BRANDSKYDD FLYTANDE BRÄNDER JAF 1290

BRANDSKYDD FLYTANDE BRÄNDER JAF 1290 Produktblad för brandskydd och brandsläckningsmedel JAF 1210, patent pending, utvecklat av Miraculum Applications AB, med information om produkten, dess egenskaper, användningsområden, hantering och miljöpåverkan. JAF 1290 räddar liv, räddar avsevärda värden, reducerar kostnader för släckning, sanering och återställande efter brand. Produkten används vid aktiv brandbekämpning. Produktbeskrivning JAF 1290 är ett vattenbaserat, miljöanpassat brandskyddsmedel som kan användas vid aktiv brandbekämpning. JAF 1290 släcker de vätskor den appliceras på vid aktiv brandbekämpning. Produkten har dessutom en kylande effekt. JAF 1290 har en mycket god förmåga att binda brandskyddsmedlet på ytan av den brinnande vätskan. JAF 1290 lägger sig på ytan samtidigt som den i ytskiktet blandar sig med den brinnande vätskan, vilket försvårar vätskans möjlighet att brinna. JAF 1290 beter sig som vatten och släcker en brand snabbt och effektivt. Användningsområden JAF 1290 används främst för att bekämpa bränder i vätskor vid aktiv brandbekämpning. JAF 1290 är mycket effektivt för att bekämpa bränder i vätskor eftersom den binder sig på ytan av den brinnande vätskan. JAF 1290 förblir bunden vid ytan på den vätska den appliceras på. Vid aktiv brandbekämpning är det på kort sikt inte möjligt för en brandhärd att fortsätta brinna när JAF 1290 applicerats. Vätskor som behandlats med JAF 1290 kan så länge JAF 1290 ligger kvar på ytan inte antändas. JAF 1290 egenskaper och på det sätt medlet agerar, skapar möjligheter för en säkrare, effektivare, kostnadseffektivare och miljövänligare brandbekämpning. Applicering JAF 1290 appliceras genom sprayning av ytan. Spraya JAF 1290 med tryckspruta, från helikopter, båt, brandsläckare m.m. Miljöpåverkan JAF 1290 är lösbart med vatten och svagt fosfatbaserat. Det innehåller en blandning av vatten, oorganiska fosfater, sulfat och ammoniumklorid 2-­‐4%. JAF 1290 är fri från bromerade och andra tungmetaller. Vätskan är mycket effektiv som släckmedel och verkar mest effektivt om den anläggs på brandhärden som en dimma, vilket också minimerar förbrukningen. Minimal Miraculum Applications AB Besöks adress Sverige Besöks adress i USA Besöks adress i Canada Box 6062 Engelbrektsplan 2, 3 tr 111 Congress Street P.O. Box 21450 800 06 Gävle Sweden 114 34 Stockholm Austin,TX Macdonald Drive www.miraculum.se Sweden USA St John’s , A1A 5G6 [email protected] © Copyright Miraculum Applications AB 2013 förbrukning bidrar till minskat behov av lagringsutrymme och transporter vilket i sin tur gynnar miljön. Rengöring Utrustning och verktyg rengörs med vatten efter användning. Förpackningar JAF 1290 levereras i plastförpackningar om 5, 25 och 1000 liter. Säkerhetsdatablad kan rekvireras. [email protected] Fakta Form/Utseende: Vätska, vattenbaserad. Färg: Transparent. Lukt: Svag lukt av ammoniak i flytande form. Ingen lukt när produkten torkat. Kokpunkt: 100 °C Fryspunkt: -­‐1 °C PH vid koncentrerad lösning: från 6 till 6,8. Viskositet: 1-­‐3 beroende på blandning. Ingredienser: Vatten, ammoniumklorid. Förpackning: 5, 25 respektive 1000 liter. Förvaring: Förvaras frostfritt i väl förslutna behållare. Tillverkad av: Miraculum Applications AB, Sverige. Informationen i denna broschyr är baserad på JAF 1290 säkerhetsdatablad. Miraculum Applications AB har svarat för utveckling, testning och kunskapsuppbyggnad gällande produkten. Miraculum Applications AB Besöks adress Sverige Besöks adress i USA Besöks adress i Canada Box 6062 Engelbrektsplan 2, 3 tr 111 Congress Street P.O. Box 21450 800 06 Gävle Sweden 114 34 Stockholm Austin,TX Macdonald Drive www.miraculum.se Sweden USA St John’s , A1A 5G6 [email protected] © Copyright Miraculum Applications AB 2013