöregionen.
Ett par månader efter avslutningen av 2015 års upplaga kan vi konstatera att det finns utomordentliga förutsättningar till att Gotland Art Week skall kunna fortleva och utvecklas de
kommande åren. På samma sätt som Almedalsveckan och Medeltidsveckan gjort.
38
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Ett av fler långsiktiga mål med Gotland Art Week har varit att förlänga säsongen. Över
70% av de medverkande aktörerna hade normalt haft stängt denna period på året. Konsten
och kulturen lockade redan detta första år till sig stora mängder besökare vilket gav till
effekt att även andra näringar fann underlag för ökade intäkter och därmed bidra till ökad
tillväxt på Gotland.
Mycket gick bra redan under pilotåret 2015, men bra kan bli bättre med tiden. Många nya
idéer poppar upp samtidigt som flera frågeställningar kommer till. Frågor som kommande
års upplagor bör beakta rör bland annat delaktighet, omfång och internationalisering.
Projektet Gotland Art Week 2015 genomfördes till stora delar av en liten engagerad projektgrupp med ytterst begränsad budget. Denna projektgrupp behöver förstärkas med
externa krafter från bland andra köpmännen, resenäringen samt självfallet från
konst- och kulturutövare, grupper som har egenintresse i att veckan fortlever
och utvecklas.
Finansieringen behöver stärkas och bli långsiktig. Årets upplaga
betalades till övervägande del av subventionerade tjänster och
bidrag. Något som lär se likadant ut ytterligare några år framåt
men som sett i ett längre perspektiv behöver styras över
mot egenfinansiering och ökat samarbete med de som
faktiskt tjänar på veckan.
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
39
Frågan om bred konst kontra smal är en annan viktig fråga som behöver belysas. Hur
underviker man krockar och istället stärker de gemensamma ambitionerna att nå ut till
intresserade? Gotland Art Week är en utmärkt arena för att ta hand om denna frågeställning. På sikt skulle veckan kunna utvecklas till ett konstens och kulturens mötesplats på
samma sätt som Almedalsveckan blivit för politiken.
För att nå visionen om en internationell mötesplats för konst och kultur behöver såväl nationella som internationella utställare, konstnärer, aktörer lockas till veckan. För att detta
skall ske behövs såväl ekonomiska medel som kontakter och kreativa lösningar.
40
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
KOMMENTARER
”Att människor tar initiativ och utvecklar idéer är en förutsättning för tillväxt. Det är inte
alla som klarar av att gå från ord till handling med alla de hinder som behöver hanteras på
olika sätt. Gotland Art Week har förlängt säsongen på ett sätt som väldigt många har stor
glädje av genom att finna vägen tack vare ett tydligt mål i sikte. Genom att prioritera rätt,
och genom en öppen, positiv och samverkande attityd har man envist se till att förverkliga
sin dröm på ett sätt som då visade sig överträffa de allra vildaste förväntningar. Stort tack
för ett mycket väl utfört arbete och för en mycket trevlig vecka!”
Magnus Larsson – ordförande Tillväxt Gotland
”Gotland Art Week gav Hau Galleri en ny besöksskara.
GAW länkade gotländskt kulturarv med nutid dels genom att
börja veckan i Kultudralen och förstås med den magnifika avslutningen
med ljud, bild och vind. Storbildsskärmen rörde sig av vinden och gav liv till
projektionen på Donners plats. En viktig del i detta var ledsagarnas Eva Sjöstrand.”
”Det kom människor som aldrig varit på Hau Galleri förut. Ålder på de flesta som kom
medelålder kan man nog säga. Inkomstgrupp välsituerade... Något som var tråkigt var
att på bussturen Norr stannade bussen inte hos oss, vilket förvånade oss. Bra var att vi
förlängde utställningsperioden med en vecka, dessutom kom danska, tyska och norska
besökare. Kanske en internationell arena skapats av GAW!”
Göran och Lena Wärff – Hau Galleri
”Gotland Art Week blev en succé som överträffade alla förväntningar. Veckan bidrog till
att skapa en attraktiv och levande stadskärna. Vi hade fler besökare, våra medlemmar är
mycket nöjda och Sveriges längsta vernissage var oerhört populärt. Ett typexempel på ett
lyckat samarbete, när hela ön jobbar tillsammans mot ett och samma mål: tillväxt.”
Magnus Olsson, verksamhetsledare Visby Centrum
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
41
”Den 40 meter långa graffitimålningen på vår kollada blev en succé, som vi gärna upprepar
under Gotland Art Week 2016.”
