Manual utfärdande av SITHS-kort

Utfärdande av SITHS-kort
Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning
Senast ändrad
2015-04-08
Innehåll
1.
Bakgrund .............................................................................................................................. 2
2.
Identifiera kort att byta ut .................................................................................................... 2
3.
Utfärda SITHS-kort ............................................................................................................... 3
3.1
Förutsättningar ................................................................................................................. 3
3.2
Kalla kortmottagare till fotografering ................................................................................ 3
3.3
Skapa beställningsunderlag ............................................................................................. 3
3.4
Skicka beställning ............................................................................................................ 7
4.
Lämna ut nytt kort ................................................................................................................ 9
5.
Avregistrera kort ................................................................................................................ 10
Revisionshistorik
Version
Författare
Kommentar
1.0
Sandra Jarlö
Dokument skapat
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 1/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning
Senast ändrad
2015-04-08
1. Bakgrund
SITHS-certifikat som utfärdats med SITHS CA v3 upphör att gälla den 28 november 2015. Det
innebär att personer med dessa certifikat måste få nya kort, eller få certifikatet utbytt, beroende
på vilken typ av chip de har på sitt kort.
SITHS-kort med fyrkantiga chip måste bytas ut mot nya kort. Kort med de något rundare chipen
går det att utfärda nya certifikat till.
Följ nedanstående instruktion för att utfärda nya kort och ersätta de korten som inte kan hantera
nya certifikat.
2. Identifiera kort att byta ut


Logga in i SITHS Admin
Gå in i Statistik & Loggar

Välj Statistik för massutbyte
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 2/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning

Se till att rapporten Utbyte av kort är markerad i menyn till vänster

Välj ut vilken organisation sökningen avser

Välj Nyckellängd 1024

Klicka på Sök
Senast ändrad
2015-04-08
Under urvalet kommer resultatet att listas, personer som finns med i denna lista har kort som
behöver bytas ut.
Rapporten presenterar:

Enbart kort som har status utlämnat eller mottaget och vars giltighetstid inte har
passerats.

Enbart kort som har lämnats ut av den organisation som sökningen genomförs på.
3. Utfärda SITHS-kort
Utfärda nya SITHS-kort för alla personer som förekom i resultatet från ovanstående rapport
enligt instruktionen nedan.
3.1

3.2

3.3
Inera AB
Förutsättningar
Aktuell korthandläggare har behörigheter hos Gemalto att beställa aktuella korttyper.
Kalla kortmottagare till fotografering
Kalla de personer som behöver få nytt kort utfärdat till fotografering och påminn dem
om att ta med giltig id-handling
Skapa beställningsunderlag
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 3/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning


Logga in i SITHS Admin
Markera rätt organisation under HCC Administration

Sök efter personen i sökvyn eller leta fram personen i trädstrukturen
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Senast ändrad
2015-04-08
Sid 4/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning

Välj Begär HCC till nytt kort

Välj vilken korttyp som ska utfärdas

Ange giltighetstid för certifikatet (gäller bara
om certifikatet ska gälla kortare tid än 5 år
från skapandet)

Klicka på Signera och skicka

Skriv in din kod för Underskrift då den efterfrågas och klicka på Jag skriver under

Öppna upp SIS Capture Station i beställningsläge från SITHS Admin genom att klicka
på fliken SCS Beställningar

Välj alternativ Starta SCS i SIS-läge eller Starta SCS i icke SIS-läge beroende på vilken
korttyp som ska utfärdas

Välj SIS-kort eller Övriga kort beroende på vilken korttyp
som ska utfärdas

Välj att logga in med Telia-certifikatet

Klicka sedan på Skapa/Hantera kortbeställningar

Markera raden med ditt Telia-certifikat och klicka på Välj
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Senast ändrad
2015-04-08
Sid 5/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning

Logga in med din kod för Legitimering

När SCS öppnats upp visas en lista med namn och personnummer på de personer som
beställningsunderlag finns beställt till

Här ser du samtliga beställningsunderlag som gjorts i SITHS Admin

Kontrollera att personen som ska fotograferas finns i listan

Markera aktuell person och klicka på Öppna

Kontrollera att rätt Kund (kundnr), Kontor
(kontorsnummer) och rätt Produkt (korttyp)
är angivet samt kontrollera att övrig
information stämmer

