Rutin vid uppsägningar - Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna
ARBETSBRIST
RUTIN VID UPPSÄGNINGAR
VI ÄR FÖR
MÅNGA
BEHÖVER VI SÄGA
UPP PERSONAL?
FÖRHANDLINGSFRAMSTÄLLAN
FÖRHANDLING
PROCESSEN
ÄR IGÅNG
1
2
3
4
5
Matcha personalens
Ledningen på företaget
kompetens med de behov
sätter sig ner och diskuterar
som finns i företaget
hur de ska hantera situationen
i
nuläget
och inför framtiden.
med hänsyn till medarbetare,
Upprätta turordning, beräkna
kompetens och företagets
anställnings- och uppsägningstider
framtid.
och eventuella undantag från
turordningen.
Kalla det fackförbund ni
har kollektivavtal med till
MBL-förhandling. Varsla
Arbetsförmedlingen vid
uppsägningar som berör
mer än 5 personer.
Företagsledningen
Förhandla med facket
kallar samtlig personal
innan beslut fattas. Avsluta
förhandlingen och upprätta till information. Chefer och
fackliga representanter bör
protokoll.
vara tillgängliga att svara på
de lika frågor som uppstår.
OMSTÄLLNINGSSTÖD
UPPSÄGNINGSSAMTAL
TÄNK PÅ!
TVISTER & FRÅGOR
6
7
8
9
Trygghetsfonden (TSL) och
Trygghetsrådet (TRR) kan ge stöd
till medarbetare och företag.
.
Chef håller
uppsägningssamtal med
berörd medarbetare och
överlämnar skriftliga
uppsägningar (ME:s blankett)
Bevaka eventuell
företrädesrätt och
medarbetare som
anmäler sitt intresse.
Ta i god tid kontakt med
din företagsrådgivare
via din region på ME
så hjälper vi dig på
bästa sätt.
7