Per Ole Morken, platschef Cementa Slite
”Vi vill vara med och stötta evenemang som kan skapa reseanledningar utanför
högsommaren.”
Christer Bruzelius, CEO Destination Gotland
”Att låta öns konstnärer ställa ut i Visbys skyltfönster var en strålande idé som fick mycket
positivt mottagande såväl bland konstnärer som butiksägare och besökare.”
Ann Uddin – ordförande Öppna Ateljéer
”Veckan inspirerade mig att spränga nya gränser och pröva nya konstnärliga utmaningar.”
Johannes Nevala – konstnär och gallerist
”Vi var del i Sveriges längsta vernissage, med en utställning i lobbyn. Dessutom arrangerade
vi en musikafton med mingelmat och Staffan Scheja vid flygeln. Redan detta första år
ökade vår beläggning på våra hotell med 19% jämfört med samma vecka förra året.”
Hanna Wiman, vd Best Western Strand Hotel
”Gotland Art Week visar att gemensamma krafter inom näringsliv, föreningar och region
kan skapa hållbar utveckling av destinationen. Första året blev en succé och vi på öns
mediehus ser fram emot ett fortsatt samarbete många år framöver.”
Johan Mattisson, marknadsansvarig Gotlands Media
”Gotland Art Week är både ett trevligt och viktigt evenemang som visar på mångfald,
jämställdhet, kultur och konst när det är som bäst. Jag ser fram emot kommande år med
Gotland Art Week och hoppas att det blir lika trevligt som i år, om inte bättre.”
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland Län
”Vi uppskattade möjligheten att buss utgick från Visby och önskar att regionen tar efter
och förlänger bussturen Visby- Burgsvik sommartid.
Det var inte fler besökare under ArtWeek hos oss men vi hade överlag mycket folk i
somras och under hösten. Fint initiativ och fin reklam för konsten!”
Marita Jonsson, Körsbärsgårdens konsthall
42
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
GOTLAND ART WEEK EVENEMANG 2015
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
43
44
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
45
46
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
UTVÄRDERING 2015 FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER
Från idéer till framgångsrika företag
SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING
GOTLAND ART WEEK 2015
• 
• 
• 
• 
• 
Genomförd i september/oktober 2015
Anonyma svar
Flera öppna frågor med respondentens åsikter
Antal utskick: 103 st
Antal svar: 45 (44%)
Undersökningen är genomförd av Magnus
Larsson, Almi Företagspartner
Från idéer till framgångsrika företag
Vilken typ av arrangemang har ni haft under
Gotland Art Week?
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
47
Från idéer till framgångsrika företag
Hade ni haft dessa aktiviteter/öppet även om det
inte varit Gotland Art Week?
Från idéer till framgångsrika företag
Antal deltagare på evenemangen/stället
Totalt antal (45 svar)
Spännvidd
Medeltal
Median
6 475 besökare 0 – 800 besökare 104 besökare 60 besökare 48
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Från idéer till framgångsrika företag
Hur stor andel av besökarna uppskattar du var
från fastlandet?
Från idéer till framgångsrika företag
Hur stor andel av besökarna uppskattar du var
från utlandet?
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
49
Från idéer till framgångsrika företag
Omsättning under Gotland Art Week
OBS! Drygt hälften har svar på frågan
Totalt antal (27 svar)
Spännvidd
Medeltal
Median
248 000 kr 0 – 50 000 kr 10 350 kr 6000 kr Från idéer till framgångsrika företag
Utifrån vad du vet idag – tror du att du kommer att
delta i Gotland Art Week nästa år?
50
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
Från idéer till framgångsrika företag
Hur nöjd är du sammantaget med årets Art Week i
förhållande till dina förväntningar?
GOTLAND ART WEEK, SAMMANFATTNING 2015
51
www.gotlandartweek.se. [email protected]
Ett extra stort tack till våra samarbetspartners
Destination Gotland • Gotlands Media • iVisby Tryckeri • Ica Maxi • Hotel Scandic
Visby • Bild och Reklam Fastigheter • GEAB • GotlandsHem • Best Western Strand
Hotel Visby • P4 Gotland Sveriges Radio • Gotlandsflyg • Alfastiftelsen • Cementa
• Visby Centrum • Bild & Reklam • imCode • PA-Kompaniet • GotlandsMusiken •
Donners Hotell • Gotlands Konstmuseum • Fenomenalen • Perssons Buss • Horisont