Saknas tilltalsmarkering i folkbokföringen
markeras det namn som används som
tilltalsnamn genom att man sätter två / runt
namnet. Exempel: Anna /Catrin/ Elisabeth
gör att Catrin att bli tilltalsnamn

Tryck Nästa

Identifiera personen enligt identifieringsprocessen

Ange hur identifieringen har kontrollerats

Tryck Nästa

Välj Fånga bild

Fotografera användaren
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Senast ändrad
2015-04-08
Sid 6/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning

Välj ett foto och tryck OK

Klicka Nästa

Scanna namnteckningen från namnteckningslappen

Tryck OK

Klicka Nästa

Kontrollera att informationen stämmer. Tryck Signera

Nu visas samtliga beställningar som är lagda. Ett ”hänglås” markerar att personposten
är godkänd och klar för att skickas in för kortbeställning. Om någon uppgift behöver
ändras, markera personen och klicka på Lås upp.
OBS! Detta kan bara göras av den som har signerat beställningen.

Välja att beställa fler kort genom att välja nästa person eller avsluta genom att klicka på
Stäng
3.4
Skicka beställning

Öppna SIS Capture Station från datorns
programmeny

Välj SIS-kort eller Övriga kort beroende
på vilken korttyp som ska utfärdas

Välj Telia e-legitimation

Klicka på Skicka beställningar till
Gemalto
Inera AB
Senast ändrad
2015-04-08
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 7/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning

Samtliga beställningar visas

Markera de beställningar som ska skickas genom att klicka i rutan framför namnet

Klicka på Granska beställning

Kontrollera att beställningarna är korrekta

Om uppgifterna stämmer klicka på Godkänn

För att se fler beställningar, klicka på Nästa så visas nästa person i listan

När alla beställningsunderlag är godkända, klicka Tillbaka

Den lilla rutan som visas framför personen
har nu bockats i

När samtliga beställningar är Godkända,
klicka på Skicka beställningar för att sända
iväg beställningarna

Skriv in din kod för Underskrift när den
efterfrågas och klicka på Jag skriver under

Beställningen skickas iväg

När beställningen är klar, klicka på OK

De beställningsunderlag som var godkända och som
skickades till leverantören försvinner nu från listan
Senast ändrad
2015-04-08
Skriv ut listan så att du vet vilka kort som är beställda.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 8/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning
Senast ändrad
2015-04-08
4. Lämna ut nytt kort
Ett kort ska alltid lämnas ut elektroniskt i SITHS Admin.

Hämta aktuellt kort från inlåst förvaringsutrymme

Logga in i SITHS Admin

Sök upp personen

Kontrollera att det nya kortet innehåller rätt uppgifter

Klicka på Lämna ut kort

Identifiera personen enligt indetifieringsprocessen

Markera vilket kort som ska lämnas ut

Ange hur kortmottagaren har identifierats

Klicka på Signera och skicka

Skriv in din kod för Underskrift då den efterfrågas
och klicka på Jag skriver under

Lämna kort tillsammans med Telias villkor för e-legitimation till kortmottagaren (och
organisationens informationsfolder om sådan finns)

Låt kortmottagaren stoppa i sitt kort i kortläsare nr 2

Klicka på knappen Kvittens

Låt kortmottagaren läsa igenom kvittenstexten och klicka på Signera

Låt kortmottagaren fylla i sin kod för underskrift och klicka på Jag skriver under
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 9/11
Utbyte av kort som inte klarar SITHS CA v1,
version 1.0
SITHS Förvaltning
Senast ändrad
2015-04-08
5. Avregistrera kort
Avregistrera kortet som mottagaren har sedan tidigare.



Logga in i SITHS Admin
Sök upp personen
Välj funktionen Avregistrera kort




Välj vilket kort som ska avregistreras
Ange varför kortet avregistreras
Klicka på Signera och skicka
Skriv in din kod för Underskrift då den efterfrågas och klicka på Jag skriver under
När ett kort avregistrerats får det först statusen ”Avregistrerat” och SITHSinformation om kortet tas bort från HSA och certifikaten på kortet läggs till på
spärrlistan.
När kortleverantören mottagit begäran om spärr och uppdaterat sin databas går kortet över i
status ”Makulerat”.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 10/11