Docurama

Docurama
Det skapas massor av spännande korta
dokumentärer i världen varje år. Det är så
många och de håller så hög nivå att festivalen helt enkelt inte kan låta bli att ägna
ett helt eget specialprogram åt genren.
I det här programmet finns en rad olika
typer av filmer och stor variation av ämnen.
Några av filmerna är lite mer traditionella
till formen och liknar mer det som vi vanligtvis tänker på när vi pratar om dokumentärer. Andra filmer tar ut svängarna och
experimenterar lite mer. Ibland utmanar
de till och med den dokumentära formen.
I det första av tre program tas vi med till
olika platser i världen. I den iransk-somaliska filmen We Are Here Mogadishu får vi
möta Abdullah som berättar om sitt liv
och hur han tvingas flytta från sin by in till
huvudstaden. The Atom Station tar oss med
till Islands dolda förflutna och berättar sin
historia på ett överväldigande visuellt vis.
I det andra programmet är det nära relationer
i vår omgivning som står i fokus. Vi får bland
annat möta kranföraren Yvonne och en farmor
som aldrig fick träffa sina barnbarn. Pistoleros
tar oss med till den del av Spanien där många
av de mest kända spagettiwesternfilmerna
spelades in. Där ligger en nöjespark, en gammal filmkuliss, som för en tynande tillvaro.
I det tredje programmet får vi lära känna ett
antal personer genom personliga och annorlunda porträtt. Vi får möta João som sliter hårt
på jobbet under dagarna för att på kvällen leva
ut som gatuartist. I Eden’s Edge tas vi med till
den mytomspunna öknen i Kalifornien och får
stifta bekantskap med några av dess invånare.
Låt filmerna i Docurama ta er med till verkligheten och upptäck alla spännande historier som
finns där ute och som alla är värda att berättas.
SALERS
FÓLK. HREYFINGAR. STAÐIR.
Loads of exciting documentaries are made
worldwide each year. There are so many of them
and they are so good that the festival simply
can’t stay away from devoting a full special programme to the genre.
This programme features a number of different
types of film about a great variety of subjects.
Some of the films are more traditional in their
format and stay to what we usually think about
when talking of documentaries. Others push the
borders and are more experimental – sometimes
they could even be seen as a challenging the documentary genre format.
In the first programme of the three, we are
brought along to different parts of the world. In
Irani-Somalian We Are Here Mogadishu, we meet
Abdullah, who tells us about his life and how he
was forced to leave his village and move to the
capital. The Atom Station takes us to the hidden
past of Iceland and conveys its story in an overwhelming, visual way.
130
The second programme focuses on the close relationships in our surroundings. Among others,
we meet Yvonne, who operates a crane at a building site, and a granny who never got to see her
grandchildren. Pistoleros brings us to a part of
Spain where many of the most successful spaghetti western movies were shot. Now it’s a theme
park, an old film backdrop, fading away.
Programme number three contains encounters
with a number of people, who we meet through
portraits with their own personal style. Here is
João, a hard-working labourer by day and an
enthusiastic street artist by night. In Eden’s Edge,
the Californian desert is the main subject and we
get to know some of its inhabitants.
Let the films of Docurama take you along to reality and discover all the exciting stories that are
out there just waiting to be told!
131